Corona-hulp

Niet alleen

#nietalleen #coranahulp – hulpvraag De Vuurvogel Uithoorn

HULP-VRAGER
Peter van Leeuwen

Ik vraag hulp voor devuurvogel-uithoorn.nl. We regelen nu onderwijs op afstand. Alleen niet alle kinderen (waaronder die van vluchtelingen) hebben toegang tot computers, zoals laptops! Hierdoor ontstaat ongelijkheid en raken deze kinderen (nog) verder achterop. Ze zijn op zoek naar twaalf gebruikte laptops zodat deze kinderen ook deel kunnen nemen aan digitaal onderwijs.

HULP-ONTVANGER
Conny Morpurgo, De Vuurvogel Uithoorn

Contact
Henk Mathlener
h.mathlener@pkn-uithoorn.nl
0297-568765


Uithoorn helpt

uithoornhelpt.nl

Sociaal Loket gemeente Uithoorn 0297-513111


Uithoorn voor elkaar

uithoornvoorelkaar.nu

0297-303044


 

Corona-pauze

In het kort

  • De predikanten doen geen huisbezoek, behalve bij grote nood. Maar we zijn telefonisch goed bereikbaar.
  • Om de bezorgers van het kerkblad ‘naar-buiten-moeten’ te besparen, graag zoveel mogelijk uw e-mailadres doorgeven. Zodat u Op Weg per mail krijgt, in plaats van op papier. Geef uw naam en e-mailadres door aan kb@pkn-uithoorn.nl, zodat de bezorglijst korter wordt.
  • Problemen om berichten via de mail te ontvangen? Of om kerkdiensten te beluisteren of te bekijken? Aarzel niet, vraag om hulp via een van de predikanten. Kunnen we het zelf niet, dan zoeken we iemand. Geef ook aan als iemand in uw omgeving hulp nodig heeft.
  • Er zijn gemeenteleden spontaan bereid anderen te helpen. Denk aan boodschappen doen. Geef het aan, als u daarvan gebruik wilt maken.

Goede wensen in deze vreemde en voor sommigen angstige tijden.
ds Florisca van Willegen 06-13599841 – maandag, woensdag, vrijdag
ds Joep Dubbink 0297-268212 / 06-17373838

Op afstand

De diensten in De Schutse kunnen voorlopig niet als ‘openbare eredienst’ doorgang vinden. Dat is buitengewoon jammer. Die zondagse samenkomst is niet het enige waar het in onze gemeente om draait, maar het is wel een centraal gegeven. Daar ‘ontmoeten we God en elkaar’, zoals aan het begin vaak wordt gezegd.

Moderamen en kerkenraad hebben vanaf het begin gevonden dat de diensten moeten doorgaan, op afstand. Dat lukte vanaf de eerste ‘Corona-zondag’ zelfs met beeld via ons YouTube-kanaal. Op het moment dat we dit schrijven, hebben we twee van deze diensten gehad. Aan de hand van de reacties die we krijgen proberen we de juiste vorm te vinden, qua beeld, zang en muziek.

Aansluiting

Als u geen internet hebt, en niet aangesloten bent op kerkradio via een kastje, en toch graag een kerkdienst wilt meemaken, laat dat dan weten! Het is geen enkel probleem een apparaat bij u langs te brengen (uiteraard met 1,5 meter afstand) en aan te zetten, zodat u kunt luisteren en kijken. Neem daarvoor contact op met een van de predikanten.

Goede Week

Ook in de Goede Week willen we de diensten voorafgaand aan Pasen laten doorgaan, maar in nog iets meer aangepaste vorm. Zie Kerkdienst >

Omzien naar elkaar

Nu alle ontmoetingsmogelijkheden stil liggen, is het een uitdaging als gemeente toch onderling contact te houden. Telefoon of WhatsApp en e-mail zijn prima mogelijkheden om met elkaar in contact te blijven. Maak daar vooral royaal gebruik van en zie naar elkaar om.

