bezinning en verdieping


Programma 2021-2022

Bezinning en verdieping biedt een mooi programma activiteiten voor seizoen 2021-2022. Het programmaboekje komt naar je toe via onze trouwe kerkbladbezorgers.

Download het programmaboekje
Bezinning-en-Verdieping2021-2022-programma.pdf

Laatste informatie? Kijk wat komt bij Kalender


Aanmelden voor Bezinning en verdieping

Voorlopig zijn er nog corona-maatregelen van kracht en is aanmelden vooraf nodig. Klik de knop naar het aanmeldformulier. Vanwege ruimte en afstand is aanmelden altijd fijn. Het mag ook telefonisch via Jeannette Voskamp 0297-530619 of 06-12135317 of per email bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl

Bezinning en verdieping

Helaas is door corona-beperkingen veel van het vorige seizoen niet doorgegaan. Zoveel mogelijk is naar het nieuwe seizoen verplaatst, in de hoop dat fysieke bijeenkomsten dan wel mogelijk zijn. De activiteiten vind je in chronologische volgorde in het boekje, met totale planning achterop.

Vragen waar je verder mee kan

Er is een grote verscheidenheid aan bijeenkomsten waardoor zoekers met allerlei vragen over geloof verder kunnen. Op deze avonden wordt op zaken ingegaan die op de zondagmorgen niet of maar beperkt aan de orde kunnen komen. Zo wordt bijvoorbeeld nader ingegaan op de historische Jezus en op Paulus, maar ook op het komende ‘Johannesjaar’ en op de visie van kerkvader Augustinus op Kerst en Driekoningen. Op een avond in de lijdenstijd wordt dieper ingegaan op ‘het lijden’. Dit onderwerp heeft ook met geloofsbeleving te maken. Hetzelfde geldt voor de avond over wat het avondmaal met je doet. Een andere keer wordt nader ingegaan op het zogenaamde contextueel Bijbellezen. Door een vergelijking tussen het oude testament en de Koran, over schepping en zondeval, wordt kennis gemaakt met de Islam. Ook brengen de ervaringen van Syrische vluchtelingen en hun geloof ons buiten onze vaste patronen. Daarnaast wordt er eens in de twee weken ’s ochtends een Bijbelstudie gehouden in De Burght.

Maatschappelijke inbreng

Ook zijn er meer maatschappelijk-historische onderwerpen, zoals de houding van de kerk tegenover de Joden in de tweede wereldoorlog, en hoe terugkerende Joden na de oorlog werden ontvangen. Er zijn onderwerpen die de maatschappelijke inbreng van Christenen betreffen, zoals het werk van Tot Heil des Volks onder prostituees in Amsterdam en dat van de Dorothy-gemeenschap die zich inzetten voor ongedocumenteerde migranten. De groene kerk – met het streven naar duurzaamheid – staat ook nadrukkelijk op de agenda, alsook het intrigerende thema Economie van de vreugde.
Een avond is aan muziek gewijd: de Hohe Messe van Bach die door Amicitia wordt uitgevoerd in het voorjaar, wordt ingeleid door de dirigent.
Met je eigen creativiteit kun je meedoen met onder andere bibliodrama en het maken van een kerstster.

Voor iedereen

De bijeenkomsten zijn bestemd voor iedereen, protestanten, katholieken, joden, islamieten en andere gelovigen en ongelovigen. Graag bieden wij je bezinning, verdieping en ontmoeting en hopen je bij een of meer van de avonden te ontmoeten. Blijf op de hoogte met kerkblad Op Weg en de Zondagsbrief. Via de Kalender zie altijd op komst is. En of aanmelden verplicht is, omdat de groepsgrootte weer beperkt wordt door corona-maatregelen. Aanmelden kan dan via de knop hierboven, telefonisch bij Jeannette Voskamp of per e-mail bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl

Je hoeft niet alleen

Als je graag naar een bijeenkomst wilt komen, maar je zit om vervoer verlegen of je vindt het vervelend om ’s avonds alleen over straat te gaan, bel dan gerust met iemand van de commissie.

Tonny Jansen-Beumer, namens de Emmaüsparochie
Tymen van der Ploeg, voorzitter Bezinning & Verdieping, Protestantse Gemeente Uithoorn

Steek je licht op
om je hersenen te voeden
opdat je leven gaat stralen


Bezinning en verdieping

informatie activiteiten Emmaüsparochie
secretariaat@emmaus-uithoorn.nl
tel 0297-561439

informatie en aanmelden activiteiten Protestantse Gemeente Uithoorn
Jeannette Voskamp tel 0297-530619 of 06-12135317
bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl