Kerkdiensten

Zondag 18 maart 2018

10.00 uur
- ds. J. Dubbink
- Jeugdkapel voor jongeren van het voortgezet onderwijs
- Nevendienst voor kinderen van het basisonderwijs
- Oppas voor de allerjongsten
Collecte: 1. Kerk in Actie-kinderen in de knel 2. Instandhouding Eredienst
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij thee of koffie
Kerkradio: kanaal 4 of kerkomroep.nl/Uithoorn

zondag 25 maart Palmzondag

10.00 uur Palmzondag
- ds. J. Dubbink 
- Nevendienst voor kinderen van het basisonderwijs
- Oppas voor de allerjongsten
Collecten: 1. Diaconie – Kerk in Actie 2. Instandhouding Eredienst 3. Jeugdwerk
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij thee of koffie
Kerkradio: kerkomroep.nl/Uithoorn

Subcategorieën

CB Login