Geen bezoek

Elkaar bezoeken ligt niet direct voor de hand, wees daar terughoudend mee. De predikanten zullen uit eigen beweging momenteel geen huisbezoeken doen, al helemaal niet bij ouderen. Maar het kan natuurlijk nodig zijn, en dan doen we het uiteraard wel. Dat is in elk geval zo bij ernstige ziekte en overlijden.

Bellen

Volgende week willen we proberen, met een aantal mensen de ouderen in onze gemeente zoveel mogelijk telefonisch te benaderen met de vraag hoe het met ze gaat, of ze ergens behoefte aan hebben en of we ze ergens mee kunnen helpen. Nu zal dat niet in alle gevallen makkelijk zijn, omdat we niet van ieder een telefoonnummer hebben. Als u denkt dat uw nummer bij ons niet bekend is, mag u ook zelf uw contactpersoon of pastoraal medewerker, ouderling of predikant bellen en sowieso is dat een goed idee als u iets wilt doorgeven of vragen.

Vraag gerust

Als u vragen hebt, weet de weg te vinden. In dit geval misschien het makkelijkst via de beide predikanten:
ds Florisca van Willegen
ds Joep Dubbink


Kerkdienst online

Een reactie

Joep vroeg om reacties: de dienst van afgelopen zondag gezien en gehoord? Ja, zeker. ‘t Is toch wel heel bijzonder. Kopje thee, laptop op tafel. Op YouTube zoeken en zowaar gelukt. Helder beeld, alles goed verstaanbaar. Terwijl je kijkt meldt YouTube dat er 30 anderen zijn. Groot respect weer voor wat jullie ondernemen. En hoe Joep weer liet zien hoe oude Bijbelverhalen de werkelijkheid van vandaag zijn. Laetare – toch ook vandaag. Het is nu precies 75 jaar geleden dat de hongerwinter op z´n ergst was. Eten was er niet meer maar de ergste kou was voorbij. ‘t Was heel stil om ons heen. Zo erg als toen is het nu niet, maar er zijn de herinneringen en sommige dingen komen terug. Herhaalt de geschiedenis zich en zal er over een maand weer bevrijding zijn?

Job Dienske


Eerdere berichten – 16 mrt

Rekening houdend met de richtlijnen van de PKN (en het RIVM) is een aantal maatregelen genomen in verband met het Coronavirus.

• de kerkdiensten gaan in elk geval de komende drie zondagen, tot en met 5 april, niet in de gebruikelijke vorm door. U wordt verzocht, thuis te blijven, maar wel kunt u een aangepaste ‘online viering’ volgen vanuit De Schutse via www.kerkomroep.nl: zoeken op ‘Uithoorn’. U kunt daar meeluisteren, maar ook de link vinden naar een video-stream van de dienst. Beschikbare vieringen staan op Youtube – zoek op Protestantse Gemeente Uithoorn >

Alle andere bijeenkomsten namens onze gemeente worden op dit moment geschrapt. Dat betreft onder andere: Wijkavonden, Meelezen op maandag, Stiltemomenten, activiteiten van Bezinning en Verdieping, de Koffieochtend op donderdag en de Praktijkschoolmaaltijd.

Dat duurt voorlopig tot en met 6 april of zoveel langer als nodig is.

Preek van de Leek 29 maart: wordt verplaatst, mogelijk naar volgend seizoen.

Kerkcafé op 4 april gaat niet door, maar wordt verplaatst naar volgend seizoen.

Ook de repetities van het projectkoor zijn gestopt. Hoe de Paasvieringen eruit komen te zien, is op dit moment nog allerminst duidelijk.

Dit besluit is onvermijdelijk gezien de sluiting van scholen en horeca en de oproep tot ‘sociale onthouding’, om zo de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. We rekenen op uw begrip voor deze maatregelen en hopen dat ze zeer tijdelijk zullen zijn.

