Avondmaal

Na twee keer avondmaal in een kringviering, houden we op 9 september en 28 oktober de Maaltijd van de Heer in een lopende viering, zoals we gewend waren. Zo kunnen we goed vergelijken. Daarna zal besloten worden welke vorm(en) we gaan hanteren en in welke verhouding. Uw reacties en voorstellen tot verbetering kunt u kwijt bij de voorzitter van de diaconie (Rietje Rustema) of de voorzitter van de Commissie Eredienst (Joep Dubbink). Spreek ons aan na de dienst, of via contact.

Avondmaal in de kring

‘Rond de tafel, in de kring,
staat ons land, de oogst voor ogen,
– neem en eet, drink en gedenk,
proef hoe zoet: Gods mededogen,
die ons schenkt in de woestijn
brood en wijn’. 

NLB 287:4

avondmaal, brood en wijn

In De Schutse proberen we een kringviering van het avondmaal, ter afwisseling van een lopende viering. We willen het meerdere keren proberen en dan evalueren. Zondag 24 juni hebben we de kringvorm voor het eerst uitgeprobeerd en ook 15 juli zullen wij het avondmaal in de kring vieren. Aan alle praktische zaken, zoals voldoende zitplaatsen, is gedacht.

Avondmaal kun je op verschillende manieren vieren. Elk van die manieren drukt iets uit van wát we vieren. In de kerk naar voren komen en vooraan brood en wijn ontvangen is niet de enige mogelijkheid. We zijn in onze gemeente gewend aan diverse vormen van vieren. In De Schutse is een lopende viering gebruikelijk, de Thamerkerk kende een kringviering en op Witte Donderdag zitten we samen aan een gedekte tafel. Deze laatste vorm is in een volle kerk op zondagmorgen niet haalbaar.  Na overleg in Commissie Eredienst en Diaconie denken we dat een kringviering zoals deze in de Thamerkerk plaatsvond ook in De Schutse mogelijk is. Avondmaal gaat over het tastbaar ontvangen van Gods liefde en genade, en dat doe je niet individueel maar samen. Een kring, we zingen er soms van, legt meer de nadruk op het aspect van gemeenschap. In de kring zie je elkaar, je bent verbonden met Christus en met elkaar. Er is daarom besloten deze vorm enkele keren te proberen en daarna te evalueren of deze vorm een mooie aanvulling is op onze wijze van vieren in De Schutse. Ook wanneer het mogelijk blijkt, zal de kringviering niet de enige vorm worden, maar zal deze wijze van vieren afgewisseld blijven worden met de bekende lopende viering.

Natuurlijk wordt aan praktische zaken gedacht: er komen voldoende zitplekken voor diegenen die niet zo lang kunnen staan en er komt een extra helper voor druivensap. Predikanten, diakenen en leden van de Commissie Eredienst staan open voor uw reacties en voorstellen tot verbetering.

Ds. Florisca van Willegen / ds. Joep Dubbink