Bijbel en Koran

Bezinning en Verdieping

22 februari 2022

Adam en Eva

De eerste zonde in de Bijbel en in de Koran

Wij willen de concrete bijbelteksten en teksten uit de Koran over Adam en Eva en de visie op de zondeval in de Bijbelse en Islamitische exegese vergelijken. Op die manier proberen we inzicht in elkaars en het eigen geloof bij de bezoekers te bevorderen. De inleiders zijn Joep Dubbink, predikant van onze gemeente en bijzonder hoogleraar Oude Testament aan de VU en Yaser Ellethy, hoofddocent Koranexegese-Hadithwetenschappen en directeur van het Centrum voor Islamitische Theologie (CTI) aan de VU. Zij zullen niet alleen de teksten verklaren, maar ook ingaan op de benaderingen van het scheppingsverhaal, de menselijke zondigheid en de persoonlijke verantwoordelijkheid, zoals die in de bijbelse theologie, respectievelijk in de islamitische theologie worden gehanteerd. Na de inleidingen is er ruim gelegenheid voor vragen.

Namens de commissie Bezinning en verdieping
Tymen van der Ploeg