bezinning en verdieping

Binnenkort

De eerstvolgende Bezinning en Verdieping zie je in de kalender >

Laag pitje

Samenwerking met de Emmaüsparochie staat helaas op een laag pitje. Hierdoor komt misschien de Kerkennacht in juni te vervallen. Hou deze website en het kerkblad in de gaten!

Meedenken

Wat wil je zien in het nieuwe programma?

Binnenkort gaat Bezinning en Verdieping zich buigen over het programma voor 2020-2021. Dat lijkt wel erg vroeg, maar de ervaring leert dat het tijd kost. Onderwerpen bedenken, uitwerken en gastsprekers contracteren… Het is goed om daar snel mee zijn, om niet achter het net te vissen.

We hebben allerlei ideeën, maar wie weet heb jij ook suggesties voor een onderwerp. We horen die uiteraard graag! We hopen die ook uit te kunnen werken. Mail je voorstellen naar bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl. Als het kan graag voor 30 januari. We zijn erg benieuwd naar jullie voorstellen. Alvast bedankt!
Liesbeth Geudeke.

Brochure

Download de brochure bezinning-verdieping2019-2020.pdf
(Kleine correcties. Exodus op 3 maart is een dinsdag, Kerkennacht op 19 juni is een vrijdag.) Met telefoonnummers voor meer informatie en vervoer. Of e-mail bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl

Hoofd, hart en handen

Een gevarieerd programma met leerhuizen, lezingen (onder meer van Erik Borgman), gespreksavonden (zoals Lego Serious play), werkgroepen (zoals God in de supermarkt), filmavonden en nog veel meer. Hoofd, hart en handen komen weer allemaal aan bod! Doe ook weer mee aan deze activiteiten – vol bezinning, verdieping en ontmoeting.

Aanmelden?

Graag! Via email bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl
Fijn om te weten voor de koffie en thee enzo.

Vervoer

Voorin het boekje vind je ook telefoonnummers voor als je graag gehaald wordt, omdat je om vervoer verlegen zit of omdat je het vervelend vindt om ’s avonds alleen over straat te gaan.Meditatie

Na al het lawaai (en zelfs na prachtige muziek), na allerlei gebral (en zelfs na goede woorden), na oeverloos gemaal (en zelfs na nuttige gedachten) … verlang je weleens naar rust, naar stilte. Echt stil van binnen … dat is best moeilijk.

Samen lukt dat beter. Daarom is er al 15 jaar een meditatiegroep in de Pastorie van De Burght aan het Potgieterplein 4 in Uithoorn. Ook u bent welkom: katholiek, protestant, boeddhist. Stilte is universeel. Daarin vinden we elkaar.

Ter inspiratie houdt een van ons een inleiding: een tekst, gedicht of muziek. Dan zijn we 20 minuten samen stil. Een hele ervaring, die u na afloop al dan niet kunt delen. Om ca. 20.00 uur gaan we weer naar huis.

Graag vooraf even bellen naar Marlies van der Lelij of het doorgaat.

Elke donderdag van 5 september 2019 tot 1 juni, behalve op feestdagen.
19.00 uur
De Burght, Emmaüsparochie
Gespreksleider Marian Vermaas, tel: 0297-566345


3 feb

Charismatische Gebedsgroep Emmaüs

Op de eerste maandagavond van de even maanden bent u van harte welkom om zich bij onze gebedsgroep aan te sluiten. We proberen de Heilige Geest de ruimte te geven door onze spontane gebeden en gezangen. We willen luisteren naar zijn Woord, zijn stil en dan ervaren we dat ook in onze tijd de Heilige Geest ons inspireert. Heel eenvoudig als kinderen van Onze Vader je geliefd weten.

Graag vooraf even bellen of het doorgaat.

Vanaf maandag 7 oktober 2019, om de maand
19.30 uur – 21.00 uur
Pastorie De Burght, Emmaüsparochie
Gespreksleider: Marlies van der Lelij, tel. 0297-567848


20 feb

Bijbelleesgroep Emmaeüsparochie

De leesgroep van de Emmaüsparochie gaat zich donderdag 20 februari, van 10.15 tot 11.15 uur buigen over het Boek Leviticus, het derde Boek uit de Thora, de Wet van Mozes. De tweede Lezing is uit Mattheüs 5 de verzen 38-48.

‘Leer ons liefhebben
zoals God ons heeft liefgehad;
breek alle scheidingsmuren af,
die ons van elkaar vervreemden.’

Iedereen van harte welkom om mee te denken in De Burght, aan het Potgieterplein.

De Bijbelleesgroep van de Emmaüsparochie bestaat ruim twintig jaar. Oorspronkelijk geleid door de pastor van de parochie. Nu wordt de gespreksleiding al jaren door de deelnemers zelf gedaan. Gedurende het werkjaar komen we plusminus vijftien ochtenden in het Parochiecentrum bijeen en bespreken de lezingen van het komende weekend. De leesgroep bestaat uit ongeveer tien personen en kent geen kerkelijke grenzen. Iedereen is van harte welkom en krijgt de ruimte voor eigen inbreng. Dit leidt veelal tot geanimeerde gesprekken en verruiming van inzichten op elkaars kerkelijke achtergronden. Belangrijk voor het oecumenisch denken! Eenieder kan aansluiten en is van harte welkom.

Steeds één uurtje, om de week op donderdagmorgen 10.15 uur
Pastorie De Burght, Emmaüsparochie
Gespreksleiders Joop Alsemgeest en Peter Huijmans
Zie ook Parochie Nieuws op emmaus-uithoorn.nl


6 mrt

Wereldgebedsdag

Zie Oecumene >