ANBI

ANBI

Inleiding
De Protestantse Gemeente te Uithoorn vormt een tweetal Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s):
• de Kerk (in financiële zin vertegenwoordigd door de kerkrentmeesters)
• de Diaconie.
Dit betekent dat u uw giften en vrijwillige bijdragen aan onze kerk of diaconie kunt aftrekken als (periodieke) gift bij uw belastingaangifte. De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording.
Hieronder vindt u de gegevens van onze kerk en van de diaconie.

1 Algemene gegevens van de Protestantse Gemeente te Uithoorn

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Uithoorn (PGU)
Telefoonnummer 0297-201060
RSIN/Fiscaal nummer: 002648386
Website adres:

www.pkn-uithoorn.nl/anbi

E-mail:
Adres: Goudlijster 3
Postcode: 1423 RR
Plaats: Uithoorn
Postadres: Goudlijster 3
Postcode: 1423 RR
Plaats: Uithoorn

 

2 Algemene gegevens van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Uithoorn

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Uithoorn
Telefoonnummer 0297 – 523336
RSIN/Fiscaal nummer: 824136524
Website adres: www.pkn-uithoorn.nl/anbi
E-mail:
Adres: Sneeuwgans 1
Postcode: 1423 RH Uithoorn
Plaats: Uithoorn
Postadres:
Sneeuwgans 1
Postcode: 1423 RH
Plaats: Uithoorn

 

CB Login