Jeugd!

  • Doe mee met kinderen en jongeren van je eigen leeftijd!
  • Op zondag in de kerk
    of door de week ’s avonds
  • Mail Cathérine of Natasja!
jeugd
jeugd schoenen
  • Doe mee met kinderen en jongeren van je eigen leeftijd!
  • Op zondag in de kerk
    of door de week ’s avonds
  • Mail Cathérine of Natasja!

Hoezo saaie zondag?

Wondereten

Wat heeft popcorn te maken met de tocht van de Israëlieten door de woestijn? Dat hoor je op YouTube.

Project Kindernevendienst

Alle tekeningen van het Veertigdagentijd project als een geheel

Jeugdwerk in corona-tijd

Alle geplande jeugdactiviteiten zijn afgezegd toen de corona-maatregelen werden ingevoerd. Maar er zijn ook een heel aantal mooie andere dingen gebeurd:

De gezinnen met jonge kinderen ontvingen een e-mail over ‘geloof en kerk thuis met je gezin’ met bemoedigende woorden en tips voor thuis kerk-zijn. De kinderen van de kindernevendienst kregen met Pasen een eigen ‘paasgroet’ per e-mail en op de website is een overzicht geplaatst van hun mooie veertigdagenproject.

Met Pasen is op de website een filmpje geplaatst hoe je thuis een narcis kan knutselen. En op paasavond is met een aantal jongeren van Provider de digitale PaasChallenge van JOP gedaan, waarin ze allerlei opdrachten moesten uitvoeren en ondertussen ook het paasverhaal hoorden.

In de dienst van 26 april ging het over manna, het brood uit de hemel. Daarvoor kregen de kindernevendienstkinderen zelf ook wat ‘wondervoedsel’ in de brievenbus: popcorn! Daarop kwamen leuke reacties: ‘Na het verhaal smaakte het anders!’

Er is gestoepkrijt voor De Schutse (zie het drone-filmpje op de website) en dominee Beer van Kerk op Schoot zit in De Schutse voor het raam voor de landelijke berenjacht voor kinderen.

Er gebeurt dus van alles, ook de komende tijd, dus houd je e-mail en brievenbus in de gaten!


Provider

Mis je ook de gezelligheid van Provider? Doe voor de zomer nog een keer online mee! Zondagavond 14 juni om 19.30 uur met z’n allen online met Zoom, WhatsApp en spelletjes en zo! Bel of app gerust voor info naar Cathérine (06-30196966). Groetjes van Co, Carel, Stefan en Natasja.


Tips voor thuis

Op onze website vind je op deze pagina leuke verslagjes en tips voor thuis om op wat voor manier dan ook met elkaar en met de kerk verbonden te blijven. We wensen alle kinderen, jongeren en gezinnen veel succes thuis!

Cathérine Verviers, jeugdwerker
Natasja Bos, jeugdouderling

Kerk op Schoot thuis

Kerk op Schoot gaat nog niet door. Ook de kindernevendienst en oppasdienst gaan niet door. Excuses aan mensen die al wel wilden komen!
Voor iedereen die er graag bij wilde zijn, zou het fijn zijn we dit mooie Kerk op Schoot-programma over Abraham kunnen verplaatsen, wellicht lukt dat in juni. Wil je toch graag thuis een Kerk op Schoot-momentje met de kinderen doen? Met Abraham aan de slag!, Hier kun je leuke thuisprogramma´s vinden:
Over de voortgang van jeugdwerk hoor je te zijner tijd. Ik hoop dat we elkaar gauw weer kunnen zien en spreken, in goede gezondheid. Voor nu wens ik je veel goeds en veel succes met alle extra maatregelen rondom het Corona-virus.
Hartelijke groeten,
Cathérine Verviers

Kliederkerk thuis

De Protestantse Kerk in Nederland ontwikkelde een kliederkerkviering voor thuis. In een kleine groep kunnen mensen van alle leeftijden aan de slag gaan met thema’s als onzekerheid, angst én vertrouwen. Samen ontdekken, samen vieren en samen eten, de bekende ingrediënten van een kliederkerk. Download de complete handleiding voor de viering als pdf Kliederkerk thuis – Storm! >

0-4 jaar

Oppas

We vinden het belangrijk dat ouders met jonge kinderen de mogelijkheid hebben om naar de zondagsdienst te komen. Daarom is er altijd iemand op zondagochtend aanwezig om eventuele kinderen op te vangen in de crêche-ruimte. Soms zijn er geen kinderen en dan kan de oppasser zelf gewoon bij de dienst zijn. We zoeken nog mensen die hieraan mee willen helpen en die het leuk vinden om af en toe voor onze allerkleinsten een verhaal voor te lezen en met hen te spelen. Meld je bij Cathérine c.verviers@pkn-uithoorn.nl.

