Artikelen door webmaster-co

Labyrint

6 okt, 10 okt Bezinning en Verdieping Labyrint – voelen, maken en lopen Mensen hebben niet alleen een lichaam, een mens is ook zijn lichaam. Lichaam en geest zijn, voor het leven, onlosmakelijk met elkaar verbonden en staan in directe wisselwerking. We kennen de invloed van de geest op het lichaam, in vele varianten, maar […]

De meeste mensen deugen

30 sept Bezinning en Verdieping De meeste mensen deugen De Heidelbergse Catechismus leerde ons de klassiek theologische gedachte dat wij “alzo verdorven zijn, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad”, (zondag 3). Ook moderne sociaal-psychologische experimenten, zoals het Stanford-gevangenisexperiment en het Milgram-shockexperiment, deden ons geloven dat wanneer de gelegenheid […]

Stage

Nieuwe stagiair stelt zich voor Jesse de Bruin, predikant in opleiding Mijn naam is Jesse de Bruin en ik zal tot de zomer van 2021 in jullie gemeente aanwezig zijn voor mijn stage. Jullie kunnen me op allerlei plekken en momenten aantreffen (zowel online als in levende lijve), want ik probeer zo veel mogelijk van […]

Bijbelleesgroep

1 okt Bezinning en verdieping Bijbelleesgroep Emmaüsparochie Al ruim twintig jaar is de Bijbelleesgroep van de Emmaüsparochie actief als werkgroep. Ieder parochie-werkjaar zijn er zo’n vijftien bijeenkomsten gepland. Een groepje van ongeveer acht parochianen buigt zich over de bijbelteksten die tijdens de volgende viering worden gelezen. Steeds met een grote verscheidenheid aan teksten gedurende de […]

Meditatiegroep

3 sept Bezinning en verdieping Meditatiegroep Onze vaste kern bestaat nog maar uit vier mediterenden. Wij gaan vooralsnog door en u bent van harte welkom om mee te doen, incidenteel of regelmatig. In de maanden september t/m mei komen wij op donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur bijeen in de pastorie van De Burght (Hemelvaartsdag […]

Charismatische gebedsgroep

5 okt Bezinning en verdieping Charismatische Gebedsgroep Emmaüs Op de eerste maandagavond van de even maanden bent u van harte welkom om zich bij onze gebedsgroep aan te sluiten. We proberen de Heilige Geest de ruimte te geven door onze spontane gebeden en gezangen. We willen luisteren naar zijn Woord, zijn stil en dan ervaren […]

Sobere maaltijd

Bezinning en verdieping Sobere maaltijden Tijdens de veertigdagentijd bent u in de gelegenheid om deel te nemen aan drie maaltijden in oecumenisch verband. Het eten is sober en de meeropbrengst van wat je anders thuis aan kosten kwijt zou zijn, wordt ingezameld. We proberen op deze manier praktisch vorm te geven aan ons christenzijn en […]

Samen zingen

15 sept Bezinning en Verdieping Samen zingen Wel samen, niet zingen Wat nu? We mogen in de kerk niet zingen. Maar we heffen onszelf niet zomaar op! We hebben het volgende plan: dinsdag 15 september komen wij om 10.00 uur bij elkaar. Niet om te zingen en niet in de ontmoetingsruimte. De bedoeling is dat […]

Film

4 nov Bezinning en Verdieping Film Le jeune Ahmed ★★★★☆ Is er na radicalisering een weg terug? Dat onderzoeken de gebroeders Dardennes in het dwingende relaas Le jeune Ahmed. Twee maanden geleden maakte de 13-jarige Ahmed gemakkelijk lol en speelde hij graag videogames. Nu lijkt hij een volkomen andere jongen. Eentje die walgt van ongelovigen […]

Duitse Joden in Nederland

28 jan Bezinning en verdieping Hoe welkom waren terugkerende Duitse Joden in Nederland na mei 1945? In mei 2020 vierde Nederland 75 jaar bevrijding. Ondanks de coronacrisis stond iedereen op eigen wijze en in eigen huis stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, met beelden van een indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst op een lege Dam; opdat […]