Adressen

Kerkgebouw

De Schutse   

De Mérodelaan 1
1422 GB Uithoorn
tel 0297-568417

koster
Marten Renaud
De Visserlaan 4

1422 XW Uithoorn

0297-532148

verhuur zalen De Schutse
Nico van der Horst
Boterdijk 129, 1424 ND De Kwakel
0297-285835

Zie vindjeruimte.nl

 

gastheer

André Borgman

Hugo de Grootlaan 11

1422 BR Uithoorn

0297-533884

 
 


verhuur Thamerkerk
Administratiekantoor TVO
Grift 11, 1423 DH Uithoorn
tel 0297-531929

Zie www.thamerkerk.nl

Pastores

Pastores, voorgangers
ds. Joep Dubbink
Ter Braaklaan 22
1422 DE Uithoorn
tel 0297-268212
 
Florisca van Willegen-Kerkvliet
Ruit 20
1422 SV Uithoorn
tel 06-13599841
      Jeugdwerker
Cathérine Verviers
Ukkelhof 15
1066 WV Amsterdam
tel 06-30196966
       
werkzaam in
Amstelhoek, De Kwakel,
Thamerdal, Oude Dorp en Meerwijk
  Dichtersbuurt, Legmeer,
Zijdelwaard, De Hemen
      werkzaam voor
jeugd en jongeren
           

Kerkenraad

Marianne Mak

Voorzitter
Marianne Mak
Staringlaan 33
tel 0297-540195

 

Scriba
Joke Bos
Goudlijster 3
1423 RR Uithoorn
tel 0297-201060

Diaconie

Voorzitter                       Secretaris                        Penningmeester
Rietje Rustema               Mieneke Schotanus          Martin Joosse
Elbe 37                           Sneeuwgans 1                 Ebro 178
1423 CV Uithoorn           1423RH Uithoorn             1423 AZ Uithoorn
tel 0297-224193               tel 0297-523336              tel 0297-564519

 

 

E-mail voor diaconie voorzitter, secretariaat en penningmeester

 

 

Administrateur
Karin Westra-Lettink
Koolmees 19
1423 NE  Uithoorn
tel 0297-540814

NL26 RABO 0378522590

t.n.v. PGU Diaconie en Zending

 

Bijdragenadministratie Diaconie en Zending
Nel de Hamer
NL85 RABO 0363507868
t.n.v. PGU Diaconie en Zending

 

Kijk ook eens bij Diaconie

 

Beheer en financiën

Het beheer en onderhoud van de gebouwen en het financieel beheer van de Protestantse Gemeente te Uithoorn zijn ondergebracht bij ons College van Kerkrentmeesters:

College van Kerkrentmeesters
E-mail

Voorzitter

Secretaris 

Penningmeester 

Administrateur 

Rob Voskamp
Linie 81
1424 EG De Kwakel
tel 0297-530619

Herman Veldman
Prinses Christinalaan 179
1421 BJ Uithoorn
tel 0297-532542

Piet Vingerling
Couperuslaan 7
1422 BC Uithoorn
tel 0297-567706

Dick Hoogendoorn
Koolmees 7
1423 NE Uithoorn
tel 0297-569585

       

Vrijwillige bijdrage Protestantse Gemeente te Uithoorn, bankrekening NL70 RABO 0378 5548 75
Collectebonnen bestellen? Zie Collectes

Kerkelijk bureau

Berichten over verhuizing, huwelijk, geboorte en bezorging kerkblad Op Weg

kunnen worden doorgegeven aan:
Cees van Duren
e-mail:

tel 0297-568417 / 566953 

 

Kerkradio

Voor wie zelf (tijdelijk) niet in staat is de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Uithoorn bij te wonen, is er de mogelijkheid ze via de kerkradio te beluisteren. Elke zondag is de kerkdienst uit De Schutse te volgen. Aanvragen voor kerkradio kunnen worden gericht aan de voorzitter van de diaconie. U kunt ook de dienst beluisteren via het internet: kerkomroep.nl/Uithoorn

Autodienst

Voor wie niet in staat is zelf naar de kerk te komen is er de autodienst: vrijwilligers die beschikken over een auto halen u op en brengen u weer thuis. Aanvragen dienen in elk geval zaterdag voor 18.00 uur bij de contactpersonen voor de autodienst te worden aangemeld:

 

Autodienst De Schutse

Jan Visser
tel 0297-562980

 

Ook vrijwilligers met een auto kunnen hetzelfde nummer bellen of mailen!

