Terugblik

Dienst van komen en gaan – terugblik op 1 oktober

In de vorige Op Weg is al geschreven over deze dienst, waarin afscheid werd genomen van pastoraal werker Ria Alfrink, onder dankzegging voor haar gedrevenheid, haar grote inzet voor mensen, en haar humor. Onze nieuwe scriba Joke Bos werd in het ambt van ouderling bevestigd, zij zal in de komende maanden worden ingewerkt door Gerie van Schaik.

insigneMaar over de ‘afterparty’ van deze dienst kan nu pas geschreven worden, want daar zaten een paar verrassingen in. We namen afscheid van Henk van Dijkhuizen, na vijftig jaar de orgels bespelen in deze gemeente – een heel bijzonder jubileum. Henk werd natuurlijk geprezen om zijn orgelspel, om zijn inzet (blijven studeren!), om zijn samenwerking met anderen en om zijn betrokkenheid bij de gemeente, en dat werd onderstreept met applaus en bloemen, maar óók met een onderscheiding: het draaginsigne in goud met briljant van de Vereniging van Kerkrentmeesters. Misschien dat dát nog verwacht was, maar zeker niet het lied waarmee een gelegenheidskoor o.l.v. Guusta Mathlener Henk toezong. Dat lied bezong zowel de dank als de weemoed van het afscheid: ‘Wij zingen voor jou hier dit vrolijk lied, maar afscheid nemen geeft ook wel wat verdriet ... Dank, dank, wij danken jou in koor...’

Henks dankwoord onderstreepte nog eens, hoezeer hij het spelen met plezier en inzet heeft gedaan; en hij blijft lid van de commissie eredienst, als ‘gewoon gemeentelid’ maar wel met al zijn ervaring.

Een verrassing was er ook voor Willem van Tilburg, want die kreeg dezelfde onderscheiding ‘opgespeld’ – alhoewel, praktisch ging dat bij beide heren wat moeizaam, vanwege ontbrekende gaatjes in revers... Ook Willem heeft voldoende jaren gespeeld om voor deze onderscheiding in aanmerking te komen, ook hij werd hartelijk bedankt voor zijn muzikale bijdragen en zijn samenspel met diverse koren en solisten die hij meebracht. Zijn gedachte dat de onderscheiding een stille hint zou zijn om ook maar eens te stoppen werd ter plekke met luid applaus ontkracht: we hopen dat hij ons nog een hele poos op orgel en piano zal begeleiden, samen met de beide andere organisten.

André Borgman nam afscheid als koster – hij blijft ‘gastheer’, zoals u weet – en ook dat verliep niet ongemerkt. Hij werd toegesproken door Rob Voskamp, voorzitter van het college van Kerkrent­meesters, die aanstipte hoe Marijke en André een team vormden en elkaar aanvulden, en hoezeer Marijke in de praktische organisatie gemist wordt, terwijl André het gastheerschap op het lijf geschreven is. André antwoordde met een dankwoord waarin hij benadrukte hoe graag hij het werk gedaan heeft. en wat een plezier het was om juist in het huis van de Heer gastheer te mogen zijn. Hij zong een lied (melodie: het Wilhelmus!) waarin hij dat ook muzikaal onderstreepte, begeleid door Wim Brands op de piano – ze kunnen zo gaan optreden. Ook voor hem was er langdurig applaus.

Vervolgens waren er bloemen voor iedereen, natuurlijk ook voor Marten Renaud, die vanaf begin oktober een aantal taken van André zal overnemen, met name de zondagse erediensten en de coördinatie van de inkoop en de voorraad. Welkom, en veel voldoening en plezier gewenst in het werk!

CB Login