Uit het kerkblad Op Weg

Agenda voor de komende 30 dagen

Sobere maaltijd, wo 21 mrt om 18:00
Bijbelleesgroep, do 22 mrt om 10:15
Meditatiegroep, do 22 mrt om 19:00
Liturgisch bloemschikken in de 40 dagentijd, do 22 mrt om 20:00
Meditatiegroep, do 29 mrt om 19:00
Matthäus Passion van J.S. Bach luisteren naar CD in de kerk, vr 30 mrt om 12:00
Charismatische gebedsgroep, ma 2 apr om 19:30
Meditatiegroep, do 5 apr om 19:00
Gebedskring, ma 9 apr om 15:00
Samen zingen, di 10 apr om 10:00

Uit Op Weg 7 2018

KERKDIENSTEN
Aanvang 10.00 uur Schrift en Tafel      Collecte:
18 februari 2018
mevr. ds. F. van Willegen                   1. Kerk in Actie-noodhulp
jeugdkapel                                        2. Instandhouding Eredienst
kindernevendienst
oppasdienst: Liesbeth Geudeke

 

25 februari 2018
ds. J. Dubbink                                   1. Kerk in Actie-binnenland
kindernevendienst                             2. Instandhouding Eredienst
oppasdienst: Henriëtte Wezelman       3. Jeugdwerk

 

vrijdag 2 maart, 19.00 uur, Het Hoge Heem: Wereldgebedsdag

 

4 maart 2018
ds. J. Dubbink                                   1. Kerk in Actie-zending
jeugdkapel                                        2. Instandhouding Eredienst
kindernevendienst

oppasdienst: Astrid Verburg

 

11 maart 2018
mevr. ds. F. van Willegen                  1. Kerk in Actie-binnenland
kindernevendienst                            2. Instandhouding Eredienst
oppasdienst: Rosalie Witjas

 

18 maart 2018
ds. J. Dubbink                                  1. Kerk in Actie-kinderen in de knel
jeugdkapel                                       2. Instandhouding Eredienst
kindernevendienst
oppasdienst: Jolanda van Wiltenburg

Kerkradio: kanaal 4 of kerkomroep.nl/Uithoorn
***
Koffiedrinken: elke zondag na de dienst
***
WEEKSLUITING IN HET HOGE HEEM, vrijdag 19.00 uur
16 februari pr. D. Karwowski 23 februari ds. F. van Willegen
2 maart dames E. Bosman, T. Beuse en de heer H. v.d. Bosch
9 maart mevrouw A. Könst 16 maart ds. J. Dubbink

***
Kopij voor Op Weg 8 kunt u inzenden tot woensdag 14 maart 20.00 uur.
***

Als afronding van alle jaren dat Anton van Hilten bij ons is voorgegaan in diensten, is de meditatie deze maand van zijn hand.

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID
Ergens in Frankrijk, in de bergen, is een kerkje dat in de volksmond heet ‘De kerk met de brandende lampen’.
Elke zondagavond komen de dorpsbewoners naar dat kerkje. Iedereen heeft zo’n ouderwets olielampje in de hand. Dat begon al in 1550. Die olielampjes zijn het eigendom van de kerk. Ieder die belijdenis van zijn geloof doet, krijgt zo’n olielampje in bruikleen tot aan zijn dood. De lampjes blijven dus eigendom van de kerk. Zo gaan die olielampjes al honderden jaren van hand tot hand. In de kerk worden ze aangestoken en op de brede leuningen van de kerkbanken geplaatst. De gemeenteleden komen trouw naar de kerk, omdat ze weten dat het donkerder wordt in de kerk als ze met hun lampje thuis blijven.
Nu naar ons:
Wie in God gelooft ontvangt van Christus, symbolisch, zo’n lampje in bruikleen. Het is onze roeping die lamp brandende te houden en om zich met die lamp op te laten nemen in de gemeenschap van Christus gemeente. Die gemeente moet ‘het licht in de wereld’ zijn. Christus zegt immers in Matteus: ‘Jullie zijn het licht in de wereld.’ Wat je bent, straal je uit naar je eigen omgeving. Zo zijn we dus ‘lichtdragers’!
We beseffen dat het ons vaak niet lukt om ‘lichtdrager’ te zijn. Maar als het je lukt om het licht van Jezus door te geven, bijvoorbeeld: als je als het ware sporen slijpt in een leven van aandacht, zorg, liefde voor de ander om je heen. Dan laat je zien dat je een kind van God bent. Dan laat je zien dat je ‘lichtdrager’ bent. Dat is één kant,
De andere kant is, dat jijzelf, zoals ik ervaren heb, bijgestuurd kunt worden door het licht van een ander. Zo vormen we samen in alle onze verscheidenheid, een eenheid naar elkaar toe. Daarom komen we ook steeds samen in de kerk om geïnformeerd te worden over God. Om dat wat God is en doet, als het ware, weer scherp te krijgen. Zo zijn we samen spoorzoekend naar Gods Geest. Wat we gevonden hebben, dat is vooral de hoop in Christus. Die hoop stralen we dan uit in onze eigen kleine wereld. Maar we stralen het uit.
Mag ik nog één element noemen.
Er wordt namelijk ook door een Ander naar jou gekeken. Die Ander is de Vader in de Hemel. We zeggen toch dat we zonder Hem niet kunnen? Wel, laat dat dan zien. Is het moeilijk om eenvoudig te doen wat je hand vindt om te doen ? Nee toch. Maar die hand moet dan wel gericht zijn op die ander en niet op jezelf. Zo kunnen we samen het ‘licht in de wereld’ uitstralen.
Wat een voorrecht om, symbolisch, zo’n lampje van Christus te mogen ontvangen.
Anton van Hilten

 

BIJ DE DIENSTEN
Wereldgebedsdag 2018
Ook dit jaar vieren wij in Uithoorn de ‘Wereldgebedsdag’. En wel op vrijdag 2 maart om 19.00 uur in het restaurant van Het Hoge Heem aan de Wiegerbruinlaan.
Op deze dag worden over de gehele wereld weer zoveel mogelijk de zelfde gebeden gesproken en liederen gezongen. De liturgie is samengesteld door geloofsgenoten uit Suriname. De medewerkers zijn: Tineke Beuse, Ella Bosman en Hans van den Bosch. Wij verheugen ons op de medewerking van het koor van de Emmaüsparochie.
De Raad van Kerken in Uithoorn en De Kwakel nodigt u van harte uit om hieraan mee te doen. Tijdens de bijeenkomst zal gecollecteerd worden voor enkele maatschappelijke projecten in Suriname.
Na de bijeenkomst is er weer gelegenheid om nog wat met elkaar te praten en koffie te drinken.

