Labyrint

6 okt, 10 okt

Bezinning en Verdieping

Labyrint – voelen, maken en lopen

Mensen hebben niet alleen een lichaam, een mens is ook zijn lichaam. Lichaam en geest zijn, voor het leven, onlosmakelijk met elkaar verbonden en staan in directe wisselwerking.
We kennen de invloed van de geest op het lichaam, in vele varianten, maar omgekeerd beïnvloedt het lichaam ook de geest. Sprekende voorbeelden zijn rituele dansen, de beweging van mensen bij de Klaagmuur, het in slaap wiegen van een baby, of het lopen van een geleid pad.
Het labyrint is zo´n geleid pad. Wanneer je besluit eraan te beginnen, hoef je verder geen keuzes te maken en je komt, als je maar doorloopt, altijd bij het centrum.
Een labyrint kun je op vele wijzen lopen: alleen of met een groep, feestelijk, gedenkend, als ritueel, om jezelf ‘uit de knoop’ te lopen.

Op dinsdag 6 oktober gaan we het labyrint tekenen op papier of maken op een kleitablet. We voelen dan wat het met ons doet. Het laat zich makkelijk tekenen, dankzij de regelmatige structuur. We hebben er geen passer of liniaal voor nodig, het kan zo uit de hand. Op zaterdag 10 oktober gaan we naar de Bijbelse tuin in Hoofddorp om daar daadwerkelijk het labyrint te lopen. Vanaf de oudheid staat het labyrint, met zijn combinatie van cirkels en spiralen, symbool voor een levens reis. Het labyrint in de Bijbelse tuin is een kopie van het model uit de beroemde kathedraal van Chartres.

Gespreksleiders Loes Willems en Liesbeth Geudeke
dinsdag 6 oktober 20.00 uur in De Schutse
zaterdag 10 oktober volgens afspraak
Meld je aan!

De meeste mensen deugen

30 sept

Bezinning en Verdieping

De meeste mensen deugen

De Heidelbergse Catechismus leerde ons de klassiek theologische gedachte dat wij “alzo verdorven zijn, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad”, (zondag 3). Ook moderne sociaal-psychologische experimenten, zoals het Stanford-gevangenisexperiment en het Milgram-shockexperiment, deden ons geloven dat wanneer de gelegenheid zich voordoet, de ware egoïstische en zelfs sadistische aard van de mens altijd weer boven zal drijven. Maar wat als er met die experimenten op verschillende manieren  gemanipuleerd blijkt te zijn? En wat als inzichten uit de psychologie, economie, biologie en archeologie juist op het tegenovergestelde lijken te wijzen? Namelijk dat – de meeste – mensen van goede wil zijn en iets over hebben voor hun naasten. Wie gelooft in de goedheid van de mens is niet naïef, maar heeft de wetenschap aan zijn zijde, betoogt Rutger Bregman daarom in zijn boek De meeste mensen deugen, dat najaar 2019 verscheen.

Het boek heeft wat stof doen opwaaien en lijkt daarmee een nieuw ijkpunt geworden in de discussie over de natuur van de mens. Deze discussie is niet alleen voer voor theologen en filosofen. Voor maatschappelijke en politieke keuzes maakt het nogal wat uit of je mensen vanuit vertrouwen of wantrouwen benadert. Denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire bij de belastingdienst. Als Bregman gelijk heeft, herschrijft De meeste mensen deugen niet alleen de geschiedenis, maar werpt het ook een hoopvol licht op onze toekomst.

Op deze avond bespreken we de belangrijkste argumentatie van Bregman’s boek en brengen we deze in gesprek met perspectieven vanuit de psychologie, theologie en onze eigen bevindingen. We hopen op een boeiend gesprek!

Gespreksleiders Ds. Florisca van Willigen en Johan Burger
woensdag 30 september 2020
20.00 uur in De Schutse
Meld je aan!

 

Stage

Nieuwe stagiair stelt zich voor

Jesse de Bruin, predikant in opleiding

Mijn naam is Jesse de Bruin en ik zal tot de zomer van 2021 in jullie gemeente aanwezig zijn voor mijn stage. Jullie kunnen me op allerlei plekken en momenten aantreffen (zowel online als in levende lijve), want ik probeer zo veel mogelijk van het predikantenvak in de praktijk te leren. Daarbij kijk ik ook veel mee met ds. Joep Dubbink, mijn stagebegeleider.

