Actueel

Top2000 koor

Oudejaarsdag

 

TOP 2000 tijd… mooie muziek… goede teksten… genoeg ingrediënten voor een goede TOP 2000 dienst. Wij als Exodus zijn goed van start gegaan met de eerste repetitie. Nu moet je goede nummers ook écht goed neerzetten en daarvoor hebben we de hulp nodig van zangers en zangeressen die het leuk vinden om bij twee nummers de koorpartijen voor hun rekening te nemen.

 

De stijl is stevige (black) gospel/pop waar wel wat power achter mag zitten.

 

Lijkt het je leuk? Schiet één van ons aan tijdens onze repetitie en/of stuur een mailtje naar

 

Exodus en het Top2000 Team (Alie Veldman & Rob Voskamp)

Afscheid Thamerkerk


Thamerkerk uitdragen paaskaars sept2017Een grote verbondenheid aan de Thamerkerk, dat kwam vooral naar voren op zaterdag 9 september. Op zondag 10 september was de laatste viering en de zaterdag ervoor was er volop gelegenheid om verhalen en herinneringen te delen. Want afscheid nemen doe je niet alleen, dat doe je met elkaar.
 

Ton Kodde speelde op het orgel en liet de mensen nog eens de mogelijkheden van dit mooie orgel uit 1785 horen én hij liet iedereen op hele noten meezingen. Dat was lang geleden…. Cees van Duren nam zijn toehoorders mee in de geschiedenis van de kerken van Thamen. De huidige Thamerkerk is de vierde en dateert uit 1834. Een boeiende geschiedenis die Cees op de van hem bekende aantrekkelijke manier bracht. Natuurlijk was er koffie en thee en werd er iets fris geschonken of wijn of…. advocaat met slagroom. Onder de lunch werd er nog lang nagepraat.

(voor alle foto's zie onderaan)

Lees verder:Afscheid Thamerkerk

Afscheid nemen doe je samen: laatste viering Thamerkerk


thamerkerkOp 10 september is de laatste viering in de Thamerkerk. Een onontkoombaar feit maar daarmee niet minder verdrietig voor veel mensen.

Op zaterdag 9 september is er alle ruimte voor herinneringen aan de Thamerkerk van zondagse vieringen, van rouw- en trouwdiensten, van doop en belijdenis, van lief en leed, van bijeenkomsten en vergaderingen. Ruimte om herinneringen en verhalen uit te wisselen, te luisteren naar orgelspel van Ton Kodde en naar wat Cees van Duren allemaal over de Thamerkerk kan vertellen. En natuurlijk is er iets voor de inwendige mens: koffie of thee met iets erbij, een glaasje van het een of ander en een lunch.

Wees welkom op zaterdag 9 september van 10.00 – 13.00 uur voor verhalen en ontmoetingen en op 10 september om 10.00 uur voor de laatste viering in de Thamerkerk.

Zoveel jaren Thamerkerk, daar moeten wel foto’s en verhalen van zijn. Dus: verhalen en foto’s gezocht! Welke herinneringen hebt u aan de Thamerkerk? We zijn op zoek naar kleine en grote verhalen en natuurlijk naar foto’s om op zaterdag 9 september met elkaar te delen. Geef ze door: aan Gerie van Schaik, 0297 562569, of aan Marianne Mak, 0297 540195,

Bezinning en Verdieping

CB Login