 

Terugblik bevestiging- en intrededienst
Er is in de vorige Op Weg al veel over geschreven, maar bij deze wil ik ook nog persoonlijk mijn dank uitspreken. De grote belangstelling voor de dienst en de felicitaties, de bemoedigende woorden en attente kaartjes die ik heb mogen ontvangen, geven me het gevoel gedragen te worden door de gemeente en maken het een positieve start van mijn predikantschap.
De kerkzaal zat niet alleen vol met gemeenteleden, maar ook met familie, vrienden en kennissen die speciaal voor mij kwamen. De meesten waren nog niet eerder in deze kerk geweest, het was dan ook leuk om terug te horen wat voor indruk zij hebben gekregen. Zo was men positief over de kerkzaal en de zonnepanelen en bent u overgekomen als een hartelijke gemeente (waar ik natuurlijk mee instemde). Ik zie er naar uit de komende jaren uw predikant te mogen zijn.
Ds. Florisca van Willegen

 

AGENDA
Elke donderdag Koffieschenkerij in De Schutse van 10.00 uur tot 11.30 uur
wo 21 feb 20.00 u De Schutse: De Joodse feestrollen
do 22 feb 10.15 u De Burght: Bijbelleesgroep
do 22 feb 19.00 u De Burght: meditatiegroep
di 27 feb 20.00 u De Schutse: Engelen
do 1 mrt 19.00 u De Burght: meditatiegroep
vr 2 mrt 19.00 u Het Hoge Heem: Wereldgebedsdag
wo 7 mrt 18.00 u De Schutse: sobere maaltijd (2)
do 8 mrt 10.15 u De Burght: Bijbelleesgroep
do 8 mrt 14.00 u De Schutse: seniorenmiddag
do 8 mrt 19.00 u De Burght: meditatiegroep
za 10 mrt 10.00 u bezoek aan synagoge Liberaal Joodse Gemeente
zo 11 mrt 16.00 u De Schutse: Preek van de Leek
ma 12 mrt 15.00 u Buitenhof 90: gebedskring
di 13 mrt 10.00 u De Schutse: samen zingen
di 13 mrt 20.00 u De Schutse: de oer-gemeenten rond 50 na Chr.
wo 14 mrt tot 20.00 u: inleveren kopij voor Op Weg 8
do 15 mrt 19.00 u De Burght: meditatiegroep
vr 16 mrt 20.00 u De Schutse:
                          lijsttrekkersdebat gemeenteraadsverkiezingen
wo 21 mrt 18.00 u Kerk St. Jans Geboorte De Kwakel: sobere maaltijd (3)
do 22 mrt 10.15 u De Burght: Bijbelleesgroep
do 22 mrt 19.00 u De Burght: meditatiegroep
do 22 mrt 20.00 u De Schutse: liturgisch bloemschikken
wo 11 apr tot 20.00 u: inleveren kopij voor Op Weg 9

(Zie ook het ‘gele’ boekje van Bezinning en Verdieping.)


MOTTO VAN DE MAAND
Namen hebben hoofdletters
De Kwakel, De Burght en De Schutse zijn eigennamen en hebben dus twee hoofdletters, Het Hoge Heem zelfs drie!
(In deze editie meer dan twintig keer verbeterd.)

 

DANKWOORD
Eind januari heb ik afscheid genomen als scriba, op 24e in de kerkenraad en op 28e tijdens de kerkdienst. In de kerkenraads-vergadering heb ik een kort dankwoord uitgesproken na de toespraak van Marianne.
Een leuke verrassing was dat twee oud-voorzitters, Job Dienske en Henk Mathlener aanwezig waren. Ik heb, voordat Marianne Mak aantrad, met vier voorzitters samengewerkt. Eén, Jan Heijlman, is helaas overleden. Peter Lucas zit in Nieuw Zeeland, dus die kon ook niet bij het afscheid zijn.
Toen ik in 1995 aantrad waren er nog twee voorzitters en twee scribae (hervormd en gereformeerd. Per 1 januari 1997 zijn we gefedereerd. Toen Sineke van de Broek aftrad, ben ik alleen scriba geworden. Tussen Job Dienske, samen met Jan Burggraaf, en Jan Heijlman was er twee jaar geen voorzitter. De predikanten die we toen hadden, Sophie Bloemert, Elsbeth Littooij en Ruurd van der Weg hebben dat om beurten waargenomen.
In die 22 jaar is er heel veel veranderd. ik noem twee voorbeelden: toen ik scriba werd, had ik nog geen email. Alles moest dus telefonisch geregeld worden. De stukken kon ik op mijn werk kopiëren: ik had een eigen code en verrekende het aantal kopieën tweemaal per jaar met de kerkrentmeesters. Met elkaar had ik toen ongeveer 25 enveloppen die door twee postbodes bij de kerkenraadsleden werden bezorgd. Nu gaat alles digitaal en dat is een stuk makkelijker.
Toen ik begon waren er nog drie kerkgebouwen. nu hebben we alleen nog De Schutse.
Tijdens mijn scribaat heb ik met alle predikanten altijd heel plezierig samengewerkt: Ik wil graag iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en het vertrouwen dat ik heb gekregen in de afgelopen 22 jaar.
Het zal nu voor mij wat rustiger worden op het kerkelijk erf maar… ik sta open voor een nieuwe uitdaging! Mocht u een vraag hebben, schroom niet om mij even te bellen of te mailen.
Tijdens mijn afscheid van de gemeente werd een prachtig door Job Dienske geschreven lied gezongen, waarvan onderstaand de tekst.
Een hartelijke groet voor u allen en tot horens/ziens,
Gerie van Schaik

 

VAARWEL VOOR SCRIBA GERIE
Wijs: zachtjes gaan de paardenvoetjes.

1. Nee, niet zachtjes gaan haar voetjes,
stevig is haar tred en snel.
Vaak op pad en nimmer zoetjes
voor de kerk of Post NL.

Zij een paardje lang niet moe,
maar op doorgaan rust taboe.
Nieuw scriba maakt entree;
Gerie loopt nog ’n tijdje mee.

 

2. Zo heel veel actieve jaren,
ziel verpand aan het scribaat.
Niet geneigd zichzelf te sparen,
spil in ’t kerk’lijk apparaat.
Ook veel ander werk haar lief,
erediensten, zondagsbrief.
Gastvrouw zijn of kerkcafé:
is er vraag, zij zegt geen nee.

 

3. Het geloof kwam in haar leven,
Zendingsraad haar mooiste tijd.
Christen-zijn gestalte geven,
vredesboodschap wereldwijd.
Naast praktijk ook theorie:
onder meer theologie.
Keus was niet het pastoraat,
’n mail bij kerstmis die volstaat.

 

4. Volle draf d’ Uithoornse wegen;
maar vakantie hoger op.
Verre bergen dan bestegen,
zij beklimt de hoogste top.
Oostenrijk of Zwitserland,
het is lopen dat ontspant.
En als zij naar Mokum moet:
half de bus en half te voet.

 

5. Zo veel werk dat jij mocht klaren;
toen dat drempeltje, wat naar!
’t Paard gesneefd, maar dan ‘t ervaren:
iedereen stond voor jou klaar.
Nu moet jij als scriba gaan;
dankbaarheid, maar ook een traan.
Ga met God, blijf in galop;
kerk’lijk werk blijft er volop!

