Alle artikelen per categorie

redactie kerkblad Op weg

Redactie  
Cees van Duren  Anna Blamanlaan 54 1422GZ  566953 
Henny Groeneweg Thamerweg 20 1422 XH 870062
Bas Joosse Ebro 178 1423 AZ 564519
Jaco Oosterlee Geometrielaan 192 1421LD 566402
illustraties - Co Walinga Glanskopmees 15 1423 PE 532243
       
kopij per e-mail  of bij één van de redactieleden
bezorging stuur een bericht naar het kerkelijk bureau 

CB Login