Oecumenische reis

OECUMENE

Met diaken Rob Mascini naar Rome!

11 tot en met 16 juni 2018

In de maand juni ga ik met een kleine groep mensen naar Rome. Samen gaan we de stad bekijken en de heiligdommen bezoeken. Het is een oecumenische reis.

We zullen ons laten inspireren door de oudste afbeeldingen van ons geloof. Het zijn prachtige mozaïeken en eeuwenoude fresco’s.

Natuurlijk zullen we de paus ontmoeten en zullen we de eucharistie vieren in de Friezenkerk. We dwalen door de oude straatjes van de stad. We bezoeken de grote monumenten. En ik breng u naar de plekjes waar de gewone toeristen niet komen, het huisje van Petrus, zijn graf diep onder de sint Pieter, prachtige onbekende kerkjes en pleintjes. En natuurlijk rusten we uit op de terrasjes van de stad.

Voor wie mij niet kent: ik ben diaken Rob Mascini van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Ik ken Rome goed omdat ik er vaak moest zijn voor mijn studie over de oudheid.

U kunt zich nog bij ons aansluiten. Op zaterdag 7 april is er om 11.00 uur een info bijeenkomst. Deze wordt gehouden in het parochiehuis van de RK. Kerk in Hoofddorp (Kruisweg 1071, 2131CT Hoofddorp). In verband met de koffie is het fijn als u zich van tevoren aanmeldt via robmascini@gmail.com of tel. 023-5291484. Op deze bijeenkomst kunnen we afspreken hoe we reizen en waar we logeren (meestal in een kloosterhotel).

De prijs is afhankelijk van de grootte van de groep.

Kijkt u ook op mijn website www.romereizen.one

Pastor Rob Mascini

 

Thamerkerk

Verhuur Thamerkerk 

De Ethiopisch Orthodoxe Kerk in Nederland zal de Thamerkerk gaan huren voor haar diensten. Nu maakt deze gemeente nog gebruik van de Handwegkerk in Amstelveen. Er wordt onderzocht of de Thamerkerk misschien zelfs aan hen verkocht kan worden. De Thamerkerk uit 1834 werd tot september 2017 gebruikt voor kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Uithoorn.

BHV oefening in de Schutse

Woensdagavond 30 mei heeft er een gecombineerde oefening van onze BHV-ers, het AED team Uithoorn en Ambulancezorg Amsterdam-Amstelland plaats in De Schutse. Als BHV-ers willen wij voorbereid zijn voor het geval er iets met iemand in de Schutse gebeurt daarom gaan wij oefenen. Wij hebben een Lotus-slachtoffer die in de kerkzaal onwel wordt, evenals de BHV-ers, het AED-team en de ambulances. Wat wij nog zoeken zijn vrijwilligers die in de kerkzaal willen zitten zodat wij ook de ontruiming kunnen oefenen, want wanneer stoelen aan de kant geschoven zijn, kunt u er dan met de rollator nog uit, hebben wij het in de gaten als u moeilijker te been bent? Wanneer het nodig is willen wij graag helpen, helpt u ons nu oefenen? Om 19.45 staat de koffie klaar zodat wij om 20.00 uur kunnen starten. Wij zijn er, u ook?

College van Kerkrentmeesters: Herman Veldman – secretaris.

zwo

Versterk de kleine kerken in Bangladesh

Eerste Pinksterdag 20 mei collecteren we voor de christelijke bevolkingsgroepen, die in het islamitische Bangladesh tot de armste behoren. Zij kunnen nauwelijks lezen en schrijven en hun voorgangers evenmin. De kerk in het district Mymensingh (MCCP), partner van Kerk in Actie biedt hulp in allerlei vormen. De kinderen krijgen wekelijks Bijbelonderwijs en leren lezen schrijven en huiswerkbegeleiding. Veel ouders kunnen ook niet lezen en schrijven, iedere hulp is dus welkom. De volwassenen krijgen taalcursussen en ook Bijbelonderwijs. Maar van de Bijbel lezen, kun je niet eten. Vrouwen wordt naaicursussen aangeboden, zodat ze vanuit huis extra geld kunnen verdienen. Met een microkrediet kunnen ze ook een eigen naaimachine kopen. Verder worden er ook microkredieten verstrekt aan gemeenteleden om trainingen te volgen. Ze leren groente te verbouwen of om dieren te verzorgen. Zo kunnen ze hun inkomen te vergroten en een beetje boven de armoedegrens uitkomen. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk, samen met MCCP, om deze gemeenschappen hoop te geven, niet alleen in Bangladesh, maar ook elders in de wereld.