Kerk op Schoot

Sprankelend, belevingsgericht.
Allerkleinsten beleven
een bijbelverhaal
met alle zintuigen.

Kerk op Schoot zijn belevingsgerichte diensten voor kinderen van 0 t/m 6 jaar en hun ouders, opa’s en oma’s.

informatie over de komende vieringen bij c.verviers@pkn-uithoorn.nl

Cathérine Verviers, kerkelijk jeugdwerker

Kom kijken, luisteren, zingen en gezellig samenzijn!

Belevingsgericht

Kerk op Schoot ging eerder bijvoorbeeld over de schepping. We hebben wolken, vogels en vissen in de lucht geplakt en met onze eigen knuffeldieren de aarde ingericht. Een andere keer gingen we met rugzak en al samen met Abraham en Sara op reis door de woestijn: een bak met zand en een route door de kerkzaal met tentjes. Uiteindelijk werd in het Beloofde Land baby Izaäk geboren. Ook ging het een keer over het verloren schaapje en hebben we verkleed als herder dat ene schaapje gezocht en gevonden.

Kerk op Schoot?
Erg leuk om te doen.
Voor ouders en kinderen een succes!

Info? Aanmelden?
Cathérine Verviers, kerkelijk jeugdwerker
c.verviers@pkn-uithoorn.nl

4-12 jaar

Kindernevendienst

Als er geen kerkdienst in De Schutse is, maar iedereen kijkt of luistert thuis… Dan is er geen Kindernevendienst :o(


Voor kinderen van de basisschool hét moment in de kerkdienst: samen naar de kindernevendienst! De kinderen beginnen in de kerk bij hun ouders. Na het begin van de kerkdienst gaan zij, na een kort praatje met de dominee, samen naar de jeugdruimte. Hier horen zij een verhaal en maken ze een knutselwerkje of doen een spel. De leiding van de kindernevendienst wordt goed voorbereid en begeleid door de predikanten. Door aan de slag te gaan met de zondagse bijbelteksten en deze voor kinderen begrijpelijk te maken, ervaar je als leiding ook verdieping van deze verhalen. (In de zomervakantie van de basisscholen is er geen kindernevendienst.)

HOOGTEPUNTEN Tijdens de Adventstijd en de Veertigdagentijd wordt er aan een groter project gewerkt, en het resultaat van dit project wordt gepresenteerd in de Kerst– en Paasdienst. De eerste zondag van de de Advent is er een speciale kinder-/gezinsdienst. Tijdens de Adventstijd wordt indien mogelijk ook een kinderkerstkoor georganiseerd, dat een aantal weken met elkaar repeteert aan kerstliedjes of een groter project en waarmee opgetreden wordt in één van de Kerstdiensten. Een ander hoogtepunt is de jaarlijkse Palmpasen-optocht, waarbij we van tevoren samen versierde Palmpaasstokken maken, die we op Palmzondag in een optocht mét muziekband naar een verzorgingshuis brengen om uit te delen!

8-12 jaar

Nog steeds geen kinderkamp?!

Da’s jammer, in september geen kamp door slecht weer, in april niet door het virus…

Maar misschien mag jij wel mee met een volgend Provider KerkKamp! Altijd gezellig, een nachtje logeren, een bonte avond, een spannend nachtspel, kampvuur, een bezinningsmoment … We gaan vast weer ‘ns wat leuks bedenken, één nachtje, misschien met kinderen en jongeren samen…

Meer weten? c.verviers@pkn-uithoorn.nl

10-12 jaar

Basiscatechese

In het voorjaar hebben we het hele derde blok van de basiscatechese kunnen afronden, met z’n vijven. Dit blok ging over de kerkelijke feesten. Op de flap-over tekenden we de cirkel van het kerkelijk jaar en daar kwam elke bijeenkomst een feest bij. Met Kerst ontdekten we dat mensen een boel dingen later erbij verzonnen hebben die niet in het Bijbelverhaal staan, maar dat dat toch niet uitmaakt voor de boodschap. En we aten beschuit met muisjes! Voor de Stille Week konden de kinderen de belangrijkste gebeurtenissen raden door een symbool te voelen. Met Pasen ging er een wekker af, het gaat tenslotte over opstaan. Daarna bekeken we de paaskaars in de kerkzaal en maakten we onze eigen kaars. Voor Hemelvaart hebben de kinderen zelf een film gemaakt, waarvan ze het resultaat inmiddels opgestuurd hebben gekregen (en wie weet komt deze ook nog op de website te staan). We hebben ook een bijeenkomst gewijd aan Witte Donderdag en het Avondmaal. Die dienst kon helaas vanwege corona niet doorgaan, maar dat halen we hopelijk volgend jaar in. We kijken er naar uit om, wanneer mogelijk, weer door te gaan met blok 4!

