Artikelen door webmaster-co

Diaconie

Diaconie helpt praktisch Daconie – wat is dat? Toen de coronacrisis losbarstte zetten we ons als diaconie schrap vanwege de mogelijke extra hulpvragen die op ons af zouden komen. Dat viel heel erg mee. Er boden zich gemeenteleden aan om zo nodig ergens hand- en spandiensten te gaan verlenen, maar er kwamen geen hulpvragers. Iedereen […]

Black lives matter

George Floyd Hij werd door politiegeweld vermoord. Hier stroomt dan ineens de Dam vol. Spontaan protest tegen discriminatie. Tegen wat nu weer in de VS gebeurde. Mensen, jong en oud, die meteen de straat opgaan. Het was indrukwekkend. Ook die demonstraties in vele steden de dagen er na. Wat eigenlijk niet mag (zo massaal in […]

Aanmelden

Aanmelding bezoek kerkdienst Vooraf aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst in De Schutse blijft verplicht, voor elke zondag opnieuw. Eenvoudig online aanmelden met ons formulier   Meld je aan voor kerkbezoek Het is noodzakelijk dat u zich van tevoren aanmeldt om een kerkdienst in De Schutse mee te vieren. Meld u aan met ons […]

Kaarsje branden

Kaarsje branden in De Schutse Binnenlopen in De Schutse op donderdag De Schutse blijft open in de zomer, tot en met 27 augustus, maar niet meer elke dag. Op donderdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur is de kerk open, voor een moment bezinning, het opsteken van een kaarsje, een gesprekje, of zomaar even zitten en […]

Digitaal koffiedrinken

24 juni Digitaal koffiedrinken Digitaal koffiedrinken was 24 juni voor het laatst. We hopen dat de reguliere koffieochtenden in september weer kunnen beginnen. Dat hangt af van medewerkers en of we in de keuken mogen.

TVG

Theologie Voor Geïnteresseerden Een cursus die verrast, boeit en verdiept Theologie Voor Geïnteresseerden is een cursus voor iedereen die meer wil weten over de Bijbel, over wat er allemaal over God en geloof gezegd is en nog steeds gezegd wordt, over hoe er geloofd wordt in andere godsdiensten. Maar ook een cursus waar plaats is […]

Coronagroet

Kerkdienst thuis – hoe zit u erbij? Achter de schermen kunt u zien hoe de kerkdienst in de kerk verloopt. Zangers, musici en technici in een vrijwel lege kerk. Maar hoe zit u er thuis bij? Nog in ochtendjas of op z’n zondags? Met liedboek en bijbel klaar? Steekt u een kaarsje aan? Pepermunt klaar […]

75 jaar bevrijding

Wat gaat er nu door je heen als je die oorlog meemaakte? Hij begon toen ik vijf jaar was. Te jong nog om te beseffen hoe erg het allemaal was. Maar ik heb wel mijn herinneringen. Mijn verhalen heb ik inmiddels op de scholen van al mijn kleinkinderen verteld. Telkens weer verrast mij hoeveel zij […]

Paasgroetenactie

Paasgroetenactie Vorige week stond in de zondagsbrief een oproepje om mee te werken aan de anders-dan-anders paasgroetenactie. Dankzij een aantal gemeenteleden zijn alle kaarten van een groet en een afzender voorzien en opgestuurd naar de PKN, van waaruit ze zullen worden verdeeld over detentiecentra in Nederland. Het is mooi dat we op deze manier in […]