Grote theologen

Grote theologen 1

Catharina Halkes

Opnieuw twee theologen onder de loep uit het recente verleden en uit onze eigen tijd. De eerste avond is gewijd aan Catherina Halkes (1920-2011), eerste Nederlandse hoogleraar feministische theologie. Het belooft een interessante avond te worden, waarin haar theologisch werk maar vooral ook haar leven aan bod komt, een intrigerend leven tegen de achtergrond van de naoorlogse Nederlandse samenleving en de ontwikkelingen in de Rooms-katholieke kerk.

De laatste vraag is altijd dezelfde: wat levert dit nu op voor ons denken over geloof en kerk, wat is blijvend? Zijn we haar vragen inmiddels voorbij, of zijn die juist actueler dan ooit? Het materiaal is van tevoren beschikbaar: het ligt de twee voorafgaande zondagen in de kerk én staat digitaal op de website. Of vraag het na bij de spreker.

Donderdag 8 november 20:00 uur in De Schutse onder leiding van ds. Joep Dubbink.

kerkmuziek

Avond over kerkmuziek en beleid

In elke eredienst wordt gezongen – geloof vráágt er immers om, uitgezongen te worden. Maar wat zingen we? Vroeger alleen Psalmen, later diverse Liedboeken. Onze gemeente had ooit een eigen bundel, sinds de komst van het Nieuwe Liedboek (2013) zijn we weer andere liederen gaan zingen. Voor elke dienst maakt de voorganger de keuze, in overleg met de organist. Maar welke keuzes maken we beleidsmatig, in welke richting bewegen we ons als gemeente muzikaal? Over die vragen willen we graag met u in gesprek gaan, en horen hoe u als kerkgangers daarover denkt, wat u graag zingt en waarom. Daarom organiseert de Commissie Eredienst een avond voor ieder die zich betrokken weet bij de lofzang: niet alleen ieder die hevig geïnteresseerd is in (kerk)muziek maar juist ook wie dat niet persé is, maar wel naar de kerk gaat en een mening heeft over wat we zingen.

De avond staat onder leiding van Peter Ouwerkerk, kerkmusicus en voor de Protestantse Kerk werkzaam in het begeleiden van de opleiding van kerkmusici en het adviseren van gemeenten. De bedoeling is toe te werken naar een Beleidsplan Kerkmuziek: een beschrijving van de situatie waarin we nu zijn en de richting waar we naartoe willen werken. Deze avond is een eerste, oriënterende bijeenkomst.

De avond wordt gehouden op donderdag 22 november in De Schutse, en begint om 19.30 uur. Van harte welkom, als de lofzang u ter harte gaat!

KijkdeKerk-maaltijd

Kijk de kerk

Op vrijdag 19 oktober is er van 17.00 tot 19.30 uur een KijkdeKerk-maaltijd in de ontmoetingsruimte, waarbij veel te bespreken zal zijn. Met name de kerststallen zullen aan de orde komen. We zijn verheugd dat Jan van Hulst ons een ander deel van zijn collectie toevertrouwt. De tentoonstelling van dit jaar wordt op vrijdag 14 december opgebouwd. Ieder die mee wil denken is welkom om ook mee te eten. Later komen er meer gelegenheden om aan te melden als gastheer, gastvrouw, of voor hand- en spandiensten. Voor het eten graag aanmelden bij henriettewezelman@pkn-uithoorn.nl. Je kunt dan ook aangeven wat je wilt inbrengen voor bij de maaltijd.

Het KijkdeKerk-collectief: Ton Kodde, Liesbeth Geudeke, Gerie van Schaik, Antoine van Mulukom, Jeannette Voskamp, Tymen van der Ploeg en Henriëtte Wezelman. Alie Veldman schuift in elk geval aan vanwege de kerststallen. De volgende maaltijd is op 2 november.

Je leven voltooid?

Bezinning en verdieping

Je leven voltooid?

Op 5 oktober was het KerkCafé gewijd aan het thema ‘Voltooid leven’. Geregeld laten mensen weten dat ze hun leven als ‘voltooid’ zien, ook als er nog geen sprake is van een ongeneeslijke ziekte of de dood heel nabij is. Spreker Loes Jobse van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde) legde uit hoe het publieke debat zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, wat de regels zijn, wat er kan en niet kan.

