Activiteit!

Creatief
Creatief met Bezinning en verdieping

Activiteiten voor jou, voor u, voor allemaal

Bezinning en Verdieping
voor iedereen

Doe mee, luister, leer in een cursus, lezing of workshop.
Er is meer >

Provider
voor jou!

Doe mee met je eigen leeftijdgenoten! Er is meer >

Ontmoeten en zingen
kan iedereen

Samen delen en beleven. Er is meer >

Bezinning en verdieping

Cursussen, lezingen en workshops

Inspiratie, ontmoeting en inzicht door een cursus, een lezing over maatschappij, geloof en Bijbel. Bekijk het hele programma van dit seizoen in de brochure.
Download de brochure Bezinning en verdieping als pdf > bezinning-verdieping2018-2019v3.pdf
Het nieuwe e-mailadres staat er nu juist in vermeld:
bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl

Er is meer >

KerkCafé

Op vrijdag 16 november gaat het KerkCafé voor de tweede keer dit seizoen open. Ook deze keer weer een heel actueel onderwerp getiteld ´Van gas los?’ We kunnen de krant niet openslaan of de t.v. aanzetten en het gaat over de opwarming van de aarde en wat dit voor ons betekent. Zo wil de overheid dat er vanaf 2021 geen conventionele c.v. ketels meer geplaatst worden . Dit roept allerlei vragen op zoals

  • ‘Hoe lang krijgen wij nog gas als de gaskraan in Groningen wordt dichtgedraaid?’
  • ‘Komt er een warmtenet voor uw wijk?’
  • ‘Hoe zit het met de isolatie van ons huis?’

Deze en andere vragen leggen wij voor aan Peter Hak, deskundig op het gebied van zonne- en windenergie en alle soorten verwarming en aan wethouder Hans Bouma van de Gemeente Uithoorn. Wethouder Bouma geeft aan welke plannen de gemeente heeft om de energietransitie snel en soep te laten verlopen.

Zoals altijd staan koffie en thee gereed vanaf 19.45 uur en we beginnen om 20.00 uur. De toegang is gratis en voor consumpties vragen wij een vrijwillige bijdrage. Wij hopen weer op een grote opkomst.

www.kerkcafeuithoorn.nl

Lees de folder KerkCafé 2018-2019 >

Senioren

Kerstviering · Seniorenmiddagen · Stamppotreisje · Spelletjesmiddag · Over Uithoorn · Wie in het lichaam prikt… · Bijbelquiz · Er is meer >

Ontmoeten en delen kan iedereen

Eens per maand is er een seniorenmiddag in De Schutse. We beginnen om 14.00 uur, de koffie en thee zijn warm! We bieden altijd een gezellig onderwerp dat past bij de tijd van jaar. Een vrijwilliger komt bijvoorbeeld laten zien wat we kunnen maken ter gelegenheid van een komende feestdag. Er wordt voor materiaal gezorgd, zodat we niet alleen luisteren, maar ook zelf iets gaan maken. Het wordt steeds een heel mooie middag, zegt het voort.

Weeksluiting in Het Hoge Heem

amstelring.nl/verpleeghuis-het-hoge-heem

23 november      Jules Bosma

30 november      ds. Florisca van Willegen

7 december         pr. Karwowski

14 december      ds. Florisca van Willegen

Koffieochtend

Koffie drinken en zingen in de kerkzaal

Donderdag 13 december is er koffiedrinken in de kerkzaal, in verband met het seniorenkerstfeest in de ontmoetingsruimte. Velen zullen daar dan ook naartoe gaan, maar we richten toch een gezellige koffietafel in, achter in de kerkzaal. Tegelijk met de koffie: een klein half uurtje zingen met mensen van OTT. Zij vinden het heel fijn om bekende kerstliederen te zingen en komen om 11.00 uur naar ons toe. Hoe meer meezingers, hoe beter! Kom langs als je even tijd hebt. De koffieschenkers.

Koffie! Dit woordje staat voor veel: gezelligheid, ontmoeting, bakkie troost… en nog veel meer. Donderdag 1 november ook weer in De Schutse, koffie mét, zogezegd. Nel de Hamer komt namelijk met materiaal om iets te maken voor kerst, voor wie dat leuk vindt. Het mag, het hoeft niet, je kunt ook gewoon zoals altijd alleen op de koffie komen (alleen letterlijk!). Vanaf 10.00 uur welkom in De Schutse. Elke donderdag, maar natuurlijk ook zomaar ‘ns een enkele keer. Gastvrouw en -heer: Janny Zuidervaart en Henk van Dijkhuizen.

