Activiteit!

  • Luister, leer, denk, maak, zing, zeg, geloof, deel en geniet
  • Bel elkaar nog eens
Creatief
Creatief met Bezinning en verdieping
  • Luister, leer, denk, maak, zing, zeg, geloof, deel en geniet
  • Bel elkaar nog eens

Activiteiten voor jou, voor u, voor allemaal

Bezinning en Verdieping
voor iedereen

Doe mee, luister, leer in een cursus, lezing of workshop.
Er is meer >

Provider
voor jou!

Doe mee met je eigen leeftijdgenoten! Er is meer >

Ontmoeten en zingen
kan iedereen

Samen delen en beleven. Er is meer >

Bezinning en verdieping

Cursussen, lezingen en workshops

Inspiratie, ontmoeting en inzicht door een cursus, een lezing over maatschappij, geloof en Bijbel. Bekijk het hele programma van dit seizoen in de brochure Bezinning en verdieping!

Er is meer >

Senioren

Het programma voor het volgende seizoen is klaar voor de
Seniorenmiddag

Weeksluiting in Het Hoge Heem

GEANNULEERD

  • Alle bijeenkomsten namens onze gemeente worden op dit moment geschrapt.
  • Waar van toepassing worden deze later alsnog gehouden.
  • Dit om ‘sociale onthouding’ te beoefenen, en zo de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Zeker waar het ouderen betreft gaat voorzichtigheid voor alles, en een aanzienlijk deel van onze gemeenteleden behoort tot deze risicogroep.

Amstelring.nl/corona

Koffieochtend GEANNULEERD

Niet alleen na de kerkdienst of bij een vergadering, nee, ook gewoon op donderdagochtend, zomaar voor de gezelligheid schenken we een kopje koffie voor de liefhebbers.

Je bent ook welkom als je een druk sociaal leven hebt of een anderszins volgepland bestaan: een koffie- of theemomentje voor of na je boodschappen, even verwend worden, het kan zomaar.

Elke donderdagochtend van 10.00 – ongeveer 11.30 uur is De Schutse open.

We zien je graag!

Wiebelief

Er was eens een gespreksgroep ‘Wiebelief’. Van believe, maar ook wiebelen. En wel altijd lief blijven voor elkaar. Een keer in maand op woensdag, zo diep als je zelf durft.

‘Wie-bel-lief’ – het corona-pauze alternatief. Elke week iemand bellen. Steeds een ander. Diep of niet. Op woensdag, of niet. Maar steeds lief bedoeld!


Wiebelief bestaat uit ongeveer tien mensen. We komen (in het algemeen) elke eerste woensdag van de maand bij elkaar in de jeugdruimte van De Schutse. Om 19.50 staat de koffie klaar!

We praten samen door over onderwerpen die ons boeien, zoals: het leven, de bijbel, gebeurtenissen in de wereld en het geloof. Dus eigenlijk over alles wat ons bezig houdt. De bedoeling is door onze gesprekken ons geloof te verdiepen en te versterken. Daarnaast is het gewoon erg gezellig met elkaar.

Wat de naam Wiebelief betreft: daarin zit ‘we believe’ verborgen, geloof dat voor ons belangrijk is, maar ook ‘wiebelen’: we weten het niet altijd zo zeker, we zoeken soms naar antwoorden en stellen moeilijke vragen. Geloof en twijfel, beide komt aan bod. Spreekt dat je aan? Welkom bij Wiebelief!

Informatie: Jolanda van Wiltenburg, ‭(06) 42 38 16 93‬.

We houden best van verrassende onderwerpen, bijvoorbeeld een stripverhaal door Frederik Van den Stock – Buck

BUCK

De eerste man op aarde

4.000 voor Christus. Een naakte mens valt pardoes op de aarde. Hij ontdekt al snel dat hij geluiden kan reproduceren. Na enige oefening lukt het hem om dingen te benoemen. Met de taal als wapen koloniseert de mens zo een nieuwe wereld die voordien onbenoemd, onverkend en dus onbestaand was. Maar zijn gesprekspartners evolueren niet. Voor hem blijven het beesten. Niettemin is Buck, zo heeft onze Adam zichzelf genoemd, dankbaar voor al het moois wat hij mag meemaken. Uit erkentelijkheid creëert hij een goddelijk wezen, maar al snel voelt Buck zich door zijn god verraden. Hij is immers de enige op de wereld die zich actief bewust is van zijn eenzaamheid. Buck wordt woedend en door zijn haat wordt zijn creativiteit aangewakkerd. Het duurt dan ook niet lang of Buck vindt een wapen uit waarmee hij die vervloekte god uit de hemel kan schieten, maar plots ziet hij het mooiste wat hij ooit heeft mogen aanschouwen.

Spoiler alert!

Huiskringen

In onze gemeente zijn een zestal kringen van zo’n zes tot tien mensen actief. In kleine kring gaan zij met elkaar in gesprek, over het geloof en wat hen in dat verband bezig houdt. Op zo’n kringavond kan van alles aan de orde komen. Geloofszaken, actualiteit of andere thema’s die ons bezighouden. Soms is een hoofdstuk uit een boek (de bijbel of een ander boek) aanleiding voor het gesprek, soms een inleiding door een van de leden, of soms bijvoorbeeld een film. Ieder kan vanuit zijn of haar eigenheid aan bod komen. Onze ervaring is, dat een kring zo voor ieder het meeste oplevert. Daarnaast geven kringen uiteraard gezelligheid.

De kringen vinden eens in de vier tot zes weken plaats, bij een van de deelnemers thuis of in De Schutse. Wilt u aan een bestaande kring meedoen? Of wilt u een nieuwe kring opzetten? Neem contact op met Tymen van der Ploeg, tel 561517, email t.vanderploeg@pkn-uithoorn.nl