Er is meer – Provider voor jou!

Provider! Voor alle scholieren, tijdens de kerkdienst of doordeweeks ... Niet elke week hoor ;o) Kijk snel in de folder Er is meer >

Er is meer – in De Schutse

In onze kerk is altijd wat te doen! Vind rust, inspiratie, troost in een viering. Ontmoeting bij de koffie. Inzicht door een cursus, een lezing over maatschappij, geloof en Bijbel. Preek van de Leek, KerkCafé, kringen ... Of uw eigen evenement of bijeenkomst. Er is meer >

Concert in De Schutse kerk in Uithoorn

Er is meer – ruimte in De Schutse

Uw eigen evenement of bijeenkomst in Uithoorn? Prachtige en praktische zalen te huur! Maak van de kerk een concertzaal, vier feest in een gezellige sfeer, beleg vergaderingen tegen een gunstig tarief. Kom gewoon voor de ruimte, letterlijk of geestelijk. Er is meer >

Er is meer – Provider voor jou!

Provider! Voor alle scholieren, tijdens de kerkdienst of doordeweeks ... Niet elke week hoor ;o) Kijk snel in de folder Er is meer >

Er is meer – in De Schutse

In onze kerk is altijd wat te doen! Vind rust, inspiratie, troost in een viering. Ontmoeting bij de koffie. Inzicht door een cursus, een lezing over maatschappij, geloof en Bijbel. Preek van de Leek, KerkCafé, kringen ... Of uw eigen evenement of bijeenkomst. Er is meer >

Concert in De Schutse kerk in Uithoorn

Er is meer ruimte in De Schutse

Uw eigen evenement of bijeenkomst in Uithoorn? Prachtige en praktische zalen te huur! Maak van de kerk een concertzaal, vier feest in een gezellige sfeer, beleg vergaderingen tegen een gunstig tarief. Kom gewoon voor de ruimte, letterlijk of geestelijk. Er is meer >

Uitgelicht

Collecte Noodhulp Sulawesi

De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft meer dan 1.400 mensen het leven gekost. Verwacht wordt dat het dodental de komende dagen snel zal stijgen. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp. Iedereen heeft de verschrikkelijke beelden gezien. Hier is hulp hard nodig. De diaconie vraagt om uw royale gift aan de diaconale collecte. Veel diaconieën in het land doen mee en vele kleintjes maken één grote. Hartelijk dank!

Namens de diaconie, Mieneke Schotanus

De Diaconie heeft dringend hulp nodig!

In Op Weg heeft de diaconie een dringende oproep gedaan om teams van diaconale medewerkers te vormen. Als dit niet lukt, zal de diaco-nie uit drie of vier personen bestaan. De diaconie zal dan reduceren tot een klein groepje, dat zich dan noodgedwongen zal bezighouden met het allerbelangrijkste. De overige taken zullen wij dan niet meer kunnen uitvoeren. Het voordeel van dergelijke teams is dat er niet of nauwelijks vergaderd hoeft te worden. In Op Weg staat een lijst van taken afgedrukt waar wij medewerkers voor zoeken. Bij de ingang van de kerkzaal ligt een lijst waarop u zich kunt opgeven voor een passende activiteit. Wie helpt ons? >

Mo(nu)mentje

Op een zondag… We zongen ‘Uit diepten van ellende’. Psalm 130. Die ken ik nog uit mijn hoofd, want hoe vaak klonk dat lied in de oorlogsjaren toen ik nog kind was! In solidariteit met de slachtoffers in Sulawesi zongen we één couplet in hun taal. Vergeef mij mijn traan. Nooit heb ik een moment van verbondenheid met elkaar zo intens beleefd. Hulde voor wie dit bedacht heeft!

Job Dienske

P.S. Iedereen beleeft wel eens een momentje dat je als monument zou kunnen bestempelen: Mo(nu)mentje. Een eigen bijzondere belevenis in hooguit 8 regels.  Interesse? Ik wil er zo nodig graag bij helpen. E-mail job.dienske@hetnet.nl

Meelezen op maandag

Op maandag kan je meelezen waar het de volgende zondag over gaat. Meelezen >

Na de zondag een preek nog teruglezen? Bij Kerkdienst kan je Preken teruglezen >

Er is meer in het kerkblad

Kijk bij Kerkblad of bij · Kerkenraad · Meditatie · KerkCafé

Waar is … ?

Kan je iets niet vinden op onze website? Zoeken heeft een overzicht van de belangrijkste pagina’s. Helpen met invulling, foto’s, tekst of tips? Mail ons!

koffie

Website cookies

Ja, onze website gebruikt ze ook: cookies. Nee, niet die bij de koffie… Informatie die naar je computer wordt gestuurd om ‘m te herkennen. Zo weten we welke van onze webpagina’s het meest bezocht worden – zonder website bezoekers persoonlijk te identificeren. Meer niet >

Kennismaken

Welkom in de protestantse kerk in Uithoorn

Welkom bij Protestantse Gemeente te Uithoorn en welkom in onze kerk De Schutse! Lees over de protestantse kerk in Uithoorn, alle activiteiten en bij welke predikant of vrijwilliger u terecht kunt met uw vraag. Onze e-mail staat open voor reacties!
Kennismaken? Er is meer >

Wij de kerk – nieuw bij Links

Wijdekerk.nl is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT’er (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw bij hen betrokken. Er is meer >