Daarmee is het gesprek natuurlijk niet afgerond. Die wens, je leven te willen beëindigen omdat het ‘klaar’ is, stelt ons ook voor persoonlijke vragen: waar komt die wens vandaan, welke angsten liggen er mogelijk achter? Hoe sta je erin, of het nu over jezelf gaat of over een naaste? Autonomie en zelfbeschikking zijn termen die in dit verband veel gebruikt worden. Zijn dat de enige waarden die spelen? En hebben levensbeschouwing en geloof er mogelijk ook iets over te zeggen? Deze avond is bedoeld om over die vragen door te praten. We willen daarbij een veilige omgeving creëren, en met respect voor ieders mening en overtuiging naar elkaar luisteren.

Je leven voltooid?
Dinsdag 30 oktober 2018, 20.00-22.00 uur in De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn
ds. Florisca van Willegen en ds. Joep Dubbink

PUCO

Inloopavonden PUCO en website

Gebruikt u PUCO al? Vrijwilligers mailen veilig en zeker met een e-mailadres @pkn-uithoorn.nl. Vindt u het nog onwennig? Kom naar de inloopavond voor tips en uitleg. Ook kunt u daar terecht met uw eigen vragen over PUCO en onze website. Jeroen Borgman helpt! (j.borgman@pkn-uithoorn.nl). Hij weet wat er allemaal kan met PUCO. Bijvoorbeeld hoe u bestanden kunt plaatsen op Sharepoint. Wordt u ook ‘key-user’?

Website pkn-uithoorn.nl

Ook als u wat voor de website weet of heeft, kom naar de inloopavond! Co Walinga (c.walinga@pkn-uithoorn.nl) plaatst ’t of legt ’t uit zodat u het zelf kunt!

De eerstvolgende inloopavond is op maandag 15 oktober in de jeugdruimte in De Schutse, om 20.00 uur. De volgende is ook al gepland: maandag 19 november, zelfde tijd, zelfde plaats.

 

 

Kerk e-mail met PUCO Office 365

Nieuwe privacywetgeving dwingt ons op veilige manier te werken. Iedereen die te maken heeft met privacygevoelige informatie (dus namen, adressen, inhoudelijk gevoelige onderwerpen), gebruikt een pkn-account voor e-mail en opslaan van documenten.

Dit pkn-account bevindt zich in de zo genaamde cloud en is daardoor een beschermde omgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat hackers niet, of in ieder geval veel minder makkelijk, bij gevoelige informatie kunnen komen, maar ook dat een crash of diefstal van een pc/tablet geen gevolgen meer heeft, omdat alle data zich in de cloud bevinden. Voor De Schutse heet deze cloud: PUCO (PKN Uithoorn Cloud Omgeving).

Login op puco.pkn-uithoorn.nl

In aanloop naar de nieuwe privacywet was er een cursus om mensen wegwijs te maken met de cloud. De cursus werd door Jeroen Borgman gegeven, beheerder van onze digitale omgeving, van onze cloud. Inmiddels zijn al heel wat vrijwilligers naar de cursus geweest en over het algemeen is men enthousiast over de mogelijkheden. Natuurlijk is niet alles even makkelijk, maar Jeroen is er om ons bij te staan op de inloopavonden.

Wij de kerk

Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT’er (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw bij hen betrokken. Zij vinden dat iedereen, ongeacht geaardheid, zichzelf moet kunnen zijn binnen zijn of haar kerk/gemeente. Zij willen op Wijdekerk.nl laten zien hoe LHBT-ers en andere betrokkenen hun gemeente ervaren. Om te laten zien wat het met mensen doet als ze, omdat ze homo/bi of transgender zijn, anders behandeld worden.

Wij hebben het meer over onze dromen,
dan over wat we verder in bed doen.

De Protestantse Gemeente Uithoorn staat op Wijdekerk.nl om te laten zien dat LHBT’ers bij ons welkom zijn, lid kunnen worden, gedoopt kunnen worden, belijdenis kunnen doen, Heilig Avondmaal kunnen vieren, vrijwilliger kunnen zijn, een kerkelijk ambt kunnen bekleden en zegen over hun relatie/huwelijk kunnen ontvangen. De acceptatie van LHBT’ers in onze gemeente schatten we op 95 procent.

www.wijdekerk.nl/over-wijdekerk

Amicitia

Christelijke oratoriumvereniging Amicitia

Zangliefhebbers opgelet!

