Dorothygemeenschap

Bezinning en verdieping

15 sept

Het Noëlhuis en de Dorothy-gemeenschap

Het Jeannette Noëlhuis is een christelijke woongemeenschap waar zo’n veertien ongedocumenteerde migranten tijdelijk worden opgevangen. Zij hebben vaak al een tijd van logeeradres naar logeeradres gereisd of hebben op straat geleefd. De kernbewoners van het Noëlhuis proberen voor hen een veilige, warme woonomgeving te bieden. Een plek om even op adem te komen en te ervaren dat je niet alleen een nummer bent, maar ook een mens. Zo hebben mensen de rust om weer aan hun toekomst te werken en bijvoorbeeld voorbereidingen te treffen voor een (nieuwe) procedure, te wachten op papieren uit het land van herkomst, of te werken aan terugkeer. Het Noëlhuis weet zich geïnspireerd door de diepgelovige Dorothy Day, die ‘huizen van gastvrijheid’ combineerde met activisme voor een rechtvaardige wereld. Ook in het Noëlhuis zijn gebed en activisme belangrijke onderdelen van de gemeenschap. Een aantal jongere betrokkenen van het Noëlhuis is sinds augustus 2020 een nieuwe woongemeenschap gestart: de Dorothy-gemeenschap. Aan Middenweg 1, Amstelveen, in de Bovenkerkerpolder tegen Uithoorn aan. Zij werken samen met het sociale boerderij-project van de Protestante Diaconie Amsterdam, wat op het kavel ertegenover ligt. Over hun werk, hun leven en hun inspiratie komen de leden van de nieuwe Dorothy-gemeenschap graag vertellen, woensdag 15 september 2021 in De Schutse om 20.00 uur.

18 sept

Handen uit de mouwen voor de Dorothy-gemeenschap

Om deze plek (nu nog een tijdelijke woonunit op het erf) uit te laten groeien tot een mooie, gastvrije plek is er nog veel kluswerk nodig! Vrijwilligers zijn dus altijd welkom! Iedereen die tijd en energie heeft wordt van harte uitgenodigd om te komen helpen op de klusdag op zaterdag 18 september 2021. We hopen dat er ten tijde van de klusdag kindercoaching plaatsvindt op het erf, dat er een moestuin is, er een mooi vrijwilligersproject loopt (tweedehands fietsen werkplaats?) en voorbijgangers & buurtbewoners zich altijd welkom voelen om een kop koffie te komen drinken!

Graag horen we vooraf wie mee willen helpen op deze klusdag, zodat we kunnen doorgeven op hoeveel personen gerekend kan worden. En als u maar een gedeelte van de dag kunt, dan is dat uiteraard ook prima.
 Opgave kan tot maandagavond 13 september 2021 via bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl

zaterdag 18 september 2021
Middenweg Bovenkerkerpolder 1, 1188 WR Amstelveen

 

Aandachtswand

Ook de Aandachtswand lag er een beetje verlaten bij gedurende onze afwezigheid in de kerk. Er is wel altijd de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken en het ziet er netjes uit, maar toch zie je wel dat er geen persoonlijke aandacht is geweest. Dat gaat ook weer veranderen.

Vanaf 5 september zorgen wij weer voor een mooie plek in de kerk, waar je even kunt zijn, een kaarsje opsteken, iets opschrijven, een moment tot jezelf komen, voor of na de dienst. Na de koffie worden de kaarsen weer uitgedaan, maar wat er van over is, mag later verder branden. Dus: je kunt ook nu terecht, maar ‘echt’ wordt het pas weer in september. Wees van harte welkom en ervaar het moment.

Met een groet van de Aandachtswandgroep
Binnie, Eva, Tiny, Henriëtte

Zondagsheiliging

Zondagsheiliging

Verschuivende normen en waarden in 65/70 jaar tijd

Bij het opschrijven van mijn herinneringen aan de periode dat ds. Rothuizen (1952-1957) in Uithoorn stond, viel mij op hoe normen en waarden sinds die tijd verschoven zijn.

Een drietal voorbeelden wil ik daarvan noemen.

1. Het is de periode dat ik ruim twee jaar in militaire dienst ben geweest. We hadden in het weekend vrij van zaterdag 12 uur tot zondagavond 24 uur.

Je mocht dan naar huis gaan of kon ook in de kazerne blijven. Ik ging graag naar huis want ik kon dan mijn vrienden, later mijn vriendin, ontmoeten. Dat betekende dat ik op zondagavond met het openbaar vervoer naar de kazerne terug moest. Mijn vader was principieel tegen reizen op zondag. Dat deed je niet. Je ouders vonden dat geen zondagsheiliging.