 

Gezongen in De Schutse op 28 januari 2018

 

UIT DE KERKENRAAD:
OVER NIEUWE HUISSTIJL, DE CLOUD EN VRIJWILLIGERS
In de kerkenraad beginnen we altijd met een opening, een bezinnend moment. Dat kan de ene keer een lied zijn of een mooie tekst, de andere keer een heel korte viering. Steeds door iemand anders voorbereid of uitgekozen. Het zijn goede momenten met elkaar en het is een mooie gewoonte. Er is altijd zo veel te regelen en te bespreken dat we zomaar kunnen vergeten dat we een geloofsgemeenschap zijn. Een groep mensen die zich aangesproken weten door God, die met elkaar verder willen op zijn/haar weg. Dat moment zo aan het begin van de vergadering herinnert ons daar weer aan en voedt ons. Om daarna natuurlijk wel verder te gaan met regelen en bespreken…

 

Spannend… nieuwe website, logo en folder
Zo’n website die er mooi uit ziet én waar je snel je weg op vindt, daar dromen we allemaal wel van. De websitegroep en communicatiegroep wilden het niet bij dromen alleen laten, dus zij gingen, met goedkeuring van de kerkenraad, aan de slag. Met een nieuwe website, maar ook met een nieuw logo. Nu we de Thamerkerk niet meer gebruiken, kwam de vraag op naar een nieuw logo, net als destijds na de sluiting van de Kruiskerk.
En zij gingen aan de slag met een nieuwe folder over de PGU. Een folder die, net als de website, toegankelijk moest zijn voor mensen binnen én buiten de kerk. Hij wordt nog gedrukt, maar u krijgt hem zeker te zien.
Kijk de Kerk is de gedachte dat we met anderen willen delen wat we zelf ontvangen: ruimte om God en elkaar te ontmoeten, activiteiten, een plek waar je je geloof mag ontwikkelen op je eigen manier. Dat willen we uitstralen met website en folder. Bijvoorbeeld door woorden te gebruiken die iedereen kan begrijpen. En met het nieuwe logo waarin naast onze officiële naam (Protestantse Gemeente te Uithoorn) ruimte is voor de naam van het kerkgebouw dat veel mensen wel kennen, De Schutse. Om elke groep te helpen de eigen activiteiten bekend te maken komen er sjablonen die je kunt aanpassen met een eigen tekst en foto. Nieuwsgierig geworden? U ziet vanzelf het een en ander verschijnen.

 

PUCO
PUCO….? Weer zo’n afkorting: het staat voor PKN Uithoorn Cloudomgeving. Het is even wennen maar luistert u eens naar een paar mensen die in de cloud gingen werken: ‘Oh, wat handig, nu kunnen we veel makkelijker met elkaar samenwerken’ of ‘Ik heb al veel buttons gevonden met handige functies. Het wordt nog wat.’

Bent u vrijwilliger in onze kerk, dan kunt u een account krijgen voor een kerkmailadres en dan kunt u in de cloud gaan werken. Ook in onze kerk gaan we mee met de ontwikkelingen van digitalisering. Enerzijds gedwongen vanwege nieuwe regels rond privacy, anderzijds omdat het ook gewoon veel voordelen heeft. Om er een paar te noemen: altijd werken in een beschermde omgeving, als je eigen computer crasht zijn alle bestanden veilig, eenvoudig documenten delen en samenwerken. Omdat het wennen is en uitproberen, zijn er workshops. Jeroen Borgman is al een tijdje bezig om te zorgen dat we goed in onze eigen cloud kunnen werken en hij is bereid om iedereen bij te spijkeren. Alle groepen in onze gemeente krijgen een uitnodiging om mee te doen. Wilt u nu al meer informatie over de workshops? Mail dan naar de scriba Joke Bos, , wilt u al een mailadres, geef dat door aan Jeroen via

 

Vrijwilligers
Ook in dit nummer van Op Weg staat een interview, een gesprek opgetekend door Job Dienske, met een van onze vrijwilligers. De kerk bestaat eigenlijk uit allemaal vrijwilligers: mensen die allerlei taken hebben gedaan, nog doen en hopelijk zullen gaan doen. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde, dat weten we allemaal. Waar we met de interviews vooral ook aandacht voor willen hebben, is dat het vrijwilligerswerk van waarde is voor de mensen zelf. Vrijwilligerswerk betekent iets voor onszelf: voldoening, zinvolle tijdsbesteding, persoonlijke ontwikkeling, mooie contacten. De komende tijd willen we wat meer aandacht besteden aan vrijwilligers, onder andere met de interviews én door een optreden van Kees Posthumus op 8 juni, speciaal als bedankje voor alle vrijwilligers. Zet het vast in uw agenda.
Namens de kerkenraad, Marianne Mak

 

JEUGD
Kindernevendienst
Zondag 18 februari is de eerste zondag van de veertigdagentijd. In de veertig dagen voor Pasen gaan we in de kindernevendienst op zoek naar ‘het geheim van Pasen’.
In de kerk staat een grote doos! Willen jullie weten welk geheim daar in zit, kom dan vanaf 18 februari elke zondag naar de kindernevendienst.
Samen gaan we ontdekken wat er in de doos zit en wat nu precies het geheim van Pasen is. We gaan bezig met verhalen, een spel spelen of lekker knutselen.
Ook dit jaar willen we weer de spaardoosjes uitdelen. Het thema bij de spaardoosjes in ‘Onvoorwaardelijke liefde’. We volgen een project van Kerk in Actie in Oeganda. We willen jullie vragen om aan de hand van de spaartips die jullie meekrijgen, geld te sparen voor moedige moeders in Oeganda!
Zien we jullie op 18 februari? Ja, TOP!

 

