Aanmelden met de knop is altijd fijn, vanwege ruimte en koffie…
Of per mail bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl
of bel Jeannette Voskamp 06-12135317

Kijk wat komt in de Kalender

30 mrt

Over Jezus

Het lijkt vreemd, het als christenen nog eens uitdrukkelijk over Jezus te gaan hebben. We zijn immers zijn volgelingen, naar Hem genoemd. Hij is het middelpunt van ons geloof, toch? Maar zoveel mensen, zoveel meningen over Jezus. Was hij een voorbeeldig gelovig mens, een wonderdoener, een profeet, een wijsheidsleraar, een sociaal activist of zelfs revolutionair? Maar hij heet ook ‘Heer en Heiland’, ‘Zoon van God’, ‘Eén van wezen met de Vader’, of ‘waarachtig God en waarachtig mens’.

Na een testje waaruit je eigen verhouding tot Jezus blijkt, wordt de eerste avond informatief ingestoken. Joep zet uiteen hoe de christenheid door de eeuwen heen aangekeken heeft tegen Jezus van Nazareth. Sibilla gaat in op ‘Jezus als genezer’. De tweede avond gaat over onze eigen spiritualiteit, met een persoonlijke ontboezeming van ondergetekende. Wat doet Jezus ons? Hoe inspireert Hij? Hoe en wat uit de traditie kunnen we (nog) gebruiken? Of hebben we wellicht nieuwe woorden en gebruiken nodig?

De avonden worden gehouden op donderdag 16 en 30 maart in De Schutse, van 20.00-22.00 uur.

Joep en Sibilla

niet 18 maar 25 april

Glaspaneeltjes maken

voor Pinksteren

De datum waarop we een raamdecoratie gaan maken voor Pinksteren is gewijzigd. Je bent van harte welkom op dinsdag 25 april om 20.00 uur.

We lezen het Pinksterverhaal, denken daarover na en praten erover. En dan is er voor iedere deelnemer een paneeltje van plexiglas en materiaal om mee te schilderen.

Gezamenlijk maken we een veelkleurige raamdecoratie waar het licht volop doorheen kan schijnen. Enige tijd na Pinksteren mag ieder haar/zijn eigen paneeltje meenemen.

In verband met de aanschaf en voorbereiding van de materialen is vooraf aanmelden voor deze avond nodig. Aanmelden kan tot en met 11 april via e-mail of telefonisch. Voor de materialen vragen we bij uitzondering voor een bijdrage van 5 euro. U kunt dit op de avond zelf contant of via een QR-code voldoen.

E-mail bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl

Jeannette Voskamp, tel 06-12135317

Welkom bij onze activiteiten in De Schutse

Komende activiteiten van Bezinning en Verdieping zie je bij Kalender. Blijf op de hoogte met emailnieuws, bijvoorbeeld als aanmelden toch verplicht wordt. Enkele afgelaste activiteiten staan opnieuw op het programma voor seizoen 2022-2023. De geplande activiteiten vind je op datum in de pdf, met totale planning achterop.

Programmaboekje
Download Bezinning-verdieping2023.pdf

Bezinning en verdieping

Vragen waar je verder mee kan

Er is een grote verscheidenheid aan activiteiten waardoor zoekers met allerlei vragen over geloof verder kunnen. Zowel van katholieke als van protestantse zijde zijn ideeën aangeleverd. Onderwerpen die op zondagmorgen maar beperkt aan de orde komen.

Over van alles

Bijvoorbeeld nog twee avonden over Jezus. Het onderwerp Veilige gemeente zal ook zelden in een eredienst worden besproken. Er is kennismaking met een andere geloofsgemeenschappen, zoals de Dorothy-gemeenschap, die een expliciet maatschappelijk doel heeft.

Iedere maand komt nog steeds de Bijbelleesgroep van de Emmaüsparochie samen in De Burght. Je kunt nog meedoen met het maken van glaspaneeltjes na Pasen of klussen bij de Dorothy-gemeenschap.

Voor iedereen

De bijeenkomsten zijn bestemd voor iedereen, protestanten, katholieken en andere gelovigen en ongelovigen. Je vindt ook andere bezinnende en sociale activiteiten in het boekje en in de Kalender. Graag bieden wij je bezinning en verdieping. We hopen je één of meer avonden te ontmoeten. Ze duren gewoonlijk tot (ongeveer) 22.00 uur.

Je hoeft niet alleen

Zit je om vervoer verlegen? Vind je het vervelend om ’s avonds alleen over straat te gaan? Bel dan gerust met iemand van de commissie.

Jeroen Hoekstra, diaken namens de Emmaüsparochie
Tymen van der Ploeg, voorzitter commissie Bezinning & Verdieping
van de Protestantse Gemeente Uithoorn

Bezinning en verdieping

informatie en aanmelden activiteiten Protestantse Gemeente Uithoorn
De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn
Jeannette Voskamp tel 0297-530619 of 06-12135317
bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl

informatie activiteiten Emmaüsparochie
De Burght, Potgieterplein, Uithoorn
secretariaat@emmaus-uithoorn.nl
tel 0297-561439