Avondmaal

Maaltijd van de Heer

Schrift en tafel in de Kerkdienst

Witte Donderdag gedenken we de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen, de Pesach-maaltijd die op een heel bijzondere manier voor hen en voor ons tot een bevrijdingsmaal wordt. We lezen de instelling van het avondmaal uit het Marcus-evangelie, en in Jeremia 23:1-8, de belofte voor het koningshuis van David. We vieren de Maaltijd van de Heer zittend aan tafel.

Stille Zaterdag begint de Paaswakedienst in het bijna-donker en in stilte. Het binnendragen van de nieuwe Paaskaars, de lof van het licht, de lezingen uit het Eerste Testament, uit Genesis 1 en Jeremia 30:18-22, de doopgedachtenis, de lezing van het Paasevangelie én de viering van de Maaltijd van de Heer, nu als teken van hoop mét de Opgestane Heer, het is een feest van woorden, handelingen en muziek.


avondmaal, brood en wijn

Schrift en tafel

Verbondenheid met de Heer en met elkaar brengen we tot uitdrukking door het samen vieren van de maaltijd van de Heer. In de dienst wordt het duidelijk uitgelegd. Het brood wordt vooraf met inachtneming van de hygiëne voorgesneden door de koster. Wijn en druivensap worden in afzonderlijke bekertjes klaargezet. We wisselen vieren in de kring af met lopend avondmaal. Kunt u niet lopend deelnemen? Dan worden brood en beker bij u gebracht.

Ook thuis

Niet iedereen zal naar de dienst kunnen komen. We vinden het wel belangrijk dat ieder die dat wil ook mee kan vieren. Hetzij in de kerk, hetzij vanuit huis. We nodigen u daarom uit om, als u zich daar prettig bij voelt, thuis gelijktijdig met ons mee te vieren. Dat kunt u doen door zelf vooraf aan de dienst ook een stukje brood en een beker wijn/druivensap neer te zetten. We hopen dat velen daarvan gebruik maken, zodat we een viering hebben waarin de mensen in De Schutse en de mensen thuis zich met elkaar verbonden weten.

Dienst van Schrift en tafel

Avondmaal kan gevierd worden aan tafels, maar in De Schutse lopen we gewoonlijk naar voren en krijgen daar brood en wijn gedeeld. Of we vieren in een kring. Iedereen is welkom, ook kinderen. Dus is er naast wijn ook druivensap. Bij het meekijken thuis de Maaltijd meevieren met eigen brood en wijn of druivensap is een mogelijkheid voor wie niet kan of wil komen. Helaas mogen we de kring van vierende kerkgangers niet in beeld brengen. De beelden komen op internet en sommige gemeenteleden vinden het niet prettig daar in beeld te zijn. De privacywetgeving verbiedt dat zelfs. We hopen dat u zich van harte welkom weet!

‘Rond de tafel, in de kring,
staat ons land, de oogst voor ogen,
– neem en eet, drink en gedenk,
proef hoe zoet: Gods mededogen,
die ons schenkt in de woestijn
brood en wijn’. 

NLB 287:4

schrift en tafel, avondmaal, brood en wijn

Reacties en tips?

Graag! Aan diaconie (Henk Mathlener) of Commissie Eredienst (Joep Dubbink). Spreek ons aan na de dienst, of via contact.


 

Help jij bij avondmaal?

Een groepje ‘helpers bij het avondmaal’ is fijn. Deed je al mee? Of wil je dat nu ook gaan doen? Laat het Trudy weten!
t.joosse-ridder@pkn-uithoorn.nl
06-27582219