Orthodoxe Kerk

Bezinning en Verdieping

11 okt

Kennismaking met de Orthodoxe Kerk

Woensdag 11 oktober om 20.00 uur in De Schutse
Gespreksleider Aartspriester Hildo Bos

De Orthodoxe Kerk is de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Niet in de laatste plaats vanwege de overstap in 2022 van de Amsterdamse parochie naar het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Toch is het niet altijd makkelijk om een beeld te krijgen van deze kerk en traditie.
Wat zijn de ‘lokale kerken’? Waarin zijn ze identiek en waarin verschillen ze? Hoe verhouden ze zich tot elkaar en tot de wereldwijde christenheid? Hoe ziet de orthodoxie in Nederland eruit?

Hildo Bos zal hier kort op ingaan en vervolgens ruim tijd overlaten voor vragen en discussie.
Aartspriester Hildo Bos werd in 1969 geboren in Culemborg. Aangetrokken door de Russische cultuur en spiritualiteit, studeerde hij Russisch aan de UvA van 1988 tot 1994.
In 1991 werd hij aangenomen in de Orthodoxe Kerk. Van 1995 tot 1999 studeerde hij theologie aan het instituut Saint-Serge, in 1927 opgericht door Russische ballingen in Parijs. Zijn echtgenote is kleindochter van ‘witte’ emigranten die na de Russische revolutie naar Frankrijk vluchtten. In 2004 werd Bos tot diaken gewijd voor de parochie Heilige Nikolaas in Amsterdam, in 2009 tot priester.

Excursie

Bezinning en Verdieping

Rondleiding in de Nieuwe Sint Bavo

Zaterdag 30 september begin rondleiding 13.00 uur

Verdiepende rondleiding KoepelKathedraal in Haarlem
Uitgesteld! In verband met bijzondere activiteiten in de Nieuwe Bavo wordt een nieuwe datum gepland.

Voor veel protestanten is de Kathedrale Basiliek Sint Bavo van Haarlem minder bekend dan de Grote of St.-Bavokerk in het centrum. Deze bijzondere rooms-katholieke kathedraal, buiten de binnenstad aan de Leidsevaart, is door Joseph Cuypers ontworpen en werd gebouwd van 1895 tot 1930. De kerk is om zijn bouwstijlen en kunstwerken beslist de moeite waard. We willen op excursie naar deze bijzondere kerk voor een verdiepende rondleiding. Tijdens zo’n rondleiding wordt verteld over de gedachte achter de inrichting van de kerk en welke betekenis en symboliek bijzondere beelden en andere elementen hebben, zoals glas-in-loodramen, smeedwerk, middenschip, kerstkapel en muurschilderingen.
De rondleiding begint om 13.00 uur en duurt zo’n 90 minuten. Anders dan in het programmaboekje staat, gaan we in principe met de bus. De kerk ligt op 10 minuten lopen van station Haarlem. Mocht dit bezwaarlijk zijn, dan kan je met een auto mee. De prijs van de rondleiding is dankzij korting € 7,50.

Graag aanmelden bij Tymen van der Ploeg, t.vanderploeg@pkn-uithoorn.nl, telefoon 0297-561517.

Buurtgezinnen

Buurtgezinnen

Opvoeden doen we samen – ook in Uithoorn

Buurtgezinnen koppelt gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) aan een stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. Dit voorkomt dat problemen verergeren en zorgt ervoor dat kinderen positief opgroeien in hun eigen gezin. De afgelopen jaren heeft Buurtgezinnen al tachtig families uit Uithoorn en de Kwakel aan elkaar gekoppeld. Vraag- en steungezin maken samen met de coördinator Jorica Adriaanse afspraken over de steun, zoals bijvoorbeeld:

 • een (halve) dag per week een peuter opvangen
 • een kleuter naar zwemles of sport brengen
 • een baby een weekend te logeren krijgen
 • een rustige huiswerkplek bieden aan een puber
 • meegaan naar ouderavonden
 • meehelpen bij het vieren van de verjaardag van kinderen
 • samen iets leuks doen met de kinderen

Wie kan zich aanmelden als vraaggezin?

Soms zit alles tegen. Problemen stapelen zich op in een gezin. Er hoeft dan maar iets te gebeuren of de emmer loopt over. Dan lukt het niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan je kinderen te besteden, terwijl je ze dat van harte gunt. Je kunt het niet langer alleen. Maar niet iedereen heeft mensen om zich heen die hulp kunnen bieden. Buurtgezinnen is er voor deze gezinnen.

