Pastoraat

Pastorale zorg in de vacaturetijd

De basis van de pastorale zorg is het aandacht geven aan elkaar van alle gemeenteleden, met of zonder taak of ambt. Dat omzien gebeurt gelukkig op grote schaal, dat is een sterk punt van deze gemeente.  
Daarnaast is er het 'pastorale systeem' met secties, contactpersonen, pastorale medewerkers, ouderlingen en predikanten. Sinds 1 januari van dit jaar één predikant en een kerkelijk werker. In tegenstelling tot een eerder bericht in Op Weg is besloten de sectie-indeling in de vacaturetijd te laten zoals die was. Ds. Joep Dubbink verzorgt de secties 1 (Amstelhoek), 2 (De Kwakel), 3 en 4 (Oude Dorp en Thamerdal) en 11 en 12 (Meerwijk). Onze predikant in opleiding, Florisca van Willegen-Kerkvliet, zal de secties 5 tot en met 10, 13 en 16 verzorgen, dat is het gedeelte ten noorden van de busbaan: de Dichtersbuurt, Legmeer en Legmeer-West, en Zijdelwaard inclusief de gemeenteleden in de Hemen. Uiteraard zijn dit globale aanduidingen, soms loopt de grens ietsje anders. In twijfelgevallen belt u gewoon een van ons beiden.
In totaal is de personele bezetting wel minder dan voorheen en komen bij ds. Joep Dubbink taken terecht die voorheen tussen beide predikanten verdeeld werden. Dat betekent dat er mogelijk wat minder ruimte zal zijn voor 'onderhoudspastoraat', het bezoeken van mensen waar hij gewend was met enige regelmaat te komen zonder directe aanleiding. Maar wees ervan overtuigd dat er bij een vraag naar bezoek altijd ruimte gemaakt wordt door kerkelijk werker en predikant. Hebt u daar behoefte aan, wacht dan niet af maar laat het ons weten. Onze mailadressen en telefoonnummers vindt u op de achterzijde.
Florisca van Willegen, ds. Joep Dubbink

 

Afscheid pastoraal werker en contactpersonen

Op zondag 1 oktober nemen we in de kerkdienst afscheid van Ria Alfrink, die stopt als pastoraal werker in sectie 10/13, nadat ze dat jarenlang op kleurrijke en enthousiaste wijze heeft gedaan. Dank daarvoor! 

In diverse secties namen contactpersonen afscheid, om verschillende redenen waaronder meer dan eens, dat leeftijd een rol gaat spelen. In sectie 2 stopte Janny Rijlaarsdam, in sectie 3 Dries Bos, in sectie 4 Ellijvan der Meij en in sectie 11 Ria Maat. De een heeft het wat korter, de ander heel lang gedaan, we danken hen allen hartelijk voor hun inzet.

Contactpersonen zijn belangrijk; ze zijn de pastorale voelhoorns van onze gemeente en onderhouden ook contact met mensen die niet zo snel aandacht voor zichzelf vragen. Omdat onze gemeente geleidelijk kleiner wordt, is het vertrek van een enkele contactpersoon in een sectie vaak wel op te vangen door herverdeling van adressen, maar daar zit een grens aan. Het zou goed zijn als er in verschillende secties een of meer contactpersonen bij kwamen. Het is werk dat mensen vaak jarenlang doen en waarvan ze soms met spijt afscheid nemen, dus het levert blijkbaar ook iets op voor de contactpersoon zelf: zinvol werk doen en (vaak) prettige contacten met mensen in de eigen buurt. Als u er meer over wilt weten, meld u bij ondergetekenden. 

Florisca van Willegen, ds. Joep Dubbink

CB Login