Kerkblad

Redactie kerkblad Op Weg

Kerkblad 'Op Weg'
CoverOpWeg200509 Elke vier weken verschijnt Op Weg,
kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Uithoorn.
Delen hieruit staan op deze website. Het hele kerkblad lezen?
Stuur een e-mail naar
o.v.v. Tekst kerkblad.
We sturen Op Weg toe als pdf-bestand.
    Redactie kerkblad 'Op Weg'


Inleveren kopij
Kopij dient een week voor verschijnen op woensdag om 20.00 uur
in bezit te zijn van de redactie:
nr.   Kopij inleveren   Uitgave datum
1.   wo 31 aug   ma 5 sep
2.   wo 28 sep   ma 3 okt
3.   wo 26 okt   ma 31 okt
4.   wo 16 nov   ma  21 nov
5.   wo 14 dec   ma 19 dec (kersteditie)
6.   wo 11 jan 2017   ma 16 jan 2017
7.   wo  1 feb   ma 6 feb
8.   wo  1 mrt   ma 6 mrt 
9.   wo 29 mrt   ma 3 apr (paaseditie)
10.   wo 3 mei   ma 8 mei
11.   wo 24 mei   ma 29 mei
12.   wo 14 juni   ma 19 juli
13     wo 12 juli            ma 17 juli

    Redactieleden
Cees van Duren
Anna Blamanlaan 54
1422 GZ Uithoorn
tel 0297-566953
Henny Groeneweg
Thamerweg 20
1422 XH Uithoorn
tel 0297-870062
Bezorging Op Weg
kerkelijk bureau

Jaco Oosterlee
Geometrieln 192
1421 LD
Uithoorn
tel 0297-566402
Bas Joosse
Ebro 178
1423 AZ
Uithoorn
tel 0297-564519
 
Redactie website
Bas Joosse
    Illustrator
Co Walinga
 

 

Meditatie uit kerkblad Op Weg

Meditatie

‘Vertel me wat je eet en leest en ik zeg je wie je bent’ is een bekende uitspraak. Hierop zou je kunnen variëren: vertel me welke sport je beoefent, en ik zeg je wie je bent. Vertel me wat je drinkt, en ik zeg je wie je bent. Vertel me wat je denkt over bepaalde thema’s en de stemwijzer zegt je welke partij het beste bij je past.

‘Vertel me welk lied je graag zingt, en ik zeg je welke rol je geloof, welke rol God speelt in je leven’. Onlangs moest ik hieraan denken bij een afscheidsdienst van een gemeentelid. Hij had een lange lijst met liederen achtergelaten, die gezongen zouden kunnen worden. Ik nam de lijst door en werd geraakt door wat ik hieruit leerde, namelijk hoe deze man zijn geloof beleed door middel van deze lijst met liederen.

Ik vermoed dat iedereen wel een of meerdere liederen heeft die hij of zij graag zingt. Misschien heeft u ook wel een lied waarvan u denkt: dat hoeft van mij niet (meer). Dat heb ik bij ‘Wat de toekomst brengen moge’. Dit roept bij mij in eerste instantie wrevel op. Hoezo, leer mij volgen zonder vragen? En wil mij als een kind behandelen? Maar als ik er wat over nadenk, me niet meer stoor aan wat ik betuttelend vind, dan is het een lied van overgave, een lied van vertrouwen. Dan begrijp ik wel dat het een lied is dat mensen nog graag zingen.

Persoonlijk ben ik gecharmeerd van de liederen van Huub Oosterhuis. Eén daarvan is:

Die mij droeg op adelaarsvleugels,

die mij hebt geworpen in de ruimte

en als ik krijsend viel,

mij ondervangen met uw wieken en weer opgegooid

totdat ik vliegen kon op eigen kracht.

Tom Löwenthal heeft er een melodie op gemaakt, die de kracht van de woorden versterkt. Het lied kan me zomaar uit het niets raken, terwijl ik het al vaak heb gehoord. Mooi vind ik het beeld van de adelaar, die haar jongen eerst op haar vleugels draagt en vervolgens onder hen gaat vliegen om ze op te vangen. We moeten zelf ons leven leven, maar God zal ons nooit verloren laten gaan. God zal ons altijd weer opvangen, ondervangen zoals een adelaar dat doet. Maar God zal ons ook altijd weer laten gaan, het weer zelf laten doen. Zo worden we geen marionetten, maar mensen met een eigen wil en een eigen verantwoordelijkheid.

Welk lied zingt of hoort u graag?

Trudy Joosse-Ridder, kerkelijk werker.

 

PS. Mocht u denken: ‘je was toch weg?’ dan hebt u gelijk. Dat ik de meditatie voor dit nummer nog zou schrijven was al in januari afgesproken. De andere bijdragen zijn het gevolg van het feit dat ik de eerste twee weken van juli de honneurs heb waargenomen tijdens de vakantie van ds. Joep Dubbink. 

CB Login