Aandachtswand

Stenen bij de Aandachtswand

Veel mensen zijn ons de afgelopen jaren ontvallen. Velen van hen missen wij in de kerk. Natuurlijk leven ze voort in onze herinnering en gedachten, maar zichtbaar zijn ze niet meer. Zou het niet mooi zijn om de namen van dierbaren nog een poos te bewaren in ons midden? We stelden de kerkenraad voor om, stenen bij de Aandachtswand te leggen.
Predikanten en kerkenraad vinden het een goed plan. We maken graag iedereen deelgenoot.
  • Als er iemand is overleden, en de familie stemt ermee in dat er een steen komt, dan wordt er een mooie witte steen aan een van onze twee schrijvers overhandigd. Corry Eeltink of Loes Willems schrijven met mooie, precieze letters op de steen de naam van de overledene en de geboorte- en sterfdatum.
  • Tijdens de uitvaartdienst komt de steen op de liturgische tafel te liggen.
  • Na afloop wordt de steen door de ouderling van dienst, of door een van de nabestaanden, bij de Aandachtswand gelegd. Wij  zorgen voor een mooie duidelijke plek. Er brandt daar dan ook een kaars. Als de familie de steen liever meeneemt naar huis, kan dat natuurlijk ook.
  • De steen blijft daar liggen tot de volgende gedachtenisdienst, de eerste zondag van november. (We starten met de stenen na a.s. november.) Daarna kan de familie de steen meenemen.
Natuurlijk moet de puntjes moeten nog op de i. We gaan maar gewoon beginnen in november en zien hoe het gaat en wat er eventueel veranderen moet. Ons lijkt het grote toegevoegde waarde te hebben, als de namen van dierbaren nog een poos zichtbaar bewaard blijven in ons midden.
U kunt reageren met vragen, voorstellen en tips bij Eva Roozendaal e.roozendaal@pkn-uithoorn.nl.

Wat is de Aandachtswand?

Achter in de kerkzaal van De Schutse, achter de monumentale wandkleedpanelen, is plaats voor een moment rust voor jezelf, bij de Aandachtswand. Je kunt er altijd naartoe en op zondag maken wij het daar extra mooi.

De Aandachtswand is een houten wand met nissen, waarin wij betekenisvolle voorwerpen, bloemen of lichtjes neerleggen of neerzetten. Dingen om je aandacht op te richten, of juist om bij weg te dromen. Je kunt bij de kaarsentafel een kaars aansteken voor iets speciaals of voor iemand. Je kunt iets in het boekje schrijven en je kunt er even verblijven. Er staan een paar stoelen. Wij verzorgen deze plek met liefde en aandacht en nodigen je van harte uit er gebruik van te maken.

Als het je iets lijkt om je bij ons aan te sluiten, welkom om mee te doen!

Eva Roozendaal, Binnie Klinkenberg, Tiny van Oostveen, Henriëtte Wezelman

Met hartelijke groeten,
de Aandachtswanders
Eva, Tiny, Binnie en Henriette

 

Weet je welkom –
Kaarsje aansteken,
even in stilte zitten
… of iets schrijven