Avondmaal

14 juli en 18 aug

Avondmaal in de kring

Vorig jaar hebben we een aantal keer geëxperimenteerd met het vieren van het avondmaal in de kring (zoals we dat ook in de Thamerkerk gewend waren).

De voorlopige uitkomst daarvan was dat we deze vorm alleen in de relatief rustige zomerperiode zullen toepassen. Op 14 juli en 18 augustus zullen we daarom het avondmaal weer in kringvorm vieren.

Avondmaal · Dienst van Schrift en tafel · Maaltijd van de Heer

Avondmaal kan gevierd worden aan tafels, maar in De Schutse lopen we naar voren en krijgen daar brood en wijn gedeeld. Of we vieren in een kring. Iedereen is welkom, ook kinderen. Dus is er naast wijn ook druivensap.

Er zijn in 2018 een aantal kringvieringen geweest, die voor De Schutse nieuw waren. Vrij algemeen werd de kringviering van het avondmaal op 9 december als rommelig ervaren. Bij een grote groep bezoekers lijkt een viering met een (grote) kring minder geschikt.

Toch leeft in de gemeente ook de wens naar kringvieringen. In de kerkenraad kwamen alternatieve oplossingen op tafel. Enkele leden uit de commissie eredienst en uit de diaconie zullen zich de komende tijd beraden op de meest geschikte oplossing. Ook zal de gemeente worden geraadpleegd. Tot de zomer zal voorlopig alleen een lopend avondmaal worden gehouden; in de zomer zal dit een kringviering zijn.

Uw reacties en tips kunt u kwijt bij de voorzitter van de diaconie (Rietje Rustema) of de voorzitter van de Commissie Eredienst (Joep Dubbink). Spreek ons aan na de dienst, of via contact.

‘Rond de tafel, in de kring,
staat ons land, de oogst voor ogen,
– neem en eet, drink en gedenk,
proef hoe zoet: Gods mededogen,
die ons schenkt in de woestijn
brood en wijn’. 

NLB 287:4

avondmaal, brood en wijn

In De Schutse proberen we een kringviering van het avondmaal, ter afwisseling van een lopende viering. We willen het meerdere keren proberen en dan evalueren. Juni 2018 hebben we de kringvorm voor het eerst uitgeprobeerd. Aan alle praktische zaken, zoals voldoende zitplaatsen, is gedacht.

Avondmaal kun je op verschillende manieren vieren. Elk van die manieren drukt iets uit van wát we vieren. In de kerk naar voren komen en vooraan brood en wijn ontvangen is niet de enige mogelijkheid. We zijn in onze gemeente gewend aan diverse vormen van vieren. In De Schutse is een lopende viering gebruikelijk, de Thamerkerk kende een kringviering en op Witte Donderdag zitten we samen aan een gedekte tafel. Deze laatste vorm is in een volle kerk op zondagmorgen niet haalbaar.  Na overleg in Commissie Eredienst en Diaconie denken we dat een kringviering zoals deze in de Thamerkerk plaatsvond ook in De Schutse mogelijk is. Avondmaal gaat over het tastbaar ontvangen van Gods liefde en genade, en dat doe je niet individueel maar samen. Een kring, we zingen er soms van, legt meer de nadruk op het aspect van gemeenschap. In de kring zie je elkaar, je bent verbonden met Christus en met elkaar. Er is daarom besloten deze vorm enkele keren te proberen en daarna te evalueren of deze vorm een mooie aanvulling is op onze wijze van vieren in De Schutse. Ook wanneer het mogelijk blijkt, zal de kringviering niet de enige vorm worden, maar zal deze wijze van vieren afgewisseld blijven worden met de bekende lopende viering.

Natuurlijk wordt aan praktische zaken gedacht: er komen voldoende zitplekken voor diegenen die niet zo lang kunnen staan en er komt een extra helper voor druivensap. Predikanten, diakenen en leden van de Commissie Eredienst staan open voor uw reacties en voorstellen tot verbetering.

Ds. Florisca van Willegen / ds. Joep Dubbink