Advent 14 dec

Hymne in de advent

Behoedzaam dragen wij uw licht,
dat voor geen nacht en duister zwicht.
U richt mijn stap, ik struikel niet,
ik weet: U slaapt en sluimert niet.

Wij legden ons bij onrecht neer,
wij wisten niet van ommekeer
tot u, wij vluchtten in de slaap,
in dode tijd, in leeg vermaak.

U wekt verlangen naar uw komst,
dat al wat koud is, afgestompt,
onzichtbaar bot en stilaan groeit,
totdat de hele aarde bloeit.

Geef ons een teken in de nacht,
schenk ons een kind van ons geslacht,
Kom op ons toe en geef ons hoop
op leven sterker dan de dood.

Geloofd zij God om scheppingskracht,
geloofd zij Jezus die de nacht
zoals de morgenster verdrijft,
geloofd de Geest die met ons blijft.

Andries Govaart

Digitale adventskalender
voor elke dag een berichtje met iets erachter
… inspirerende tekst, muziekje, bezinningsmoment, kleurplaat, iets voor kinderen …

zondag 29 november tot en met zondag 27 december 2020