Aandacht voor elkaar

Kom over en help ons!

Er is al vaker iets gezegd en geschreven over vacatures. Hier willen we je speciaal benaderen voor pastoraat – zorg en aandacht voor elkaar. Even los van functies als ‘contactpersoon’, ‘pastoraal medewerker’ of ‘ouderling’.

Het gaat om aandacht voor mensen. Zorgen dat iedereen af en toe iets van de kerk merkt. Dat mensen die dat wensen, aandacht en bezoek krijgen. Daarvoor is pastoraat, dat nog steeds functioneert, maar wel begint te kraken.

Het clusterberaad (vertegenwoordigers van alle secties) is werkelijk geschrokken van het bericht, dat het zelfs in Het Hoge Heem niet meer lukt, onze gemeenteleden daar geregeld te bezoeken. En dat ook in diverse secties (vooral in ‘cluster noord’, ten noorden van de busbaan) gaten vallen die niet meer zijn op te vullen door het werk over de overblijvende vrijwilligers te verdelen. Eveneens zorgelijk is, dat sommige contactpersonen hebben aangegeven dat ze zouden willen stoppen, ze dat alleen al vanwege hun leeftijd zouden mogen, maar het niet doen omdat er geen opvolger is. Dat kan niet zo blijven. We kunnen het alleen maar samen oplossen.

Laat weten als je wat wilt doen! We kijken samen of je een benodigd stukje kunt invullen. Als je maar enkele mensen kunt bezoeken, als je alleen overdag of juist alleen ‘s avonds kunt, als je alleen bezorgwerk wilt doen, of juist géén bezorgwerk wilt doen, het is allemaal bespreekbaar. Elke bijdrage is welkom. Alleen samen kunnen we een gemeente zijn die naar elkaar omziet. Alvast onze grote dank!

Klazien Veldhuis (coördinatie bezoekers Hoge Heem)
ds. Joep Dubbink

Aandacht voor elkaar, ook voor onze predikanten

De kerkenraad hecht veel aan pastoraat, een kerntaak van de predikanten. Er zal dus altijd tijd zijn voor bijzonder pastoraat bij ziekte, overlijden of in crisissituaties. Er is misschien soms minder tijd voor ‘gewoon’ pastoraat, de bezoekjes die predikanten afleggen als er geen bijzonderheden zijn, hoe waardevol die bezoeken ook zijn.

Na het vertrek van ds. Harold Oechies zochten wij een predikant voor 60% en die vonden wij in ds. Florisca van Willegen. Dat is een teruggang van predikanten in dienst van 1,75 naar 1,35 fulltime. Verdeeld over ds. Florisca van Willegen 60% en ds. Joep Dubbink 75%. In de praktijk betekent het ongeveer twee dagen in de week ‘minder predikant’ voor onze gemeente. Nu Florisca afscheid heeft genomen, neemt ds. Caro Houtkoop pastoraat waar, indien nodig. Als er opvolging wordt gevonden, is dat hopelijk in elk geval tot het emeritaat van Joep.

Een deel van de teruggang is uren wordt opgevangen omdat er geen kerkdiensten meer zijn in de Thamerkerk. Toch blijft er een tekort van ongeveer één dag per week. Hoe vangen we dat op? In de kerkenraad is afgesproken dat de predikanten minder bij vergaderingen aanwezig zullen zijn, waar dat kan. Wel bij pastorale vergaderingen, maar minder bij allerlei werkgroepen. Zij moeten zich vrij voelen om een vergadering af te zeggen. Bijvoorbeeld als er een uitvaart is, wat altijd veel tijd en aandacht vereist. Neem het hen dus niet kwalijk als zij een vergadering afzeggen…

De vermindering in uren voor predikanten zullen we, hoe we het ook wenden of keren, ergens gaan merken. We proberen geen gaten te laten vallen in het pastoraat. Gemeenteleden noemen vaak het ‘omzien naar elkaar’ dat zij zo waarderen. Laten we dat volhouden: omzien naar elkaar en dus ook naar onze predikanten.