Activiteit!

Creatief
Creatief met Bezinning en verdieping

Activiteiten voor jou, voor u, voor allemaal

Bezinning en Verdieping
voor iedereen

Doe mee, luister, leer in een cursus, lezing of workshop.
Er is meer >

Provider
voor jou!

Doe mee met je eigen leeftijdgenoten! Er is meer >

Ontmoeten en zingen
kan iedereen

Samen delen en beleven. Er is meer >

Bezinning en verdieping

Cursussen, lezingen en workshops

Inspiratie, ontmoeting en inzicht door een cursus, een lezing over maatschappij, geloof en Bijbel. Bekijk het hele programma van dit seizoen in de brochure.
Download de brochure Bezinning en verdieping als pdf > bezinning-verdieping2018-2019v3.pdf
Het nieuwe e-mailadres staat er nu juist in vermeld:
bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl

Er is meer >

KerkCafé

vr 1 mrt

Feit of fictie?

Of het nu gaat om het klimaatdebat, of de discussie over wel of niet inenten, of over het al dan niet bijvoeren van de grote grazers in het Oostvaardersplassengebied, nogal eens loopt zo’n debat uit op botsingen, waarbij de redelijkheid volkomen zoek lijkt en men elkaar niet meer wil of kan begrijpen en aldus geen stap verder komt.

De laatste jaren zijn er vaker discussies waarbij de ene partij duidelijk bewijs ziet voor zijn opvatting en de andere partij dat bewijs van tafel veegt en niet erkent. Soms worden wetenschappelijke bevindingen volstrekt genegeerd, bijvoorbeeld omdat het opgeven van vertrouwde ideeën onzeker maakt of uit vrees uit de groep van gelijkgezinden te vallen. Meten is weten lijkt steeds minder te overtuigen. Veel mensen leven in hun eigen “bubbel”, waardoor discussies al snel ontaarden in onbegrip en conflict.

De interessantste vraag hierbij is misschien niet zozeer “wie heeft er gelijk?”, maar “hoe kom je in dit soort dilemma’s toch tot elkaar?”. Wat helpt om verder te komen in het gesprek?

In een brief van nabestaanden van de MH17-ramp aan de Russische regering stond: “Waarheid bestaat, echt; help ons die waarheid te vinden.” Bestaat er zoiets als eenduidige waarheid?

Over deze vragen werd Jeroen de Ridder in een artikel in Trouw (15 mei 2018) geïnterviewd. Hij wil in het KerkCafé van 1 maart graag met ons verder denken over het voorkomen van onredelijkheid en ontsporing in maatschappelijke debatten.

Dr.ir. Jeroen de Ridder is filosoof en werkt als universitair hoofddocent filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en geeft mede leiding aan het Abraham Kuyper Centrum voor wetenschap en de grote vragen. Hij is ook lid van De Jonge Akademie van de KNAW.

vrijdag 1 maart 19.45  · De Schutse

www.kerkcafeuithoorn.nl

Lees de folder KerkCafé 2018-2019 >

Senioren

Seniorenmiddag over Uithoorn >

Ontmoeten en delen kan iedereen

Eens per maand is er een seniorenmiddag in De Schutse. We beginnen om 14.00 uur, de koffie en thee zijn warm! We bieden altijd een gezellig onderwerp dat past bij de tijd van jaar. Een vrijwilliger komt bijvoorbeeld laten zien wat we kunnen maken ter gelegenheid van een komende feestdag. Er wordt voor materiaal gezorgd, zodat we niet alleen luisteren, maar ook zelf iets gaan maken. Het wordt steeds een heel mooie middag, zegt het voort.

Weeksluiting in Het Hoge Heem

amstelring.nl/verpleeghuis-het-hoge-heem

15 feb               J. Bosma

22 feb               ds Caro Houtkoop

1 mrt                Wereldgebedsdag

8 mrt                pr M. Cavagnaro

Koffieochtend

Koffie drinken en zingen in de kerkzaal

Donderdag 13 december is er koffiedrinken in de kerkzaal, in verband met het seniorenkerstfeest in de ontmoetingsruimte. Velen zullen daar dan ook naartoe gaan, maar we richten toch een gezellige koffietafel in, achter in de kerkzaal. Tegelijk met de koffie: een klein half uurtje zingen met mensen van OTT. Zij vinden het heel fijn om bekende kerstliederen te zingen en komen om 11.00 uur naar ons toe. Hoe meer meezingers, hoe beter! Kom langs als je even tijd hebt. De koffieschenkers.

Koffie! Dit woordje staat voor veel: gezelligheid, ontmoeting, bakkie troost… en nog veel meer. Donderdag 1 november ook weer in De Schutse, koffie mét, zogezegd. Nel de Hamer komt namelijk met materiaal om iets te maken voor kerst, voor wie dat leuk vindt. Het mag, het hoeft niet, je kunt ook gewoon zoals altijd alleen op de koffie komen (alleen letterlijk!). Vanaf 10.00 uur welkom in De Schutse. Elke donderdag, maar natuurlijk ook zomaar ‘ns een enkele keer. Gastvrouw en -heer: Janny Zuidervaart en Henk van Dijkhuizen.