Steungezinnen gezocht

Als steungezin word je voor een langere periode de steun en toeverlaat voor een vraaggezin rondom de kinderen. Met de coördinator van Buurtgezinnen bespreek je samen welke ondersteuning je zou willen bieden, welke kinderen in jullie gezin passen (leeftijd, j/m) en hoeveel tijd je ervoor beschikbaar hebt. De coördinator kijkt welke gezinnen het beste bij elkaar passen, maakt de match en begeleidt beide gezinnen maximaal twee jaar.

De band die tussen gezinnen ontstaat, verschilt per match. Van hechte vriendschap tot gewoon plezierig contact. Veel van onze steungezinnen ervaren steungezin zijn als zingevend en een verrijking van hun leven.

Wie kan steungezin worden?

Buurtgezinnen is op zoek naar ouders met kinderen, grootouders en volwassenen zonder kinderen met opvoedervaring, die

 • op vrijwillige basis iets willen betekenen voor een ander gezin dat het moeilijk heeft
 • het leuk vinden om met verschillende culturen en leefstijlen in contact te komen
 • een open houding hebben en hun oordeel kunnen uitstellen
 • tenminste een dagdeel per week beschikbaar hebben
 • een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen overleggen (Buurtgezinnen regelt dit)

Aanmelden? Meer info?

Jorica Adriaanse
Coördinator Buurtgezinnen Aalsmeer / Uithoorn
06-17428383

buurtgezinnen.nl/waar/noord-holland/uithoorn

facebook.com/Buurtgezinnen.in.Uithoorn

Helende gemeenschap

Bezinning en Verdieping

3 okt

Kerk als helende gemeenschap

De avonden over Kerk als helende gemeenschap staan gepland op dinsdag 3, 17 en 31 oktober in De Schutse. Dat is best kort nadat je het programmaboekje in handen krijgt, in september. Lees het al online bij Bezinning en verdieping!

Wat is kerkzijn?

Op die vraag zijn veel verschillende antwoorden te geven. Één antwoord is: de kerk is een helende gemeenschap. Dit is misschien iets dat, als je meedoet met de kerk, heel gewoon voor je is. Zo gewoon dat het niet opvalt. Dit is misschien iets waar je, als je niet meedoet met een kerk, geen weet van hebt.

Plek van heling

In drie bijeenkomsten verkennen en ervaren we op welke manier kerk een plek van heling is.

In de eerste bijeenkomst kijken we naar de kerk met haar bonte mix van ritueel, ontmoeting, geloofsideeën, verkondiging, waarin steeds het aspect van heling te ontdekken valt.

Tijdens de tweede bijeenkomst onderzoeken we onszelf en maken een levenslijn waarin we proberen aan te wijzen waar en hoe wij zelf heling hebben ervaren.

In laatste bijeenkomst gaan we dieper in op gebed en heelheid. Op elke avond geef ik een inleiding en is er gelegenheid tot onderling gesprek.

De bijeenkomsten zijn zonder voorbereiding te volgen, maar voor wie zich breder wil oriënteren, zijn er hieronder vier artikelen te lezen, één Engelse, en drie Nederlandse teksten.

ds. Sibilla Verhagen

 1. Theology and Healing
  Uit Churchman 1978 door John Goldingay
  Goldingay beschouwt well-being als iets dat vele terreinen van het leven beslaat. Iets dat per levensfase iets anders kan inhouden. Hij houdt mooi het midden tussen ‘hypergenezing’ (zeg maar de kant van de pinksterbeweging) en ‘genezings-ongeloof’ (zeg maar de kant van de nuchtere westerse protestant).
  Heling1 Theology and Healing Goldingay.pdf
 2. Helend Preken
  Essay 2023 door Sibilla Verhagen
  Essay geschreven in het kader van de cursus Preken voor Gevorderden. Er werd gevraagd een statement te maken.
  Heling2 Helend preken essay Sibilla Verhagen.pdf
 3. Jezus als genezer
  Lezing 2023 door Sibilla Verhagen
  De verkondiging uit maart, waarin vanuit de dogmatiek gekeken wordt naar Jezus als genezer.
  Heling3 Jezus als genezer lezing Sibilla Verhagen.pdf
 4. Evangelie-medicijn
  Gospel medicine, preek van Barbara Brown Taylor, vertaald uit haar prekenbundel Gospel Medicine, 1995
  Een bevlogen pleidooi om als leerlingen van Jezus genezende woorden te spreken.
  Heling4 Evangelie Medicijn Lucas preek Barbara Brown Taylor.pdf

Uit de kerk, op de koffie

3 sept

Uit de kerk, op de koffie

zondag 3 september – Doe mee, meld je aan!

Er zijn mensen die alleen op afstand de zondagse kerkdienst kunnen volgen. Daardoor missen zij het gezamenlijke koffiedrinken na afloop. En kerkgangers die wel fysiek aanwezig zijn, missen hen. Om elkaar toch op een soortgelijke manier te kunnen ontmoeten, gaan we een eenvoudig experiment doen.

