Aandacht voor elkaar

Kom over en help ons!

We hebben het vaak genoeg over klusjes en vacatures. Hier willen we je speciaal benaderen voor pastoraat – zorg en aandacht voor elkaar. Even los van functies als ‘contactpersoon’, ‘pastoraal medewerker’ of ‘ouderling’.

Het gaat om aandacht voor mensen. Zorgen dat iedereen af en toe iets van de kerk merkt. Dat mensen die dat wensen, aandacht en bezoek krijgen. Daarvoor is pastoraat, dat nog steeds functioneert, maar wel begint te kraken.

Het clusterberaad (vertegenwoordigers van alle secties) is werkelijk geschrokken van het bericht, dat het zelfs in Het Hoge Heem niet meer lukt, onze gemeenteleden daar geregeld te bezoeken. En dat ook in diverse secties (vooral in ‘cluster noord’, ten noorden van de busbaan) gaten vallen die niet meer zijn op te vullen door het werk over de overblijvende vrijwilligers te verdelen. Eveneens zorgelijk is, dat sommige contactpersonen hebben aangegeven dat ze zouden willen stoppen, ze dat alleen al vanwege hun leeftijd zouden mogen, maar het niet doen omdat er geen opvolger is. Dat kan niet zo blijven. We kunnen het alleen maar samen oplossen.

Laat weten als je wat wilt doen!

We kijken samen of je een benodigd stukje kunt invullen. Als je maar enkele mensen kunt bezoeken, als je alleen overdag of juist alleen ‘s avonds kunt, als je alleen bezorgwerk wilt doen, of juist géén bezorgwerk wilt doen, het is allemaal bespreekbaar. Elke bijdrage is welkom. Alleen samen kunnen we een gemeente zijn die naar elkaar omziet. Alvast onze grote dank!

ds. Joep Dubbink