bezinning en verdieping

Welkom bij onze activiteiten in De Schutse

Bezinning en Verdieping activiteiten die binnenkort komen zie je bij Kalender. Enkele afgelaste activiteiten staan opnieuw op het programma, met veel nieuwe activiteiten in De Schutse.

Aanmelden? Fijn!

Blijf op de hoogte met emailnieuws. Zo zie je het als aanmelden toch verplicht wordt. Aanmelden is altijd fijn voor ruimte en koffie… Graag met de knop hieronder, per e-mail bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl of telefonisch bij Jeannette Voskamp, 0297-530619 of 06-12135317 .

Programma 2022-2023

Bezinning en verdieping heeft een mooi programma activiteiten voor seizoen 2022-2023. De geplande activiteiten vind je op datum in de pdf, met totale planning achterop. Aangepast in de pdf The Hunger Games 24 nov en 1 dec

Benieuwd?
Download bezinning-verdieping2022-2023

Laatste informatie?
Kijk wat binnenkort komt bij Kalender

Bezinning en verdieping

Vragen waar je verder mee kan

Er is een grote verscheidenheid aan bijeenkomsten waardoor zoekers met allerlei vragen over geloof verder kunnen. Zowel van katholieke als van protestantse zijde zijn ideeën voor de bijeenkomsten aangeleverd. Op deze avonden komen onderwerpen aan bod die op zondagmorgen maar beperkt aan de orde komen.

Over van alles

Bijvoorbeeld over moderne theologen, de visie van Augustinus op Kerst en Driekoningen en twee avonden over Jezus. Het onderwerp Veilige gemeente zal ook zelden in een eredienst worden besproken. Er is ook een avond over Boeddhisme in relatie tot het Christendom en een avond over mystiek.

Een aantal malen is er een kennismaking met een andere geloofsgemeenschap, zoals de PERKI, een katholiek klooster en een protestants stadsklooster. En ook met de Dorothy-gemeenschap, die een expliciet maatschappelijk doel heeft.

Dit jaar worden veel boeken besproken in een of meer bijeenkomsten. In de herfst is er een oecumenische leeskring over het boek God 9.0. Twee avonden over The Hunger Games spreken jongeren vast aan. Terwijl iedere maand de Bijbelleesgroep van de Emmaüsparochie samenkomt in De Burght.

Een avond is aan muziek gewijd – de Hohe Messe van Bach die door Amicitia wordt uitgevoerd op 30 september 2022, wordt ingeleid door de dirigent.

Als je wat creatiefs wil doen, kun je meedoen met een activiteit voor Kerst, het maken van glaspaneeltjes na Pasen of klussen bij de Dorothy-gemeenschap voor Hemelvaart.

Voor iedereen

De bijeenkomsten zijn bestemd voor iedereen, protestanten, katholieken en andere gelovigen en ongelovigen. Je vindt ook andere bezinnende en sociale activiteiten in het boekje en in de Kalender. Graag bieden wij je bezinning, verdieping en hopen je bij een of meer van de avonden te ontmoeten. Ze duren gewoonlijk tot (ongeveer) 22.00 uur.

Je hoeft niet alleen

Als je naar een bijeenkomst wilt komen, maar je zit om vervoer verlegen, of je vindt het vervelend om ’s avonds alleen over straat te gaan, bel dan gerust met iemand van de commissie.

Jeroen Hoekstra, diaken namens de Emmaüsparochie
Tymen van der Ploeg, voorzitter commissie Bezinning & Verdieping
van de Protestantse Gemeente Uithoorn

Bezinning en verdieping

informatie en aanmelden activiteiten Protestantse Gemeente Uithoorn
De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn
Jeannette Voskamp tel 0297-530619 of 06-12135317
bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl

informatie activiteiten Emmaüsparochie
De Burght, Potgieterplein, Uithoorn
secretariaat@emmaus-uithoorn.nl
tel 0297-561439