Zangkoor C.O.V. Amicitia nodigt u uit voor een open-koor-repetitie op maandagavond 8 oktober in de Scholengemeenschap Thamen aan de Den Uyllaan 4 te Uithoorn. We zijn een koor waar klassieke muziek wordt gezongen. Om bij ons te zingen is een goede stem voldoende, u hoeft niet van muziek te kunnen zingen, dat leert u al zingend. Zingen is een heel fijne vrijetijdsbesteding, dat zult u ook ervaren als u komt.

U bent van harte welkom van 20.00 tot 21.15 uur. U wordt welkom geheten door een koorlid, dat u vervolgens een plaats geeft te midden van de koorleden. U krijgt kopieën van de partituren. Voor u is het leuk om deel te nemen aan de repetitie, te luisteren en te zingen. Om 21.00 uur is er pauze. we drinken dan iets, praten met  elkaar. Daarna kunt u naar huis, maar u mag uiteraard ook blijven tot 22.15 uur.

We zouden het fijn vinden als u zich van te voren opgeeft bij het bestuur: 06-44620816 of 06-36146799. Maar mocht u dat vergeten zijn, laat dat u niet weerhouden om maandag 8 oktober te komen.

Momenteel oefenen wij voor ons concert van vrijdag 23 november dat in De Burght zal plaatsvinden. We brengen het prachtige Requiem van Mozart ten gehore en zullen ook het sprankelende Magnificat van Carl Philipp Emanuel Bach zingen.

Mogelijk is uw belangstelling gewekt om ook op maandagavond te  komen zingen!

Speciaal de mannen nodigen we uit om te komen! Tenoren en bassen geef u op! Ook hebben we ruimte voor nieuwe sopranen.

Meer informatie vindt u op onze website www.amicitia-uithoorn.nl

 

Rommelmarkt cov Amicitia

De jaarlijkse rommelmarkt van Amicitia vindt plaats op zaterdag 13 oktober in De Schutse. Tussen 9.30 en 13.30 uur gaat er weer van alles over tafel tegen vriendelijke prijzen. Ook is er een gezellige koffiehoek.

Wie nog spullen voor onze rommelmarkt heeft, kan contact opnemen met Anita van den Bosch, 563879 of Greet Bijlsma, 567257. Voor meubels hebben we helaas geen plaats, maar boeken, kleding, speelgoed, cd’s, dvd’s en huishoudelijke artikelen zijn van harte welkom.

Tot ziens op 13 oktober!

Anita van den Bosch

Catharijneconvent

Excursie naar het Catharijneconvent

Vanaf 12 oktober staat de kracht van relieken centraal in een nieuwe, bijzondere tentoonstelling in het Catharijneconvent. Wat is die kracht? Waarom worden relieken gekoesterd en reizen mensen er duizenden kilometers voor?

Het Catharijneconvent schrijft zelf over de tentoonstelling Relieken:

‘Het woord reliek komt van relinquere, wat ‘overblijven’ betekent. Een reliek is een tastbaar overblijfsel dat herinnert aan en verbindt met een persoon, plek of gebeurtenis. Binnen het christendom, het boeddhisme en de islam kunnen relieken restanten zijn van een persoon die een voorbeeld stellend leven leidde. Maar ook voorwerpen die mensen dichter bij hun voorouders, belangrijke staatshoofden, historische helden, idolen en andere rolmodellen brengen, zijn al eeuwenlang populair. Het museum brengt al deze aspecten samen in deze unieke tentoonstelling.’

‘Met thema’s als kracht, intimiteit en koesteren komen de vele bijzondere verhalen achter de relieken aan bod. Relieken danken hun bestaan immers aan de mensen die ze bewaren en er betekenis aan geven. Welke bovennatuurlijke krachten worden er aan relieken toegeschreven? Relieken geven mensen houvast, steun, inspiratie en zelfs bestaansrecht, van generatie op generatie. Er is voor gebeden of zelfs gestreden, vol passie, toewijding en bezieling. Met eerbied en respect zijn ze -soms eeuwenlang- bewaard en gekoesterd.’

In de tentoonstelling zien we de kracht van relieken, een traditie waar katholieken zich meestal wat meer in herkennen dan protestanten, maar die voor iedereen een eyeopener zal zijn.

We hebben zelf toch ook onze eigen relieken in huis als tastbare herinnering. Denk aan de foto van een dierbare overledene, of het koesteren van voorwerpen waar herinneringen  aan verbonden zijn.