IN GESPREK MET…
Interviews met gemeenteleden die vrijwilligerswerk doen.
Tekst: Job Dienske
Deze keer Eva Rozendaal, pastoraal ouderling.
Zij is transferverpleegkundige; bekijkt waar een ziekenhuispatiënt die ontslagen wordt, maar nazorg behoeft, naar toe kan. Of welke hulp nodig is.
Pastoraal ouderling. Wat houdt dat in en wat beweegt je?
Onze gemeente kent er een aantal. Voor haar zelf (wijk 4) zijn er drie taken. Het bezoeken van gemeenteleden. Coördinatie van de contactpersonen met hun bezoekwerk. En, bewust ook, als lid van de kerkenraad kerkbestuurder zijn. Daar meedenken over beleid.
Wat haar beweegt? Je bent met je geloof bezig; wat betekent dat in het leven van jou en anderen. Door actief mee te doen ervaar je verbondenheid en betrokkenheid. Bij bezoekjes komt het tot verrassende gesprekken. Heel verrijkend ook voor jezelf.
Is het werk zwaar en tijdrovend?
Nee, niet zwaar, maar natuurlijk is er tijd mee gemoeid. Bestuurlijk meedoen betekent eens per twee maanden een kerkenraadsvergadering. Voor haar was ’t een enorme gewaarwording: samen nadenken over hoe je kerk wil zijn, fijne sfeer, alles goed georganiseerd, taken prima verdeeld. Heel inspirerend. Het pastoraat en de huisbezoeken: er moet af en toe vergaderd worden, maar er is grote flexibiliteit bij ’t invullen en de tijdbesteding. Eva is ook actief in ander vrijwilligerswerk, o.m. de maatschappelijke vrouwenbeweging Passage. Ruimte is er ook om te lezen: haar boekenkasten zijn overvol, maar hoe moeilijk is het om boeken weg te doen. Tijd wordt ook genomen voor het genieten van de prachtige omgeving: wandelend en fietsend ervaren wat er op je weg komt. De dingen over je heen laten komen. Zo beleeft ze ook haar geloof. Je moest veel loslaten, maar hoe bevrijdend is dat! De Bijbelverhalen die actueel blijven en steeds opnieuw verteld worden. Graag dus op zondag naar de kerk.
Blij met onze kerk in Uithoorn?
Zij groeide op in zeer orthodox Kampen. Zij en haar man Dick woonden vele jaren in Waverveen, hij onderwijzer. Acht jaar geleden verhuisden zij naar Uithoorn. De kinderen waren de deur al uit; er zijn inmiddels kleinkinderen. Bewust werd gekozen voor kerkelijk actief zijn. Dick werd jeugdouderling; overleed vijf jaar geleden helaas aan kanker. Groot verdriet, maar ‘hoe mooi is wat je overhoudt’. Dankbaar koestert Eva de herinneringen. Fijn nu zelf in de kerk mee te kunnen doen en de warme mantel om je heen te ervaren van zo veel fijne en lieve mensen. Al die vrijwilligers in onze kerk: dat is het echte omzien naar elkaar. En hoe goed en mooi dat onze kerk zich vooral ook naar buiten wil laten zien.
We kijken bij ’t weggaan nog even uit het raam. Beneden ligt Het Spoorhuis, pas van binnen verbouwd. Naar rechts het uitzicht op de Amstel; de route naar haar werk in Amstelveen loopt er langs. Elke keer weer een belevenis.

 

BEZINNING EN VERDIEPING
Avond over Engelen op nieuwe datum
Over Engelen heeft iedereen zijn of haar eigen gedachten, die variëren van mooie verzinsels tot reële krachten in onze werkelijkheid. Maar hoe zit het eigenlijk in de Bijbel? Waar komen engelen vandaan, welke functie vervullen ze en hoe gingen mensen in Bijbelse tijd ermee om? Daarover is heel wat te vertellen: welkom bij een avond vol mooie verhalen, bekend en onbekend, uit het oude en nieuwe testament.
Deze avond, onder leiding van ds. Joep Dubbink, stond gepland op dinsdag 13 februari, maar is uitgesteld naar dinsdag 27 februari, in verband met zijn reis naar Myanmar.
U bent welkom in De Schutse om 20.00 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur.
Van harte welkom namens de commissie Bezinning en Verdieping,
Liesbeth Geudeke

 

De Joodse feestrollen
Woensdag 21 februari 20.00 uur.
De vijf Joodse ‘feestrollen’, die ook in het christendom bekend zijn, spelen een belangrijke rol in het Jodendom en horen bij specifieke Joodse feestdagen. Het Hooglied leest men tijdens Pesach (Pasen). Het verhaal over Ruth hoort bij Sjavoeot (het Wekenfeest) en Klaagliederen worden voorgelezen op de negende dag van de elfde maand. Dit is een tragische dag in de Joodse geschiedenis: zowel de eerste als de tweede Joodse tempel werden op deze dag verwoest. Prediker beluistert men op Soekot (het Loofhuttenfeest) en Esther wordt gelezen bij Poerim (het Lotenfeest).
Rabbijn Menno ten Brink (1958) is sinds 2003 rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam. Ook is hij sinds mei 2009 rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Twente.
In 2011 bracht hij met ds. Carel ter Linde een luisterboek uit, waarbij de feestrollen op meeslepende wijze werden voorgelezen door henzelf en bekende acteurs. Elk hoofdstuk werd door rabbijn ten Brink en dominee ter Linden voorzien van een inleiding.
Rabbijn ten Brink verzorgt ook voor ons deze avond een inleiding over de feestrollen en gaat met ons in gesprek.
Aanmelden voor deze avond wordt zeer op prijs gesteld.

 

Dinsdag 13 maart:
lezing over de oer-gemeenten rond 50 na Christus in het Romeinse Rijk
Prof. Lourens de Vries, bijzonder hoogleraar Bijbel vertalen namens het NBG en hoogleraar Algemene Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit zal op dinsdag 13 maart een lezing houden over wat we (denken te) weten over de vroegste samenkomsten van de volgelingen van Jezus in het Romeinse Rijk, in plaatsen als Rome en Korinthe. Wie kwamen in zulke steden bijeen, wanneer, waar en wat deden ze tijdens die samenkomsten? De periode 40-70 is de tijd dat Paulus en zijn helpers hun verhaal over Jezus naar de synagogale Diaspora gemeenschappen in het (huidige) Syrië, Turkije, Griekenland en Italië brengen. De evangeliën zijn nog niet geschreven, maar de brieven van Paulus beginnen wel te circuleren. De gemeenschappen rond de Jezus traditie zijn nog deel van het zeer pluriforme Jodendom van de eerste eeuw en onder de (relatieve) bescherming van een door de Romeinen erkende Joodse godsdienst.
Welke lijnen lopen er tussen onze samenkomsten anno 2018, met Avondmaal, preken, de Bijbel, dominees enerzijds en anderzijds het beeld dat oprijst uit de antieke bronnen over deze oer-gemeenten, zoals de Romeinse bronnen, de Paulinische brieven, archeologie en oudheidkunde?
Het belooft kortom een boeiende avond te worden en we zijn blij dat prof. De Vries bereid is om deze lezing te geven.
De avond vindt plaats in De Schutse, aanvang 20.00 uur, koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur.
Van harte welkom!
Namens de commissie Bezinning en Verdieping, Liesbeth Geudeke

 

Donderdag 22 maart: Liturgisch bloemschikken in de Veertigdagen tijd
Het kerkelijk jaar kent vele kleuren. De kleuren hebben een directe relatie met de periode in het kerkelijk jaar. In de periode van de Veertigdagentijd naar Pasen verandert de kleur van paars naar wit. Paars als kleur voor boete en soberheid en wit als kleur voor zuiverheid en geluk. Deze kleuren zijn de bron voor de kleuren in je bloemwerk. Maar wat als paars helemaal je kleur niet is? Geen zorgen, binnen de liturgische kleuren kan er ook nog gekozen worden voor rood op Palmzondag en Goede Vrijdag. Kortom mogelijkheden genoeg.
Wil je een tafelstuk maken of eens experimenteren met een modernere variatie van bloemschikken? Dit is je kans. Verdiep je een avond in de liturgische kleuren, en maak je eigen bloemstuk dat straks kan stralen op je (Paas)tafel. Heb je zelf een schaal waar je liefst je tafelstuk in wilt maken neem deze dan mee. Als je eens iets meer wilt experimenteren dan staan er andere materialen voor je klaar. Je gaat zeker met een mooi bloemwerk naar huis.
De avond staat onder leiding van Freddy Hentzen vindt plaats in De Schutse, aanvang 20.00 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur.
Let op: Aanmelden is nodig, in verband met de inkoop van het materiaal.
Dit kan tot en met vrijdag 16 maart.
NB: als u geen vervoer heeft of er tegenop ziet om ’s avonds alleen over straat te gaan, neem dan even contact op met een van de commissieleden. U vindt de gegevens voor in het gele programmaboekje.

