Gedachtenisstenen

Gedachtenisstenen

bij de Aandachtswand

Zondag 6 november was Gedachteniszondag. De namen van de overledenen van dit jaar klonken in de kerk. Bij elke naam werd een kaars aangestoken. Het was zoals altijd een zinvolle en waardige dienst, troostend voor de velen die dit jaar iemand verloren.
We zijn begonnen met de ‘gedachtenisstenen’. Als er iemand overlijdt, wordt zijn/haar naam op een witte steen geschreven. Deze steen wordt dan bij de Aandachtswand gelegd en kan daar blijven liggen tot de volgende gedachtenisdienst. Als de familie dit wil, natuurlijk. Na dat jaar kan de familie de steen meenemen. Eerder mag natuurlijk ook!
Het kan zijn dat er in de loop van het jaar iets verandert aan de aankleding van het geheel. We zitten in een beginfase, er zullen best ‘kinderziektes’ optreden. Dat gebeurde al een beetje, er was enige verwarring over namen die ontbraken.
De mensen die alsnog graag een steen met de naam van hun dierbare wilden hebben, hebben die intussen ontvangen. Neem gerust contact met ons op als iets niet duidelijk is!

Met een hartelijke groet van de aandachtswandgroep
Eva Rozendaal, Binnie Klinkenberg, Tiny van Oostveen en Henriëtte Wezelman
e.roozendaal@pkn-uithoorn.nl

Klimaatcrisis

Bezinning en verdieping

7 mrt

Na ons de zondvloed?

Geloven in de klimaatcrisis

‘Na ons de zondvloed’ verwijst naar het bijbelse verhaal over Noach. Dat verhaal is in onze taal en cultuur op verschillende manieren aanwezig. Dr. Hans Schravesande neemt dit verhaal als uitgangspunt voor het gesprek over de klimaatcrisis. Hij is lid van de werkgroep Theologie, kerk en duurzaamheid van de Raad van Kerken.

Geloof je dat er zo’n crisis is? Of vind je dat allemaal heel onzeker vanuit de wetenschap of vanuit complottheoriën? Welke verdringingsmechanismen spelen een rol, ook in kerk en theologie? Wat betekent het christelijk geloof nog in deze crisis? Kunnen we blijven getuigen van de christelijke hoop?

Donderdag 7 maart 20.00 uur in De Schutse

Paasdecoratie

Bezinning en Verdieping

21 mrt

Paasdecoraties van brooddeeg

Op donderdag 21 maart om 20.00 uur in De Schutse gaan we met brooddeeg werken! In de voorbereiding naar Pasen nemen we bijpassende symbolen als uitgangspunt voor brooddeeg figuren. Samen maken we het deeg. We leggen uit wat mogelijk is met brooddeeg om mooie figuren te maken. Wij zorgen voor de basismaterialen.

Daarom fijn als je je aanmeldt via email bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl

Met vriendelijke groet,
Tietia van Dijk en Loes Willems

Paaseieren

Paaseieren

In Oost Europa geven mensen elkaar met Pasen een mooi beschilderd ei. Beschilderd met oude motieven of christelijke symbolen. Of alleen maar rood geverfd, verwijzend naar het bloed van Christus. Het ei herbergt het mysterie van het leven. Het kan ook ons inspireren om een ei te versieren en aan iemand te geven: ‘Ik wens je de kracht en vreugde van de Opstanding’. In Oekraïne delen mensen het ei. Elk de helft, vertelde Olena ons. Vorig jaar kon je in De Schutse een ei beschilderen, met natuurlijke kleurstoffen. Twee deskundigen hielpen ons vorig jaar: Kamila uit Polen en Olena uit Oekraïne. Zij wisten er veel over te vertellen!

Er zijn veel technieken om eieren te schilderen. Bijvoorbeeld met schilders tape strepen maken, elastiekjes er om heen, waskrijtjes (duurt langer voor resultaat). We willen ook wat prachtige voorbeelden laten zien. Maar om een paasei met betekenis weg te geven mag het ook heel eenvoudig, hoor!

 

veertigdagentijd

Dood, en dan?

Bezinning en Verdieping

 


2 mrt

Excursie voor wie wil

Zaterdag 2 maart Kruislaan 124, Amsterdam
Begeleiding ds. Sibilla Verhagen, ds. Joep Dubbink en Jeannette Voskamp

Niet geweest bij de gespreksavonden? Je kunt gerust nog mee naar De Nieuwe Ooster begraafplaats en het Uitvaartmuseum Tot Zover.
Aanmelden kon tot 23 februari, zie Excursie Oosterbegraafplaats en Uitvaartmuseum


Dood… en dan?

We hehben twee gespreksavonden gehouden met de titel  Dood… en dan?

Na een inspirerende avond met Sibilla over het hemels perspectief, hoop en verwachting van eeuwig leven, ging het met Joep over wat de kerk doet rond sterven en begraven.

In een tijd van individualiteit en persoonlijke keuzes is niets meer vanzelfsprekend. Dat betekent ook dat je zelf mag (of moet) kiezen. Wat wil je dan? Wat bepaal je zelf, wat laat je aan de nabestaanden? Wat moet uitdrukking van je eigen persoonlijkheid zijn? Waar voeg je je in woorden en rituelen die ons aangereikt worden?

Hoe hangt dat alles samen met hoop op leven hierna? Genoeg om over te praten met elkaar.

ds. Sibilla Verhagen, ds. Joep Dubbink

Suggesties gevraagd

Bij de kerkdiensten

Daar gaat het nu nooit over

Heb je een Bijbeltekst, of een thema of een lied of een gevoel of een gedachte waarvan je zegt: dat zou ik nu graag eens in de zondagse viering zien terugkomen, laat het mij weten. En het geeft niet als dit wel vaker aan de orde komt. Maar wat ook mag, dat je denkt van: daar gaat het nu nooit over in de kerk. Daar zou ik best wel eens meer van willen weten of bij stil willen staan. Laat het mij dan ook weten.

Voor de zomer had ik in de zondagsbrief deze oproep gedaan en daar kwamen zo’n vijf reacties op. In de maanden daarna heb ik, als de gelegenheid daar was, in de viering iets met de suggesties gedaan. Dit was soms een ware uitdaging, want een paar suggesties zouden niet mijn eerste idee zijn geweest. Dat er ook zulke suggesties tussen zitten is goed, want dit helpt mij om niet al te erg in m’n eigen groef te blijven hangen. Daarnaast helpen de suggesties om dicht bij wat er zoal leeft te blijven. Dus graag jullie suggesties, graag via de mail, maar via andere kanalen mag ook.

ds Sibilla Verhagen
s.verhagen@pkn-uithoorn.nl

Driekoningen

Santons

Boeddhisme

Wat geloven moeilijk maakt