Avondmaal

11 dec

avondmaal, brood en wijn

Schrift en Tafel

De eerstvolgende dienst van Schrift en Tafel vindt plaats op zondag 11 december, de zondag met de mooie naam Gaudete, Verblijd u! We vieren het avondmaal deze keer, na enkele keren een kringviering, weer eens in een lopende viering. Beide vormen blijven we in onze gemeente praktiseren. Voor wijn en druivensap gebruiken we kleine bekertjes.

Verbondenheid met de Heer en met elkaar brengen we tot uitdrukking door het samen vieren van de maaltijd van de Heer. In de dienst wordt het duidelijk uitgelegd. Het brood wordt vooraf met inachtneming van de hygiëne voorgesneden door de koster. Wijn en druivensap worden in afzonderlijke bekertjes klaargezet. Bij lopen houden we voldoende afstand, ook van mensen die nog zitten. Kunt u niet lopend deelnemen? Dan worden brood en beker bij u gebracht.

Ook thuis

Niet iedereen zal naar de dienst kunnen komen. We vinden het wel belangrijk dat ieder die dat wil ook mee kan vieren. Hetzij in de kerk, hetzij vanuit huis. We nodigen u daarom uit om, als u zich daar prettig bij voelt, thuis gelijktijdig met ons mee te vieren. Dat kunt u doen door zelf vooraf aan de dienst ook een stukje brood en een beker wijn/druivensap neer te zetten. We hopen dat velen daarvan gebruik maken, zodat we een viering hebben waarin de mensen in De Schutse en de mensen thuis zich met elkaar verbonden weten.

Dienst van Schrift en tafel · Maaltijd van de Heer

Avondmaal kan gevierd worden aan tafels, maar in De Schutse lopen we gewoonlijk naar voren en krijgen daar brood en wijn gedeeld. Iedereen is welkom, ook kinderen. Dus is er naast wijn ook druivensap. Bij het meekijken thuis de Maaltijd meevieren met eigen brood en wijn of druivensap is een mogelijkheid voor wie niet kan of wil komen. Helaas mogen we de kring van vierende kerkgangers niet in beeld brengen. De beelden komen op internet en sommige gemeenteleden vinden het niet prettig daar in beeld te zijn. De privacywetgeving verbiedt dat zelfs. We hopen dat u zich van harte welkom weet!

‘Rond de tafel, in de kring,
staat ons land, de oogst voor ogen,
– neem en eet, drink en gedenk,
proef hoe zoet: Gods mededogen,
die ons schenkt in de woestijn
brood en wijn’. 

NLB 287:4

schrift en tafel, avondmaal, brood en wijn

Reacties en tips?

Graag! Aan diaconie (Henk Mathlener) of Commissie Eredienst (Joep Dubbink). Spreek ons aan na de dienst, of via contact.