Ik zal eerst iets over mijzelf vertellen. Ik ben een predikant in opleiding en dat betekent dat ik zowel stage loop als colleges volg aan de Protestantse Theologische Universiteit, PThU in Amsterdam. Ik ben zelf ook een Amsterdammer: ik heb bijna mijn hele leven in Amsterdam gewoond, behalve tijdens het eerste deel van mijn theologiestudie, dat ik in Groningen heb gedaan. Momenteel woon ik in Holendrecht, een wijk in Amsterdam-Zuidoost. Ik hou van talen en culturen (mijn eigen én die van anderen), en daarom kan ik in de studie theologie goed mijn ei kwijt.

Ik ben altijd benieuwd wat mensen bezighoudt, waar zij warm van worden. Zelf word ik warm van bijvoorbeeld sommige gedichten, een samen met anderen gekookte maaltijd, een potje zaalvoetbal met vrienden, een mooi kerklied, of een kamerplant die een keer niet het loodje legt.

In deze en andere facetten van mijn leven ervaar ik God als degene die mij gaande houdt. Soms door rust te bieden en een veilige haven te zijn, maar dan weer door onrust te brengen en mij flink door elkaar te schudden.

Tijdens mijn stage zal ik bijvoorbeeld een enkele keer voorgaan, bij sommige vergaderingen aanwezig zijn, pastorale gesprekken voeren en een gesprek organiseren over het avondmaal. Per week ben ik ongeveer twee dagdelen met deze stage bezig. Ik verwacht Uithoorn en deze kerkgemeente op die manier van binnenuit te leren kennen. Ik nodig jullie voor nu graag uit voor de activiteit Meelezen op maandag op 28 september. Op zondag 4 oktober ga ik vervolgens voor in De Schutse. Ik ontmoet jullie graag bij deze of andere gelegenheden. Tot snel!

Jesse de Bruin

j.debruin@pkn-uithoorn.nl

Bijbelleesgroep

1 okt

Bezinning en verdieping

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie

Al ruim twintig jaar is de Bijbelleesgroep van de Emmaüsparochie actief als werkgroep. Ieder parochie-werkjaar zijn er zo’n vijftien bijeenkomsten gepland. Een groepje van ongeveer acht parochianen buigt zich over de bijbelteksten die tijdens de volgende viering worden gelezen. Steeds met een grote verscheidenheid aan teksten gedurende de drie opeenvolgende seizoenen: Het A-jaar (uit het Mattheüs Evangelie), het B-jaar (uit het Marcus Evangelie) en het C-jaar (uit het Lucas Evangelie).

Bovendien worden er in de loop van elk kalenderjaar van tijd tot tijd, met name in de Paastijd, teksten gekozen uit het Johannes Evangelie. Voor de eerste lezing wordt gekozen uit het Oude Testament. Voor de tweede lezing lezen we regelmatig uit de verhalen van Paulus tijdens zijn missietochten. Kortweg veel afwisseling.

De gesprekken worden voorbereid en geleid door Peter Huijmans en Jan Kleene. Zij doen dat met grote inzet en vakmanschap. De deelnemers krijgen altijd de teksten voor een volgende bijeenkomst ter voorbereiding mee naar huis. Meelezen, meedenken en meedoen is een boeiende en leerzame bezigheid. Van harte aanbevolen.

10.15-11.15 uur in De Burght op donderdag
1, 15, 29 okt
12, 26 nov
10 dec
7, 21 jan 2021
4, 18 feb
4, 18 mrt
8, 22 apr

Meditatiegroep

3 sept

Bezinning en verdieping

Meditatiegroep

Onze vaste kern bestaat nog maar uit vier mediterenden. Wij gaan vooralsnog door en u bent van harte welkom om mee te doen, incidenteel of regelmatig. In de maanden september t/m mei komen wij op donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur bijeen in de pastorie van De Burght (Hemelvaartsdag uitgezonderd). Om de beurt leidt iemand van ons de stilte in met een gedicht, gebed, muziek of tekst. Met deze (universele) inspiratie gaan we een (innerlijke) stilte van 20 minuten in. Wij voelen dat meditatie ons verbindt met wie we werkelijk zijn: Liefde. We willen vrede vinden in onszelf en die vrede uitstralen naar anderen. Iedereen is welkom en deelname is uiteraard gratis.

Elke donderdag vanaf 3 september 2020 tot 1 juni 2021
19.00 uur in De Burght
Leiding Marian Vermaas, tel 0297-566345

Charismatische gebedsgroep

5 okt

Bezinning en verdieping

Charismatische Gebedsgroep Emmaüs

Op de eerste maandagavond van de even maanden bent u van harte welkom om zich bij onze gebedsgroep aan te sluiten. We proberen de Heilige Geest de ruimte te geven door onze spontane gebeden en gezangen. We willen luisteren naar zijn Woord, zijn stil en dan ervaren we dat ook in onze tijd de Heilige Geest ons inspireert. Heel eenvoudig als kinderen van Onze Vader je geliefd weten. Graag vooraf even bellen of het doorgaat.

