Kerkrentmeesters

Actie zonnepanelen De Schutse

Beste gemeente,


We hebben de Aktie Zonnepanelen door uw inzet en bijdrage met een ongekend groot succes afgerond !

Bij de aanvang van ons project namen wij naar ons gevoel een groot financieel risico door de investering van ruim € 22.000,-- zelf te financieren. Wel wetende dat wij geld zouden verdienen door ons verbruik geheel te compenseren met de zonnepanelen. Toch heeft het besluit mij enkele onrustige nachten bezorgd!
Geheel onnodig, zo is achteraf gebleken, want u reageerde massaal met donaties van panelen. Uiteindelijk is in ca. 6 maanden de gehele investering door middel van donaties gecompenseerd!


Om dit even met cijfers te onderbouwen (wij zijn immers gek op cijfers, statistieken en wat dies meer zij...): de aanschaf van de panelen met alle bijkomende kosten bedroeg € 22.714,-- , de opbrengst van de donaties was (24-9-2014) € 22.617,--.
Intussen hebben de panelen ongeveer 1/3 van het jaarverbruik opgebracht sinds de installatie in juni van dit jaar, dus ca. 5.000 kWh. Dat is ongeveer twee keer het gemiddelde jaarverbruik van een gezin met twee kinderen!
In november 2013 is het prille plan uitgewerkt tot een definitief plan. In januari 2014 waren de eerste offertes binnen en begonnen de onderhandelingen met diverse leveranciers. In februari zijn de plannen om zelf de panelen te installeren en de elektrische installatie zelf aan te leggen ontstaan en uitgewerkt. Na veel overleg hebben wij besloten dat dit ook haalbaar was. Nieuwe offertes zijn aangevraagd rekening houdend met dit idee.


Uiteindelijk bleek in maart dat Van Zaal de meest gunstige en flexibele aanbieding had en ons voldoende ondersteuning kon bieden om de panelen met hun hulp te installeren. De aanbesteding is door ons in mei 2014 gedaan, waarna de panelen, omvormer en kabels zijn besteld.
Half mei zijn door ons team (kruipend door de modder en water onder de kerk en de zalen) de kabels getrokken, in totaal 8 kabels van 40 meter en is de bestaande elektrische installatie aangepast.
In juni was het eindelijk zover: alles was binnen en wij konden, letterlijk, het dak op. Met twee hoogwerkers en de hulp van een medewerker van Van Zaal zijn op 3 en 4 juni de panelen geplaatst. Staande in de hoogwerker vernamen wij ter geruststelling van de Van Zaal medewerker, dat hij nog nooit op een dergelijk steil en hoog dak zonnepanelen had aangebracht. We waren toen net met het eerste paneel bezig......


Toch kon alles zonder echte tegenslagen op 4 juni worden aangesloten en is de eerste zonne-energie binnen gestroomd.
Bij het schrijven van dit artikel waren, zoals hierboven gemeld, de donaties € 22.617,-- toegezegd/betaald. Daarmee is onze investering voor 100% gedekt.
Voorts zijn verbruikt: 160 meter aluminium strip, 300 ophang blokjes voor de strippen en 600 schroeven, veel broodjes, nog veel meer koeken en liters koffie, tenminste zoveel zweet, maar ook 350 meter kabel en heel, heel veel uren arbeid, met ontzettend veel plezier gemaakt!


Blijkbaar is onze gemeente begaan met de natuur en onze kerk en zijn onze vrijwilligers onuitputtelijk, althans, die indruk geven zij...
Op een dergelijk snel resultaat hadden wij niet durven hopen.


Ik spreek hierbij onze dank uit aan de gemeente voor dit geweldige resultaat!

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Rob Voskamp

 

Foto-album Zonnepanelen juni 2014 >

 

Kerkelijk beheer

De taak van de kerkrentmeesters laat zich het beste samenvatten als Beheer. Hieronder vallen het onderhoud van de kerk gebouwen, pastorieën en woningen. maar ook het onderhoud van bijvoorbeeld de beide kerkorgels vallen hieronder.

Financieel beheer en personeelszaken (koster, kerkelijk werker) zijn toebedeeld aan de kerkrentmeesters. Ook een belangrijke actie als de jaarlijkse Kerkbalans hoort hierbij.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit:

 

- Rob Voskamp -voorzitter

- vacant - secretaris

- Dick Hoogendoorn -administrateur PGU

- Piet Vingerling -penningmeester

- Nico van der Horst -zalenverhuur & klimaatbeheer

- Jan Bos -technisch beheer opstallen

- Herman Veldman -algemeen technisch beheer

- Gerard Sprenger -technisch & klimaatbeheer

 

Contact opnemen:

 

 

30

CB Login