Diaconie

Sobere maaltijd

Komt u ook op de sobere maaltijd? De maaltijden zijn sober (soep en brood), maar zeker niet somber!

We zingen, eten, ontmoeten elkaar en delen van onze overvloed aan hen die het nodig hebben. Het doel waar we dit jaar voor gaan is de Mothers Union in Oeganda. We hopen dat op 7 maart Gerdine Klein (van Kerk in Actie) iets van dit project komt vertellen, zij is recent in Oeganda geweest. De veertigdagencollecte van 25 maart is ook bestemd voor dit project.

U bent van harte welkom op 14 februari in De Burght (om 17.45 uur!), op 7 maart in De Schutse (18.00 uur) en op 21 maart in De Kwakel in het parochiehuis (om 18.00 uur). De intekenlijst ligt vanaf 4 februari in De Schutse.

Diaconie

Diaconie
 
57
Collectebonnen

collectebonZoals u waarschijnlijk weet is het mogelijk om collectebonnen te bestellen. Als u bonnen wilt bestellen dient u in uw betaalopdracht als begunstigde de Protestantse Gemeente Uithoorn te vermelden met onderstaand bankrekeningnummer.
Zoals gebruikelijk zijn bonnen verkrijgbaar van € 0,75 ad € 15,00 per vel en € 1,25 ad € 25,00 per vel.
Bedragen over te maken naar banknummer NL28 INGB 0006 1818 11 met vermelding van de gewenste hoeveelheid vellen. Zodra de overboeking van de ING-bank binnen is, zullen de bonnen door mij bij u thuis bezorgd worden.
De bonnen zijn gemakkelijk in gebruik en u hoeft geen papier of muntgeld te gebruiken. Het grote voordeel van collectebonnen is dat zij aftrekbaar zijn van de belasting.

Voor inlichtingen: Aad Uilenreef, 560121

348

CB Login