Jeugd!

 • Doe mee met kinderen en jongeren van je eigen leeftijd!
 • Op zondag in de kerk
  of door de week ’s avonds
 • Mail Cathérine of Natasja!
jeugd
jeugd schoenen
 • Doe mee met kinderen en jongeren van je eigen leeftijd!
 • Op zondag in de kerk
  of door de week ’s avonds
 • Mail Cathérine of Natasja!

Activiteiten voor jou!

Jeugd!

Voor elke leeftijd is er iets te doen!

mail apestaartDoe mee met kinderen en jongeren van je eigen leeftijd! Op zondag in de kerk, maar ook door de week ’s avonds. Wil je wat vragen? Mail kerkelijk jeugdwerker Cathérine Verviers c.verviers@pkn-uithoorn.nl of  jeugdouderling Natasja Bos n.bos@pkn-uithoorn.nl.

0-4 jaar

Oppas

Tijdens de kerkdienst op zondag staat er in de crèche-ruimte een ervaren oppas klaar voor de kleinsten. Het is belangrijk om samen met je ouders mee te gaan naar de kerk, een veilige omgeving te ontdekken. Natuurlijk is het ook fijn om ouders een rust- en bezinningsmoment op zondag te gunnen! (In de zomervakantie van de basisscholen is er geen crèche.)

Gelukkig kunnen we in De Schutse nog steeds elke zondag oppas aanbieden voor de allerkleinsten. Niet altijd wordt daar gebruik van gemaakt, maar wij willen er toch zijn voor ‘onze eigen’ kinderen, maar ook voor kleine onverwachte gasten.

Bij de Kerk-op-Schoot-diensten van onze jongerenwerker Cathérine Verviers hebben we heel wat kleintjes de kerk binnen zien komen met hun ouders, geweldig! Wie weet zorgen die diensten nog voor een andere benadering van de oppasdienst.

In elk geval neemt Cathérine in juni de oppas-coördinatie over. Zij doet die dan samen met Astrid Verburg, die altijd voor het rooster zorgt en ook oppasdiensten vervult. Voorlopig dus nog gewoon elke zondag oppasdienst met het ‘oude’ team: Eva en Koen, Rosalie, Astrid, Henriette. Met behulp van oproepkrachten Suzanne en Liesbeth. Van 15 juli tot Startzondag 16 september: vakantietijd!

Een warm welkom voor nieuwe oppassers, m/v, jong of ouder!

Henriëtte Wezelman

Kerk op Schoot

In april, mei en juni waren er drie Kerk op Schoot bijeenkomsten in De Schutse, belevingsgerichte diensten voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De eerste keer ging het over de schepping; we hebben wolken, vogels en vissen in de lucht geplakt en met onze eigen knuffeldieren de aarde ingericht. De tweede keer gingen we met rugzak en al samen met Abraham en Sara op reis door de woestijn: een bak met zand en een route door de kerkzaal met tentjes. Uiteindelijk werd in het Beloofde Land baby Izaäk geboren. De laatste keer ging het over het verloren schaapje en hebben we verkleed als herder dat ene schaapje gezocht en gevonden.

Kerk op Schoot was erg leuk om te doen en voor de ouders en kinderen een succes. Er waren iedere keer zo’n tien kinderen met mama’s, papa’s, oma’s en opa’s. Na de laatste bijeenkomst bekijken we hoe we volgend seizoen doorgaan met Kerk op Schoot. Tegen die tijd horen jullie er meer over! Mocht je als (groot)ouders op de mailinglijst willen komen te staan, of mee willen doen/denken, laat het weten: c.verviers@pkn-uithoorn.

4-12 jaar

Kindernevendienst

Voor kinderen van de basisschool is hét moment in de kerkdienst: samen naar de kindernevendienst! De kinderen beginnen in de kerk bij hun ouders. Na het begin van de kerkdienst gaan zij, na een kort praatje met de dominee, samen naar de jeugdruimte. Hier horen zij een verhaal en maken ze een knutselwerkje of doen een spel. De leiding van de kindernevendienst wordt goed voorbereid en begeleid door de predikanten. Door aan de slag te gaan met de zondagse bijbelteksten en deze voor kinderen begrijpelijk te maken, ervaar je als leiding ook verdieping van deze verhalen. (In de zomervakantie van de basisscholen is er geen kindernevendienst.)

HOOGTEPUNTEN Tijdens de Adventstijd en de Veertigdagentijd wordt er aan een groter project gewerkt, en het resultaat van dit project wordt gepresenteerd in de Kerst– en Paasdienst. De eerste zondag van de de Advent is er een speciale kinder-/gezinsdienst. Tijdens de Adventstijd wordt indien mogelijk ook een kinderkerstkoor georganiseerd, dat een aantal weken met elkaar repeteert aan kerstliedjes of een groter project en waarmee opgetreden wordt in één van de Kerstdiensten. Een ander hoogtepunt is de jaarlijkse Palmpasen-optocht, waarbij we van tevoren samen versierde Palmpaasstokken maken, die we op Palmzondag in een optocht mét muziekband naar een verzorgingshuis brengen om uit te delen!

