Paasgroen

Buiten kan er nog meer bij,
in het Paastuintje

Liturgisch bloemschikken

In de veertigdagentijd stond in 2021 er elke zondag een apart bloemstuk op de tafel, dat werd steeds toegelicht. Elke volgende viering een beetje anders. De verandering liet zien dat wij onderweg zijn naar Pasen. Het thema van de veertigdagentijd-campagne Kerk in Actie was toen Alles komt goed, gebaseerd op het jaarthema Van U is de toekomst. Dat kan te makkelijk klinken. Voor veel mensen op deze wereld is het misschien moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om daar nu al iets van te laten zien door zieken te verzorgen, armen te eten te geven en vluchtelingen onderdak te bieden. Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goedkomt. Het uiteindelijke liturgische bloemstuk is cadeau gegeven aan ds Joep Dubbink. Welverdiend als dank voor de hele paascyclus in de Goede Week, inclusief de feestelijke viering van Eerste Paasdag.

Bloemengroep

Er een bloemengroep die zorgt dat er op zondag een mooi boeket voor in de kerk staat. Ook vragen we soms aandacht voor ‘liturgisch bloemschikken’, met extra bloemstukken bij speciale vieringen.

Bloemengroet

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet uit de gemeente naar …’

Om de privacy wordt de aanleiding van de bloemengroet en het adres niet genoemd in de kerkdienst of de Zondagsbrief. Als je een adres nodig hebt, vraag onze scriba.