 

SENIOREN
Op 8 maart is er weer een seniorenmiddag in De Schutse. We beginnen om 14.00 uur, koffie en thee staan klaar. We hopen al een beetje aan Pasen te denken met het verhaal en bloemen. Alle bloemen hebben een betekenis en daar komt Jolanda Hulsebos uit Rijsenhout over vertellen.
Zij wil ons laten zien wat we kunnen maken en brengt ook de bloemen mee, zodat we niet alleen luisteren, maar ook zelf iets gaan maken. We kunnen dan allemaal een bloemstukje mee naar huis nemen.
Het wordt vast een heel mooie middag, zegt het voort.
Met een hartelijke groet, namens de seniorencommissie, Co Beunder

 

PASTORAAT
Sectiebijeenkomsten 2018
Ook dit voorjaar worden weer op verschillende plaatsen in Uithoorn sectiebijeenkomsten gehouden voor de leden uit de desbetreffende sectie(s). Het thema is dit jaar: ‘Zoeken naar God’.
In een samenleving waarin het besef van Gods aanwezigheid bij velen niet (meer) lijkt te bestaan en bij een God die onzichtbaar lijkt, is niet op voorhand duidelijk hoe je God zoeken (vinden?) kunt. Toch geloven wij als leden van de protestantse gemeente Uithoorn dat dit zoeken een zinvolle zaak is. Ieder wordt uitgenodigd hierover in gesprek te gaan. Het gaat er niet om elkaar op de meest juiste weg te wijzen, wel om te leren van elkaars ervaringen. Op deze bijeenkomst kunnen ervaringen van momenten waarop iemand God ‘vindt’ of God zeer mist aan bod komen.
De bijeenkomsten staan onder leiding van een van de predikanten en het inhoudelijk gedeelte zal ongeveer anderhalf uur in beslag nemen. Daarna is er gelegenheid de ontmoeting voort te zetten onder het genot van een hapje en een drankje.
De sectiebijeenkomsten vinden plaats op:
Sectie 1: dinsdag 6 maart, 14.00 uur, Piet Heinlaan 6, Amstelhoek
Sectie 2: maandag 19 maart, 20.00 uur, Graslaan 1, De Kwakel
Sectie 3/4: donderdag 15 maart, 14.30 uur, in De Schutse
Sectie 5/6/7/10/13: woensdag 7 maart, 10.00 uur, in De Schutse
woensdag 7 maart, 20.00 uur, in De Schutse
Sectie 8/9: dinsdag 6 maart, 20.00 uur, in De Schutse
Sectie 11/12/13: donderdag 15 maart, 20.00 uur, Basisschool De Kajuit, Eendracht 2
U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor de sectiebijeenkomst in uw buurt. Mocht u op de daar aangegeven datum of data niet kunnen, dan kunt u ook een van de andere sectiebijeenkomsten bezoeken.

 

Pastorale thema-avond
Vanuit het cluster zijn we blij en dankbaar voor alle vrijwilligers die zich voor het pastoraat inzetten. We willen niet alleen onze waardering laten blijken, maar we willen ook zorgen voor inspiratie en toerusting, zodat jullie je taak met plezier blijven uitoefenen.
Als contactpersoon/pastoraal medewerker/sectie-ouderling kom je dikwijls bij mensen achter de voordeur. Wat moet je doen als je signaleert dat iemand eigenlijk meer hulp nodig heeft (materieel of immaterieel)? Kun je iemand begeleiden naar verdere hulpverlening en welke wegen zijn er daarvoor? Over dit soort vragen organiseren wij dit voorjaar een bijeenkomst voor alle vrijwilligers in het pastoraat met twee workshops:
- Monique Sintenie van Participe en Uithoorn voor elkaar zal ons bekend maken met twee Uithoornse welzijnsprojecten: Welzijn op recept en Uithoorn voor elkaar
- Rietje Rustema zal ons vanuit de diaconie een workshop geven over armoedesignalering.
Zinnige thema’s voor ieder die zich op pastoraal gebied inzet. Wij willen alle vrijwilligers dan ook van harte uitnodigen voor deze bijeenkomst.
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 17 april, van 20.00 – 22.00 uur in de ontmoetingsruimte van De Schutse. Voor vragen over deze bijeenkomst kunt u terecht bij ds. Florisca van Willegen.

 

GEZOCHT ÉN GEVONDEN
Vele gemeenteleden zetten zich op allerlei manieren in voor onze gemeente, gezamenlijk maken we er iets moois van. Maar er blijft altijd genoeg te doen, dus wie nog iets om handen wil hebben, kan haar of zijn hart in de kerk ophalen. We starten daarom met een nieuwe rubriek ‘gezocht en gevonden’, zowel om aandacht te vestigen voor welke taak of functie we nog mensen zoeken, maar óók om te vermelden wanneer een vacature is vervuld. Want het is ook goed om bij het positieve stil te staan.

Gezocht: contactpersonen voor Het Hoge Heem
Voor Het Hoge Heem (sectie 16) zijn wij dringend op zoek naar een of twee nieuwe contactpersonen om onze sectie te versterken. Contactpersonen spelen een belangrijke rol bij het naar elkaar omzien in de gemeente. Contactpersonen van sectie 16 hebben zo’n vijf à zeven adressen in De Hemen waar ze ‘extra’ naar omkijken. Dit kan door een (informeel) bezoekje af te leggen of contact te maken wanneer er een kerst- of paasgroet of de actie Kerkbalans bezorgd moet worden. Iedere contactpersoon vult dit op haar of zijn eigen wijze in. Tijdsbesteding is naar eigen inzicht, maar gaat het om ongeveer acht dagdelen per jaar voor sectieberaad, bezoekwerk het rondbrengen van kaarten, uitnodigingen enz.
Informeren of aanmelden kan bij Florisca van Willegen.
, 06-13599841.

 

Gevonden: collectanten
Gelukkig kunnen we ook melden dat er open plekken vervuld zijn! Er waren dringend nieuwe collectanten nodig en die zijn inmiddels gevonden!

