Diaconie

Diaconie helpt praktisch

Daconie – wat is dat?

Toen de coronacrisis losbarstte zetten we ons als diaconie schrap vanwege de mogelijke extra hulpvragen die op ons af zouden komen. Dat viel heel erg mee. Er boden zich gemeenteleden aan om zo nodig ergens hand- en spandiensten te gaan verlenen, maar er kwamen geen hulpvragers. Iedereen kon zichzelf redden of had voldoende steun binnen het eigen netwerk. Mocht u in vakantietijd toch tegen dingen aanlopen? Schroom dan niet om bij ons aan de bel te trekken.

Basisschool De Vuurvogel vroeg om laptops voor kinderen die niet in de gelegenheid waren om op afstand mee te doen met school. Door uw reacties konden al snel vijf kinderen/gezinnen worden geholpen.

Het werd steeds duidelijker dat wij hier in Uithoorn veel minder hard getroffen werden, dan de mensen in landen met minder reserves, een minder goede gezondheidszorg en waar geen sociaal vangnet bestaat. Vandaar dat we vanaf het begin onze digitale collectes bestemden voor hulp aan de vluchtelingen op Lesbos en later voor algemene coronahulp. Kerk in Actie heeft overal goede lokale contacten en weet dus waar de nood het hoogst is. Natuurlijk is er ook schrijnend ander leed. Het zou niet juist zijn opeens te stoppen met het ondersteunen van mensen en organisaties die wij al zouden steunen. We laten het daarom aan onze landelijke organisatie over om daar goede keuzes in te maken.

We zijn blij en dankbaar dat u zo snel en trouw bent overgestapt van het geven via de collectezak, naar het overmaken van een bijdrage naar de rekening van de Diaconie. Tot september mag u het voor het gemak best eens per maand doen.

Nieuwe diaken

In de laatste kerkdiensten kondigde de kerkenraad verheugd aan dat Dick Faber zich kandidaat heeft gesteld voor het ambt van diaken. De kerkenraad ondersteunt die kandidatuur, maar biedt gemeenteleden de mogelijkheid om eventuele bezwaren, met argumenten onderbouwd, kenbaar te maken aan de scriba Joke Bos. Wij zijn als diakenen ontzettend blij met de verwachte komst van Dick Faber. Als er vanuit de gemeente geen bezwaren komen, zal hij samen met Antoine van Mulukom na de vakantie kunnen worden bevestigd. Daarmee zijn we als Diaconie nog niet uit de problemen. In september stoppen Rietje, Mieneke, Gerard en Fred. Daarnaast is het zo dat Karin, die al vijf jaar een voortreffelijke administrateur is van de Diaconie, wil gaan stoppen met dit werk.

Help de diaconie

Denk niet te snel dat u voor dit werk niet geschikt zult zijn. We kunnen als diaconie net zo ver springen als onze polsstok lang is. En iedere diaken kan zoveel doen als hij of zij aankan. Maar we kunnen wel meer aan met meer mensen. En samen overleggend kom je vaak op meer en betere ideeën. Het is voor het diaconale werk en ook voor de organisatie van onze kerk belangrijk, dat we niet alleen kunnen beschikken over mensen die op afroep even willen bijspringen. Dat is ook heel fijn en nuttig. Maar voor de ervaring en continuïteit is het nodig dat er ook mensen zijn, die zich voor wat langere tijd beschikbaar willen stellen en die ook mee willen denken en beslissen over de niet-diaconale activiteiten van onze kerk. Kortom, laat het de komende tijd nog eens op u inwerken. En….wie weet?

Henk Mathlener

Meld je aan als diaken!

Bij de Diaconie >

Black lives matter

George Floyd

Hij werd door politiegeweld vermoord. Hier stroomt dan ineens de Dam vol. Spontaan protest tegen discriminatie. Tegen wat nu weer in de VS gebeurde. Mensen, jong en oud, die meteen de straat opgaan. Het was indrukwekkend. Ook die demonstraties in vele steden de dagen er na. Wat eigenlijk niet mag (zo massaal in coronatijd), moet soms. Als gerechtigheid in het geding is. Als zinloos geweld mensen slachtoffer maakt. Dan pik je het niet; nooit. Nu was het weer de VS. Maar het kwaad zit overal.

Laat er bij de anderhalve meter van vandaag geen centimeter grens zijn voor de schreeuw om gerechtigheid. Dat denk ik, maar ik ben een simpele ziel. Wel met een hart dat nog klopt. Schoot er ergens een burgermeester tekort? Laat ze op radio en tv daarover maar lekker doormekkeren. Ik vind het geweldig dat zij daar was. Kwetsbaar, warm en betrokken.