Bijenhouden biedt jongeren toekomst

Guatemala werd tientallen jaren geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. De bevolking heeft daarna nog veel last van corruptie en geweld. Zoals meestal na zo’n oorlog is er sociale en economische ongelijkheid. Vooral de jongeren die tot de Maya bevolking behoren hebben nauwelijks kans op onderwijs en werk. Vredescentrum Barbara Ford, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen en wil deze jongeren onder andere opleiden tot imker of een opleiding als textielbedrukker. Het Vredescentrum Barbara Ford heeft daartoe een organisatie in het leven geroepen, die op hun beurt jongeren onderbrengt in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Ze leren ook op te komen voor hun rechten, op die manier krijgen ze de kans om inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden te verbeteren. Zo zijn er jongeren die nu een eigen onderneming hebben als imker. Met de opbrengst van de honing zorgen ze voor inkomen voor de familie. Dankzij het Vredescentrum Barbara Ford en Kerk in Actie is hun droom in vervulling gegaan. Het Centrum wil de komende periode doorgaan met dit werk. Vanzelfsprekend met onze steun. De ouderen onder ons hebben misschien vroeger het radiopraatje beluisterd van Dr. F.I. Brouwer, een bioloog die in de jaren ‘50 en ‘60 wekelijks over de natuur vertelde. Hij besloot zijn verhaal altijd met de woorden ‘wat leeft en bloeit en ons altijd weer boeit’. Wij hopen dat voor deze jongeren het leven weer boeit en bloeit. Zondag 10 juni collecteren wij hier voor. Natuurlijk ook warm aanbevolen.

Namens ZWO, Fred van de Water

Senioren – busreis

Senioren – busreis

Op zaterdag 22 september 2018 is er weer het jaarlijkse busreisje. Onze chauffeur is Annelies Versteijne. Als u eerder mee geweest bent, dan weet u dat zij altijd mooie verhalen vertelt over bezienswaardigheden tijdens de toeristische route. Zij rijdt ons die dag via mooie wegen naar Rotterdam Airport waar we een koffiestop hebben. We rijden door het Zeeuwse land en horen ook daar verhalen over. In Bruinisse stoppen we voor een heerlijk diner. In Ouwerkerk bezoeken we het Watersnoodmuseum.

Heeft u zin om mee te gaan? Geef u dan snel op!

Bij deelname van minder dan 40 personen kan het reisje helaas niet doorgaan. Als u een dieet heeft, geef dat dan door, dan houden we daar rekening mee. Wanneer u een rollator gebruikt, kan die mee. Indien u een rolstoel gebruikt neem dan een opvouwbare rolstoel mee én een begeleider. Samen maken we er een fijn en gezellig uitje van.

We verzamelen om 8.15 uur bij De Burght, Potgieterlaan. Onze thuiskomst is ongeveer 18.30 uur.

De kosten voor het reisje zijn € 54,00 per persoon. De diaconie draagt € 10,00 per persoon bij aan de kosten. Hartelijk dank daarvoor. Dus u betaalt maar € 44,00. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer: NL 78 INGB 0001 6490 71 t.n.v. J. Beunder–Blom onder vermelding van ‘Senioren Busreis’. Opgeven voor de busreis bij Jasperien van Haaften, 0297-521519 of bij Co Beunder, 0297-565904.

Met vriendelijke groet namens de seniorencommissie, Co Beunder.

Vrijwilligersavond

Vrijwilligersavond
voor iedereen die iets in onze gemeente …
doet …
ooit heeft gedaan … 
(misschien) van plan is te gaan doen!

Kees Posthumus, theatermaker
op 8 juni in De Schutse

Onze gemeente zou niet kunnen bestaan zonder al die mensen die zich, ieder op zijn/haar eigen manier, inzetten om met elkaar deze levende en levendige gemeenschap van Christus te zijn. De kerkenraad is zich dat zeer bewust en wil haar waardering uitspreken door iedereen die zich op wat voor manier dan ook voor de gemeente inzet, uit te nodigen op 8 juni.

Kees Posthumus komt dan samen met Henk van Glabbeek een muzikale en actuele hervertelling presenteren van het Bijbelboek Esther. Het verhaal over Esther speelt in het huidige Iran. Kees vertelt, Henk speelt Perzische instrumenten, zoals de tar, de sitar en de duduk. We zijn heel blij dat we deze druk bezette professionele artiesten naar Uithoorn hebben weten te halen.

Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:

  • vanaf 19.45 uur is de inloop met koffie/thee en iets lekkers in de ontmoetingsruimte.
  • Om 20.15 uur verhuizen we naar de kerkzaal en is er een welkomstwoord.
  • Om 20.30 uur begint de voorstelling ‘Esther’, duur ongeveer een uur.
  • Om 21.30 uur is er gelegenheid voor ontmoeting en een hapje en een drankje.

Om in te kunnen schatten hoeveel mensen wij kunnen verwachten, stellen wij het op prijs als u zich aanmeldt via een van de inschrijflijsten die bij de ingang van de kerkzaal op de tafels liggen. Als u vervoer nodig hebt kunt u dat hierop aangeven. ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’, dan wordt het vast een ware uitsmijter van het seizoen!

