Activiteit!

  • Luister, leer, denk, maak, zing, zeg, geloof, deel en geniet
  • Bel elkaar nog eens
Creatief
Creatief met Bezinning en verdieping
  • Luister, leer, denk, maak, zing, zeg, geloof, deel en geniet
  • Bel elkaar nog eens

Activiteiten voor jou, voor u, voor allemaal

In deze tijd moet je je aanmelden voor een activiteit.
Zo weet je ook meteen of het doorgaat!

Bezinning en Verdieping
voor iedereen

Doe, luister, leer in een cursus, lezing of workshop.
Meld je aan!

Provider
voor jou!

Doe mee met je eigen leeftijdgenoten! Er is meer >

Ontmoeten en zingen
kan iedereen

Samen delen en beleven. Er is meer >

Bezinning en verdieping

Cursussen, lezingen en workshops

Inspiratie, ontmoeting en inzicht door een cursus, een lezing, een film. Over maatschappij, geloof en Bijbel. Bekijk het hele programma in de brochure Bezinning en verdieping.

Meld je aan!

Senioren

Wat doen we met de Seniorenmiddag?

Weeksluiting in Het Hoge Heem

GEANNULEERD

Weeksluitingen zijn nog geannuleerd, om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Zeker waar het ouderen betreft gaat voorzichtigheid voor alles.

Amstelring.nl/corona

Koffieochtend

We kennen het koffiedrinken van na de kerkdienst of bij een vergadering, maar inmiddels ook enkele jaren van de ‘Koffieschenkerij’. In verband met het coronavirus is dat na nog aangepast naar Kerk Open om op donderdagochtend om een Kaarsje te branden in De Schutse.

Wiebelief

Hoe noem je zo’n gespreksgroep? Wiebelief. Van believe, maar ook wiebelen. Van wel lief blijven voor elkaar. Eén keer in de maand. Zo diep als je zelf durft.

Wiebelief bestaat uit ongeveer tien mensen. We komen (in het algemeen) elke eerste woensdag van de maand bij elkaar in de jeugdruimte van De Schutse. Om 19.50 is er koffie en thee!

We praten samen door over wat ons boeit. Het leven, de bijbel, gebeurtenissen in de wereld en het geloof. Dus eigenlijk over alles wat ons bezig houdt. De bedoeling is door onze gesprekken ons geloof te verdiepen en te versterken. Daarnaast is het gewoon erg gezellig met elkaar.

Wat de naam Wiebelief betreft: daarin zit ‘we believe’ verborgen, geloof dat voor ons belangrijk is, maar ook ‘wiebelen’. We weten het niet altijd zo zeker. We zoeken soms naar antwoorden en stellen moeilijke vragen. Geloof en twijfel, beide komt aan bod. Spreekt dat je aan? Welkom bij Wiebelief!

Informatie: Jolanda van Wiltenburg, ‭(06) 42 38 16 93‬.

We houden best van verrassende onderwerpen. Soms letterlijk Bijbels, soms heel persoonlijke. Maar ook bijvoorbeeld een stripverhaal een film of een boek.

Huiskringen

Door de coronacrisis was het opeens niet meer mogelijk gewoon met andere mensen een gesprek te voeren, behalve op digitale wijze. Voor mij werd daardoor wel heel duidelijk hoe belangrijk zo’n gesprek is voor het welbevinden.
De ervaring van het gemis hieraan in de maanden van coronamaatregelen moge een stimulans zijn om (weer eens) aan een huiskring mee te doen. Je ontmoet andere gemeenteleden en je hebt een zinvol gesprek.
Meedoen aan een (huis)kring kan helpen om beter zicht te krijgen op je eigen geloof en dat van anderen.

In onze gemeente zijn momenteel een viertal kringen van zo’n 6 tot 10 mensen actief, die met elkaar in gesprek gaan over geloof en zingeving. Op zo’n kringbijeenkomst kan van alles aan de orde komen. Thema’s die met bijbel en geloof samenhangen, actuele thema’s of gewoon wat ons bezig houdt. De gesprekskring is in de kerk een oude vorm maar kan nog steeds heel goed dienstdoen.

De bijeenkomsten vinden meestal eens in de zes weken plaats, bij een van de deelnemers thuis of in De Schutse. Zolang de coronamaatregelen gelden, leiden de kringen een slapend bestaan. Zodra het weer kan, beginnen we weer.

Als u mee wil doen aan een bestaande kring of misschien zelf een nieuwe kring wil beginnen (u krijgt daar zonodig hulp bij!), neem dan contact op!
Tymen van der Ploeg
t.vanderploeg@pkn-uithoorn.nl
Telefoon 0297-561517