Avondmaal

Avondmaal · Dienst van Schrift en tafel · Maaltijd van de Heer

Avondmaal kan gevierd worden aan tafels, maar in De Schutse lopen we naar voren en krijgen daar brood en wijn gedeeld. Iedereen is welkom, ook kinderen. Dus is er naast wijn ook druivensap.

Avondmaal in de kring?

Er zijn in 2018 een aantal kringvieringen geweest, (zoals we dat ook in de Thamerkerk gewend waren). Vrij algemeen werd de kringviering van het avondmaal op 9 december als rommelig ervaren. Bij een grote groep bezoekers lijkt een viering met een (grote) kring minder geschikt. Toch leeft in de gemeente ook de wens naar kringvieringen. Voorlopig alleen in de relatief rustige zomerperiode.

‘Rond de tafel, in de kring,
staat ons land, de oogst voor ogen,
– neem en eet, drink en gedenk,
proef hoe zoet: Gods mededogen,
die ons schenkt in de woestijn
brood en wijn’. 

NLB 287:4

avondmaal, brood en wijn

Liefde en genade samen ontvangen

Avondmaal kun je op verschillende manieren vieren. Elk van die manieren drukt iets uit van wát we vieren. In de kerk naar voren komen en vooraan brood en wijn ontvangen is niet de enige mogelijkheid. We zijn in onze gemeente gewend aan diverse vormen van vieren. In De Schutse is een lopende viering gebruikelijk, de Thamerkerk kende een kringviering en op Witte Donderdag zitten we samen aan een gedekte tafel. Deze laatste vorm is in een volle kerk op zondagmorgen niet haalbaar.  Na overleg in Commissie Eredienst en Diaconie denken we dat een kringviering zoals deze in de Thamerkerk plaatsvond ook in De Schutse mogelijk is. Avondmaal gaat over het tastbaar ontvangen van Gods liefde en genade, en dat doe je niet individueel maar samen. Een kring, we zingen er soms van, legt meer de nadruk op het aspect van gemeenschap. In de kring zie je elkaar, je bent verbonden met Christus en met elkaar. Er is daarom besloten deze vorm enkele keren te proberen en daarna te evalueren of deze vorm een mooie aanvulling is op onze wijze van vieren in De Schutse. Ook wanneer het mogelijk blijkt, zal de kringviering niet de enige vorm worden, maar zal deze wijze van vieren afgewisseld blijven worden met de bekende lopende viering.

Natuurlijk wordt aan praktische zaken gedacht: voldoende zitplekken voor diegenen die niet zo lang kunnen staan, een extra helper voor druivensap.

schrift en tafel, avondmaal, brood en wijn

Reacties en tips?

Graag! Bij de voorzitter van de diaconie of de voorzitter van de Commissie Eredienst (Joep Dubbink). Spreek ons aan na de dienst, of via contact.

Ds. Florisca van Willegen / ds. Joep Dubbink