Jeugd

Jeugd

Diaconie en Jeugd

Geloven is meer dan op zondag naar de kerkdienst gaan. We hopen dat het geloof je een levenshouding geeft waarin je nadenkt over de situatie in de wereld. Datje je verantwoordelijkheid voelt voor het milieu.. Natuurlijk ook naar je eigen vrienden toe maar ook naar mensen die je niet kent. Hierbij kun je denken aan mensen in andere landen die het financieel veel minder hebben of te maken hebben met een onveilige situatie.

 

We gunnen jou als jongere een goed en veilig thuis met voldoende financiële middelen om prettig van te leven, voldoende te eten, een opleiding kunnen volgen, of werk hebben. Als dat zo is, geniet daarvan, hopelijk samen met vrienden om je heen. Maar er zijn ook jongeren die het minder hebben. Voel je daarvoor ook een verantwoordelijkheid? Wat kan je voor hen betekenen?

 

Je woont in Uithoorn maar de wereld is klein geworden door het internet. Ook heb je dagelijks indirect met mensen te maken die het minder hebben dan wij. Denk aan de mensen die onze koffiebonen plukken, onze thee verbouwen en onze kleren maken. Maar krijgen zij voldoende salaris om van te leven? Een ander voorbeeld is je smartphone. Om deze te kunnen produceren is coltan nodig, een zeldzaam en daardoor kostbaar metaal dat uit Afrika komt. Helaas is dit daar vaak de aanleiding tot geweld. Zo wordt oorlogsgeweld of uitbuiting regelmatig veroorzaakt door economische, mogelijk onze, belangen. Mensen die vluchten door geweld of armoede.
De vraag die je dan kunt stellen is of onze betrokkenheid en verantwoordelijkheid stopt bij onze eigen voordeur in de eigen veilige omgeving of moeten we ook voor hen opkomen?

 

Wat kunnen wij als kerkelijke gemeente voor jullie betekenen?
Zit je nog op de basisschool? Dan laten we je kennismaken met de verhalen uit de Bijbel en wat het nou precies is: geloven. Ook kun je iets voor een leeftijdsgenootje die het wat minder heeft betekenen door bijvoorbeeld geld in te zamelen met leuke acties. Kun je je bijvoorbeeld voorstellen dat er kinderen zijn die nooit hun verjaardag kunnen vieren, omdat hun ouders daar geen geld voor hebben? Hier kunnen we dan met z'n allen iets aan doen!

 

Ben je wat ouder en ga je al naar de middelbare school, dan kunnen er zo maar vragen ontstaan over de "zin" van het geloven. Je kunt je gaan afvragen hoe de relatie van het geloof is met onze huidige samenleving. Hoe oneerlijk is het eigenlijk dat wij het vaak zo goed hebben en vele anderen niet. Via de verschillende media komen we hiermee in aanraking. We gaan samen met elkaar in discussie over deze dingen. Hierbij is het van belang dat communicatie van twee kanten is, tussen jong en oud. Want beide groepen kunnen veel van elkaar leren. Ook worden er vele activiteiten aangeboden om ons bewust te maken van de tegenstellingen in onze maatschappij. Je kunt hierbij denken aan een keer een karweitje doen voor de ouderen, of meehelpen bij de Voedselbank. Zo proberen we samen ook iets voor diegenen die het wat moeilijker hebben, te betekenen.

Binnenkort leest u op deze plaats wat wij als Diaconie doen voor de jeugd.

CB Login