Kerkrentmeesters

Periodiek schenken aan de kerk - ANBI?

Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan de kerk te doen die fiscaal volledig aftrekbaar is (het drempelbedrag is nul euro). In voorgaande jaren regelde je dat via de notaris, maar nu volstaat een onderhandse overeenkomst met de kerk via een formulier van de belastingdienst. Een gewone gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is pas aftrekbaar boven de 1 procent van het inkomen.

 

In de overeenkomst met de plaatselijke (of landelijke) kerk moet vastgelegd worden dat de gever minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar schenkt aan de kerk. In die schenking kunnen de bedragen voor de kerk (vrijwillige bijdrage), voor diaconie en zending, voor collectebonnen e.d. bij elkaar geteld worden. De bedragen moeten via een bankrekening aan de kerk zijn overgemaakt. Als er ook bedragen aan onderdelen van de landelijke kerk worden geschonken, is een overeenkomst met de landelijke kerk aan te bevelen. Daarin worden dan ook de schenkingen aan de eigen kerk opgenomen. In geval van een verhuizing kan de schenking dan ook meegenomen worden naar de nieuwe kerk.

Het voordeel voor de gever is een hogere aftrekpost. De voordelen voor de kerk zijn: er kan mogelijk een hoger bedrag worden geschonken vanwege de hogere aftrekpost en de inkomsten zijn voor een langere periode zeker. Nadere informatie bij Rob Voskamp of Piet Vingerling.

Piet Vingerling, penningmeester

 

Kerkelijk beheer

De taak van de kerkrentmeesters laat zich het beste samenvatten als Beheer. Hieronder vallen het onderhoud van de kerk gebouwen, pastorieën en woningen. maar ook het onderhoud van bijvoorbeeld de beide kerkorgels vallen hieronder.

Financieel beheer en personeelszaken (koster, kerkelijk werker) zijn toebedeeld aan de kerkrentmeesters. Ook een belangrijke actie als de jaarlijkse Kerkbalans hoort hierbij.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit:

 

- Rob Voskamp -voorzitter

- vacant - secretaris

- Dick Hoogendoorn -administrateur PGU

- Piet Vingerling -penningmeester

- Nico van der Horst -zalenverhuur & klimaatbeheer

- Jan Bos -technisch beheer opstallen

- Herman Veldman -algemeen technisch beheer

- Gerard Sprenger -technisch & klimaatbeheer

 

Contact opnemen:

 

 

30

CB Login