19.30-21.00 in De Burght
Gespreksleider Marlies van der Lelij
Telefoon 567848

5 okt
7 dec
1 feb 2021
5 apr
7 juni

Sobere maaltijd

Bezinning en verdieping

Sobere maaltijden

Tijdens de veertigdagentijd bent u in de gelegenheid om deel te nemen aan drie maaltijden in oecumenisch verband.
Het eten is sober en de meeropbrengst van wat je anders thuis aan kosten kwijt zou zijn, wordt ingezameld. We proberen op deze manier praktisch vorm te geven aan ons christenzijn en solidair te zijn met mensen die het minder hebben. In 2021 is de opbrengst voor een project van de Vastenaktie. Meestal geven we d.m.v een DVD ook informatie over dat project.  Zo zie je maar weer dat het nuttige heel goed kan samen gaan met het aangename! Het mooie is ook dat elke maaltijd, mede door de verschillende locaties De Burght, De Schutse en de Kwakel, weer een eigen publiek en kleur heeft. Zeer geschikt ook om met het gezin aan deel te nemen. Gewoon eens een keer doen. Van harte welkom op één of meerdere maaltijden!

Sobere maaltijd

woensdag 17 februari 2021
18.00 – 19. 00 uur in De Burght

woensdag 3 maart 2021
18.00 – 19. 00 uur in De Schutse

woensdag 24 maart 2021
18.00 – 19. 00 uur in De Kwakel

Contactpersoon Marlies van der Lelij
tel. 567848

Samen zingen

15 sept

Bezinning en Verdieping

Samen zingen

Wel samen, niet zingen

Wat nu? We mogen in de kerk niet zingen. Maar we heffen onszelf niet zomaar op! We hebben het volgende plan: dinsdag 15 september komen wij om 10.00 uur bij elkaar. Niet om te zingen en niet in de ontmoetingsruimte. De bedoeling is dat we elkaar in de kerkzaal ontmoeten, bij een kopje koffie. Daarna kijken we naar alternatieve mogelijkheden voor het het zingen het komend seizoen. We kunnen een moment luisteren naar muziek en iets afspreken. We zitten in wijde kring om de tafel, net als op donderdagochtend als de kerk open is en houden ons verder ook aan de coronaregels. We sluiten af om 11.00 uur. Graag tot dinsdag!

Groeten van
Henriëtte Wezelman

Als het om hygiëne en veiligheid weer mag, zingen we graag samen in De Schutse. In de kerkdiensten, maar ook elke tweede dinsdag van de maand. In kleiner gezelschap weliswaar, maar niet minder heerlijk. We komen samen in De Schutse bij de piano. We gebruiken het Liedboek voor ‘Kerk en Gezin’ als onuitputtelijke bron. Hierbij nemen we tijd voor tekst en melodie, herkomst en andere aspecten. Ook persoonlijke herinneringen en associaties bij een lied komen soms langs. Door andere tradities, zoals Taize, Iona, of wereldliederen, laten we ons graag inspireren.

Vanaf 9.45 uur is er inloop met koffie, iets na tienen beginnen we tot de pauze om een uur of elf, waarna we nog even doorgaan tot uiterlijk kwart voor twaalf. Als je het te vroeg vindt, kun je gerust later binnenlopen en aanschuiven. Als je eerder weg wilt, ook allemaal goed. Een zangstem is niet nodig!

Harrie Lichtendahl (piano) en Henriette Wezelman (zangleiding)
Als het weer kan, elke tweede dinsdag van de maand.
10.00 – 11.45 uur in De Schutse