Life@Faith

Life@Faith wordt gevormd door een klein aantal jongvolwassenen.

Iedere tweede donderdag van de maand van 20.30 tot 22.00 komen wij bij elkaar in de huiskamer. Iedereen (tussen de 19 en 50 jaar) die zich meer wil bezinnen door middel van activiteit, gesprek, spel of creativiteit met het geloof is welkom. We zijn een open groep en alles is bespreekbaar, want ieder mens is/gelooft anders. Kom je een keer proberen of je jezelf ziet bij Life@Faith?

Meer informatie bij Natasja Bos (06 37564525) of Suzanne Hermans (0297 527367)

Wiebelief

Wiebelief bestaat uit ongeveer tien mensen. We komen (in het algemeen) elke eerste woensdag van de maand bij elkaar in de jeugdruimte van De Schutse. Om 19.50 staat de koffie klaar!

We praten samen door over onderwerpen die ons boeien, zoals: het leven, de bijbel, gebeurtenissen in de wereld en het geloof. Dus eigenlijk over alles wat ons bezig houdt. De bedoeling is door onze gesprekken ons geloof te verdiepen en te versterken. Daarnaast is het gewoon erg gezellig met elkaar.

Wat de naam Wiebelief betreft: daarin zit ‘we believe’ verborgen, geloof dat voor ons belangrijk is, maar ook ‘wiebelen’: we weten het niet altijd zo zeker, we zoeken soms naar antwoorden en stellen moeilijke vragen. Geloof en twijfel, beide komt aan bod. Spreekt dat je aan? Welkom bij Wiebelief!

Informatie Joep Dubbink

Huiskringen

In onze gemeente zijn een zestal kringen van zo’n zes tot tien mensen actief. In kleine kring gaan zij met elkaar in gesprek, over het geloof en wat hen in dat verband bezig houdt. Op zo’n kringavond kan van alles aan de orde komen. Geloofszaken, actualiteit of andere thema’s die ons bezighouden. Soms is een hoofdstuk uit een boek (de bijbel of een ander boek) aanleiding voor het gesprek, soms een inleiding door een van de leden, of soms bijvoorbeeld een film. Ieder kan vanuit zijn of haar eigenheid aan bod komen. Onze ervaring is, dat een kring zo voor ieder het meeste oplevert. Daarnaast geven kringen uiteraard gezelligheid.

De kringen vinden eens in de vier tot zes weken plaats, bij een van de deelnemers thuis of in De Schutse. Wilt u aan een bestaande kring meedoen? Of wilt u een nieuwe kring opzetten? Neem contact op met Tymen van der Ploeg, tel 561517, email t.vanderploeg@pkn-uithoorn.nl

Rouwgroep

Verlies maakt deel uit van ons leven. Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood van iemand die je lief is. Wie met zo’n verlies geconfron­teerd, wordt staat voor de moeilijke taak daarmee verder te leven. Of je wilt of niet, je moet op weg in het ‘land van het verlies’, waar je de weg niet kent en waar alle oriëntatiepunten ontbreken.

Van januari tot en met mei 2019 organiseert de Raad van Kerken Uithoorn – De Kwakel vijf bijeenkomsten voor mensen die het afgelopen jaar een dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan om een partner, ouder of kind. Het doel van de Rouwgroep is om ervaringen te delen en herkenning te vinden bij lotgenoten. Binnen de groep is ruimte om alles wat je tegenkomt bij het verdergaan na het verlies van je dierbare te bespreken. Veel mensen ervaren het meedoen aan zo’n rouwgroep als helend: ‘Het is fijn om te ervaren hoe anderen met hun verdriet omgaan. Dit geeft steun, inzicht en soms ook richting aan mijn eigen rouwproces.’

Of u gelovig bent of lid van een kerkgenootschap maakt hierbij niet uit. Interesse?  Dan bent u van harte welkom op onze informatiemiddag:

Woensdag 12 december 2018 om 14.00 uur
in De Schutse, De Mérodelaan 1 te Uithoorn.

De bijeenkomsten staan onder leiding van Elly van Rooden, catechiste van de Rooms Katholieke parochies Uithoorn, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Aalsmeer en ds. Joep Dubbink van de Protestantse Gemeente te Uithoorn.

Voor vragen en meer informatie:

Joep Dubbink           0297 – 26 82 12         j.dubbink@pkn-uithoorn.nl

Elly van Rooden       0252 – 51 75 92         pmmvanrooden@hetnet.nl