Mens, zoals (ja toch?) jij en ik.

Job Dienske

Banksy op Twitter over Black lives matter

Banksy op Twitter over Black lives matter

 

Aanmelden

Aanmelding bezoek kerkdienst

Vooraf aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst in De Schutse blijft verplicht, voor elke zondag opnieuw.


Eenvoudig online aanmelden met ons formulier

 


Meld je aan voor kerkbezoek

Het is noodzakelijk dat u zich van tevoren aanmeldt om een kerkdienst in De Schutse mee te vieren. Meld u aan met ons formulier. U krijgt antwoord per mail.
Geen internet? Stuur de pagina uit Op Weg of bel, voor vrijdag 18.00 uur: Gerie van Schaik
Achterberglaan 79, 1422CX Uithoorn. (Of in de brievenbus van De Schutse) tel 0297-562569 of 06-12808435

Wat meer kerkgangers

In juli en augustus mag het aantal kerkgangers omhoog, maar de corona-maatregelen blijven. In onze kerkzaal kunnen we een viering houden met 50-70 personen. Wie in hetzelfde huis woont, mag naast elkaar zitten, anderen zitten alleen. Als er gezinsleden meekomen, kunnen meer personen de dienst bijwonen. De vieringen worden via kerkradio en YouTube uitgezonden.

Gezondheidsklachten zoals hoesten of koorts?
Kom niet naar de kerk

Risico door een aandoening of hoge leeftijd?
Overweeg thuis te kijken

Wie na het bezoeken van een dienst corona-klachten krijgt, wordt verzocht dit direct te melden bij scriba Joke Bos, 0297-201060 scriba@pkn-uithoorn.nl

Afstandsregels

Om teleurstelling te voorkomen – de kerkgang is nog anders. Na aanmelding ben je op zondag welkom vanaf 9.50 uur. Je wordt welkom geheten. Er wordt gevraagd of je geen corona-gerelateerde gezondheidsklachten hebt. Je krijgt een plaats toegewezen, vanaf de eerste rij, in volgorde van binnenkomst. Denk om 1,5 meter afstand bij het in- en uitgaan van de kerk! Daarvoor worden looproutes aangegeven.

Niet mee zingen

Zingen met een groep mensen vormt een besmettingsrisico, door vochtdruppels in de adem die rond zweven. Daarom blijft het zingen beperkt tot een drietal zangers. De overige kerkgangers wordt gevraagd niet mee te zingen.

Geen koffie

Helaas is ook het gezamenlijk koffiedrinken na de dienst voorlopig niet mogelijk. Bel elkaar wat vaker!

Alle vieringen deze zomer vind je bij Kerkdienst

Kerk op Schoot

Kaarsje branden

Kaarsje branden in De Schutse

Binnenlopen in De Schutse op donderdag

De Schutse blijft open in de zomer, tot en met 27 augustus, maar niet meer elke dag. Op donderdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur is de kerk open, voor een moment bezinning, het opsteken van een kaarsje, een gesprekje, of zomaar even zitten en luisteren naar de muziek. We mogen dan ook koffie aanbieden, dat lijkt alweer een beetje gewoner. In september zien we wel weer! Voortschrijdend inzicht, zullen we maar zeggen.

Een hartelijke groet,
namens KijkdeKerk,
Henriëtte

Op donderdag even de kerk binnen lopen. Een praatje, een kaarsje branden, even zitten, muziek luisteren… Wat je wilt. Even eruit, even in de kerk zijn, waar dat op zondag niet kan.

 

voor wie troost en bemoediging zoekt

voor zichzelf of een ander

voor wie wil gedenken

nu afscheid zo anders gaat

voor wie een moment van stilte nodig heeft

 

We houden ons aan de geldende corona-regels. We zorgen dat eenieder op een veilige manier binnen kan komen. Tijd en ruimte voor jezelf. Als je wilt, een gesprekje met een vrijwilliger. De Schutse is open op donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. Ook om het Elisabeth zomernummer op te halen!

Jeannette Voskamp
0297-530619
06-12135317

Digitaal koffiedrinken

24 juni

Digitaal koffiedrinken

Digitaal koffiedrinken was 24 juni voor het laatst. We hopen dat de reguliere koffieochtenden in september weer kunnen beginnen. Dat hangt af van medewerkers en of we in de keuken mogen.