Het motto blijft

Zingen is goed –

voor je stem

je stemming

je adem

je conditie

je contacten

je geloof…

Film

4 nov

Bezinning en Verdieping

Film

Le jeune Ahmed

★★★★☆

Is er na radicalisering een weg terug? Dat onderzoeken de gebroeders Dardennes in het dwingende relaas Le jeune Ahmed.
Twee maanden geleden maakte de 13-jarige Ahmed gemakkelijk lol en speelde hij graag videogames. Nu lijkt hij een volkomen andere jongen. Eentje die walgt van ongelovigen en uit zijn huiswerkklas wegrent om tijdig in de moskee te zijn. Geen glimlach die Ahmeds vroomheid doorbreekt. Abrupt vallen we dit dichtgesnoerde leven binnen, in Le jeune Ahmed. De camera wijkt nooit van Ahmeds zijde en absorbeert meteen diens rusteloosheid. Op die manier brengen de regisseurs Luc en Jean-Pierre Dardenne deze opmerkelijke speelfilm ook iets over van de schok die nog nadreunt in de directe omgeving van Ahmed (Idir Ben Addi), en dan vooral bij zijn moeder (Claire Bodson) en lerares Inès (Myriem Akheddiou). Wat is er met de jongen gebeurd? Hoe kwam hij onder de invloed van imam Youssouf (Othmane Moumen)? Terwijl Le jeune Ahmed enkele antwoorden suggereert, gaat het de Dardennes eigenlijk om iets anders. Eerder dan te onderzoeken waarom Ahmed radicaliseerde, vragen ze zich af of er een weg terug is.

Dat geeft Le jeune Ahmed, gesitueerd in een ogenschijnlijk gematigde moslimgemeenschap, de allure van een uitgebeende thriller. Gespannen kijkt de film toe terwijl Ahmed een mes in zijn sok verstopt en aanbelt bij Inès, die dood moet omdat ze Koranteksten tot kinderliedjes bewerkt. Een noodlottige actie die Ahmed in de jeugddetentie doet belanden, zonder spoor van berouw. Niet de vraag waarom Ahmed is geradicaliseerd, maar of hij na de radicalisering nog te redden is, stellen de regisseurs centraal in hun film.

Film Le jeune Ahmed
woensdag 4 november 2020 om 20.00 uur in De Schutse

 

3 feb

I’ll Push You

Een indrukwekkend waargebeurd verhaal over vriendschap, geloof en vertrouwen. ‘I’ll push you.’ Patrick had deze woorden spontaan uitgesproken. Hij had toen nog geen besef van de zware weg die voor hem lag. Voor sommige mensen is de pelgrimage naar Santiago de Compostella vooral een sportieve uitdaging, maar voor de meeste pelgrims is het bovenal een geestelijke reis. Voor Justin Skeesuck en Patrick Gray was de uitdaging extra groot. Justin lijdt aan een progressieve spierziekte (MAMA), waardoor hij zijn armen en benen niet meer kan bewegen. Naast de lichamelijke belasting die een pelgrimage met zich meebrengt, moest Patrick ook zijn vriend in een aangepaste rolstoel voortduwen, hem wassen, in en uit bed tillen, hem voeden en aan- en uitkleden.
Zes weken, 750 kilometer, met alle lichamelijke beperkingen, ontmoetingen met kleurrijke personen en diepe innerlijke strijd. Deze pelgrimage zou uitlopen op de moeilijkste en belangrijkste weg die beide mannen ooit zouden gaan.
I’ll Push You
 gaat over een avontuurlijke onderneming vol risico’s en uitdagingen. Moeilijke vragen worden niet ontweken. Toch is dit geen ‘zware kost’, want de twee vrienden genieten van alle belevenissen, beschikken over een gezond relativeringsvermogen en over gevoel voor humor!

Film I’ll push you
woensdag 3 februari 2021 om 20.00 uur in De Schutse

 

Provider films

Films om niet te vergeten… Eerder hebben we ‘Kappen!’ gekeken, naar het boek van Carry Slee. En er natuurlijk op gereageerd, over gepraat. Ook was er een extra stoere filmavond (met South Park, over de duivel ;o).

Filmtips (voor een volgende keer … ?)


Kankerlijers

2014
Drie bevriende jongens die aan botkanker lijden proberen tijdens hun ziekenhuisverblijf zoveel mogelijk plezier te maken.
Tragikomedie van Lodewijk Crijns (Alleen maar nette mensen) gebaseerd op de Spaanse film ‘Planta 4a’ van Antonio Mercero (2003). Drie tienerjongens – Nick (14), Iwan (15) en Olivier (16) – met botkanker verblijven voor langere tijd in het ziekenhuis en proberen hun ziekte te vergeten door puberstreken uit te halen. Ze blowen stiekem in het hok van de conciërge, sjansen met de mooie hoofdzuster, houden racewedstrijden in hun rolstoelen en willen een groot feest organiseren. Met de komst van nieuwe patiënte Gina (16) lijkt het ziekenhuisleven van de jongens nog spannender te worden. In de hoofdrollen onder meer Gijs Blom (Jongens) en Vera van der Horst (SpangaS; Vampierzusjes). Bor Beekman (Volkskrant 13-02-’14) geeft 2 sterren: ‘De plot is schematisch, onvoldoende dramatisch. (…) Niettemin slaagt Crijns er op momenten in om zijn publiek te verplaatsen in het bestaan van ernstig zieke pubers. Dat is waardevol.’ Fabian Melchers (Telegraaf 12-02-‘14) geeft ook 2 sterren: ‘Kankerlijers is meer een conventionele tienerfilm met het ziekenhuis als decor dan een drama over jongeren met kanker.’
OBA.nl


Vechtmeisje

2018
Bo (12) is met haar moeder en broertje verhuisd naar een flatje. Als ze zich aansluit bij een kickboks-club in de buurt blijkt ze veel talent te hebben. Maar lukt het haar zich te beheersen? Vanaf ca. 12 jaar.