Als u vragen hebt, of ideeën, schroom niet om contact op te nemen.

Tymen van der Ploeg, kerkenraad
Henk Mathlener, diaconie
Piet Vingerling, kerkrentmeesters
ds Florisca van Willegen
ds Joep Dubbink

Lees ook ons extra kerkblad Op_Weg_2019_2020_08_half kerkblad Corona-pauze >

Meld je aan voor Zondagsbrief en kerkblad per e-mail Emailnieuws >

Historie

Kijk de kerk9 – 30 mei

200 jaar Uithoorn

Historische kerkelijke attributen

Tweehonderd jaar geleden werd Thamen overgedragen aan de provincie Noord-Holland en samengevoegd met Uithoorn. Oorspronkelijk lag Thamen wat noordelijker, in de omgeving waar nu de Briandflat staat. Daar stonden ook de eerste kerkjes. Aan de Amstel stond sinds 1663 de derde Thamerkerk.

In 1835 werd een nieuwe kerk geopend, de huidige Thamerkerk. Uit het vorige kerkgebouw werden de banken, de kerkklok en het orgel meegenomen.

In de vitrinekast in De Schutse staat de doopschaal, geschonken door de catechisanten en de kanselbijbel uit 1748. Ook staat er een collectebus, die gebruikt werd bij begrafenissen ‘voor de armen’. In de gang hangt het predikantenbord.

In 1852 werd de luidklok vervangen door de huidige klok, die afkomstig is uit de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Gegoten in 1659 door de gebroeders Hemony, de eerste klokkengieters die een klok op toon konden maken.

In 1872 werd in de Menonietenbuurt de eerste (Christelijke) Gereformeerde kerk gebouwd, deze heeft dienst gedaan tot 1927. In datzelfde jaar werd de Kruiskerk geopend aan de Piet Heinlaan. Het doopvont van de Kruiskerk staat nu in de ontmoetingsruimte van De Schutse en een deel van het avondmaalstel staat in de vitrinekast uitgestald.

De Hoeksteen is een ontwerp van Gerrit Rietveld en werd geopend in 1966. Het meubilair, behalve het orgel, was ook door Rietveld getekend. Als kerk heeft dit gebouw dienstgedaan tot 1984. Het orgel staat nu in Dronten.

In 1967 werd De Schutse geopend, ontworpen door ing. G. Kors.

Naast de vitrinekast hangen verschillende foto’s van de drie gesloten kerken en het predikantenbord van De Schutse.

Misschien heeft u ook wel een attribuut dat herinnert aan de gesloten Hoeksteen, Kruiskerk of Thamerkerk. Tussen 9 en 30 mei wordt er een grotere tentoonstelling georganiseerd in De Schutse. Als uw voorwerp daar mag staan of hangen, dan zou dat heel fijn zijn. Wilt u daarover contact opnemen met een van ondergetekenden?

Cees van Duren en Antoine van Mulukom


 

Geschiedenis van Protestantse Gemeente te Uithoorn

Er is van alles te vertellen: over een kerkje dat in het veen wegzakte en over een uniek ontwerp van Rietveld. Over de bouw en sluiting van kerken. Kortom: de geschiedenis van de Protestantse Gemeente te Uithoorn en haar voorgangers de Hervormde Gemeente Uithoorn en de Gereformeerde Kerk Uithoorn die in 2006 fuseerden tot Protestantse Gemeente te Uithoorn. Er is meer > Download de pdf Historie Protestantse Gemeente te Uithoorn.pdf

Duitse Joden in Nederland

UITGESTELD

Bezinning en verdieping

Hoe welkom waren terugkerende Duitse Joden in Nederland na mei 1945?

