Zending

Zending

 

Bij het Diaconaat helpen wij onze medemens ongeacht hun geloofsovertuiging omdat zij hulp nodig hebben. De hulp wordt hier niet gekoppeld aan spreken over ons geloof, de geloofsverkondiging mag immer geen voorwaarde zijn om hulp te ontvangen.

 

Bij de Zending wordt wel gesproken over wat ons drijft en spreken wij over ons Christelijk geloof wel een rol. In het Christelijk geloof zijn woord en daad onlosmakelijk met elkaar verbonden. En die daad is in de vorm van praktische hulp, zoals opkomen voor hun rechten, verstrekken van voedsel, medische zorg of opleiding voor een beroep diaconale hulp.

 

Wij maken deel uit van een wereldkerk. Wij vormen één gemeenschap met medechristenen buiten onze Nederlandse grenzen. Hun verdriet en hun vreugde raken ook ons. En andersom. Wij kunnen ons laten inspireren door talloze voorbeelden van ‘geloofshelden’ in het Zuiden. Zij mogen delen in onze rijkdom. In het geloof zijn we met elkaar verbonden en versterken we elkaar. 

 

Het meeste werk gebeurt in het buitenland. Net zoals bij het “Diaconaat Buitenland” verloopt dit werk meestal via ons landelijk orgaan Kerkinactie dat vele projecten ondersteunt en, op verzoek van lokale kerken in het buitenland, meer dan 20 medewerkers heeft uitgezonden om daar te helpen.

 

Veel medewerkers werken als docent aan theologische opleidingen om ter plaatse studenten op te leiden. Daarnaast wordt veel aandacht gegeven aan op gang brengen en gaande houden van het gesprek met de andere religies in dat land. Overleg en wederzijds respect voor elkaar is een belangrijke basis om vreedzaam met elkaar om te gaan en discriminatie, terreur of oorlogen te voorkomen. Zo draagt de Zending bij aan een menswaardige samenleving waar ieder mens tot zijn/haar recht komt.

 

Zending in de 21-ste eeuw moet dus niet worden verward met het oude beeld van het (soms onder druk) bekeren van mensen.

 

U kunt in OpWeg en de Zondagsbrief lezen voor welke projecten wij uw aandacht vragen. Grotere projecten staan vaak vermeld op de website. Ieder jaar maakt het College van Diakenen een jaarverslag, hierin staat ook een overzicht van projecten die wij hebben gesteund.

 

CB Login