Kubo en het magische zwaard

2016
Jonge verhalenverteller Kubo gaat op zoek naar de wapenuitrusting van zijn overleden vader, een dappere krijger.
De vierde film van de onafhankelijke Amerikaanse animatiestudio Laika (Coraline; The boxtrolls) is het regiedebuut van Travis Knight, gemaakt in een combinatie van stop-motion en CGI. Het verhaal speelt in het oude Japan. De ongeveer 11-jarige Kubo verdient wat geld met verhalen vertellen en zorgt voor zijn zieke moeder. Op een nacht wordt hij aangevallen door kwaadaardige geesten uit het verleden van zijn moeder. Zij vertelt hem dat hij op zoek moet naar de wapenuitrusting van zijn vader, een zeer dappere samurai. Geholpen door een aap en een samurai met het uiterlijk van een kever beleeft hij spannende avonturen vol magie.
Kinderachtig is het niet. Kubo is afwisselend grappig en eng, en het verhaal is complexer dan het lijkt, met onder meer boeddhistische en shintoïstische ideeën over de dood. Knight heeft duidelijk goed naar het werk van zijn Japanse collega Hayao Miyazaki (Spirited Away) gekeken, maar zet de thema’s naar eigen hand. Kubo is een prachtige ode aan de kracht van verhalen, vol schitterende visuele vondsten. De jeugdige kijker die de ogen open durft te houden, wordt er rijkelijk voor beloond.’

Duitse Joden in Nederland

28 jan

Bezinning en verdieping

Hoe welkom waren terugkerende Duitse Joden in Nederland na mei 1945?

In mei 2020 vierde Nederland 75 jaar bevrijding. Ondanks de coronacrisis stond iedereen op eigen wijze en in eigen huis stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, met beelden van een indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst op een lege Dam; opdat wij niet vergeten. Nu het aantal mensen dat de oorlog heeft meegemaakt en nog kan na vertellen in rap tempo afneemt, is het vormgeven van de herinnering aan het verleden een zeer actuele kwestie.
Ook komt er steeds meer aandacht voor schaduwzijden van deze gruwelijke oorlog die jarenlang onderbelicht zijn geweest. Een goed voorbeeld is de behandeling van Duitse Joden in Nederland. Weinig mensen weten dat de Nederlandse regering in ballingschap in Londen in 1944 een wet uitvaardigde waarmee alle Duitsers tot vijandelijk onderdaan werden verklaard. Na de Duitse capitulatie werd ongeacht hun politieke voorkeur of verblijfsplaats hun bezit onteigend. Sommige van hen werden gearresteerd of uitgezet, anderen vertrokken op eigen initiatief. Onder hen bevonden zich vele uit Duitsland gevluchte Joden, die vlak voor het uitbreken van de oorlog hun heil in Nederland hadden gezocht. Ook zij werden tot vijand verklaard. Bij terugkeer uit concentratiekampen wachtte hen lange, prijzige en zeer bureaucratische procedures van ‘ontvijanding’. Wie waren deze zogenaamde “vijanden” en welk lot wachtte hen in naoorlogs Nederland? De discussies van toen, zijn actueler dan ooit: wie worden buitengesloten op grond van hun nationaliteit en wie horen er bij?

Marieke Oprel zou op 17 maart 2020 over dit onderwerp een lezing houden, maar dat kon door diezelfde corona crisis niet doorgaan. Gelukkig is zij bereid om haar verhaal in dit nieuwe seizoen toch te komen houden en wel op donderdag 28 januari 2021. Marieke is op 24 juni aan de Vrije Universiteit gepromoveerd op de behandeling na mei 1945, van Duitsers die al voor de oorlog in Nederland woonden en binnenkort zal er van haar hand ook een publieksboek over dit onderwerp verschijnen. Marieke is nu universitair docent Politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Hoe welkom waren de terugkerende Duitse Joden in Nederland na mei 1945
Donderdag 28 januari 2021 om 20.00 uur in De Schutse
Gespreksleider Marieke Oprel MA