bezinning en verdieping

activiteiten 2019-2020 van de Raad van Kerken van Uithoorn en De Kwakel,
de rooms-katholieke Emmaüsparochie en
de Protestantse Gemeente te Uithoorn

Download de brochure Bezinning en verdieping als pdf > bezinning-verdieping2019-2020.pdf

Nu met twee kleine correcties. Exodus op 3 maart is een dinsdag, Kerkennacht op 19 juni is een vrijdag.
Met telefoonnummers voor meer informatie. Mailen kan ook:
bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nlBezinning en verdieping in een nieuw jasje!

Bij de eerste Op Weg van het nieuwe seizoen wordt het programmaboekje van Bezinning en Verdieping verspreid. We presenteren het weer met gepaste trots!  bezinning-verdieping2019-2020.pdf

We zijn blij dat we ook nu weer een gevarieerd programma kunnen aanbieden. Leerhuizen, lezingen (onder meer van Erik Borgman), gespreksavonden (zoals Lego Serious play), werkgroepen (zoals God in de supermarkt), filmavonden en nog veel meer.

Hoofd, hart en handen komen weer allemaal aan bod! Doe ook weer mee aan deze activiteiten – vol bezinning, verdieping en ontmoeting.

We zijn trots op het nieuwe boekje. Door gebruik te maken van een andere drukker, hebben we nu een boekje met een heldere letter, met kleur en met afbeeldingen en we zijn ook nog voordeliger uit.

Het aanmeldformulier zit er niet meer bij. Het afgelopen jaar werd daar weinig gebruik van gemaakt. Het is voor ons wel fijn om ongeveer te weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen, dus als je je wilt aanmelden, graag! Dat kan via het mailadres bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl

Voorin het boekje vindt u ook telefoonnummers die u kunt gebruiken als u graag gehaald wilt worden, omdat u om vervoer verlegen zit of omdat u het vervelend vindt om ’s avonds alleen over straat te gaan.

Als commissie kijken we uit naar een boeiend en inspirerend seizoen en we hopen weer veel deelnemers te mogen ontmoeten!

Met hartelijke groet,
Liesbeth Geudeke


Meditatie

Na al het lawaai (en zelfs na prachtige muziek), na allerlei gebral (en zelfs na goede woorden), na oeverloos gemaal (en zelfs na nuttige gedachten) … verlang je weleens naar rust, naar stilte. Echt stil van binnen … dat is best moeilijk.

Samen lukt dat beter. Daarom is er al 15 jaar een meditatiegroep in de Pastorie van De Burght aan het Potgieterplein 4 in Uithoorn. Ook u bent welkom: katholiek, protestant, boeddhist. Stilte is universeel. Daarin vinden we elkaar.

Ter inspiratie houdt een van ons een inleiding: een tekst, gedicht of muziek. Dan zijn we 20 minuten samen stil. Een hele ervaring, die u na afloop al dan niet kunt delen. Om ca. 20.00 uur gaan we weer naar huis.

Graag vooraf even bellen naar Marlies van der Lelij of het doorgaat.

Elke donderdag van 5 september 2019 tot 1 juni, behalve op feestdagen.
19.00 uur
De Burght, Emmaüsparochie
Gespreksleider Marian Vermaas, tel: 0297-566345


7 okt

Charismatische Gebedsgroep Emmaüs

Op de eerste maandagavond van de even maanden bent u van harte welkom om zich bij onze gebedsgroep aan te sluiten. We proberen de Heilige Geest de ruimte te geven door onze spontane gebeden en gezangen. We willen luisteren naar zijn Woord, zijn stil en dan ervaren we dat ook in onze tijd de Heilige Geest ons inspireert. Heel eenvoudig als kinderen van Onze Vader je geliefd weten.

Graag vooraf even bellen of het doorgaat.

Vanaf maandag 7 oktober 2019, om de maand
19.30 uur – 21.00 uur
Pastorie De Burght, Emmaüsparochie
Gespreksleider: Marlies van der Lelij, tel. 0297-567848


24 okt

Bijbelleesgroep Emmaeüsparochie

Donderdag 10 oktober komen we tussen 10.15 en 11.15 uur bijeen in ons Parochiecentrum aan het Potgieterplein. We lezen uit 2 Koningen 5: 14-17 en uit Lucas 17: 11-19. Iedereen is van harte welkom om mee te lezen en mee te praten.
Joop Alsemgeest, contactpersoon Bijbelleesgroep Emmaüsparochie.

De Bijbelleesgroep van de Emmaüsparochie bestaat ruim twintig jaar. Oorspronkelijk geleid door de pastor van de parochie. Nu wordt de gespreksleiding al jaren door de deelnemers zelf gedaan. Gedurende het werkjaar komen we op plusminus vijftien ochtenden in het Parochiecentrum bijeen en bespreken de lezingen van het daarop volgend weekend. De leesgroep bestaat uit ongeveer tien personen en kent geen kerkelijke grenzen. Iedereen is van harte welkom en krijgt de ruimte voor eigen inbreng. Dit leidt veelal tot geanimeerde gesprekken en verruiming van inzichten op elkaars kerkelijke achtergronden. Kortom een belangrijke gelegenheid in het oecumenisch denken.

De bijeenkomsten duren steeds één uurtje in de twee weken, altijd op donderdagmorgen van10.15 tot 11.15 uur. Mededelingen en data in zake deze bijeenkomsten zijn te vinden in de weekagenda van de Emmaüsparochie en in het programma boekje.

Aanmelden is niet nodig. Eenieder kan zich aansluiten en is van harte welkom.

Om de week, vanaf donderdag 26 september 2019
10.15 uur – 11.15 uur
Pastorie De Burght, Emmaüsparochie
Gespreksleiders Joop Alsemgeest en Peter Huijmans


6 mrt

Wereldgebedsdag

Zie Oecumene >