Rouwgroep

Rouwgroep

Verlies maakt deel uit van ons leven. Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood van vader, moeder, partner of soms ook een (klein)kind. En wie met zo’n groot verlies geconfronteerd wordt staat voor de taak daarmee verder te leven. Of je wilt of niet, je moet op weg in het land van het verlies, een land waar je de weg niet kent en waar alle oriëntatiepunten ontbreken.

Ieder jaar van januari tot en met mei organiseert de Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel vijf bijeenkomsten voor mensen, die de afgelopen jaren met zulk verlies te maken hebben gehad. In november is er een afsluitende bijeenkomst, waarin we terug- en vooruitblikken. Voor iedere bijeenkomst is er een thema. Aan bod komen onder andere de fasen in het rouwproces, de rol van boosheid, geloof of levensbeschouwing en een eventueel leven na de dood. Centraal staat het uitwisselen van ervaringen. Of u gelovig bent of lid van een kerk maakt hierbij niet uit. Het gaat om onderlinge steun, die mensen elkaar kunnen geven.

De bijeenkomsten staan onder leiding van Elly van Rooden, catechiste van de Rooms Katholieke parochies Uithoorn, de Kwakel en Nes aan de Amstel en dominee Harold Oechies van de Protestantse Gemeente.  Ieder jaar is er in december een informatiemiddag waarop we kennismaken en uitleggen wat de opzet van de bijeenkomsten is. Op grond daarvan kunt u besluiten of u mee wilt doen. De datum vindt u te zijner tijd in de agenda.

CB Login