Actueel

MYANMAR

Van 29 januari tot en met 18 februari ben ik afwezig vanwege een studiereis naar Myanmar. Dat heeft een bijzondere aanleiding. Zoals u misschien weet ben ik aan de Vrije Universiteit verbonden voor het vak Bijbelse Theologie. Een van mijn promovendi doceert Oude Testament aan het Myanmar Institute of Theology, de belangrijkste theologische opleiding aldaar, in de hoofdstad Yangon. Hij heeft mij uitgenodigd om een tijdje te komen, lezingen te houden en mee te doen met zijn colleges. Daarbij hoop ik hem ook te helpen met de laatste loodjes van zijn proefschrift. Van mijn kant denk ik dat het een bijzondere ervaring wordt: weg uit de westerse wereld, kennismaken met het leven van mensen in een heel andere cultuur. Ik ben te gast bij een christelijke minderheid van Baptisten te midden van een grote meerderheid van Hindoes.

Myanmar is het afgelopen jaar heel negatief in het nieuws geweest, vooral vanwege de verdrijving van de Rohingya, een moslim-minderheid. Ik ben benieuwd, ter plaatse te horen hoe daarover gedacht wordt door leden van een andere minderheid.

Ik ben de kerkenraad dankbaar dat ik deze kans gekregen heb en Florisca dat ze mij in deze weken wil vervangen. Voor dringende pastorale zaken kunt u bij haar terecht en mocht u allemaal tegelijk bij haar op de stoep staan, dan is er ook wel ‘achtervang’ geregeld. Ik hoop u eind volgende maand terug te zien, vol met indrukken en verhalen.

Ds. Joep Dubbink

Boskoops glorie bij De Schutse

boom geplant nov 2017 webSoms komen dromen uit. Dromen over een boom bij De Schutse, misschien wel met lichtjes in het donker. Hoe mooi is het als je met die boom ook nog de seizoenen kunt beleven: in rust in de winter, met bloesem en vol hoop in de lente, met groeiend fruit in de zomer en een oogst in de herfst. Een appelboom zou het worden! Op 14 november werd een Boskoops glorie geplant. Dat de boom tot vreugde mag zijn van iedereen die er langs loopt of die naar De Schutse gaat.

  

 

 

planten appelboom nov 2017 web

 

 

 

 

Een nieuwe dominee!

Florisca van Willegen KerkvlietWe hebben een nieuwe dominee: Florisca van Willegen-Kerkvliet! Florisca is oprecht geïnteresseerd in het verhaal van mensen, met respect voor alle verschillende meningen onder gemeenteleden. Gemeentevorming is voor haar een belangrijk punt, niet alleen op zondagmorgen maar ook door de week. Florisca heeft al veel ervaring in jeugdwerk en zij wil graag jong en oud met elkaar in verbinding brengen. Zij heeft laten zien dat ze gevoel voor liturgie heeft. Kortom: zij past goed bij onze gemeente.

Florisca is een beginnend predikant en wij willen haar de ruimte geven om zich verder te ontwikkelen. Zij heeft een jaar stage gelopen bij de andere predikant, Joep Dubbink. Mocht u zich afvragen hoe dat gaat naast Joep, die immers zeer ervaren is: Florisca kan zich prima staande houden naast hem en Joep is blij met de onderlinge samenwerking. De kerkenraad heeft het volste vertrouwen dat zij in onze gemeente haar plek als predikant zal krijgen en vinden. 

Florisca start op 1 januari 2018 met haar nieuwe taak als gemeentepredikant. Tot die tijd verzorgt zij nog het pastoraat zoals de laatste maanden in een aantal wijken. Op 14 januari wordt zij bevestigd in het ambt, 10.00 uur in De Schutse. 

Afscheid nemen doe je samen: laatste viering Thamerkerk


thamerkerkOp 10 september is de laatste viering in de Thamerkerk. Een onontkoombaar feit maar daarmee niet minder verdrietig voor veel mensen.

Op zaterdag 9 september is er alle ruimte voor herinneringen aan de Thamerkerk van zondagse vieringen, van rouw- en trouwdiensten, van doop en belijdenis, van lief en leed, van bijeenkomsten en vergaderingen. Ruimte om herinneringen en verhalen uit te wisselen, te luisteren naar orgelspel van Ton Kodde en naar wat Cees van Duren allemaal over de Thamerkerk kan vertellen. En natuurlijk is er iets voor de inwendige mens: koffie of thee met iets erbij, een glaasje van het een of ander en een lunch.

Wees welkom op zaterdag 9 september van 10.00 – 13.00 uur voor verhalen en ontmoetingen en op 10 september om 10.00 uur voor de laatste viering in de Thamerkerk.

Zoveel jaren Thamerkerk, daar moeten wel foto’s en verhalen van zijn. Dus: verhalen en foto’s gezocht! Welke herinneringen hebt u aan de Thamerkerk? We zijn op zoek naar kleine en grote verhalen en natuurlijk naar foto’s om op zaterdag 9 september met elkaar te delen. Geef ze door: aan Gerie van Schaik, 0297 562569, of aan Marianne Mak, 0297 540195,

Bezinning en Verdieping

Meditatiegroep

Meditatiegroep

Cursussen >

CB Login