Gebedsgroep

Gebedskring

De gebedsbijeenkomsten zijn om de vier weken op maandag. Deze vinden plaats in huiselijke kring bij één van de deelnemers.

Na begroeting en even bijpraten bij een kopje thee wordt door één van de deelnemers een Bijbelgedeelte gelezen en uitgelegd waarom hem of haar dat heeft aangesproken. Ieder die dat wil kan hierop reageren. Daarna brengen we de voorgestelde gebedsintenties in de kring. We danken voor het goede en bidden voor de nood in de wereld veraf en dichtbij. Speciale aandacht is er voor vreugde en verdriet van mensen in onze eigen gemeente. Veelal laten we dat vergezeld gaan van een mooie kaart met een bemoedigend woord en onze namen. Hierop ontvangen we vaak warme reacties. De gebeden worden persoonlijk hardop uitgesproken. Daarna sluiten we onze gebeden af met het gezamenlijk bidden van het "Onze vader".

De bijeenkomsten beginnen om 15.00 uur en eindigen om ongeveer 16.30 uur.

In de agenda van "Op Weg", op de website van onze gemeente én in de zondagsbrief  worden datum, tijd en adres aangegeven van de bijeenkomsten.

De eerstkomende is op maandag 18 september ten huize van mevrouw Addy Kodde, Anne Franklaan 25, tel.nr. 0297-564110.

Vervolgens zijn de data: de maandagen 16 oktober, 13 november, 18 december, 15 januari 2018, 12 februari, 12 maart, 9 april en 7 mei

 

Iedereen is van harte welkom, eventueel ter oriëntatie.

 

Nadere informatie:

Addy Kodde        tel.nr. 0297-564110

Diny Helmantel   tel.nr. 0297-567338

CB Login