TVG

Theologie Voor Geïnteresseerden

Een cursus die verrast, boeit en verdiept

Theologie Voor Geïnteresseerden is een cursus voor iedereen die meer wil weten over de Bijbel, over wat er allemaal over God en geloof gezegd is en nog steeds gezegd wordt, over hoe er geloofd wordt in andere godsdiensten. Maar ook een cursus waar plaats is voor iedereen die naast kennis ook verdieping zoekt van het geloof en wil nadenken over de plaats van geloof en kerk in een samenleving, waar geloof en kerk immers allang niet meer vanzelfsprekend zijn. Kortom, de theologie kan ons nog meer vertellen.

Elke dinsdagmorgen 10.00 van 25 augustus 2020 t/m 27 april 2021
Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG)
Het Gast-huis, Arie Biemondstraat 103 Amsterdam
tvg-amsterdam.nl

Coronagroet

Kerkdienst thuis – hoe zit u erbij?

Achter de schermen kunt u zien hoe de kerkdienst in de kerk verloopt. Zangers, musici en technici in een vrijwel lege kerk. Maar hoe zit u er thuis bij? Nog in ochtendjas of op z’n zondags? Met liedboek en bijbel klaar? Steekt u een kaarsje aan? Pepermunt klaar voor tijdens de preek, of een kopje koffie erbij?!

Als u dat wilt, kunt u dat met anderen delen door een foto van uzelf op te sturen van de plek waar u kijkt of luistert. U kunt daar ook een groet aan toevoegen voor de andere kerkgangers. Een filmpje is natuurlijk helemaal mooi!

Lukt het u zelf niet, dan hebt u misschien iemand om u daarbij te helpen. Anders doen we dat graag voor u. Op 1,5 meter afstand natuurlijk, dat spreekt voor zich.

De bedoeling is de foto’s, groeten en eventuele filmpjes te laten zien na de uitzending van de kerkdienst. Zo blijven we elkaar een beetje in het oog houden. Net zoals we dat anders doen bij het koffiedrinken na de dienst. Er is hiervoor een apart e-mailadres geopend.

Groeten van thuis

Foto’s en filmpjes van ‘thuiskijkers’ worden na de dienst getoond op YouTube. Er kunnen nog steeds foto’s, groeten en filmpjes ingestuurd worden: coronagroet@pkn-uithoorn.nl

Benieuwd waar uw creativiteit toe leidt!
Meer informatie bij Jeroen Borgman en de predikanten.

75 jaar bevrijding

Wat gaat er nu door je heen als je die oorlog meemaakte? Hij begon toen ik vijf jaar was. Te jong nog om te beseffen hoe erg het allemaal was.

Maar ik heb wel mijn herinneringen. Mijn verhalen heb ik inmiddels op de scholen van al mijn kleinkinderen verteld. Telkens weer verrast mij hoeveel zij – dankzij juf en meester! – van die oorlog weten. En als op 4 mei de jaarlijkse herdenking op de Dam plaats vindt, staan daar honderden moeders en vaders met kinderen. Het ontroert mij. Even wordt weer aan die weerloze slachtoffers en verzetshelden gedacht. Ook aan mijn vader.

 

Van mijn verhalen maak ik geen drama’s. Mijn vader was nooit thuis, maar waarom wist ik niet. Ja, ‘hij deed gevaarlijke dingen’. Twee Duitsers kwamen ineens ons hele huis doorzoeken. De kamer waar – smoes van mijn moeder – een ernstig zieke patiënt lag, sloegen ze gelukkig over. Ook mijn vieve oude oma kreeg Duits bezoek: waren daar spullen van mijn vader, zoals bonkaarten voor onderduikers verborgen? Zij had ineens (ha, ha!) haar voet verstuikt en mocht op de hooikist in de keuken blijven zitten…

We speelden op straat, maar was er luchtalarm dan moesten we naar binnen. ’s Nachts waren er vaak de vliegtuigen die over vlogen; Engelse; of Duitse? Het luchtalarm ging af en bij kaarslicht speelden we Halma of Mens-erger-je-niet. Tot het weer veilig was. Waren we bang, dan mochten wij bij mama in het brede lits-jumeaux slapen. Toen uit onze klas ineens twee meisjes werden weggehaald, kon onze juf haar verhaal niet afmaken. ‘Pakken jullie je leesboek maar’. Die altijd lachende en lieve juf; ze huilde. Er was in onze straat een leuk meisje met zwarte krullen. Ze mocht altijd voorop op mijn step, maar ineens was ze weg. Ik wist toen echt niet waarom.

 

Verhalen. Je kunt ze afzwakken, mooier en spannender maken. Gelukkig was ik nog kind.

