Avondmaal

Maaltijd van de Heer

Schrift en tafel in de Kerkdienst

Zondag 27 augustus vieren we de dienst van Schrift en Tafel.


Help jij bij avondmaal?

Een groepje ‘helpers bij het avondmaal’ is fijn. Deed je al mee? Of wil je dat nu ook gaan doen? Laat het Trudy weten!
t.joosse-ridder@pkn-uithoorn.nl
06-27582219


avondmaal, brood en wijn

Schrift en tafel

Verbondenheid met de Heer en met elkaar brengen we tot uitdrukking door het samen vieren van de maaltijd van de Heer. In de dienst wordt het duidelijk uitgelegd. Het brood wordt vooraf met inachtneming van de hygiëne voorgesneden door de koster. Wijn en druivensap worden in afzonderlijke bekertjes klaargezet. Bij lopen houden we voldoende afstand, ook van mensen die nog zitten. Kunt u niet lopend deelnemen? Dan worden brood en beker bij u gebracht.

Ook thuis

Niet iedereen zal naar de dienst kunnen komen. We vinden het wel belangrijk dat ieder die dat wil ook mee kan vieren. Hetzij in de kerk, hetzij vanuit huis. We nodigen u daarom uit om, als u zich daar prettig bij voelt, thuis gelijktijdig met ons mee te vieren. Dat kunt u doen door zelf vooraf aan de dienst ook een stukje brood en een beker wijn/druivensap neer te zetten. We hopen dat velen daarvan gebruik maken, zodat we een viering hebben waarin de mensen in De Schutse en de mensen thuis zich met elkaar verbonden weten.

Dienst van Schrift en tafel

Avondmaal kan gevierd worden aan tafels, maar in De Schutse lopen we gewoonlijk naar voren en krijgen daar brood en wijn gedeeld. Of we vieren in een kring. Iedereen is welkom, ook kinderen. Dus is er naast wijn ook druivensap. Bij het meekijken thuis de Maaltijd meevieren met eigen brood en wijn of druivensap is een mogelijkheid voor wie niet kan of wil komen. Helaas mogen we de kring van vierende kerkgangers niet in beeld brengen. De beelden komen op internet en sommige gemeenteleden vinden het niet prettig daar in beeld te zijn. De privacywetgeving verbiedt dat zelfs. We hopen dat u zich van harte welkom weet!

‘Rond de tafel, in de kring,
staat ons land, de oogst voor ogen,
– neem en eet, drink en gedenk,
proef hoe zoet: Gods mededogen,
die ons schenkt in de woestijn
brood en wijn’. 

NLB 287:4

schrift en tafel, avondmaal, brood en wijn

Reacties en tips?

Graag! Aan diaconie (Henk Mathlener) of Commissie Eredienst (Joep Dubbink). Spreek ons aan na de dienst, of via contact.