Download de brochure Bezinning en verdieping als pdf > bezinning-verdieping2018-2019v3.pdf
Het e-mailadres staat er in vermeld:
bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl

ma 3 juni 19.30 · De Burght · Charismatische gebedsgroep

wo 5 juni 19.00 · De Burght · Kerkenpad

wo 5 juni 20.00 · De Burght · Het belang van de Heilige Geest

ma 11 juni 10.00 · De Schutse · Samen zingen

Er is meer >


5 juni

Het belang van de Heilige Geest

woensdag 5 juni 2019 20.00 uur
De Burght, Emmaüsparochie
Gespreksleider Marlies van der Lelij

De Heilige Geest is een moeilijk te ‘begrijpen’ iets. Aan de ene kant ligt de Heilige Geest aan de basis en het ontstaan van de Christelijke kerk, aan de andere kant, wat kunnen wij er als gelovigen mee in 2019? Was die Heilige Geest alleen van belang bij het ontstaan van onze kerk? Ik wil proberen deze avond uit te leggen dat de Heilige Geest niets ‘zweverigs’ is, maar een krachtbron, ook in onze tijd. 30 Een krachtbron voor ons geloof die de grote opdracht mogelijk maakt, die er vanuit het Evangelie ligt. Want uiteindelijk gaat het om onze daden van Liefde! Graag wil ik samen met u deze avond biddend, zingend, verwachtend nadenken over het belang van de Heilige Geest voor ieder van ons.


Meditatie

In de stilte kan de EEUWIGE ons mogelijk beter bereiken, dan in onrust en gepraat. Wij ervaren dat samen mediteren makkelijker gaat dan alleen, en dat het heilzaam werkt. Daarom komen wij elke donderdag tussen 19.00 en 20.00  bijeen in de pastorie van De Burght, in de maanden september t/m mei (feestdagen uitgezonderd). Om de beurt leidt iemand de stilte in met een gedicht, gebed, muziek of tekst. Met deze (universele) inspiratie gaan we een (innerlijke) stilte van 20 minuten in. Wij voelen dat meditatie ons verbindt met wie we werkelijk zijn: Liefde. We wensen dat we vrede mogen vinden in onszelf en die vrede mogen uitstralen naar anderen. Iedereen is welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marian Vermaas.

Elke donderdag 3 september 2018 tot 1 juni 2019
19.00 uur in De Burght, Emmaüsparochie
Gespreksleider Marian Vermaas, tel 0297-566345


Charismatische Gebedsgroep Emmaüs

Op de eerste maandagavond van de even maanden bent u van harte welkom om zich bij onze gebedsgroep aan te sluiten. We proberen de Heilige Geest de ruimte te geven door onze spontane gebeden en gezangen. We willen luisteren naar zijn Woord, we zijn stil en dan ervaren we dat ook in onze tijd de Heilige Geest ons inspireert. Heel eenvoudig als kinderen van Onze Vader je geliefd weten.

Graag vooraf even bellen naar Marlies van der Lelij of het doorgaat.

Vanaf maandag 1 oktober, om de maand
19.30 uur – 21.00 uur
Pastorie De Burght, Emmaüsparochie
Gespreksleider: Marlies van der Lelij, tel. 0297-567848


Bijbelleesgroep Emmaeüsparochie

De Bijbelleesgroep van de Emmaüsparochie  kent een traditie van ruim 20 jaar.

De lezingen van de zondag volgend op de leesbijeenkomst zijn onderwerp van de tweewekelijkse bijeenkomsten. Er wordt zowel uit het Oude Testament, de vier Evangeliën als de Handelingen van de Apostelen gekozen. We kennen daarbij een cyclus van drie jaren,  het z.g. A-jaar, B-jaar en C-jaar, zodat je steeds met verschillende gedeelten uit de Heilige Schrift kennis kunt maken. Op zo’n bijeenkomst worden de Schriftteksten hardop gelezen, met elkaar besproken en  tevens gekeken hoe we de Bijbelteksten  in het leven en werken van alle dag kunnen inpassen. Er is veel ruimte voor eenieders inbreng en wijze van beleven.

Bijeenkomsten staan ook altijd vermeld in de Weekagenda en in de Emmaüs Informatie, het parochieblad van De Burght.

Wil je zo’n bijeenkomst een keer meemaken? Kom gewoon binnen en doe maar mee. Aanmelden is niet nodig. Iedereen is altijd welkom.

Om de week, vanaf donderdag 4 oktober 2018
10.15 uur – 11.15 uur
Pastorie De Burght, Emmaüsparochie
Gespreksleiders: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans