Bibliodrama

Bezinning en Verdieping

10 feb 2022

Bibliodrama

Madelon Verwer-Ramp (beeldend therapeut) ging met ons aan de slag om een Bijbelverhaal tot leven te brengen.

Op afstand dichterbij het verhaal

Door de rol in te nemen van één van de personages komt een Bijbelverhaal dichterbij en kan het betekenis krijgen. Het onderwerp ‘de verlamde man’ leent zich niet goed voor de 1,5 meter-regel. Er is nu gekozen voor het verhaal uit Marcus 6:45-52, ‘als de stormwind gromt’.

Je neemt de rol op je van één van de Bijbelfiguren. Je verkent wie hij of zij was, wat hem of haar bezielde. Je word in die rol met verschillende tegenstrijdige emoties en overtuigingen geconfronteerd. Je verkent wat deze persoon beweegt en wat jou beweegt wanneer je een ander wilt helpen. Veel Bijbelverhalen blijken confronterend te zijn. Ze nodigen uit zowel het gedrag van een Bijbelfiguur te onderzoeken, als ook indirect dat van jezelf.

Bibliodrama speel je in wisselwerking met anderen, met ieder een eigen verhouding tot het verhaal dat centraal staat. Zo kan je een rol alleen maar spelen in interactie met de andere rollen: vrienden, Jezus, omstanders. De deelnemers laten samen het verhaal tot leven komen. In de speelruimte die je samen creëert, onderzoek je daden, dilemma’s en keuzes van verhaalfiguren en tegelijkertijd onderzoek je ook jouw verhouding daartoe. Op deze manier kan een Bijbelverhaal heel dichtbij komen en nieuwe betekenis krijgen.

 

therapie-pezzettino.nl/groepen