Kerkblad 'Op Weg'

Elke drie à vier weken verschijnt Op Weg, CoverOpWeg200509

kerkblad van de Protestantse Gemeente te Uithoorn.
Delen hieruit staan op deze website. Wilt u het hele kerkblad lezen?
Meld u aan voor de e-mails met pdf-bestand >

Redactie kerkblad 'Op Weg'


Inleveren kopij
Kopij dient in de week voor verschijnen op woensdag om 20.00 uur
in bezit te zijn van de redactie.

 

Rooster Op Weg 2017 – 2018

Uitgave Kopij inleveren        Uitgave datum

1.         wo 30 augustus       ma 4 september
2.         wo 20 september     ma 25 september
3.         wo 11 oktober         ma 16 oktober
4.         wo 15 november      ma 20 november
5.         wo 13 december      ma 18 december (kersteditie)
6.         wo 10 januari 2018  ma 15 januari 2018
7.         wo 7 februari           ma 12 februari
8.         wo 14 maart            ma 19 maart (paaseditie)
9.         wo 11 apr                ma 16 april
10.       wo 9 mei                 ma 14 mei
11.       wo 6 juni                 ma 11 juni
12.       wo 11 juli                ma 16 juli


Redactie kerkblad 'Op Weg'

Cees van Duren
Anna Blamanlaan 54
1422 GZ Uithoorn
tel 0297-566953

Henny Groeneweg
Thamerweg 20
1422 XH Uithoorn
tel 0297-870062

Jaco Oosterlee
Geometrielaan 192
1421 LD Uithoorn
tel 0297-566402

Bas Joosse
Puttersbos 173

2134 TG Hoofddorp
tel 06-10146312

Bezorging Op Weg zie kerkelijk bureau

Redactie Website

 

Bas Joosse webmaster/redacteur

Co Walinga Illustrator

Jeroen Borgman Technisch beheer

 

 

Public Relations

 

De commissies waarvoor Hans Crezée de p.r. verzorgde, worden gevraagd om dit voorlopig zelf ter hand te nemen.

Aanleveren voor huis-aan-huisbladen op maandag voor 9.00 uur.

Afkondigingen zondagsbrief

 

Vóór donderdagavond 18.00 uur doorgeven aan Jaco Oosterlee, via e-mailadres

Jeugdraad

Jeugdouderling
Natasja Bos

 

Penningmeester
Dick Hoogendoorn
Koolmees 7
1423 NE Uithoorn
tel 0297-569585

Oppasdienst

 

Contactpersonen: Astrid Verburg en Henriëtte Wezelman.

 

Classis Hoofddorp

Mw. T.M. van Alphen-Jager

Kooikersweg 2
2141 VS Vijfhuizen NH
tel 023-5581698

 

Evangelisatie commissie

 

Anton van Hilten
Karel van Manderhof 33
1422 BX Uithoorn
tel 0297-561716
NL69 INGB 0000 2822 12

Beamteam

 

 

uitvoerend: Carel Westra, Karin Westra, Henny Groeneweg, Jeroen Borgman, Eddy Rijlaarsdam, Jaco Oosterlee, Hans Groeneweg, Ina Sprenger en Bas Joosse.

 

Amnesty Uithoorn

Amnesty International werkgroep Uithoorn

Bert Schaap

Westzijde 4, 1426 AR De Hoef

0297-565172

www.amnestyuithoorn.nl

CB Login