Ds. Opweg strip

Ds. Opweg strip 2013-09-15

DsOpweg strip2013-09-15

Meditatie uit kerkblad Op Weg

Eenheid in verscheidenheid

Ergens in Frankrijk, in de bergen, is een kerkje dat in de volksmond heet ‘De kerk met de brandende lampen’.

Elke zondagavond komen de dorpsbewoners naar dat kerkje. Iedereen heeft zo’n ouderwets olielampje in de hand. Dat begon al in 1550. Die olielampjes zijn het eigendom van de kerk. Ieder die belijdenis van zijn geloof doet, krijgt zo’n olielampje in bruikleen tot aan zijn dood. De lampjes blijven dus eigendom van de kerk. Zo gaan die olielampjes al honderden jaren van hand tot hand. In de kerk worden ze aangestoken en op de brede leuningen van de kerkbanken geplaatst. De gemeenteleden komen trouw naar de kerk, omdat ze weten dat het donkerder wordt in de kerk als ze met hun lampje thuis blijven.

Nu naar ons:

Wie in God gelooft ontvangt van Christus, symbolisch, zo’n lampje in bruikleen. Het is onze roeping die lamp brandende te houden en om zich met die lamp op te laten nemen in de gemeenschap van Christus gemeente. Die gemeente moet ‘het licht in de wereld’ zijn. Christus zegt immers in Matteus: ‘Jullie zijn het licht in de wereld.’ Wat je bent, straal je uit naar je eigen omgeving. Zo zijn we dus ‘lichtdragers’!

We beseffen dat het ons vaak niet lukt om ‘lichtdrager’ te zijn. Maar als het je lukt om het licht van Jezus door te geven, bijvoorbeeld: als je als het ware sporen slijpt in een leven van aandacht, zorg, liefde voor de ander om je heen. Dan laat je zien dat je een kind van God bent. Dan laat je zien dat je ‘lichtdrager’ bent. Dat is één kant,

De andere kant is, dat jijzelf, zoals ik ervaren heb, bijgestuurd kunt worden door het licht van een ander. Zo vormen we samen in alle onze verscheidenheid, een eenheid naar elkaar toe. Daarom komen we ook steeds samen in de kerk om geïnformeerd te worden over God. Om dat wat God is en doet, als het ware, weer scherp te krijgen. Zo zijn we samen spoorzoekend naar Gods Geest. Wat we gevonden hebben, dat is vooral de hoop in Christus. Die hoop stralen we dan uit in onze eigen kleine wereld. Maar we stralen het uit.

Mag ik nog één element noemen.

Er wordt namelijk ook door een Ander naar jou gekeken. Die Ander is de Vader in de Hemel. We zeggen toch dat we zonder Hem niet kunnen? Wel, laat dat dan zien. Is het moeilijk om eenvoudig te doen wat je hand vindt om te doen ? Nee toch. Maar die hand moet dan wel gericht zijn op die ander en niet op jezelf. Zo kunnen we samen het ‘licht in de wereld’ uitstralen.

Wat een voorrecht om, symbolisch, zo’n lampje van Christus te mogen ontvangen.

Anton van Hilten

 

(Anton van Hilten verzorgde dit keer de meditatie in Op Weg, als dank voor de vele jaren die hij in de gemeente voorging, red)

CB Login