bezinning en verdieping


Meelezen op maandag

De bijbellezing vooraf meelezen online


Raamdecoratie maken?

Deze activiteit op 19 mei gaat niet door. Deels vanwege geringe belangstelling en deels omdat er nog geen live activiteiten zijn naast de kerkgang.

Het verhaal van Pinksteren, verbeeld op een raamdecoratie waar het licht volop doorheen straalt. Een gesprek over deze bijzondere tijd van het jaar. Om zo inspiratie te krijgen voor een individuele afbeelding van glasverf op een plaatje plexiglas. Alle plaatjes worden aan elkaar verbonden met draad en latjes en opgehangen voor een van de ramen van De Schutse. Een veelkleurige inspiratie voor ons allemaal! Na verloop van tijd kunt u uw eigen glasplaatje meenemen, het werk blijft niet permanent in De Schutse hangen.


uitgesteld

Filosofen over Paulus

Zij die nieuwsgierig waren naar wat filosofen van heden te zeggen hebben over de brieven van Paulus, moeten nog geduld hebben. De bijeenkomst daarover van 17 februari is opgeschort tot gezondere tijden.

Preek van de Leek

Niet op 10 januari, maar hopelijk later weer Preek van de Leek


terugblik

Leerhuis online

Codes en complotten
We gingen 2 maart online door spannende romans met wilde gedachten. Een nieuwe invalshoek op complottheorieën.


Leerhuis over Karel Deurloo

De avond over Karel Deurloo, heeft 11 februari online plaatsgevonden. Karel Deurloo, oudtestamenticus en bijbels theoloog, overleed in 2019 en heeft veel betekend voor het verstaan van de bijbel in Nederland. Hij leerde meerdere generaties de bijbel als verhaal te lezen, niet meer krampachtig historisch maar open naar de werkelijke betekenis van de tekst: dat de Naam van God gehoord wordt en zijn wil wordt gedaan. Ik schreef vorig jaar een boekje over hem: De tekst mag het zeggen. Bijbellezen volgens Karel Deurloo (uitgave KokBoekencentrum). Wanneer gewenst, wordt de avond later misschien live herhaald.
Ds. Joep Dubbink


Programma Bezinning en Verdieping 2020-2021

Hieronder vind je alles over aanmelden voor onze activiteiten. Het hele programma (zoals gepland voor de corona-pauze) lees je in het boekje. Download de PDF Bezinning-en-Verdieping2020-2021-programma.pdf

Snel zien wat eraan komt?
Kijk op de Kalender


Verdiep je vragen, bezin het leven

We hopen als kerken ook in het nieuwe seizoen op allerlei manieren en momenten mensen te helpen in onze zoektocht en onze vragen. Over geloof, over twijfels en zekerheden. Over maatschappelijke kwesties, uitdagingen en zorgen. Over leven, over kansen en beperkingen, over toekomst en levenseinde.

Afwisselend programma

We komen bij elkaar als gemeente en parochie op de zondagmorgen, om het geloof te vieren. Als aanvulling daarop komen we ook door de week bij elkaar, om bezinning en verdieping. Als commissie proberen wij bijeenkomsten aan te bieden die kunnen helpen om onze kennis te vergroten, ons geloof te verdiepen. Om te helpen ons te bezinnen op dat geloof, op leven vanuit dat geloof. Om nieuwsgierig te blijven. Om belangstelling te tonen voor de wereld om ons heen. Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor iedereen: protestanten, katholieken en alle andere geïnteresseerden, van binnen en buiten onze kerken – welkom!

Bezinning, verdieping en ontmoeting, we bieden het graag aan.

Tonny Jansen-Beumer, namens de Emmaüsparochie
Carine Vleerbos, voorzitter Raad van Kerken Uithoorn
Liesbeth Geudeke, voorzitter commissie Bezinning & Verdieping van de Protestantse Gemeente Uithoorn


Bezinning en verdieping

informatie activiteiten Emmaüsparochie
secretariaat@emmaus-uithoorn.nl
tel 0297-561439

informatie activiteiten Protestantse Gemeente Uithoorn
Jeannette Voskamp tel 0297-530619 of 06-12135317
bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl

informatie activiteiten Raad van Kerken
tel 06-24107185