 

DE KERK ALS ANTI-PLAATS
Ik las een artikel over ‘het kerkgebouw’ met deze titel (Matthijs Hoogenboom, THDV *). Het ging over de uitwerking die een kerkgebouw kan hebben op een bezoeker ‘van buitenaf’.
Het artikel noemt kerken in Amsterdam en noemt persoonlijke verhalen van mensen die niets van een kerk weten (dat zijn er veel in Nederland, ook juist veel jongeren) en wat zij vonden in deze kerken: Rust. Even niets doen en voor je uit staren. Aardige mensen. Gastvrijheid. Orgelmuziek. Praatje. Een kop koffie, zomaar voor niets. Aandacht.
En het beschrijft het effect van zulke schijnbaar normale zaken op deze bezoekers.
Herkenbaar, trouwens ook voor een ‘wel-gelovige’, bijvoorbeeld in je vakantie, als je wordt omarmd door een goed gebouw, een ‘huis voor de ziel’.
Het artikel deed mij vooral ook denken aan het opbloeien van ons eigen kerkgebouw tijdens de kerststallententoonstelling in december 2017.
En prikkelt tot verder denken: wat kunnen wij hiervan leren? Hoe kunnen we de potentie van De Schutse nog meer inzetten in onze omgeving?
Denk mee!
Henriëtte

* THDV: nieuwe aanduiding van de oude Amsterdamse liefdadigheids-beweging ‘Tot Heil des Volks’. Op 18 mei is er een symposium in de Noorderkerk over ‘de kracht van het kerkgebouw’. Wie wil mee?

 

DE AANDACHTSWAND
Mogelijk is het u op gevallen, bij het binnenkomen in de kerkzaal, dat de aandachtswand naar rechts is verplaatst. Deze verandering is bedoeld om een rustige, meer intieme ruimte te creëren.
Wij hopen dat er vanaf nu wat meer aandacht aan de aandachtswand zal worden gegeven, die wij iedere zondag zorgvuldig en met aandacht, inrichten.
Met een hartelijke groet, namens, Henriette, Mia, Eva ,Binnie,
Ton Teeuw

 

DIACONIE
Veertigdagentijd
In februari start de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en inkeer. In deze tijd collecteert de diaconie voor Kerk in Actie, het landelijke orgaan van de diaconieën. Kerk in Actie steunt projecten in binnen en buitenland. Ze steunen organisaties en medewerkers ter plaatse waarvan ze zeker weten dat het geld goed terecht komt. De organisaties moeten zich ook verantwoorden aan Kerk in Actie.
Het thema van de veertigdagentijdcampagne 2018 is ‘onvoorwaardelijke liefde’. Iedere zondag collecteren we voor een ander project.
De zes wereldwijde projecten voor dit jaar zijn:
18 februari: met je kinderen op de vlucht
Voor levensreddende moeder- en kindzorg in Libanese
vluchtelingenkampen
25 februari: armoedebestrijding door Schuldhulpmaatjes
Samen met Schuldhulpmaatjes krijgen mensen met schulden hun leven
weer op de rails
4 maart: sterke vrouwen opleiden in Papoea Indonesië
Vrouwen actief betrekken bij de ontwikkeling van hun land en volk
11 maart: aandacht voor mensen in de knel in Almere
De sociale supermarkt geeft mensen weer controle over hun
boodschappen
18 maart: geen kinderarbeid in de textielindustrie in Tirupur India
Kinderen kunnen naar school en niet op jonge leeftijd werken in de
textielindustrie
25 maart: steun voor kwetsbare gezinnen in Noord Oeganda
Mothers Union helpt vrouwen om hun positie te verbeteren en beter
voor hun gezin te zorgen
U krijgt de zondag van de collecte een folder uitgereikt waarin het doel van de collecte uitgebreid wordt toegelicht. Helpt u ons al deze projecten te steunen?
Namens de ZWO groep: Mieneke Schotanus

 

Sobere maaltijd
Komt u ook op de sobere maaltijd? De maaltijden zijn sober (soep en brood), maar zeker niet somber!
We zingen, eten, ontmoeten elkaar en delen van onze overvloed aan hen die het nodig hebben. Het doel waar we dit jaar voor gaan is de Mothers Union in Oeganda. We hopen dat op 7 maart Gerdine Klein (van Kerk in Actie) iets van dit project komt vertellen, zij is recent in Oeganda geweest. De veertigdagencollecte van 25 maart is ook bestemd voor dit project.
U bent van harte welkom op 14 februari in De Burght (om 17.45 uur!), op 7 maart in De Schutse (18.00 uur) en op 21 maart in De Kwakel in het parochiehuis (om 18.00 uur). De intekenlijst ligt vanaf 4 februari in De Schutse.
Mieneke Schotanus

 

Paasgroetenactie 2018

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.
Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit een project in een gevangenis. Onder leiding van de predikant gaan gedetineerden aan de slag met het thema van de veertigdagentijdcampagne ‘Onvoorwaardelijke Liefde’. Zo’n Paasgroet doet goed. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven.
Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 18 maart kunt u na de dienst deze kaarten kopen en ondertekenen. De enkele kaarten kosten € 1,50, de dubbele € 2,-.
De kaarten zijn al voorzien van een adres en een postzegel. U kunt een wens, gedachte, gedicht op de kaart schrijven en uw naam, geen adres of woonplaats.
Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken. We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!
We staan op 18 maart achter in De Schutse. We vragen u de paasgroetenkaarten uiterlijk donderdag 22 maart 2018 te verzenden.
Namens de diaconie, Mieneke Schotanus

 

VAKANTIE, OOK VOOR U!
Beste gemeenteleden van Uithoorn,
Sinds een paar jaar ga ik als vrijwilliger mee met Hetvakantiebureau.nl. Zo is echt de naam, daar kan ik niets aan doen. Het vakantiebureau organiseert jaarlijks 70 vakantieweken voor mensen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen, omdat ze zorg nodig hebben, maar ook senioren die geen of weinig zorg nodig hebben zijn van harte welkom! Aparte weken worden georganiseerd voor mensen die een thuiswonende partner met dementie hebben.
Alle vakantieweken worden geleid door vrijwilligers met diverse achtergronden, zo zijn er in elke week altijd gediplomeerde verpleeg-kundigen aanwezig. Wanneer u zich aanmeldt, worden er allerlei gegevens van u gevraagd en bij onduidelijkheden wordt u gebeld. Op deze manier kan goed worden ingeschat welke zorg in een bepaalde week geboden moet kunnen worden. Als dat goed is geregeld, en dat is het altijd, kunnen gasten een heerlijke vakantieweek tegemoet zien.
Mijn ervaring is dat het gezellige weken zijn; er wordt volop gepraat, gelachen, ook weleens gehuild, gezongen, gepuzzeld. Er kunnen spelletjes gedaan worden. Er is een aantal keer een optreden, bv. een koffieconcert, er worden uitjes georganiseerd. In de meeste huizen zijn zogenaamde duo- fietsen, zodat er gefietst kan worden. Kortom, het is echt vakantie!
U kunt ook een week varen op hospitaalschip Prins Willem Alexander. Op zondagochtend is er altijd een kerkdienst, de pastor verzorgt ook maaltijdopeningen- en/of sluitingen.
Mocht u belangstelling hebben, of u afvragen of dit wel iets voor u is: u kunt mij altijd even iets vragen. Ook is het handig om op de website van Hetvakantiebureau.nl te kijken (als u dat zelf niet kunt, vraag iemand om u te helpen). Achterin de kerk liggen enkele brochures met alle vakantieweken voor 2018.
Tenslotte nog dit: als de kosten of het vervoer voor u een probleem zijn, denk dan niet: ‘dan ga ik maar niet’, maar neem contact op met Jan Visser, diaken. Er kan altijd gezocht worden naar een oplossing.
Hartelijke groet, Trudy Joosse-Ridder (564519)