Weet je nog kinderen voor de basiscatechese (groep 5, 6 of 7 van de basisschool)? Vraag het hen, maak hen enthousiast! Dit najaar kunnen ze aansluiten, op zes dinsdagmiddagen van 15.30 tot 16.30 uur in de jeugdruimte van De Schutse. Voor meer informatie kun je hen verwijzen naar Cathérine (c.verviers@pkn-uithoorn.nl).

Provider 2020 voorjaar

12-18 jaar

Provider

Voor jongeren van de middelbare school was er van alles te doen in De Schutse! Geef je op voor de mailinglijst of de WhatsApp-groep! c.verviers@pkn-uithoorn.nl of 06-30196966

Lees de PDF folder >

Jeugdkapel

Geen dienst in de kerk? Geen Jeugdkapel :o(

Vraag Cathérine wat er online (WhatsApp enzo) gebeurt!

Groetjes van Co, Stefan, Carel, Natasja, Cathérine

Filmpje!

We doen graag een eigenwijze filmavond met een film die je bij blijft! Over ‘Kappen‘ (naar een boek van Carry Slee) hebben nog nagepraat: over vrienden, helpen, geweld…  Bekijk onze Top 3 aanraders >

Gewoon doordeweek

KerkKamp

KerkKamp in de herkansing. Het gaat ooit een keer door! Voor twee groepen: basisschool en middelbare school. Met leuke activiteiten die goed samen gaan. Plannen zat! Dropping, nachtspel, kampvuur, spellen, verhalen, eten, (beetje) slapen… Er hebben zich al zo’n twintig opgegeven, dus doe ook mee! We hebben een gezellige binnenlocatie. De kosten zijn € 30,- per persoon.

Meld je aan!

Wil je nog mee (of je kind(eren?) Geef je op bij c.verviers@pkn-uithoorn.nl. Met de naam/namen van degenen die meegaan, het mobiele nummer en bijzonderheden zoals dieet etc.

Voor alle middelbare scholieren

in Uithoorn

Benieuwd?
Provider activiteiten zie in de folder en krijg je ook via de mail en de WhatsApp-groep. Aanmelden daarvoor kan bij Cathérine (c.verviers@pkn-uithoorn.nl en 0630196966). Van harte welkom allemaal!

Cathérine Verviers, jeugdwerker
Natasja Bos, jeugdouderling

HOOGTEPUNTEN Provider zorgt elk najaar en voorjaar voor gezelligheid. We houden regelmatig een anders-dan-anders-dienst met mooie muziek en leuke sketches of een andere bijzondere invulling. Andere hoogtepunten zijn acties zoals een nacht lang vasten voor een goed doel en een musical-in-één-nacht maken en opvoeren tijdens een zondagsdienst! We gaan graag op bijzondere excursies, zoals naar Joods Antwerpen. En als het even kan op kamp!

Waarom zou je buiten slapen?

Weet je wat we gedaan hebben, in plaats van kamp? Een nachtje buiten slapen! Kijk maar bij Nacht-zonder-dak

18+ jaar

Goed gezellig

Eindexamen gedaan? Begonnen aan een vervolgopleiding of werk? Dan lukt het soms niet meer om regelmatig naar de kerk te komen. Toch kan het tijdens een druk (studenten)leven fijn zijn om verbinding te houden met de mensen die je kent. Samen met leeftijdsgenoten stil staan bij wat jouw bron is. Wat jij belangrijk vindt in je leven. Met een aantal 18+ers vinden we het leuk om zo’n drie keer per seizoen bij elkaar te komen, voor gezellige dingen, een borrel, een actieve middag of een goed gesprek. Je bent altijd welkom om een keer mee te doen met één van deze bijeenkomsten! Je kunt je opgeven voor de mailinglijst om op de hoogte te blijven via c.verviers@pkn-uithoorn.nl.