Buitenland

Buitenland

Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

We voelen ons niet alleen verbonden met de mensen in Nederland maar ook met de medemensen wereldwijd. Die verbondenheid betekent ook dat we willen opkomen voor hun rechten op een menselijk bestaan, zoals voldoende middelen van bestaan. Dat opkomen doen we met woord en daad en wordt verleend ongeacht de religieuze achtergrond van die mensen.

Hieronder valt onder andere noodhulp aan rampgebieden, die (meestal) via ons landelijk orgaan Kerkinactie, één organisaties van “Giro 555”, wordt gegeven.

Minder zichtbaar is de structurele hulp via langlopende projecten overal ter wereld. Op veel plaatsen in de wereld is hulp nodig, zowel rechtstreekse hulp met voedsel en onderdak voor ouderen of kinderen als ondersteuning van hun eigen mogelijkheden via landbouw- en opleidingsprojecten zodat de inwoners zelf voor voedsel en inkomen kunnen zorgen. Eén van die vormen is Oikocredit (microkrediet).

In een wereldwijde economie hebben we iedere dag met het ‘buitenland’ te maken. Bijvoorbeeld als we met onze mobiele telefoon bellen tijdens de koffie pauze. Het zijn werknemers in verre landen die de koffiebonen verbouwen, die kleren maken die we dragen, en voor ons mobieltje of laptop is het zeldzame erts coltan nodig. De winning en handel van dit erts in Congo is gerelateerd met oorlog en geweld. We kunnen ons dus niet afsluiten van hun slechte levensomstandigheden.

Oorlog, geweld en hongersnood brengen mensen zover dat ze hun land ontvluchten op zoek naar een menswaardig bestaan. Ook daar hebben we een taak om te helpen, zowel in hun eigen regio als wanneer ze, onder erbarmelijke omstandigheden vluchten richting fort Europa.

Het ondersteunen van mensen in het buitenland is belangrijk, maar het is ook van groot belang dat het geld dat wij namens u uitgeven, wordt gebruikt voor het doel waarvoor dat is bedoeld. Dat vraagt om vakkennis en kennis van de situatie ter plaatse en om goede controle. Vaak zijn het projecten die om veel geld en continuïteit vragen. Iets wat lastig is voor een kleine plaatselijke gemeente. Maar door samen te werken met andere Diaconieën kunnen wij veel bereiken.

Het werk van de Diaconieën wordt landelijk ondersteund en gebundeld door Kerkinactie (www.kerkinactie.nl), het diaconale deel van de Protestantse Kerk.

Kerkinactie houdt, zowel via lokale hulporganisaties als met eigen medewerkers, zicht op het werk dat in het buitenland wordt uitgevoerd en signaleert waar hulp nodig is. Daarnaast informeert Kerkinactie de lokale Diaconieën via website, folders, bladen en voorlichtingsbijeenkomsten zodat wij ons werk goed kunnen uitvoeren.

U kunt in OpWeg en de Zondagsbrief lezen voor welke projecten wij uw aandacht vragen. Grotere projecten staan vaak vermeld op de website. Ieder jaar maakt het College van Diakenen een jaarverslag, hierin staat ook een overzicht van projecten die wij hebben gesteund.

CB Login