Ik heb toen aan mijn vader voorgelegd: ‘Wat heeft u nu liever, dat ik me in de kazerne loop te vervelen en alleen voel, of dat ik hier thuis mijn vrienden kan ontmoeten en gezellig bij jullie ben en mee ga naar de kerk?’ Hij legde zich hierbij neer, dus ging ik elk weekend naar huis of, later, naar mijn vriendin die in Terneuzen woonde. Voor 24 uur ’s avonds was ik dan weer terug in de kazerne.

2. In die tijd mocht je op zondag niet fietsen. Dus gingen we altijd twee keer per zondag lopend vanaf de Wilhelminakade naar de kerk in Amstelhoek. Vooral ’s morgens kwam je dan de Hervormde broeders en zusters uit Amstelhoek tegen, die naar de Thamerkerk aan de Amstel liepen, altijd elkaar vriendelijk groetend.

Je had toen op Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag ook kerk. Met mijn vader zou ik mee naar zo’n dienst en hij riep me op om mijn fiets te pakken. Waarop ik zei: ‘Met de fiets naar de kerk?’ ‘Ja,’ zei vader ‘want het is vandaag geen zondag.’ Oh, zit het zo in elkaar, constateerde ik bij mezelf. Vandaag vinden we fietsen op zondag heel gewoon.

3. Schaatsen op zondag was ook zo’n punt. Als jongeren hadden we het er druk over. De één mocht wel van de ouders, de ander niet. Je had toen nog winters waarin de Amstel dichtgevroren was. Het scheepvaartverkeer, dat er toen veel meer was, lag stil.

Die zondagmorgen in de preek riep ds. Rothuizen uit: ‘Als God de Amstel als een prachtige loper door het dorp heeft gelegd en nu die bevroren is, zou je daarop dan niet mogen schaatsen?’ Dat was voor ons, jongeren, duidelijk: schaatsen op zondag mocht.

Anton van Hilten

Vakantietas

Vakantietas voor thuisblijvers

Op maandag 5 juli gingen gevulde vakantietassen naar het nieuwe onderkomen van de Voedselbank om van daaruit naar hun eindbestemming te gaan.
In het kerkgebouw De Schutse zijn 130 rugzakken gevuld. Die zijn voor kinderen die werden geselecteerd door De Voedselbank, 0297-Help ons helpen en Vluchtelingenwerk. Deze kinderen groeien op in armoede en dan duurt de zomervakantie erg lang. Ze moeten zich vaak zes weken thuis vermaken. Zij krijgen de tas aan het begin van de vakantie. De rugzakjes van 100% organische katoen zijn fair trade, geproduceerd in Sri Lanka. Voor iedere leeftijdsgroep is er iets om te tekenen en te knutselen, speelgoed voor binnen en buiten en iets te lezen. Dankzij giften van de Protestantse Gemeente van Uithoorn en de hulp van lokale ondernemers werd de inhoud van de tas extra mooi en verrassend. Voor ieder kind is er zelfs een tegoedbon voor een ijsje en een portie frietjes.
Bruna, De Schone Tanden Praktijk, HEMA, Kidsweek, Kwalitaria Zijdelwaard, Snackbar Family, The Readshop en de gulle gevers zorgden ervoor dat ook voor deze Uithoornse/De Kwakelse kinderen de zomervakantie een feestelijke tijd wordt.
Jet van Dalfsen
Diaconie PKN Uithoorn

Happy Stones

6 juni

Happy Stones

Nog meer Happy Stones!

Met Pinksteren maakten we na de dienst op gepaste afstand van elkaar gewone witte keitjes tot mooi versierde, of beschreven stenen, met een goede boodschap erop. Of een mooi symbool, of een leuke tekening. Om de goede boodschap de wereld in te brengen, immers de ware pinkster-gedachte! Op de beamer heb je er iets van kunnen zien, als het goed is, liggen op één van de tafels in de hal nog een paar mooie exemplaren. Die kan je ook meenemen, ergens neerleggen of aan iemand geven. Ook liggen daar nog blanco stenen, die smeken om meegenomen te worden! Er zijn er nog genoeg. Je kunt ze trouwens ook op een ander moment door de week ophalen.
Groeten van de keigroep

gespot!

Wat is een Happy Stone?

Een doodgewone kiezelsteen, maar mooi beschilderd of betekend met iets kleurigs. Een afbeelding, een gezichtje, een tekst, een knipoog, een bemoediging, een grapje, noem maar op. Op de beamer was er al een te zien.
Een hele leuke mogelijkheid om ons als kerk ook juist met Pinksteren te laten zien! Bijvoorbeeld een vlammetje op een steen is al prachtig. Zo’n steen wordt ergens neergelegd waar hij gevonden kan worden.

Wij gaan ze ook maken!

gevonden!

Paintmarkers, acrylverf, al dan niet met een vernislaagje, daar kan het kan allemaal mee. Kijk maar eens wat er te vinden is!

