Amnesty International

Brieven van Amnesty

De laatste maanden was het niet mogelijk om na de vieringen op de eerste zondag van de maand de brief van Amnesty International aan te bieden. Toch blijft het nodig om op te komen voor mensen die in de knel zitten omdat zij opkomen voor eigen rechten, of de rechten van landgenoten. Omdat we niet weten hoelang de brieven niet bij de kerken kunnen worden aangeboden, vragen wij:

Laat ons weten of wij u een brief via de mail mogen toesturen.
Stuur een mail aan Tom.meijgaarden@outlook.com

U krijgt dan elke maand een mail met drie brieven waaruit u kunt kiezen. U schrijft de brief over of print ‘m en stuurt die naar de geadresseerde regeringsleider of rechtbank. Net als u deed met de maandelijkse kerk-brief.

Met vriendelijke groet,
De werkgroep Uithoorn van Amnesty International

De brieven staan ook op amnestyuithoorn.nl