Activiteit!

Creatief
Creatief met Bezinning en verdieping

Activiteiten voor jou, voor u, voor allemaal

Bezinning en Verdieping
voor iedereen

Doe mee, luister, leer in een cursus, lezing of workshop.
Er is meer >

Provider
voor jou!

Doe mee met je eigen leeftijdgenoten! Er is meer >

Ontmoeten en zingen
kan iedereen

Samen delen en beleven. Er is meer >

Bezinning en verdieping

Cursussen, lezingen en workshops

Inspiratie, ontmoeting en inzicht door een cursus, een lezing over maatschappij, geloof en Bijbel. Bekijk het hele programma van dit seizoen in de brochure. Download de brochure Bezinning en verdieping als pdf > bezinning-verdieping2018-2019.pdf

Senioren

Ontmoeten en delen kan iedereen

Eens per maand is er een seniorenmiddag in De Schutse. We beginnen om 14.00 uur, de koffie en thee zijn warm! We bieden altijd een gezellig onderwerp dat past bij de tijd van jaar. Een vrijwilliger komt bijvoorbeeld laten zien wat we kunnen maken ter gelegenheid van een komende feestdag. Er wordt voor materiaal gezorgd, zodat we niet alleen luisteren, maar ook zelf iets gaan maken. Het wordt steeds een heel mooie middag, zegt het voort.

Met een hartelijke groet, namens de seniorencommissie, Co Beunder

Op zaterdag 22 september 2018 is er weer het jaarlijkse busreisje

Koffieochtend

Donderdags om 10.00 uur samen koffie drinken. Gezellig! Iedereen is welkom. Elke donderdag, maar natuurlijk ook zomaar ‘ns een enkele keer.

Life@Faith

Life@Faith wordt gevormd door een klein aantal jongvolwassenen.

Iedere tweede donderdag van de maand van 20.30 tot 22.00 komen wij bij elkaar in de huiskamer. Iedereen (tussen de 19 en 50 jaar) die zich meer wil bezinnen door middel van activiteit, gesprek, spel of creativiteit met het geloof is welkom. We zijn een open groep en alles is bespreekbaar, want ieder mens is/gelooft anders. Kom je een keer proberen of je jezelf ziet bij Life@Faith?

Meer informatie bij Natasja Bos (06 37564525) of Suzanne Hermans (0297 527367)

Wiebelief

Wiebelief bestaat uit ongeveer tien mensen. We komen (in het algemeen) elke eerste woensdag van de maand bij elkaar in de jeugdruimte van De Schutse. Om 19.50 staat de koffie klaar!

We praten samen door over onderwerpen die ons boeien, zoals: het leven, de bijbel, gebeurtenissen in de wereld en het geloof. Dus eigenlijk over alles wat ons bezig houdt. De bedoeling is door onze gesprekken ons geloof te verdiepen en te versterken. Daarnaast is het gewoon erg gezellig met elkaar.

Wat de naam Wiebelief betreft: daarin zit ‘we believe’ verborgen, geloof dat voor ons belangrijk is, maar ook ‘wiebelen’: we weten het niet altijd zo zeker, we zoeken soms naar antwoorden en stellen moeilijke vragen. Geloof en twijfel, beide komt aan bod. Spreekt dat je aan? Welkom bij Wiebelief!

Informatie Joep Dubbink

Huiskringen

In onze gemeente zijn een zestal kringen van zo’n zes tot tien mensen actief. In kleine kring gaan zij met elkaar in gesprek, over het geloof en wat hen in dat verband bezig houdt. Op zo’n kringavond kan van alles aan de orde komen. Geloofszaken, actualiteit of andere thema’s die ons bezighouden. Soms is een hoofdstuk uit een boek (de bijbel of een ander boek) aanleiding voor het gesprek, soms een inleiding door een van de leden, of soms bijvoorbeeld een film. Ieder kan vanuit zijn of haar eigenheid aan bod komen. Onze ervaring is, dat een kring zo voor ieder het meeste oplevert. Daarnaast geven kringen uiteraard gezelligheid.

De kringen vinden eens in de vier tot zes weken plaats, bij een van de deelnemers thuis of in De Schutse. Wilt u aan een bestaande kring meedoen? Of wilt u een nieuwe kring opzetten? Neem contact op met Tymen van der Ploeg, tel 561517, email t.vanderploeg@pkn-uithoorn.nl

Rouwgroep

Verlies maakt deel uit van ons leven. Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood van vader, moeder, partner of soms ook een (klein)kind. En wie met zo’n groot verlies geconfronteerd wordt staat voor de taak daarmee verder te leven. Of je wilt of niet, je moet op weg in het land van het verlies, een land waar je de weg niet kent en waar alle oriëntatiepunten ontbreken.

Ieder jaar van januari tot en met mei organiseert de Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel vijf bijeenkomsten voor mensen, die de afgelopen jaren met zulk verlies te maken hebben gehad. In november is er een afsluitende bijeenkomst, waarin we terug- en vooruitblikken. Voor iedere bijeenkomst is er een thema. Aan bod komen onder andere de fasen in het rouwproces, de rol van boosheid, geloof of levensbeschouwing en een eventueel leven na de dood. Centraal staat het uitwisselen van ervaringen. Of u gelovig bent of lid van een kerk maakt hierbij niet uit. Het gaat om onderlinge steun, die mensen elkaar kunnen geven.

De bijeenkomsten staan onder leiding van een catechiste van de Rooms Katholieke parochies Uithoorn, de Kwakel en Nes aan de Amstel en een van de dominees van de Protestantse Gemeente. Ieder jaar is er in december een informatiemiddag waarop we kennismaken en uitleggen wat de opzet van de bijeenkomsten is. Op grond daarvan kunt u besluiten of u mee wilt doen. De datum vindt u te zijner tijd in Op Weg en de website.