Binnenland

Binnenland

Als College van Diakenen geven wij, samen met onze gemeenteleden, de diaconale opdracht vorm die wij als Christelijke gemeente hebben. Wij voelen ons verbonden met onze medemens, zowel binnen onze eigen lokale kerkelijke gemeente, in onze woonplaats als daarbuiten.

 

Tijdens de kerkdiensten is er altijd een diaken als ambtsdrager aanwezig, wat zichtbaar is tijdens de diaconale collecte die in iedere kerkdienst op zondagmorgen wordt gehouden, en ook bij de toelichting op die collecte of als er aandacht wordt gevraagd voor diaconale zaken in de voorbede.

Bij de viering van de Maaltijd van de Heer, een diaconale activiteit, delen de predikant en diakenen brood (door de predikant) en wijn (door de diakenen). Deze viering symboliseert onze onderlinge verbondenheid en die met de wereld. Daarbij willen wij niemand uitsluiten. Aangezien niet iedereen alcohol wil of mag gebruiken is er naast wijn ook druivensap. Niet iedereen kan gluten in het brood verdragen, glutenvrij brood is dan voor hun een prima alternatief.

 

De diakenen van het Binnenlands Diaconaat verzorgen ook het plaatsen van een kerkradio thuis bij een gemeentelid. Hierdoor kan een gemeentelid die door ouderdom om tijdelijke ziekte niet naar de kerk kan komen, toch de kerkdienst met ons mee kan vieren.

De werkgroep Binnenlands Diaconaat richt zich op het Diaconale werk in Nederland. Omdat dit werkgebied zeer breed is zijn voor een aantal werkgebieden extra pagina’s gemaakt:

- Diaconie en Jeugd

- Diaconie en Ouderen

- Diaconie en Armoede

 

Naast de hierboven genoemde groepen gaat onze speciale aandacht uit naar zieken en mensen die lichamelijk of geestelijk een beperking hebben. De ondersteuning die door diakenen wordt gegeven zal afhankelijk zijn van de vraag en situatie. Via ons landelijk orgaan kan en zich inschrijven voor een weekje vakantie in een locatie van onze landelijke kerk (“de Werelt”,  het “Roosevelt huis”). Indien nodig kan de Diaconie deze week financieel ondersteunen.

 

Asielgezinnen kunnen vaak ook een extra steuntje gebruiken want je weg vinden in een heel ander land en andere cultuur, is een hele uitdaging. Vaak hebben zij ook een financieel zwakkere positie. Persoonlijke aandacht, een kerstpakket met boodschappen en speelgoed zijn vaak van harte welkom.

Al vele jaren zijn er acties om warme kleding in te zamelen voor (buitenlandse) zeemannen in de haven van Amsterdam verblijven in de winter. Deze kleding wordt afgegeven aan Ds Rasser die verbonden aan is het zeemanshuis in Amsterdam. Maar ook zomerkleding, dameskleding en kinderkleding krijgt een goede bestemming, zoals naar het Noëlhuis en de kledingbank in Amstelveen.

 

Naast deze inzamelacties zijn er soms andere acties met een ‘binnenland’ of ‘buitenland’ doel, zo was er kleding nodig voor Syrische vluchtelingen in die regio, kon de voedselbank schoonmaakmiddelen gebruiken en konden we via een boekenmarkt geld inzamelen om de kinderboerderij (enige tijd) te laten voortbestaan.

U kunt in OpWeg en de Zondagsbrief lezen voor welke activiteiten en projecten wij uw aandacht vragen. Grotere projecten staan vaak vermeld op de website. Ieder jaar maakt het College van Diakenen een jaarverslag, hierin staat ook een overzicht van projecten die wij hebben gesteund en onze activiteiten.

 

CB Login