Bijbel open

Bijbel open

De Bijbelleesgroep heeft zijn vaste plaats binnen het Vorming- en Toerustingaanbod van onze gemeente. Centraal staat de vraag wat die oude Bijbelse woorden ons anno nu te zeggen hebben. Dikwijls blijkt dat verrassend veel te zijn, ook al is het soms heel anders dan we verwacht hadden. Bij onze leestocht wagen we ons ook buiten de vertrouwde kaders van Oude en Nieuwe Testament. We komen ieder seizoen tien maal bij elkaar, steeds op de tweede woensdagochtend van de maand, van 10.00 tot 11.30 uur in De Schutse. In de loop der jaren heeft zich een vaste kern van zo’n tien deelnemers gevormd. Tegelijkertijd staan we ook open voor nieuwe deelnemers. Heeft u interesse? Komt u dan gewoon eens een bijeenkomst meemaken. Een ieder, “Bijbelvast” of “Bijbellos”, is van harte uitgenodigd. De precieze data vindt u in ons kerkblad Op Weg en op de evenementenkalender. Gespreksleider is ds. Harold Oechies.

CB Login