8-12 jaar

Kinderkamp

Zit je in groep 5-6-7-8 of de brugklas? Meld je aan voor minikamp!
Als lekker veel kinderen van onze kerk meedoen, houden we weer een minikamp op vrijdag 21 en zaterdag 22 september. Altijd gezellig, een nachtje met z’n allen logeren in De Schutse. We gaan weer veel leuke dingen verzinnen. Misschien wel … een bonte avond, een spannend nachtspel, kampvuur, een bezinningsmoment 

Het is altijd enorm gezellig en we hopen elk jaar op een heleboel kinderen! Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook welkom! Aanmelden? Meer weten? Liesbeth Geudeke e.geudeke@vu.nl.

10-12 jaar

Basiscatechese

Kinderen van groep 5-8 van de basisschool maken met basiscatechese op een leuke manier kennis met geloof, bijbel en kerk. Deze cursus is voor kinderen die aangesloten zijn bij onze gemeente, maar ook zeer geschikt voor kinderen van buiten de gemeente die meer willen leren over geloof, bijbel en kerk.

Wij bieden deze tweejaarlijkse cursus alweer dertien jaar aan. Al ruim 75 kinderen hebben meegedaan. Kinderen, ouders en begeleiders zijn zeer te spreken over de cursus. Op een speelse manier komen thema’s aan de orde als:

 • Wie is God?
 • Wat voor verhalen staan er in de bijbel?
 • Waarom gaan we naar de kerk?
 • Waar komen de kerkelijke feesten vandaan?

Op deze manier kunnen we de kinderen goede basiskennis meegeven over waar het om gaat in de bijbel en in de kerk. We geven zo vanuit de kerk ondersteuning van geloofsopvoeding thuis. We willen de ouders/verzorgers ook een actieve ondersteuning aanbieden in de geloofsopvoeding. Er wordt tijdens de cursus gelegenheid geboden voor ouders/verzorgers om elkaar te ontmoeten.

Basiscatechese vindt plaats in blokken van zes weken in het najaar en in het voorjaar, op dinsdagmiddagen van 15:30 tot 16:30 uur in de jeugdruimte van De Schutse. Basiscatechese wordt geleid door een vrijwilliger en de kerkelijk jeugdwerker of predikant. Op dit moment is er een lopende cursus, maar het is prima mogelijk om halverwege in te stromen. Meedoen? Meer weten? c.verviers@pkn-uithoorn.nl.

12-18 jaar

Voor de jongeren van de middelbare school is er van alles te doen in De Schutse! Geef je op voor de mailinglijst en de WhatsApp-groep! c.verviers@pkn-uithoorn.nl.

Jeugdkapel

Op zondag om de week, tijdens de kerkdienst: Jeugdkapel! Een alternatief voor jongeren. We beginnen in de kerkdienst. Als je wil, kom bij elkaar zitten. Voor de preek gaan we naar onze eigen jeugdruimte. Heel gezellig! We hebben het over van alles: bijbelverhalen (maar zo dat ze te snappen zijn), nieuws, school, thuis, vrienden, (on)geloof, ouders, en over wat jullie zelf roepen!

Provider

Naast de zondagen wordt er elk seizoen een Provider-programma aangeboden op doordeweekse avonden in onze jeugdruimte. Eerder werd veel gewerkt met keuzecatechese van JOP. Nu bieden we een regelmatiger programma aan, waardoor het leuk wordt om elke keer te komen! Kom film kijken, creatief bezig zijn, spellen doen. Kom in gesprek over dingen die je tegenkomt in je leven en je geloof. Beleef van alles samen. Er zit altijd iets bij wat je leuk vindt! De folder kan je nog lezen. Provider2018voorjaar.pdf

Provider … waarom zou je buiten slapen?

Weet je wat we nou precies gedaan hebben dit keer, in plaats van kamp?!
Een nachtje buiten slapen!
Kijk snel! Nacht-zonder-dak

HOOGTEPUNTEN Het Jeugdkapel/Provider-seizoen wordt elk najaar en voorjaar ingeluid door een startfeest met patat en gezelligheid. Verder houden we regelmatig een jongerendienst met mooie muziek en leuke sketches of een andere bijzondere invulling. Andere hoogtepunten zijn acties zoals een nacht lang vasten voor een goed doel en een musical-in-één-nacht maken en opvoeren tijdens een zondagsdienst! En natuurlijk het kamp als afsluiting van het seizoen!

18+ jaar

Goed gezellig

Eindexamen gedaan? Begonnen aan een vervolgopleiding of werk? Dan lukt het soms niet meer om regelmatig naar de kerk te komen. Toch kan het tijdens een druk (studenten)leven fijn zijn om verbinding te houden met de mensen die je kent. Samen met leeftijdsgenoten stil staan bij wat jouw bron is. Wat jij belangrijk vindt in je leven. Met een aantal 18+ers vinden we het leuk om zo’n drie keer per seizoen bij elkaar te komen, voor gezellige dingen, een borrel, een actieve middag of een goed gesprek. Je bent altijd welkom om een keer mee te doen met één van deze bijeenkomsten! Je kunt je opgeven voor de mailinglijst om op de hoogte te blijven via c.verviers@pkn-uithoorn.nl.