Artikelen door kerkenraad

Open plekken

Er zijn open plekken voor vrijwilligers! Contactpersonen, ouderlingen, pastoraal medewerkers voor het omzien naar elkaar. Diakenen voor het helpen met praktische hulp.

Gemeentevergadering

De financiële jaarcijfers van de kerkrentmeesters en de diaconie zijn beschikbaar in de gemeentebijeenkomst, op zondag 3 juni na de kerkdienst.