Zondag 21 oktober (niet zondag 14 oktober zoals in het gedrukte boekje)
Tijden: om half 12 eten we gezamenlijk een broodje in De Schutse, om daarna om 12.15 uur te vertrekken (per auto). We zijn dan rond 13.00 uur in Utrecht. We zijn om uiterlijk 17.30 uur weer terug bij De Schutse.

De toegang is gratis voor houders van een Museumjaarkaart (MJK); zonder MJK kost een kaartje € 14,00 of € 12,50 voor 65+ We zullen de benzinekosten en de kosten voor het parkeren verdelen over alle deelnemers.

In verband met het vervoer graag vooraf aanmelden (tot uiterlijk woensdag 17 oktober) via bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl

Privacy

Privacy

“We doen ons best, maar we houden het niet kort.”

Ook als kerk kunnen we niet om de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heen. Kern daarbij is ‘zorgvuldigheid en bewustwording’. Welke gegevens bewaar je van je leden, hoe ga je daarmee om, wie mag die gegevens inzien? De ledenadministratie is landelijk en voldoet aan allerlei criteria. Binnen onze gemeente zijn er maar een paar mensen die toegang hebben tot de ledenadministratie om hun werk te kunnen doen. En dan geldt ook nog eens dat die mensen niet alles kunnen zien. Een groepje mensen is bij elkaar geweest om te kijken wat de AVG betekent voor onze gemeente. Er moet bijvoorbeeld een privacy-statement komen en je moet beschrijven wie welke gegevens mag inzien en waarom. Daar gaan we mee aan de slag. PUCO, onze Uithoornse Cloud-omgeving waar we digitale bestanden bewaren, helpt om zorgvuldig om te gaan met gegevens. Iemand wees ons erop tijdens de gemeente-bijeenkomst dat PUCO haar belemmert om vrijwilliger te zijn. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van PUCO. Niet voor elke vrijwilligerstaak is het nodig om in PUCO te werken, ook daar moeten we goed op blijven letten.

Privacy, AVG, pastorale zorg en zo meer

Als kerk moeten wij ons houden aan de wet, dus ook aan de nieuwe privacywetgeving die 25 mei in werking trad. Omdat dit op allerlei plaatsen tot vragen en gesprekken aanleiding geeft, een ‘korte’ toelichting.

Zorgvuldig omgaan met de gegevens van onze gemeenteleden deden we als kerk altijd al: de belofte van geheimhouding bij de bevestiging in een ambt is een stuk ouder dan elke privacywet! De wet breidt de bescherming van burgers, dus ook van gemeenteleden, uit en geeft hen bijvoorbeeld het recht op inzage in wat er over hen vastgelegd is. Zo hebben wij uw naam en adres, uw telefoonnummer (tenzij geheim) en emailadres, uw geboorte- en eventueel huwelijksdatum en ook gegevens over de aard van uw lidmaatschap: dooplid, geboortelid of ‘vriend’, met de bijbehorende data. Deze gegevens zijn nodig om contact met u te kunnen onderhouden, om u te kunnen feliciteren rond uw verjaardag, om u om een bijdrage te kunnen vragen, op de hoogte te stellen van activiteiten, enzovoorts. U kunt te allen tijde opvragen welke gegevens van u zijn opgeslagen, die corrigeren en eventueel verwijderen.

Kerkrentmeesters en diaconie hebben daarnaast nog enkele andere gegevens: uw bankrekening­nummer en uw bijdragen, door u toegezegd en gegeven. Het spreekt voor zich dat deze gegevens alléén zijn in te zien door diegenen die daarmee moeten werken, zoals boekhouders en controleurs. Aan ‘derden’, instanties of personen buiten de kerkelijke gemeente, worden in het geheel géén gegevens verstrekt.

Wat het pastoraat betreft, moet nog duidelijk worden wat precies mag en niet mag: de wet is tamelijk globaal en houdt zich niet bezig met looplijsten voor de bezorging van Op Weg. Wij werkten altijd al zorgvuldig, maar gaan dat nog wat aanscherpen. PUCO, onze eigen ‘cloud’, is een van de manieren om gegevens veilig op te slaan, zodat niemand erbij kan die er niet bij moet. Ouderlingen en pastorale medewerkers krijgen een PUCO-mailadres (zo een met … @pkn-uithoorn.nl). Ook voor contactpersonen is dat mogelijk, maar niet verplicht. Met adreslijsten gaan we nog zorgvuldiger om dan voorheen, bijvoorbeeld door de oude te laten inleveren of te vernietigen als er nieuwe wordt verstrekt. In het algemeen streven we naar meer bewustwording.