 

PREEK VAN DE LEEK
Laila Meliani in De Schutse over de kracht van verschillen
Als u dit in Op Weg, ons lijfblad, leest, is de eerste preek-van-de-leek van dit voorjaar al geweest. Op zondagmiddag 11 maart verzorgt Laila Meliani, pedagoge en kunstenares, de tweede preek-van-de-leekdienst. Gemangeld door het leven nam ze geleidelijk aan afstand van alles wat haar gewoon was: haar geloof, cultuur, familie en werk. En geconfronteerd met ziekte en scheiding ontdekte zij het belang van losmaken, om weer te kunnen verbinden. En hoe belangrijk het is om eerst het vreemde en diverse in jezelf te leren zien om uiteindelijk open te staan voor de kracht van verschillen. Zo kun je het geweldige potentieel van het nieuwe Nederland ervaren dat vrijkomt door de diversiteit van verschillende culturen. Door haar eigen levensverhaal te verbinden met de actualiteit houdt Laila ons een spiegel voor: blijven we hangen in wij-zij-denken of proberen we elkaar echt te ontmoeten? Samen leven kun je alleen … samen.
In de Preek van de Leek verbindt een leek zijn of haar passie met een Bijbelverhaal in een persoonlijk vormgegeven kerkdienst. Plaats: De Schutse; aanvang 16.00 uur. Na afloop kunt u bij een hapje en een drankje napraten. Zie ook www.preekvandeleekuithoorn.nl .

 

SCHIPHOLWAKES
Schipholwakes in de lijdenstijd:
om te herdenken, te bezinnen en te veranderen.
Gedurende de Stille Tijd voor Pasen worden wekelijks wakes georganiseerd bij de grensgevangenis Schiphol. Dit gebeurt vanuit de traditie en het gedachtegoed van steeds een andere geloofsgemeenschap. Doel is om solidariteit te betonen aan de grensgevangenen en duidelijk te maken dat er grote vraagtekens zijn bij het opsluiten van onschuldige mensen. Het enige wat de gevangenen ‘misdaan’ hebben, is in Nederland verblijven zonder geldige documenten. De Schipholwakes worden van 15.00 – 16.30 georganiseerd:
Wo 14 februari, Aswoensdag Konferentie Nederlandse Religieuzen
Zo 18 februari Jeannette Noëlhuis
Zo 25 februari Kleiklooster & Sint Adelbertabdij
Zo 4 maart Dorothy-gemeenschap
Zo 11 maart kerken uit de Haarlemmermeer & Stem in de stad Haarlem
Zo 18 maart Dominicuskerk, Keizersgrachtkerk & Ekklesia A’dam
Zo 25 maart kerken uit Amsterdam Oost
Vr 30 maart, Goede Vrijdag Franciscaanse Vredeswacht
Het Justitieel Complex Schiphol staat in Badhoevedorp aan het einde van de Sloterweg, vlakbij de A4, Duizendbladweg 100, 1171 VA Badhoevedorp. Voor meer informatie, routebeschrijving en bereikbaarheid per OV, zie www.schipholwakes.nl of:
Bram Klinkenberg (563590), Riet Westera (564296) en Els van Rooij (532890)


KERKCAFÉ 16 MAART
Net als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen organiseert het KerkCafé ook dit jaar weer een lijsttrekkersdebat tussen de politieke partijen, die aan deze verkiezingen deelnemen. Nieuwe verantwoordelijkheid was vier jaar geleden een belangrijk item. Wat is daarvan terecht gekomen? Punten die in dit debat aan de orde zullen komen zijn o.a. het armoedebeleid, veiligheid, milieu, de uitbreiding van Schiphol. De lijsttrekkers van de politieke partijen zullen hun standpunten hierover toelichten. Zij gaan in debat met elkaar en met de aanwezigen.
Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee en we beginnen om 20.00 uur. Wij hopen net als de vorige keer op een grote opkomst.
Zoals altijd is de toegang gratis, maar voor consumpties vragen wij een vrijwillige bijdrage.
Namens de commissie KerkCafé Gerie van Schaik

 

TOEKOMST WERELDWINKEL DE AARDNOOD
Geschiedenis en doelstellingen
* Wereldwinkel de Aardnood-Uithoorn bestaat ruim 25 jaar. Tot medio 2017 was de winkel gehuisvest in De Hoeksteen aan de Hugo de Grootlaan: een grote ruimte, maar in een kelder zonder directe zichtbaarheid. Door verkoop van De Hoeksteen moesten wij dit pand verlaten.
* Onze doelstelling is en blijft: eerlijke, gelijkwaardige handel drijven gebaseerd op onderling respect. De Wereldwinkels verkopen naast food-producten ook authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden, zoals houtsnijwerk, sieraden, keramiek en cadeauartikelen. De makers zijn mensen die recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. Met de verkoop van producten kunnen zij een beter leven zonder armoede met voldoende kans op ontwikkeling opbouwen. Wij willen deze doelen als volgt bereiken:
Via een winkel
Een wereldwinkel zonder winkel is geen winkel. Nodig is het om producten uit de Derde Wereld te verkopen. Wij zoeken, naast verkoop op markten en aan bedrijven, kerken, enz. een aantrekkelijke locatie met winkelend publiek om omzet voor de producenten te realiseren. Wij denken aan een verkoopruimte met een winkeloppervlak van 40-60 m² en daarnaast nog voorzieningen voor magazijn, sanitair en een keukenblok (10-20 m²). Commerciële tarieven zijn daarbij onbetaalbaar. Afhankelijk van de locatie kunnen wij een huurprijs (zonder gas, elektra, verzekeringen, belastingen) per jaar van € 110-140 per m² opbrengen.
Gezocht:
Wie kan bemiddelen of heeft een netwerk bij bijvoorbeeld makelaars, winkeliersverenigingen, bedrijven, beheerders van winkelcentra om ons aan een dergelijke ruimte te helpen?
Via verstrekken van informatie
Wij willen verenigingen, scholieren en anderen informatie geven over producenten in Derde Wereldlanden en over Fair Trade. Dat kan door bijvoorbeeld informatie en presentaties te geven op scholen en voor clubs en verenigingen. Of door middel van speciale projecten.
Gezocht:
Wie is in staat en bereid bij diverse verenigingen en scholen informatie te verstrekken over Wereldwinkels en Fair Trade? Wie heeft ideeën over speciale projecten?
Via vernieuwing van de eigen organisatie
Het is nodig om nieuwe ideeën een kans te geven. Er is behoefte aan nieuwe doelgroepen bij de klanten, een vernieuwd assortiment, meer aandacht voor duurzaamheid, andere verkooptechnieken, eigentijdse PR. Dit vereist ook een nieuw type medewerker en een nieuw bestuur.
Gezocht:
Wie denkt een bijdrage aan vernieuwingen te kunnen leveren, bijvoorbeeld door mee te denken over een vernieuwd assortiment, over nieuwe doelgroepen, over nieuwe PR-mogelijkheden, over (online) marketing, over aanpassing en onderhoud van Website, Facebook, Twitter enz. ? Of zelfs: wie wil binnen het bestuur hierover meedenken?
‘Uithoorn moet een Fair Trade Gemeente worden’
In een Fair Trade Gemeente werken winkels, horeca, bedrijven, scholen, sportkantines, kerken en overheid samen aan eerlijke handel. Uithoorn ligt daarbij achter op buurtgemeenten.
Gezocht:
Wie wil, al dan niet als coördinator, zitting nemen in een op te richten werkgroep die contacten onderhoudt met diverse groeperingen in de Gemeente, zodat ook Uithoorn een Fair Trade Gemeente wordt?
Oproep: Wereldwinkel de Aardnood hoopt op veel belangstelling voor dit onbezoldigde vrijwilligerswerk en vraagt om contact op te nemen via