Het organisatiecomité,
Johan Burger, Tymen van der Ploeg, Rietje Rustema, Gerie van Schaik

Uit de Kerkenraad

Stand van zaken Thamerkerk

Er gaan geruchten dat de Thamerkerk verkocht is. Dat is niet het geval. De kerkrentmeesters zijn druk bezig met verkoop maar deze is nog niet definitief. Wel is het zo dat er een zeer geïnteresseer-de partij is gevonden. Dat is de Ethiopisch Orthodoxe Kerk in Nederland, die op dit moment nog ge-bruik maakt van de Handwegkerk in Amstelveen. Deze gemeenschap gaat vanaf 1 juni aanstaande wel alvast haar erediensten vieren in de Thamerkerk. Zij worden daarmee tot de onderhandelingen zijn afgerond, met vooralsnog onbekende uitkomst, huurder/gebruiker van de Thamerkerk.

Nieuwe penningmeester

De kerkenraad heeft in de laatste vergadering besloten Willem Biesheuvel te benoemen als penning-meester van het College van Kerkrentmeesters. We zijn erg blij dat hij deze taak na de zomer op zich wil nemen. U als gemeenteleden hebt de gelegenheid om hiertegen bezwaar in te brengen. U kunt dat doen tot 30 mei via de scriba: scriba@pkn-uithoorn.nl. Als er geen bezwaren binnen ko-men, zal Willem in oktober bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester met de taak van pen-ningmeester.

Meer weten? Vraag het Marianne Mak

Charismatische gebedsgroep

Charismatische Gebedsgroep Emmaus

Op de eerste maandagavond van de even maanden bent u van harte welkom om zich bij onze gebedsgroep aan te sluiten. We proberen de Heilige Geest de ruimte te geven door onze spontane gebeden en gezangen. We willen luisteren naar zijn Woord, zijn stil en dan ervaren we dat ook in onze tijd de Heilige Geest ons inspireert. Heel eenvoudig als kinderen van Onze Vader je geliefd weten.

We komen samen op: Maandag 4 juni, 6 augustus, 1 oktober en 3 december in 2018. Van 19.30-21.00 uur in de pastorie van De Burght. Graag vooraf even tel. 567848 bellen of het doorgaat.

Namens de gebedsgroep,
Marlies van der Lelij (gespreksleider)

 

Perki

Samen kerken met Perki

Op zondag 27 mei, om 14.00 uur, bent u van harte welkom in de dienst die we samen met Perki houden in De Schutse. Perki is een geloofsgemeenschap van mensen met Indonesische wortels. Perki houdt sinds een jaar of drie op de eerste en vierde zondag van de maand een dienst in De Schutse. U bent daar altijd welkom, maar op 27 mei is er voor het eerst een dienst die door Perki en PGU samen is voorbereid. Ds. Florisca van Willegen en ds. Mozes Tahitu gaan voor. Het zou mooi zijn als we met een grote groep van de PGU deelnemen aan deze dienst. Het thema is ‘verbondenheid’ en de dienst is tweetalig: Indonesisch en Nederlands. Er is kindernevendienst. De dienst duurt van 14.00 tot ongeveer 15.00 uur. Daarna is er ramah tamah, gezellig samenzijn met voor iedereen iets te drinken en te eten (tegen vergoeding). Perki Amsterdam Buitenveldert te Uithoorn is onderdeel van de Protestantse Gemeente Perki Nederland, sinds kort lid van de Protestantse Kerk Nederland.

Meer informatie bij Marianne Mak

Pieter Oberholzer

Ontmoet ds Pieter Oberholzer op woensdagavond 16 mei

Begin jaren ’90 is ds. Pieter Oberholzer een aantal jaren onze gemeentepredikant geweest. Hij is daarna weer terug gegaan naar zijn geboorteland Zuid-Afrika en heeft daar de organisatie IAM (Inclusive Affirming Ministries) opgezet. Ds. Oberholzer is, na zijn pensionering, nog steeds als adviseur actief, andere predikanten hebben zijn werk overgenomen.

IAM heeft een visie van geloofsgemeenschappen in Afrika waar ieder mens welkom is, ook mensen die niet hetero zijn, maar lesbisch of gay. IAM werkt aan deze visie met programma’s die de LGBTI-gemeenschap, ouders, familie en vrienden en mensen met Hiv of Aids ondersteunen. Met deze programma’s en met dialoog wordt er gebouwd aan gastvrije, bevestigende en inclusieve geloofsgemeenschappen.

De Stichting Bijzonder Pastoraat Kaapstad, evenals Kerk in Actie en Icco, ondersteunt het werk van de organisatie IAM vanuit Nederland. Als Diaconie ondersteunen wij, dankzij u, dit werk van harte. In een kerk is ieder mens welkom.

Ds. Pieter Oberholzer is een paar dagen in Nederland en komt op woensdagavond 16 mei naar Uithoorn. Bent u ook benieuwd hoe het met hem en zijn organisatie gaat? U bent van harte welkom in De Schutse (aanvang 20:00 uur, inloop met koffie vanaf 19.45 uur).

Namens het College van Diakenen, Martin Joosse

Meer informatie bij Riet Westera en Martin Joosse (tel. 564519).

I AM Inclusive & Affirming Ministries
iam.org.za

Stichting Bijzonder Pastoraat Kaapstad
ANBI gegevens