Life@Faith

Life@Faith wordt gevormd door een klein aantal jongvolwassenen.

Iedere tweede donderdag van de maand van 20.30 tot 22.00 komen wij bij elkaar in de huiskamer. Iedereen (tussen de 19 en 50 jaar) die zich meer wil bezinnen door middel van activiteit, gesprek, spel of creativiteit met het geloof is welkom. We zijn een open groep en alles is bespreekbaar, want ieder mens is/gelooft anders. Kom je een keer proberen of je jezelf ziet bij Life@Faith?

Meer informatie bij Natasja Bos (06 37564525) of Suzanne Hermans (0297 527367)

Wiebelief

Wiebelief bestaat uit ongeveer tien mensen. We komen (in het algemeen) elke eerste woensdag van de maand bij elkaar in de jeugdruimte van De Schutse. Om 19.50 staat de koffie klaar!

We praten samen door over onderwerpen die ons boeien, zoals: het leven, de bijbel, gebeurtenissen in de wereld en het geloof. Dus eigenlijk over alles wat ons bezig houdt. De bedoeling is door onze gesprekken ons geloof te verdiepen en te versterken. Daarnaast is het gewoon erg gezellig met elkaar.

Wat de naam Wiebelief betreft: daarin zit ‘we believe’ verborgen, geloof dat voor ons belangrijk is, maar ook ‘wiebelen’: we weten het niet altijd zo zeker, we zoeken soms naar antwoorden en stellen moeilijke vragen. Geloof en twijfel, beide komt aan bod. Spreekt dat je aan? Welkom bij Wiebelief!

Informatie Joep Dubbink

Huiskringen

In onze gemeente zijn een zestal kringen van zo’n zes tot tien mensen actief. In kleine kring gaan zij met elkaar in gesprek, over het geloof en wat hen in dat verband bezig houdt. Op zo’n kringavond kan van alles aan de orde komen. Geloofszaken, actualiteit of andere thema’s die ons bezighouden. Soms is een hoofdstuk uit een boek (de bijbel of een ander boek) aanleiding voor het gesprek, soms een inleiding door een van de leden, of soms bijvoorbeeld een film. Ieder kan vanuit zijn of haar eigenheid aan bod komen. Onze ervaring is, dat een kring zo voor ieder het meeste oplevert. Daarnaast geven kringen uiteraard gezelligheid.

De kringen vinden eens in de vier tot zes weken plaats, bij een van de deelnemers thuis of in De Schutse. Wilt u aan een bestaande kring meedoen? Of wilt u een nieuwe kring opzetten? Neem contact op met Tymen van der Ploeg, tel 561517, email t.vanderploeg@pkn-uithoorn.nl

Rouwgroep

De rouwgroep van de komende maanden is van start gegaan met een eerste oriënterende bijeenkomst. Het is nog mogelijk mee te doen. Het doel van de groep is, elkaar hulp te bieden bij het verwerken van verdriet om het verlies van een naaste, door het delen van ervaringen. Iedereen die korter of langer geleden iemand uit de directe omgeving heeft verloren, is welkom. De groep is toegankelijk voor iedereen, al dan niet lid van een kerkgenootschap, en wordt in oecumenisch verband begeleid door mw. Elly van Rooden, catechiste van de RK parochies in de regio (0252 517592 / pmmvanrooden@hetnet.nl), en ds. Joep Dubbink (0297 268212 / j.dubbink@pkn-uithoorn.nl). Bij hen is ook informatie te verkrijgen.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 9 januari van 14.00 tot-15.30 uur in De Schutse.

Verlies maakt deel uit van ons leven. Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood van iemand die je lief is. Wie met zo’n verlies geconfron­teerd, wordt staat voor de moeilijke taak daarmee verder te leven. Of je wilt of niet, je moet op weg in het ‘land van het verlies’, waar je de weg niet kent en waar alle oriëntatiepunten ontbreken.

Van januari tot en met mei 2019 organiseert de Raad van Kerken Uithoorn – De Kwakel vijf bijeenkomsten voor mensen die het afgelopen jaar een dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan om een partner, ouder of kind. Het doel van de Rouwgroep is om ervaringen te delen en herkenning te vinden bij lotgenoten. Binnen de groep is ruimte om alles wat je tegenkomt bij het verdergaan na het verlies van je dierbare te bespreken. Veel mensen ervaren het meedoen aan zo’n rouwgroep als helend: ‘Het is fijn om te ervaren hoe anderen met hun verdriet omgaan. Dit geeft steun, inzicht en soms ook richting aan mijn eigen rouwproces.’

De bijeenkomsten staan onder leiding van Elly van Rooden, catechiste van de Rooms Katholieke parochies Uithoorn, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Aalsmeer en ds. Joep Dubbink van de Protestantse Gemeente te Uithoorn.

Voor vragen en meer informatie:

Joep Dubbink           0297 – 26 82 12         j.dubbink@pkn-uithoorn.nl

Elly van Rooden       0252 – 51 75 92         pmmvanrooden@hetnet.nl