Welkom in de kerkdienst zonder aanmelden

  • Iedereen is welkom in de kerkdienst, zonder vooraf aanmelden.
  • Kom niet naar de kerk bij klachten, blijf thuis en doe een test.
  • Mondkapje en afstand is niet verplicht. Hou rekening met wie wel afstand wil.
  • Was vaak je handen.
  • Geef niet iedereen een hand.
  • Hoest en nies in je elleboog.
De kerkdienst blijft ook te volgen via Kerkomroep.nl en via ons YouTube-kanaal.

Kerkdiensten (bijna) weer als vanouds

Aanmelden voor de kerkdienst is niet meer nodig. Mondkapjes zijn niet meer verplicht en ook afstand houden hoeft niet meer. We doen wel een dringend beroep om rekening te houden met elkaar. Er zullen mensen zijn die het te riskant vinden om geen afstand te houden. Hou er dus rekening mee, als iemand aangeeft afstand te willen. Voor kerkgangers die liever niet te dicht naast een ander zitten, is er een speciaal vak, voor de vleugel. De zanggroep treedt in mindere mate op. Koffie is nog weer in de ontmoetingsruimte. Uiteraard blijft staan dat u niet naar de kerk moet komen bij klachten, dat u hoest of niest in uw elleboog en dat we geen handen geven. 

Namens het moderamen
Joke Bos
0297-201060
scriba@pkn-uithoorn.nl