Beleid

Even voorstellen

Vanuit de ontmoeting met God zijn wij onderweg met mensen, betrokken op de samenleving. Elke zondagmorgen om tien uur komen leden van onze gemeente samen in ons kerkgebouw De Schutse bij winkelcentrum 'Zijdelwaard'.Die samenkomsten, die we kerkdiensten of vieringen noemen, staan in het teken van de ontmoeting met God. Niemand heeft God ooit gezien, maar wij geloven dat wij zijn stem kunnen horen in bijbelverhalen, in liederen en gebeden, in mensen die op onze weg komen en een beroep op ons doen en in de stilte. De zondagse vieringen vormen de bron, waaruit we telkens weer inspiratie putten voor ons gemeente-zijn. Zodat we niet berusten in de macht van het onrecht, in lafheid en onverschilligheid, maar dat we ons inzetten voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Naast de samenkomsten op zondag komen ook door de week vele gemeenteleden bij elkaar in gespreksgroepen en leerhuizen. Iedereen is van harte welkom om mee te doen, op zondag of door de week; daarvoor hoef je geen lid van onze gemeente te zijn.
Vandaar uit willen wij onderweg zijn met mensen. Mensen die klappen oplopen door het kwaad dat hen treft: eenzaamheid, ziekte, overlijden en allerlei andere crisis-situaties. Onze gemeente kent een fijnmazig netwerk van 'pastoraat', d.w.z. van omzien naar elkaar. Maar we leven niet alleen met elkaar mee in verdrietige omstandigheden, maar ook op momenten van vreugde: geboorte, huwelijk, jubileum, e.d. Ook wordt er soms materiële hulp geboden door het 'diakonaat' (= 'dienst'), dichtbij en ver weg. Als kerkelijke gemeente proberen we reisgenoot en gids te zijn, om samen met mensen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. Ook mensen van buiten de kerk kunnen een beroep op ons doen.
Verder willen we ook betrokken zijn op de samenleving: in ons dorp, in ons land en in de wereld. Wij volgen kritisch het armoedebeleid van de burgerlijke gemeente. Vanuit onze kerk zijn veel vrijwilligers actief in maatschappelijke organisaties, zoals Het Hoge Heem, Stichting Urgente Noden Uithoorn, Amnesty International, Wereldwinkel, Rode Kruis, Zonnebloem, ThamerThuis, Groengroep, etc. De werkgroep Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking steunt projecten in ontwikkelingslanden en probeert zo gerechtigheid te bevorderen.
Daarom: vanuit de ontmoeting met God zijn wij onderweg met mensen, betrokken op de samenleving.   

 

BELEIDSPLAN 2015-2020
Op 26 mei 2015 stelde de kerkenraad het beleidsplan vast voor de periode 2015-2020

 

"Straal uit en deel mee:

vonken humor, moed, troost

en zo meer"

 

In de bijlagen vindt u informatie over de inspiratiebronnen voor deze nota, de werkwijze van de commissie en de organisatie van de PGU.

 

Beleidsplan lezen? 

 

Bijlagen lezen?

CB Login