Activiteit!

Creatief
Creatief met Bezinning en verdieping

Activiteiten voor jou, voor u, voor allemaal

Bezinning en Verdieping
voor iedereen

Doe mee, luister, leer in een cursus, lezing of workshop.
Er is meer >

Provider
voor jou!

Doe mee met je eigen leeftijdgenoten! Er is meer >

Ontmoeten en zingen
kan iedereen

Samen delen en beleven. Er is meer >

Bezinning en verdieping

Cursussen, lezingen en workshops

Inspiratie, ontmoeting en inzicht door een cursus, een lezing over maatschappij, geloof en Bijbel. Bekijk het hele programma van dit seizoen in de brochure Bezinning en verdieping!

Er is meer >

Senioren

Ontmoeten en delen kan iedereen

Eens per maand is er een seniorenmiddag in De Schutse. We beginnen om 14.00 uur, de koffie en thee zijn warm! We bieden altijd een gezellig onderwerp dat past bij de tijd van jaar. Een vrijwilliger komt bijvoorbeeld laten zien wat we kunnen maken ter gelegenheid van een komende feestdag. Er wordt voor materiaal gezorgd, zodat we niet alleen luisteren, maar ook zelf iets gaan maken. Het wordt steeds een heel mooie middag, zegt het voort.

Seniorenmiddag >

Weeksluiting in Het Hoge Heem

vrijdag 19.00 uur

amstelring.nl/verpleeghuis-het-hoge-heem

vr 17 jan · pastor Marco Cavagnaro

vr 24 jan · ds Wim Eeltink

vr 31 jan · Tom van de Meijgaarden

Extra hulp gevraagd bij weeksluitingen

Iedere vrijdagavond wordt in de grote zaal van Het Hoge Heem een weeksluiting verzorgd. Er zijn afwisselend voorgangers van R-K en van Protestantse huize. De bezoekers komen uit Het Hoge Heem en De Lage Hemen.

Per week is er een vrijwillige ‘koster’ en er zijn drie vrijwilligers, die de bezoekers die niet zelfstandig kunnen komen, naar de dienst brengen en halen. De vrijwilligers zijn omstreeks 18.00 uur aanwezig en zijn na de dienst en de koffie omstreeks 20.15 uur klaar.

Om de vrijwilligers gemakkelijker in te kunnen roosteren zouden een of twee extra vrijwilligers van beide kerken welkom zijn. Het houdt in dat je –globaal- eens per maand als ‘haler-en-brenger’ dienst doet ten behoeve van een paar bezoekers, de dienst bijwoont, na afloop de koffie schenkt en de gehaalde bezoekers weer terugbrengt. Het is een dankbare taak.

Voor nadere informatie en aanmelding kunt u terecht bij de secretaris Joke Tuinenburg (0297-764640) email (j.tuinenburg@hotmail.com).

Van harte aanbevolen!
Tymen van der Ploeg (‘koster’)

Koffieochtend

Niet alleen na de kerkdienst of bij een vergadering, nee, ook gewoon op donderdagochtend, zomaar voor de gezelligheid schenken we een kopje koffie voor de liefhebbers.

Je bent ook welkom als je een druk sociaal leven hebt of een anderszins volgepland bestaan: een koffie- of theemomentje voor of na je boodschappen, even verwend worden, het kan zomaar.

Elke donderdagochtend van 10.00 – ongeveer 11.30 uur is De Schutse open.

We zien je graag!

Life@Faith

Life@Faith wordt gevormd door een klein aantal jongvolwassenen.

Iedere tweede donderdag van de maand van 20.30 tot 22.00 komen wij bij elkaar in de huiskamer. Iedereen (tussen de 19 en 50 jaar) die zich meer wil bezinnen door middel van activiteit, gesprek, spel of creativiteit met het geloof is welkom. We zijn een open groep en alles is bespreekbaar, want ieder mens is/gelooft anders. Kom je een keer proberen of je jezelf ziet bij Life@Faith?

Meer informatie bij Natasja Bos (06 37564525) of Suzanne Hermans (0297 527367)

Wiebelief

Wiebelief bestaat uit ongeveer tien mensen. We komen (in het algemeen) elke eerste woensdag van de maand bij elkaar in de jeugdruimte van De Schutse. Om 19.50 staat de koffie klaar!

We praten samen door over onderwerpen die ons boeien, zoals: het leven, de bijbel, gebeurtenissen in de wereld en het geloof. Dus eigenlijk over alles wat ons bezig houdt. De bedoeling is door onze gesprekken ons geloof te verdiepen en te versterken. Daarnaast is het gewoon erg gezellig met elkaar.

Wat de naam Wiebelief betreft: daarin zit ‘we believe’ verborgen, geloof dat voor ons belangrijk is, maar ook ‘wiebelen’: we weten het niet altijd zo zeker, we zoeken soms naar antwoorden en stellen moeilijke vragen. Geloof en twijfel, beide komt aan bod. Spreekt dat je aan? Welkom bij Wiebelief!

Informatie: Jolanda van Wiltenburg, ‭(06) 42 38 16 93‬.

We houden best van verrassende onderwerpen, bijvoorbeeld een stripverhaal door Frederik Van den Stock – Buck

BUCK

De eerste man op aarde

4.000 voor Christus. Een naakte mens valt pardoes op de aarde. Hij ontdekt al snel dat hij geluiden kan reproduceren. Na enige oefening lukt het hem om dingen te benoemen. Met de taal als wapen koloniseert de mens zo een nieuwe wereld die voordien onbenoemd, onverkend en dus onbestaand was. Maar zijn gesprekspartners evolueren niet. Voor hem blijven het beesten. Niettemin is Buck, zo heeft onze Adam zichzelf genoemd, dankbaar voor al het moois wat hij mag meemaken. Uit erkentelijkheid creëert hij een goddelijk wezen, maar al snel voelt Buck zich door zijn god verraden. Hij is immers de enige op de wereld die zich actief bewust is van zijn eenzaamheid. Buck wordt woedend en door zijn haat wordt zijn creativiteit aangewakkerd. Het duurt dan ook niet lang of Buck vindt een wapen uit waarmee hij die vervloekte god uit de hemel kan schieten, maar plots ziet hij het mooiste wat hij ooit heeft mogen aanschouwen.

Spoiler alert!

Huiskringen

In onze gemeente zijn een zestal kringen van zo’n zes tot tien mensen actief. In kleine kring gaan zij met elkaar in gesprek, over het geloof en wat hen in dat verband bezig houdt. Op zo’n kringavond kan van alles aan de orde komen. Geloofszaken, actualiteit of andere thema’s die ons bezighouden. Soms is een hoofdstuk uit een boek (de bijbel of een ander boek) aanleiding voor het gesprek, soms een inleiding door een van de leden, of soms bijvoorbeeld een film. Ieder kan vanuit zijn of haar eigenheid aan bod komen. Onze ervaring is, dat een kring zo voor ieder het meeste oplevert. Daarnaast geven kringen uiteraard gezelligheid.

De kringen vinden eens in de vier tot zes weken plaats, bij een van de deelnemers thuis of in De Schutse. Wilt u aan een bestaande kring meedoen? Of wilt u een nieuwe kring opzetten? Neem contact op met Tymen van der Ploeg, tel 561517, email t.vanderploeg@pkn-uithoorn.nl