Als je iets gemaakt hebt, zelf of met je kinderen, kleinkinderen, buur of vriend, maak een foto en mail die naar Jeannette j.voskamp@pkn-uithoorn.nl
Hoe mooi zal het zijn om ze langs te zien komen op de beamer. Leg je stenen vooral ergens neer, waar ze gevonden kunnen worden en iets betekenen voor de vinder. We wensen elkaar gezegende en inspirerende Pinksterdagen toe, met veel prachtige Happy Stones!

Namens de KijkdeKerk-keigroep
Jeannette, Ton, Liesbeth, Henriette

Emmaüswandeling

terugblik 1 mei

Na de Emmaüswandeling

Zaterdag 1 mei was Uithoorn even een soort Emmaüs. Vanaf het pleintje voor De Schutse waar de fietsen geparkeerd stonden (die hadden Jezus’ leerlingen in de eerste eeuw nog niet) begonnen namelijk een aantal belangstellenden met een wandeling. Het was in de tijd na Pasen. Net als de Emmaüsgangers uit het verhaal van Lukas (u kunt Lukas 24:13-35 er nog eens op nalezen) gingen we zo twee aan twee in gesprek over wat ons raakt.

Maar eerst gewoon een stuk lopen, twintig minuten in stilte. Als je langzaam aan elkaars aanwezigheid en tred gewend raakt, ontstaat daarna, als de stilte ophoudt, een ander gesprek. Dat bleek achteraf wel via Teams, toen iedereen weer thuis was. Hoe we in het leven staan, hoe we naar de wereld om ons heen kijken, en welke rol geloof daarin speelt: daarvan is veel gedeeld.

Uit de groep kwam de wens al op om over een tijdje nog eens op deze manier te gaan wandelen. Het is een mooi beeld van de kerk, van pastoraat ook: een aantal mensen dat op weg gaat en daarbij openstaat voor een onbekende, maar stil aanwezige gids. De deelnemers kregen ook nog de opdracht om een foto te maken die het gesprek op een of andere manier weerspiegelt. De foto’s geven een mooi beeld van de verschillende wandelingen.

Jesse de Bruin

– Sophie Bloemert preekte over perspectief voor de Emmaüsgangers en liet twee schilderijen zien –

Emmaüsgangers, schilderij door Jurry Pott

Auf dem Weg nach Emmaus, schilderij door Janet Brooks Gerloff

PaasChallenge

Terugblik PaasChallenge

Verschillende groepjes hebben in het paasweekend de PaasChallenge gelopen. Vooral op vrijdag, want het weer was de daaropvolgende dagen wel erg stormachtig. De speurtochtwandeling was nog best een uitdaging, want je moest goed kijken hoe het werkt met de QR-codes scannen. Er waren namelijk vier verschillende personages en verhaallijnen die je kon volgen. Ook waren de puzzels echte breinbrekers, maar gelukkig kon je ook hints krijgen. Het verhaal was heel bijzonder: de vier personages kwamen elkaar tegen in het verhaal, en je werd een paar keer voor een dilemma gesteld (wat nog best ver kon gaan, bijvoorbeeld kiezen om een moordaanslag te plegen of niet). Uiteindelijk bleek dat je één van de ‘slechteriken’ uit het verhaal was, die natuurlijk aan het einde geraakt werd door de goedheid van Jezus. Bedankt aan alle mensen die deze PaasChallenge mogelijk gemaakt hebben!

Zie je binnenkort iets groeien in de border bij de ingang van De Schutse? Dat hebben de deelnemers geplant. Het staat symbool voor het nieuwe leven en het goede nieuws dat uit Pasen voortkomt. We hopen vanuit het jeugdwerk gauw weer iets fysieks te kunnen organiseren, bijvoorbeeld een Kliederkerk. Hopelijk tot snel!

Cathérine Verviers, jeugdwerker
Natasja Bos, jeugdouderling

Tulpen

Tulpenactie

voor hulp aan vluchtelingen in Griekse kampen

 

Tot 20 maart kon je tulpen bestellen, voor jou en voor een ander. In Uithoorn doet Henk Mathlener al mee. De netto opbrengst helpt Stichting Christian Refugee Relief om hulptransporten te vullen met o.a. kleding, hygiëne producten en andere hulpgoederen voor Griekse vluchtelingenkampen. Er zijn al 12.000 bossen tulpen besteld, een hulptransport voor Griekenland is al gefinancierd!

christianrefugeerelief.com/tulpenactie-crr

 

40dagen

Schuldbelijdenis

Schuldbelijdenis landelijke PKN

De landelijke PKN heeft tijdens de Kristallnachtherdenking op 8 november 2020 een schuldbelijdenis uitgesproken, over de houding van de kerken ten aanzien van de Joodse gemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit is niet goed gevallen in onze gemeente.

Hieronder is onze briefwisseling met de PKN te lezen, als pdf.

2020-12-08-Brief-aan-PKN-schuldbelijdenis.pdf


Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Uithoorn,
Joke Bos, scriba
scriba@pkn-uithoorn.nl