Bloemen

Liturgisch bloemschikken

In de veertigdagentijd stond er elke zondag een apart bloemstuk op de tafel, toegelicht door Loes Willems. Elke volgende viering een beetje anders. De verandering laat zien dat wij onderweg zijn naar Pasen. Het thema van de veertigdagentijd-campagne Kerk in Actie is ‘Alles komt goed’. Dit thema is gebaseerd op het jaarthema ‘Van U is de toekomst’. Dat kan gemakkelijk klinken en voor veel mensen op deze wereld is het misschien moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om daar nu al iets van te laten zien door de zieken te verzorgen, de armen te eten te geven en de vluchtelingen onderdak te bieden. Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goedkomt.

Het uiteindelijke liturgische bloemstuk is cadeau gegeven aan ds Joep Dubbink. Welverdiend als dank voor de hele paascyclus in de Goede Week, inclusief de feestelijke viering van Eerste Paasdag.

Bloemengroep

Er is in juni een bloemengroep opgericht! Deze groep bestaat uit de vrijwilligers Klazien Veldhuis, Binnie Klinkenberg, Henriëtte Wezelman, Tiny van Oostveen, Loes Willems, Corry van Gaalen en  Joke Bos. Vanaf 1 juli zorgen we dat er op zondag een mooi boeket voor in de kerk staat. Ook vragen we aandacht voor ‘liturgisch bloemschikken’, met extra bloemstukken bij speciale vieringen.

Bloemengroet

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet uit de gemeente naar …’

Om de privacy wordt de aanleiding van de bloemengroet en het adres niet genoemd in de kerkdienst of de Zondagsbrief. Als je een adres nodig hebt, vraag het scriba Joke Bos.