Wat ik mij vooral als hevig herinner is die verschrikkelijke hongerwinter. In september 1944 gingen even de vlaggen uit, maar het ergste moest nog komen. Uren in rij voor een half brood. Het was net op als je eindelijk aan de beurt was. Daarna was er helemaal geen brood meer. Bij de gaarkeuken in de rij voor een lepel soep. Uitgemergelde jochies likten de restjes. Kolen en hout waren er niet meer. De laatste maanden van de oorlog werden op bed doorgebracht. Dekens om je warm te houden. Wachten op de dag die komen zou.

 

Toen: mei 1945, eindelijk die oorlog voorbij. Wat je toen voelde en beleefde – ik kan het niet onder woorden brengen. De uitzinnige vreugde. Tranen van blijdschap en verdriet. Vlaggen, gejuich, zang en muziek. Thuis en vooral ook op straat. De Canadezen met hun legervoertuigen over de Dam. We mochten weer naar school en naar mijn idee hebben we die eerste weken alle vrolijke liederen die er bestaan geleerd en gezongen.

De vrijheid herwonnen Maar de schade was enorm. Vele gezinnen gehavend, omdat geliefden waren weggevallen. Joden die het overleefden misten vrijwel hun hele familie. Twijfels over keuzes die gemaakt werden. Frustraties bij wie wel overleefden. Nu, anno 2020, zijn er bij veel ouderen nog de posttraumatische gevolgen die nooit overgaan.

 

Hoe gingen we verder? Een lieve en wijze moeder hield ons als kinderen voor: leer van het verleden, maar kijk vooruit. Nu ben jij aan de beurt. Durf keuzes te maken en laat ook anderen tot hun recht komen. Haar geloof? ‘Doe maar gewoon een beetje zoals Jezus was’.

 

75 Jaar bevrijding valt nu samen met een virus dat ons belaagt. Straks zal er ook daarvan bevrijding zijn. ‘t Zal wat bevrijding betekent voor velen heel concreet maken.

In de kerk is er – gekoppeld aan Pasen – nu al geruime tijd het Exodusverhaal. Onze predikanten winden er geen doekjes om: het zijn verhalen, maar juist ook nu wel heel actueel. Bevrijding, maar dan ben je er nog niet en begint het pas.

Zo was het in 1945. Het zal in 2020 niet anders zijn en zeer waarschijnlijk zelfs niet gemakkelijker. Omdat er grenzen overschreden zijn en veel dingen anders moeten.

 

Het was weer Pasen met het verhaal van de Opstanding. Wat zei op Paasmorgen Joep Dubbink? Het gaat erom het leven van Jezus vorm te geven in ons eigen leven.

Ik dacht weer even aan mijn moeder terug. Maar tegelijk denk ik dan vooruit. In de tempel die onze wereld is, zullen in de toekomst nog heel wat tafeltjes omver moeten. Matteüs 21. Weer zo’n verhaal dat zeker aan actualiteit niet heeft ingeboet.

Job Dienske

Paasgroetenactie

Paasgroetenactie

Vorige week stond in de zondagsbrief een oproepje om mee te werken aan de anders-dan-anders paasgroetenactie. Dankzij een aantal gemeenteleden zijn alle kaarten van een groet en een afzender voorzien en opgestuurd naar de PKN, van waaruit ze zullen worden verdeeld over detentiecentra in Nederland. Het is mooi dat we op deze manier in ieder geval zestig gedetineerden een hart onder de riem kunnen steken! Hartelijk dank!!
Namens de werkgroep ZWO, Trudy Joosse

Voorbeeld groeten

  1. U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet vergeten.
  2. Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.
  3. Ik wens u Gods zegen.

In het Engels

  1. Our thoughts are with you. Have courage, you are not forgotten
  2. Our good wishes, for now and the future, are with you. Do not lose hope.

Een eigen groet formuleren mag natuurlijk ook!

Normaal gesproken zouden we de kaarten verkopen, de enkele kaarten voor € 1,00 per stuk en de dubbele kaarten voor € 1,50 per stuk. Als u aan de kosten van deze actie wilt bijdragen, wilt u dan een bedrag storten op rekeningnummer NL43INGB 0006065044 t.n.v. diaconie Uithoorn, met vermelding van Paasgroeten.

Laat gedetineerden niet zitten

E-mail uiterlijk 14 april aan t.joosseridder@gmail.com en vermeld:

  • Hoeveel kaarten we namens u versturen
  • Welke groeten u vermeld wilt hebben

Maak eventueel wat geld over naar de diaconie. We hebben 60 kaarten aangeschaft, het zou toch mogelijk moeten zijn om die te versturen! Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Namens de werkgroep ZWO,
Trudy Joosse-Ridder

Pasen thuis!

PaasChallenge

Licht van Pasen – ontsteek een kaars

Verhaaltjes, liedjes en knutsels

Paasgroetenactie