Aandacht voor elkaar

Aandacht voor elkaar, ook voor onze predikanten

De kerkenraad hecht veel aan pastoraat, een kerntaak van de predikanten. Er zal dus altijd tijd zijn voor bijzonder pastoraat bij ziekte, overlijden of in crisissituaties. Er is misschien soms minder tijd voor ‘gewoon’ pastoraat, de bezoekjes die predikanten afleggen als er geen bijzonderheden zijn, hoe waardevol die bezoeken ook zijn.

Na het vertrek van ds. Oechies zochten wij een predikant voor 60% en die vonden wij in ds. Florisca van Willegen. Dat is een teruggang van predikanten in dienst van 1,75 naar 1,35 fulltime. Verdeeld over ds. Florisca van Willegen 60% en ds. Joep Dubbink 75%. In de praktijk betekent het ongeveer twee dagen in de week minder ‘predikant’ voor onze gemeente.

Een deel wordt opgevangen omdat er geen diensten meer zijn in de Thamerkerk. Toch blijft er een tekort van ongeveer één dag per week. Hoe vangen we dat op? In de kerkenraad is afgesproken dat beide predikanten minder bij vergaderingen aanwezig zullen zijn waar dat kan. Dus wel bij pastorale vergaderingen, maar minder bij allerlei werkgroepen. Zij mogen zich vrij voelen om een vergadering af te zeggen als er bijvoorbeeld een uitvaart is, wat altijd veel tijd en aandacht vereist. Neemt u het hen dus niet kwalijk als zij een vergadering moeten afzeggen…

De vermindering in uren voor predikanten zullen we, hoe we het ook wenden of keren, ergens gaan merken. De kerkenraad zal deze afspraken weer bespreken, vooral vanuit de vraag of er geen gaten in het pastoraat vallen. Gemeenteleden noemen vaak het ‘omzien naar elkaar’ dat zij zo waarderen. Laten we dat volhouden: omzien naar elkaar en dus ook naar onze predikanten.