Aandachtswand

veertigdagentijd

 

5 mrt

Gezamenlijk stil

In de Veertigdagentijd is er gelegenheid om in De Schutse een moment gezamenlijk stil te zijn. Een half uur, afgewisseld met een Taizé-lied, gebed, muziek.

Van harte welkom op dinsdagavond, tot en met 26 maart. Steeds van 19.15 tot 19.45 uur bij de Aandachtswand. Ook een goede gelegenheid om iemand mee te nemen!

Als je denkt: ik zou dat half uur wel eens willen voorbereiden en vormgeven… Dat kan, laat het weten.

Henriëtte Wezelman

h.wezelman@pkn-uithoorn.nl

06-43064132

 


Wat is de Aandachtswand?

Achter in de kerkzaal van De Schutse, achter de monumentale wandkleedpanelen, is plaats voor een moment rust voor jezelf, bij de Aandachtswand. Je kunt er altijd naartoe en op zondag maken wij het daar extra mooi.

De Aandachtswand is een houten wand met nissen, waarin wij betekenisvolle voorwerpen, bloemen of lichtjes neerleggen of neerzetten. Dingen om je aandacht op te richten, of juist om bij weg te dromen. Je kunt bij de kaarsentafel een kaars aansteken voor iets speciaals of voor iemand. Je kunt iets in het boekje schrijven en je kunt er even verblijven. Er staan een paar stoelen. Wij verzorgen deze plek met liefde en aandacht en nodigen je van harte uit er gebruik van te maken.

Als het je iets lijkt om je bij ons aan te sluiten, welkom om mee te doen!
Eva Rozendaal, Binnie Klinkenberg, Tiny van Oostveen en Henriëtte Wezelman
e.roozendaal@pkn-uithoorn.nl

 

Weet je welkom –
Kaarsje aansteken,
even in stilte zitten
… of iets schrijven

 


Gebedenboek

Bij de aandachtswand ligt een gebedenboek, waarin ieder die dat wil gebedsintenties kan opschrijven.

 


Gedachtenisstenen

Bij de Aandachtswand vind je ook onze gedachtenisstenen