Eredienst

Eredienst

Zowel in De Schutse als in de Thamerkerk wordt in principe iedere zondag om 10 uur een eredienst gehouden. Deze diensten worden meest geleid door de plaatselijke predikanten, maar regelmatig zijn er ook gastpredikanten. We gebruiken het Nieuwe Liedboek. In De Schutse zijn beamerschermen waarop lied- en bijbelteksten worden geprojecteerd. Geen liturgie, bijbel of liedboek nodig!

avondmaalbroodwijnDe Maaltijd van de Heer wordt om de maand afwisselend in beide kerken gevierd. Bij die vieringen zijn kinderen van harte welkom. 
Bij de zondagse diensten in De Schutse wordt ruim aandacht geschonken aan de kinderen. Er is kindernevendienst voor alle groepen van het basisonderwijs en er is Jeugdkapel voor de jongeren van het voortgezet onderwijs. 

Soms wordt op zondagmorgen een bijzondere dienst gehouden, zoals jongeren- of gezinsdiensten, waarbij ruimte is voor nieuwe vormen. 

De commissie Eredienst wordt gevormd door de predikanten, drie organisten, een vertegenwoordiger van de kindernevendienst, een ouderling, een diaken en twee gemeenteleden. De commissie houdt zich bezig met zaken rondom de eredienst en met de voorbereiding van bijzondere diensten, de Kerstdiensten en de Paascyclus. Deze diensten worden zowel in de commissie als in het moderamen geëvalueerd.

CB Login