Instructie

Stemknop toevoegen aan Wens

Bij een wens is het mogelijk een enquete toe te voegen zodat anderen direct hun mening over het onderwerp kunnen geven. Strikt genomen, kan zo bij een unanieme uitslag, de aanpassing direct worden doorgevoerd.

 

Het gaat als volgt in zijn werk, bij het maken van een nieuwe wens:

Klik eerst op de rood-blauw-groen grafiek helemaal rechts in de iconenbalk.

titel enquete

Vul vervolgens een titel in en druk op TAB totdat de groen/rode plus en min verschijnen (kan een paar seconden duren)

opties toevoegen

Bij de eerste keer op de PLUS drukken verschijnen optie 1 en optie 2. Voor meer opties gewoon nog een keer op de plus drukken.

Vul de mogelijke keuzes in.

 

Let op, dit kan alleen bij de eerste 'post' van een nieuw onderwerp, dus bij het aanmaken van een nieuwe wens of bij het wijzigen van de bovenste post uit de lijst.

Instructie

Hier vindt u een aantal instructieteksten en videos om de werking van de PKN-Uithoorn site uit te leggen.

 

Vragen kunt u stellen aan Bas Joosse.

 

Wij beantwoorden uw vragen graag, maar stellen het zeer op prijs als u eerst even in de reeds aanwezige documentatie zoekt of daar al niet een antwoord op uw vraag te vinden is. Antwoorden op nieuwe vragen zullen wij zo snel mogelijk als instructiedocument of video opnemen, zodat u en uw collega's deze in de toekomst kunnen nalezen.

 

78

CB Login