4-12 Kindernevendienst

4-12 Kindernevendienst

Voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is het mogelijk om tijdens de zondagsdienst een moment samen te beleven, tijdens de kindernevendienst in De Schutse. De kinderen beginnen de dienst in de kerk bij hun ouders. Na het begin van de dienst gaan zij, na een kort gesprekje met de dominee, samen naar de jeugdruimte. Hier horen zij een verhaal en maken ze een knutselwerkje of doen een spel. De leiding van de kindernevendienst wordt goed voorbereid en begeleid door de jeugdwerker of predikant.

Meer informatie is te verkrijgen bij Alie Veldman:

 

CB Login