Artikelen door kerkenraad

Open plekken

Er zijn open plekken voor vrijwilligers! Contactpersonen, ouderlingen, pastoraal medewerkers voor het omzien naar elkaar. Diakenen voor het helpen met praktische hulp.

Gemeentevergadering

9 dec Op zondag 9 december wordt na de eredienst, vanaf half twaalf in de ontmoetingsruimte de gemeentevergadering gehouden. Aan de orde komen de begrotingen 2019 van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen, de situatie rond de Thamerkerk en, op verzoek van de werkgroep inrichting, een introductie over de plannen betreffende […]