Adressen

Kerkblad 'Op Weg'

Elke drie à vier weken verschijnt Op Weg, CoverOpWeg200509

kerkblad van de Protestantse Gemeente te Uithoorn.
Delen hieruit staan op deze website. Wilt u het hele kerkblad lezen?
Meld u aan voor de e-mails met pdf-bestand >

Redactie kerkblad 'Op Weg'


Inleveren kopij
Kopij dient in de week voor verschijnen op woensdag om 20.00 uur
in bezit te zijn van de redactie.

 

Rooster Op Weg 2016 – 2017
Uitgave Kopij inleveren       Uitgave datum
1. wo 31 augustus              ma   5 september
2. wo 28 september            ma   3 oktober
3. wo 26 oktober                ma 31 oktober
4. wo 16 november            ma 21november
5. wo 14 december            ma 19 december (kersteditie)
6. wo 11 januari 2017        ma 16 januari 2017
7. wo   1 februari               ma   6 februari
8. wo   1 maart                  ma   6 maart
9. wo 29 maart                  ma   3 april (paaseditie)
10. wo   3 mei                   ma   8 mei
11. wo 24 mei                   ma 29 mei
12. wo 14 juni                   ma 19 juni
13. wo 12 juli                    ma 17 juli


Redactie kerkblad 'Op Weg'

Cees van Duren
Anna Blamanlaan 54
1422 GZ Uithoorn
tel 0297-566953

Henny Groeneweg
Thamerweg 20
1422 XH Uithoorn
tel 0297-870062

Jaco Oosterlee
Geometrielaan 192
1421 LD Uithoorn
tel 0297-566402

Bas Joosse
Ebro 178
1423 AZ Uithoorn
tel 0297-564519


Bezorging Op Weg zie kerkelijk bureau

CB Login