Bommel en de Bijbel

Heer Bommel en de Bijbel

In oktober 2021 was er in De Schutse een tentoonstelling over Olivier B. Bommel, een heer van stand. De tentoonstelling werd  geopend met een lezing van Klaas Driebergen, bedenker van de expositie.

Kijk de kerk

Klaas Driebergen bedankt!

Marten Toonder legde in zijn verhalen mens en maatschappij onder de loep. Zijn Bommelverhalen vormen een spiegel van de ontwikkelingen in het Nederland van 1950-2000. Ook het christelijke aspect van de Nederlandse volksaard komt daarbij aan de orde, met name het calvinistische protestantisme. Maar ook voor katholieken en andersgelovigen biedt de spiegel die Toonder zijn lezers voorhoudt een blik van herkenning.

Bommel/Toonder-expert Klaas Driebergen maakte deze expositie in De Schutse. Over de Heer van Stand en zijn jonge vriend Tom Poes. Over ethische en andere kwesties. Welke raakvlakken zijn er bijvoorbeeld met zaken uit de bijbel en met de tale Kanaäns?


Tentoonstelling gebaseerd op het boek Bommel en Bijbel van Klaas Driebergen.
Teksten Rob van Eijck, grafische verzorging Rob van der Nol, copyright illustraties en Bommelteksten Het Toonder Auteursrecht
In de NPS hoorspel serie zijn Olivier B. Bommel en zwartkijker Zwadke Kornelisz te horen in het verhaal Heer Bommel en de Zwarte Zwadderneel


Impressie van de expositie (2018 in De Grote of St. Bavokerk te Haarlem)