Begrijp je wat je leest?

31 jan en 21 feb

Bezinning en verdieping

Begrijp je wat je leest?

Over methoden van bijbeluitleg

Over de uitleg van de Bijbel heeft iedereen haar of zijn eigen ideeën, en dat mag natuurlijk. Tegelijk is bijbeluitleg óók een vak, een wetenschap die al eeuwen beoefend wordt. Tussen die beide manieren van lezen zijn soms behoorlijke verschillen. De gelovige leest vaak met engagement, neemt de tekst zoals die er staat, en laat zich direct aanspreken: ‘De Heer is mijn Herder’, dat gaat over mij, in 2019. De vakmatige uitlegger kijkt naar die tekst met een zekere methodische achterdocht en stelt vragen: wie was die schrijver die ‘mijn’ schreef, wanneer schreef ‘ie dat, waarom, wat bedoelde ‘ie met ‘Herder’?

Verschil is er, maar sluiten die twee manieren van lezen elkaar nu uit? Ik mag hopen van niet, want ik ben wekelijks grens­ganger tussen beide! En ik ben overtuigd dat ze elkaar positief kunnen beïnvloeden. Twee avonden wil ik daarmee aan de slag. De eerste gaat vooral over de literaire en historische uitlegmethoden, zoals die sinds de 18e eeuw ontwikkeld zijn: een kleine basiscursus ‘vakkundig Bijbellezen’. Op de tweede avond wordt het nóg spannender.

Donderdag 31 januari en donderdag 21 februari 20.00 uur in De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn
Inleider ds. Joep Dubbink