Artikelen door kerkenraad

Open plekken

Er zijn open plekken voor vrijwilligers! Contactpersonen, ouderlingen, pastoraal medewerkers voor het omzien naar elkaar. Diakenen voor het helpen met praktische hulp.

Gemeentevergadering

Gemeentebijeenkomst? Het moderamen denkt nog na hoe we in deze tijd een gemeentevergadering kunnen houden. Nu we niet weten hoelang de crisis duurt, kunnen we niet wachten tot deze voorbij is. We zullen deze vergadering, met inachtneming van de van opgelegde beperkingen, proberen te organiseren. Wat wordt geannuleerd, uitgesteld? Corona-pauze >