Begrijp je wat je leest?

Terugblik

Bezinning en verdieping

Begrijp je wat je leest?

Methoden van bijbeluitleg · 2

Dit was 21 februari 2019 in De Schutse

De Bijbel kan iedereen lezen, maar ‘begrijp je ook wat je leest?’ vroeg al 2000 jaar geleden iemand aan een ander. Sindsdien hebben we alleen maar meer ontdekt hoe lastig het lezen van die verhalen is, hoe ieder daar het hare en zijne in leest en hoe prettig het zou zijn om daar wat handvatten voor te hebben.

De eerste van twee leerhuisavonden ging het over vrij technische methoden van lezen, zoals die in de afgelopen eeuwen zijn ontwikkeld (materiaal beschikbaar op de website). De tweede avond gaan we verder op een iets ander spoor. Bij het lezen van de Bijbel krijg je namelijk antwoord op de vragen die je stelt. Welke vragen ga jij stellen?! Nieuwe lezers komen met nieuwe, onverwachte vragen.

Vrouwen vragen al lang hoe het zit met de vrouwen in de Bijbelverhalen en wat je moet met teksten die soms vrouwonvriendelijk zijn, soms alleen maar zo gelezen worden. Mensen uit andere culturen vroegen, waarom de bijbel toch zo vaak door een westerse bril wordt gelezen, en mensen aan de onderkant van de samenleving hebben speciale aandacht voor de belangen van verteller en lezer: wie heeft baat bij dit verhaal. Al die vragen hebben hun goed recht. Een avond om iets te ervaren van eigentijdse benaderingen en van nieuwe vragen. Codewoorden: contextuele, materialistische, feministische, groene- en queer-bijbeluitleg. Van harte welkom!

Inleider: ds. Joep Dubbink

De presentatie van de eerste avond vindt u hier: Presentatie Methoden van bijbeluitleg

De gebruikte voorbeeldtekst hier: Tekst leerhuisavond Methoden van bijbeluitleg

De presentatie van de tweede avond: Presentatie methoden van bijbeluitleg 2