Op zondag 3 september doen we Uit de kerk, op de koffie. Velen van ons kennen vast nog de gewoonte van vroeger, toen er lang niet in alle kerken koffie werd gedronken. Dan ging je uit de kerk wel eens bij elkaar op de koffie. Zoiets doen we nu ook op 3 september.

Volg je thuis de kerkdienst en je wil graag dat iemand na dienst bij je komt koffiedrinken? Meld je aan bij Corrie van Gaalen. Zij is tussen 17.00-20.00 telefonisch bereikbaar op 06-13415197 of per e-mail vangaalen.corrie@gmail.com.

Als u/jij zegt: ‘leuk’, ik wil wel bij iemand thuis op de koffie gaan, meld je dan ook aan! Wie zoals elke zondag in de kerk koffie wil blijven drinken, blijft dat gewoon doen op die zondag.

Uit de kerk, op de koffie kan je zien als een vorm van onderling pastoraat, zoals door Caro Houtkoop onder de aandacht is gebracht. Ook op de voorjaarsbijeenkomsten kwam naar voren dat omzien naar elkaar iets is dat we zelf kunnen doen. We gaan kijken hoe dit bevalt, wie weet smaakt het naar meer!

Groeten vanuit het pastoraatscluster
Corrie van Gaalen, Eva Rozendaal en Sibilla Verhagen

Van God gesproken

Ds. Joep Dubbink in het zonnetje gezet

In juni is ds. Joep Dubbink 65 geworden. Gelukkig is dat tegenwoordig niet meer de leeftijd waarop je op pensioen gaat. We kunnen nog twee jaar van hem genieten als onze voorganger. Joep is niet alleen predikant, maar ook bijzonder hoogleraar Bijbelse theologie aan de VU, namens de Dirk Monshouwerstichting. Deze leerstoel bekleedt hij al zeventien jaar. Eigenlijk zou die aanstelling aflopen, maar deze is met twee jaar verlengd.

Toch wilde de stichting Joep graag feliciteren met zijn 65ste verjaardag en als blijk van vriendschap en gebaar van dank hem een feestbundel aanbieden. Tweeëndertig collega’s uit kerk en academie, waaronder oud-studenten (zoals Jesse de Bruin), hebben een bijdrage geschreven voor deze feestbundel met als titel Van God gesproken: Opstellen over Bijbelse theologie, aangeboden aan Joep Dubbink. De auteurs was gevraagd om naar de rol van God te kijken in een Bijbelboek of Bijbelverhaal dat hen dierbaar is.

In een feestelijke bijeenkomst in De Schutse werd Joep toegesproken door ds. Sibilla Verhagen en door drie samenstellers van de bundel. Dit waren prof.dr. Klaas Spronk, hoogleraar Oude Testament aan de PthU in Amsterdam, ds. Gerben Westra, voorzitter van de Dirk Monshouwerstichting en dr. Nico Riemersma, lid van het bestuur van de Stichting. Een fijne, bijzondere middag. Ook vanuit onze gemeente feliciteren wij Joep van harte met deze feestbundel en met zijn verjaardag!
Liesbeth Geudeke


Van God gesproken

Opstellen over bijbelse theologie aangeboden aan Joep Dubbink

ACEBT.SS 19, Amsterdam: SHA 2023
Het boek (385 pagina’s) is voor € 34,50 (incl. verzendkosten) te verkrijgen op societashebraica.nl

Lees het Woord vooraf als PDF
Nico Riemersma, Klaas Spronk, Gerben Westra, Piet van Midden

Deze feestbundel is uitgegeven in de Supplement Series van de serie Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities in opdracht van de Societas Hebraica Amstelodamensis.


Hemelvaart

Hemelvaartsdag anders

Morgengebed en ontbijt

Dit jaar organiseren we de dienst op Hemelvaartsdag anders dan in voorgaande jaren. De opkomst op deze donderdagmorgen is meestal niet zo groot. Dat biedt wel de gelegenheid om het wat anders te vieren. Dat doen we door bijvoorbeeld na de viering met elkaar te ontbijten.

De viering wordt voorbereid door een kleine projectgroep van gemeenteleden, en heeft het karakter van een morgengebed. De viering begint om 9.00 uur en duurt ongeveer een half uur. Er is geen beamerpresentatie en geen uitzending. Aansluitend is er een gezamenlijk ontbijt. Van harte welkom!

Hemelvaart anders

Contactcirkel

Telefonische Contactcirkel Rode Kruis

Wat doet de Rode Kruis Contactcirkel in Uithoorn/De Kwakel?

