Bezinning en Verdieping

Welkom bij onze activiteiten in De Schutse

Blijf op de hoogte met emailnieuws.

Progranmaboekje Bezinning en Verdieping
Lees nog over dit seizoen Bezinning-Verdieping23-24.pdf

Een nieuw programma is al weer in de maak. Help je mee?
bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl

uitgelicht

Cursus geloven voor twintigers

21 mei buiten het boekje

Samen Zingen

11 juni Laatste van het seizoen

Praktijkschool maaltijd

20 juni Nog één warme lunch

Kloosterweekend

Het was inspirerend en gastvrij

Bezinning en verdieping

Gevarieerd programma

Bij het start-kerkblad zat het programmaboekje van Bezinning en Verdieping. Ook voor 2023-2024 is er een gevarieerd programma. Er zijn inleidingen over de helende gemeente, over de dood, over Augustinus, over grote recente theologen, over andere religies en kerken, over de verhouding tot andere geloven, maar ook over wat geloven moeilijk maakt en geloven in en tijdens de klimaatcrisis.

Onze eigen predikanten nemen een deel van de inleidingen voor hun rekening, en een deel wordt door sprekers van buiten verzorgd. Er zijn ook heel andere activiteiten: excursies, films, bibliodrama, paasdecoraties maken en een zangavond.

Verscheidenheid

Wij hopen dat er door deze verscheidenheid voor ieder iets aantrekkelijks bij is. Het bezinnen en verdiepen is immers niet iets voor alleen een selecte groep. Juist bij onze activiteiten zijn alle belangstellenden welkom!

De activiteiten vinden plaats van september tot april. Op de achterzijde van het programmaboekje staan zij chronologisch opgesomd. De nadere uitleg zit binnenin. Neem het boekje eens door en noteer in je agenda wat jou aanspreekt.

De activiteiten worden trouwens voor de desbetreffende datum nog aangekondigd in kerkblad en zondagsbrief. Aanmelden is niet verplicht, tenzij anders aangegeven. Maar wel altijd fijn, voor koffie, thee, ruimte en organisatie. We hopen je ook volgend seizoen één of meer avonden te ontmoeten. Ze duren gewoonlijk van 20.00 tot (ongeveer) 22.00 uur.

Terugkerende activiteiten

Het programmaboekje bevat ook nuttige informatie over andere activiteiten van gemeente en parochie: meelezen op maandag, koffie op donderdag, samen zingen, aandachtswand, seniorenmiddag, gesprekskringen, bijbelleesgroep Emmaüs, Praktijkschool-maaltijden en het KerkCafé. Leg het boekje dus niet onder in een la of onder op de stapel.
Namens de commissie bezinning en verdieping,
Tymen van der Ploeg

Voor iedereen

De bijeenkomsten zijn bestemd voor iedereen, protestanten, katholieken en andere gelovigen en ongelovigen. Natuurlijk vind je actuele activiteiten ter zijner tijd in de Kalender en emailnieuws. Graag bieden wij je bezinning en verdieping.

Je hoeft niet alleen

Zit je om vervoer verlegen? Vind je het vervelend om ’s avonds alleen over straat te gaan? Bel dan gerust.

Bezinning en verdieping

informatie activiteiten Protestantse Gemeente Uithoorn
De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn
Jeannette Voskamp tel 0297-530619 of 06-12135317
bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl

informatie activiteiten Emmaüsparochie
De Burght, Potgieterplein, Uithoorn
secretariaat@emmaus-uithoorn.nl
tel 0297-561439