Oecumene

Uit Op Weg 4 2017

OECUMENE
Uit de Raad van Kerken
Ook dit jaar hebben de kerken samen weer gekozen voor een eenduidige kerstaffiche. Deze zal bij de kerken en particulieren zichtbaar worden opgehangen. Het is een uitnodigend gebaar aan iedereen die kerst ook in de kerk wil vieren. U bent van harte welkom.
In de week voor Kerstmis vindt u in de plaatselijke pers onze gezamenlijke advertentie, waarop de tijden van de kerstdiensten in de verschillende kerken staan.

De internationale Week van Gebed voor de Eenheid in 2018 loopt van 21 tot 28 januari.
Op zondag 21 januari houdt de Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel daarom een oecumenische viering in De Schutse om 09.30 uur. Een mooie traditie om in de eerste maand van het jaar als kerkgemeenschappen in een zondagsdienst bijeen te komen.
De twee katholieke parochies en de protestante gemeente van Uithoorn zullen deze dienst voorbereiden. Voorgangers zijn ds. Joep Dubbink en pastoor Marco Cavagnaro van de RK parochies.


Deze keer hebben de Caraïbische kerken het thema gekozen en het materiaal hiervoor verzorgd. Zij kozen het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15) als uitgangspunt en noemden het thema: ‘Recht door zee’. De voorbereidingen voor de viering zijn in volle gang.

Gewoontegetrouw organiseert de Raad van Kerken in de week van de eenheid ook een oecumenische thema-avond. We willen dan met elkaar in gesprek gaan wat het thema van de zondag voor onszelf betekent.
Ds. Joep Dubbink zal die avond leiden.
Van harte aanbevolen.


Noteert u hiervoor alvast in uw agenda
Woensdag 24 januari in De Burght. Aanvang 20.00 uur.
Verder informatie over activiteiten van de Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel vindt u op onze website www.rvkuithoorndekwakel.nl Daarop zijn ook links te vinden naar andere interessante onderwerpen en/of sites
Namens de Raad van kerken wens ik u mooie feestdagen.
Tonny Jansen-Beumer, voorzitter.

oecumene

Oecumene

De PGU werkt in de lokale Raad van Kerken samen met de rooms-katholieke Emmaüsparochie in Uithoorn en de parochie St. Jans Geboorte in De Kwakel. Deze samenwerking  bestaat uit een jaarlijkse oecumenische viering in de Week van Gebed in januari en een oecumenische vredesvesper in september, diverse gezamenlijke activiteiten en een gezamenlijk pastoresconvent.
De Raad van Kerken heeft contact met de Evangelische Christen Gemeenschap in Uithoorn.

De PGU wordt in de Raad van Kerken vertegenwoordigd door een van de predikanten en de voorzitter van de kerkenraad. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel, www.rvkuithoorndekwakel.nl.

CB Login