Al meer dan 35 jaar is de Contactcirkel van het Rode Kruis actief. De Contactcirkel is opgericht met het doel dagelijks na te gaan of alles goed gaat met de deelnemers.

Deelnemer

Een deelnemer is vaak ouder en woont alleen of is mantelzorger voor de partner. We kunnen ons voorstellen dat u denkt: ‘Och, mijn (klein)kinderen of buren letten wel op.’ Maar soms wonen de (klein)kinderen niet in de directe omgeving. Of u heeft geen (klein)kinderen, of de verstandhouding met de buren is niet optimaal. Het is dan wel zo prettig dat er dagelijks iemand naar uw welzijn informeert. Wilt u, bijvoorbeeld, niet in het weekend gebeld worden, dan gebeurt dat niet. Zo zijn er meerdere afspraken mogelijk.

Lijkt het u wel wat? Sluit u zich dan aan bij de Contactcirkel. Een vrijwilliger belt dagelijks omstreeks 8.40 uur een deelnemer met de vraag of alles oké met u is. Als dat het geval is, belt u een volgende deelnemer met dezelfde vraag. Totdat de laatste deelnemer de vrijwilliger belt die de cirkel is begonnen. Mocht u een volgende deelnemer niet kunnen bereiken dan belt u met de vrijwilliger en zij/hij onderneemt actie. U hoeft geen lid te zijn van het Rode Kruis om deel te nemen. De vrijwilligers zijn in het bezit van een verklaring van onbesproken gedrag (VOG). De enige kosten zijn het dagelijkse telefoontje naar de volgende deelnemer.

Elkaar kennen

Omdat het prettig is als deelnemers en vrijwilligers elkaar ook van gezicht kennen, organiseren de coördinatoren één of twee keer per jaar een uitje. Daar zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Vrijwilliger

Als het bovenstaande u aanspreekt en u denkt aan een dergelijke organisatie zou ik mijn bijdrage wel willen leveren, meldt u zich dan aan als vrijwilliger. We zijn op zoek naar vrijwilligers die wat jonger zijn dan de deelnemers en die overweg kunnen met moderne communicatiemiddelen. Eenmaal in de 8 weken heeft u dan 1 week ‘dienst’. Ook moet u weten dat als uw hulp ingeroepen wordt, u altijd met een tweede vrijwilliger naar het adres van de betrokken deelnemer gaat.

Aanmelden

Als u zich wilt aanmelden als deelnemer of als vrijwilliger, kunt u contact opnemen met Tine of Ida. Zij maken een afspraak met u om een en ander te bespreken.

Tine Banning
tel 0297-562200

Ida Veen
tel 0297-560206

Meer tips bij Hulp

Gebedenboek

Gebedenboek in de kerkzaal

Dominee Sibilla heeft gevraagd om een gebedenboek in de kerk.
We maken er een mooie gewoonte van.

Kwetsbaar maar verbonden

Het doel van een gebedenboek is om de kerkgangers meer deelnemer te laten zijn van de gebeden in de zondagse viering. Het is de gemeente die bidt, het is het gebed van de mensen die daar samenkomen. Niet dat er zozeer andere punten aan de orde komen dan die voorgangers zelf voorbereiden, maar het kunnen wel concretere punten zijn. Eigen gebedspunten geven meer uiting van de kwetsbaarheid van mensen. Gebed kan ook iets intiems zijn. Iets kwetsbaars delen geeft verbondenheid, concreet bidden sticht dus ook gemeenschap.

Danken bidden verlangen

Gebedspunten moet je opvatten in de breedste zin van het woord. Het kunnen dankgebeden zijn, aanbiddingspunten, voorbeden, verlangens of verzuchtingen.

Je kan altijd beginnen

Hoe werkt dit mooie plan? Bij de aandachtswand ligt een gebedenboek. Als de dienst begint, wordt het boek meegenomen naar de liturgie-tafel. De voorganger zal de gebeden uitspreken of verwoorden, tijdens de voorbeden aan het einde. De Schutse is een ‘Open Kerk’. Dus ook doordeweeks kan je wat in het gebedenboek schrijven.

Zonder naam, voor iedereen

Er is één belangrijk aandachtspunt. Het noemen van een naam is vaak niet nodig. Maar als je wel een naam opneemt in het gebed, dan gaan we er wel vanuit dat je inschat dat dat goed zal vallen.

Liesbeth Geudeke
voorzitter kerkenraad

 

Gospel

terugblik

Gospel. Muzikale reis van kracht en hoop

Sophie Bloemert werd voor de kerkdienst geïnspireerd door de tentoonstelling Gospel. Deze was tot 10 april 2023 te zien in het Catharijneconvent.

Lees meer