Redactie kerkblad Op Weg

Kerkblad 'Op Weg'
CoverOpWeg200509 Elke vier weken verschijnt Op Weg,
kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Uithoorn.
Delen hieruit staan op deze website. Het hele kerkblad lezen?
Stuur een e-mail naar
o.v.v. Tekst kerkblad.
We sturen Op Weg toe als pdf-bestand.
         Redactie kerkblad 'Op Weg'


Inleveren kopij
Kopij dient een week voor verschijnen op woensdag om 20.00 uur
in bezit te zijn van de redactie:
nr                   Kopij inleveren          Uitgave datum        

1.                           wo 30 augustus               ma   4 september

2.                           wo 20 september            ma 25 september

3.                           wo 11 oktober                 ma 16 oktober

4.                           wo 15 november             ma 20november

5.                           wo 13 december             ma 18 december (kersteditie)

6.                           wo 10 januari 2018         ma 15 januari 2018

7.                           wo   7 februari                ma 12 februari

8.                           wo 14 maart                    ma 19 maart(paaseditie)

9.                           wo 11 apr                        ma 16 april

10.                       wo   9 mei                       ma 14 mei

11.                       wo   6 juni                        ma 11 juni

12.                       wo 11 juli                         ma 16 juli

       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         


         Redactieleden
Cees van Duren
Anna Blamanlaan 54
1422 GZ Uithoorn
tel 0297-566953
Henny Groeneweg
Thamerweg 20
1422 XH Uithoorn
tel 0297-870062
Bezorging Op Weg
kerkelijk bureau

Jaco Oosterlee
Geometrieln 192
1421 LD
Uithoorn
tel 0297-566402
Bas Joosse
Puttersbos 173
2134TG, Hoofddorp

tel 06 10146312
 
Redactie website
Bas Joosse
         Illustrator
Co Walinga
 

 

Subcategorieën

Meditatie uit kerkblad Op Weg

Eenheid in verscheidenheid

Ergens in Frankrijk, in de bergen, is een kerkje dat in de volksmond heet ‘De kerk met de brandende lampen’.

Elke zondagavond komen de dorpsbewoners naar dat kerkje. Iedereen heeft zo’n ouderwets olielampje in de hand. Dat begon al in 1550. Die olielampjes zijn het eigendom van de kerk. Ieder die belijdenis van zijn geloof doet, krijgt zo’n olielampje in bruikleen tot aan zijn dood. De lampjes blijven dus eigendom van de kerk. Zo gaan die olielampjes al honderden jaren van hand tot hand. In de kerk worden ze aangestoken en op de brede leuningen van de kerkbanken geplaatst. De gemeenteleden komen trouw naar de kerk, omdat ze weten dat het donkerder wordt in de kerk als ze met hun lampje thuis blijven.

Nu naar ons:

Wie in God gelooft ontvangt van Christus, symbolisch, zo’n lampje in bruikleen. Het is onze roeping die lamp brandende te houden en om zich met die lamp op te laten nemen in de gemeenschap van Christus gemeente. Die gemeente moet ‘het licht in de wereld’ zijn. Christus zegt immers in Matteus: ‘Jullie zijn het licht in de wereld.’ Wat je bent, straal je uit naar je eigen omgeving. Zo zijn we dus ‘lichtdragers’!

We beseffen dat het ons vaak niet lukt om ‘lichtdrager’ te zijn. Maar als het je lukt om het licht van Jezus door te geven, bijvoorbeeld: als je als het ware sporen slijpt in een leven van aandacht, zorg, liefde voor de ander om je heen. Dan laat je zien dat je een kind van God bent. Dan laat je zien dat je ‘lichtdrager’ bent. Dat is één kant,

De andere kant is, dat jijzelf, zoals ik ervaren heb, bijgestuurd kunt worden door het licht van een ander. Zo vormen we samen in alle onze verscheidenheid, een eenheid naar elkaar toe. Daarom komen we ook steeds samen in de kerk om geïnformeerd te worden over God. Om dat wat God is en doet, als het ware, weer scherp te krijgen. Zo zijn we samen spoorzoekend naar Gods Geest. Wat we gevonden hebben, dat is vooral de hoop in Christus. Die hoop stralen we dan uit in onze eigen kleine wereld. Maar we stralen het uit.

Mag ik nog één element noemen.

Er wordt namelijk ook door een Ander naar jou gekeken. Die Ander is de Vader in de Hemel. We zeggen toch dat we zonder Hem niet kunnen? Wel, laat dat dan zien. Is het moeilijk om eenvoudig te doen wat je hand vindt om te doen ? Nee toch. Maar die hand moet dan wel gericht zijn op die ander en niet op jezelf. Zo kunnen we samen het ‘licht in de wereld’ uitstralen.

Wat een voorrecht om, symbolisch, zo’n lampje van Christus te mogen ontvangen.

Anton van Hilten

 

(Anton van Hilten verzorgde dit keer de meditatie in Op Weg, als dank voor de vele jaren die hij in de gemeente voorging, red)

E-mail service

Ja, ik wil mij inschrijven en ontvang voortaan automatisch de volgende informatie per e-mail
U kunt zich natuurlijk ook weer afmelden als u geen mails meer wilt ontvangen.

CB Login