Een vraagpunt is nog, de vermelding van soms behoorlijk persoonlijke gegevens in de rubriek ‘Uit de gemeente’. We beschouwen dat als een belangrijk onderdeel van ons kerkzijn, noodzakelijk om mee te kunnen leven met elkaar, en we gaan er voorlopig vanuit dat vermelding daar toegestaan blijft. Wat gemeld wordt, gebeurt altijd met toestemming van betrokkene, en betreft alleen de noodzakelijke informatie. Ook hier geldt: overleg als u niet, of juist wel, vermeld wilt worden.

Als u vragen hebt, richt u dan tot de mensen die ervan weten: voor PUCO moet u zijn bij Jeroen Borgman (j.borgman@pkn-uithoorn.nl), voor informatie over uw ‘persoonskaart’ bij het kerkelijk bureau (kb@pkn-uithoorn.nl), voor zaken die specifiek de bijdragen voor diaconie of kerk betreffen wendt u zich tot diaconie resp. kerkrentmeesters; voor de organisatie van het pastoraat tot de predikanten (adressen achterop Op Weg).

Ds. Florisca van Willegen en ds. Joep Dubbink, in overleg met werkgroepje Privacy en Clusterberaad

Avondmaal

Na twee keer avondmaal in een kringviering, hebben we op 9 september de Maaltijd van de Heer in een lopende viering gehouden, zoals we gewend waren. Zo kunnen we goed vergelijken. Daarna zal besloten worden welke vorm(en) we gaan hanteren en in welke verhouding. Uw reacties en voorstellen tot verbetering kunt u kwijt bij de voorzitter van de diaconie (Rietje Rustema) of de voorzitter van de Commissie Eredienst (Joep Dubbink). Spreek ons aan na de dienst, of via contact.

Avondmaal in de kring

‘Rond de tafel, in de kring,
staat ons land, de oogst voor ogen,
– neem en eet, drink en gedenk,
proef hoe zoet: Gods mededogen,
die ons schenkt in de woestijn
brood en wijn’. 

NLB 287:4

avondmaal, brood en wijn

In De Schutse proberen we een kringviering van het avondmaal, ter afwisseling van een lopende viering. We willen het meerdere keren proberen en dan evalueren. Zondag 24 juni hebben we de kringvorm voor het eerst uitgeprobeerd en ook 15 juli zullen wij het avondmaal in de kring vieren. Aan alle praktische zaken, zoals voldoende zitplaatsen, is gedacht.

Avondmaal kun je op verschillende manieren vieren. Elk van die manieren drukt iets uit van wát we vieren. In de kerk naar voren komen en vooraan brood en wijn ontvangen is niet de enige mogelijkheid. We zijn in onze gemeente gewend aan diverse vormen van vieren. In De Schutse is een lopende viering gebruikelijk, de Thamerkerk kende een kringviering en op Witte Donderdag zitten we samen aan een gedekte tafel. Deze laatste vorm is in een volle kerk op zondagmorgen niet haalbaar.  Na overleg in Commissie Eredienst en Diaconie denken we dat een kringviering zoals deze in de Thamerkerk plaatsvond ook in De Schutse mogelijk is. Avondmaal gaat over het tastbaar ontvangen van Gods liefde en genade, en dat doe je niet individueel maar samen. Een kring, we zingen er soms van, legt meer de nadruk op het aspect van gemeenschap. In de kring zie je elkaar, je bent verbonden met Christus en met elkaar. Er is daarom besloten deze vorm enkele keren te proberen en daarna te evalueren of deze vorm een mooie aanvulling is op onze wijze van vieren in De Schutse. Ook wanneer het mogelijk blijkt, zal de kringviering niet de enige vorm worden, maar zal deze wijze van vieren afgewisseld blijven worden met de bekende lopende viering.

Natuurlijk wordt aan praktische zaken gedacht: er komen voldoende zitplekken voor diegenen die niet zo lang kunnen staan en er komt een extra helper voor druivensap. Predikanten, diakenen en leden van de Commissie Eredienst staan open voor uw reacties en voorstellen tot verbetering.

Ds. Florisca van Willegen / ds. Joep Dubbink