In 2020 viert Nederland 75 jaar bevrijding. Overal in het land vinden herdenkingen en evenementen plaats, opdat wij niet vergeten. Het aantal mensen dat de oorlog heeft meegemaakt en nog kan na vertellen, neemt in rap tempo af. Vormgeven van de herinnering aan het verleden is een zeer actueel.

Er komt meer aandacht voor schaduwzijden van deze gruwelijke oorlog, die jarenlang onderbelicht zijn geweest. Bijvoorbeeld de behandeling van Duitse Joden in Nederland.

Weinig mensen weten dat in 1944 de Nederlandse regering (in ballingschap in Londen) een wet uitvaardigde waarmee alle Duitsers tot vijandelijk onderdaan werden verklaard. Na de Duitse capitulatie werd ongeacht politieke voorkeur of verblijfsplaats Duits bezit onteigend. Sommige van hen werden gearresteerd of uitgezet, anderen vertrokken op eigen initiatief.

Onder hen bevonden zich vele uit Duitsland gevluchte Joden, die vlak voor het uitbreken van de oorlog hun heil in Nederland hadden gezocht. Ook zij werden tot vijand verklaard. Bij terugkeer uit concentratiekampen wachtte hen lange, prijzige en zeer bureaucratische procedures van ‘ontvijanding’. Wie waren deze zogenaamde ‘vijanden’ en welk lot wachtte hen in naoorlogs Nederland?

Marieke Oprel zal op over dit onderwerp een lezing houden. Marieke is als promovendus verbonden aan de Vrije Universiteit en het Duitsland Instituut (DIA) en zal op 24 juni promoveren op de behandeling na mei 1945 van Duitsers die al voor de oorlog in Nederland woonden. Daarnaast is zij docent Politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Deze avond wordt niet gehouden op dinsdag 17 maart, maar uitgesteld naar een datum later in het voorjaar.

Bommel en de Bijbel

Kijk de kerkUITGESTELD

200 jaar Uithoorn

Heer Bommel en de Bijbel

Tentoonstelling ‘Heer Bommel en de Bijbel’

9 mei – 23 mei 2020
– Nieuwe datum en openingstijden expo volgen –
Kerkgebouw De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn

Marten Toonder legde in zijn Bommelverhalen mens en maatschappij onder de loep. De verhalen vormen een spiegel van de ontwikkelingen in het Nederland van 1950-2000. Ook het christelijke aspect van de Nederlandse volksaard komt daarbij aan de orde. Het gaat dan met name om het calvinistische protestantisme. Maar ook voor katholieken en andersgelovigen biedt de spiegel die Toonder zijn lezers voorhoudt een blik van herkenning.


De tentoonstelling is gebaseerd op het boek Bommel en Bijbel van Klaas Driebergen.
Teksten Rob van Eijck · Grafische verzorging Rob van der Nol
© Copyright illustraties en Bommelteksten Stichting Het Toonder Auteursrecht

Bommel en zwartkijker Zwadke Kornelisz zijn te horen in een hoorspel, online te beluisteren op archief.ntr.nl/bommel – naar ‘Heer Bommel en de Zwarte Zwadderneel’

 

 


 

Protestants calvinisme in Uithoorn

200 jaar Uithoorn betekent ook 200 jaar christendom in Uithoorn. In de praktijk al ruim 460 jaar christendom in Uithoorn. De vestiging van een protestantse gemeente in het begin van de zeventiende eeuw verliep niet eenvoudig. Het is zelfs een wonder dat het gelukt is. In Thamen en later Uithoorn zijn de katholieken in de meerderheid gebleven. Maar het protestants calvinisme is er wel in geslaagd stevig voet aan de grond te krijgen.


Impressie van de expo door Klaas Driebergen, zoals in de getoond in De Grote of St. Bavokerk te Haarlem

Interieur

Van de Interieurcommissie

Olijftak-schermen in de kerkzaal

Eind november van het vorig jaar berichtten wij u over het verfraaien van de ‘kamerschermen’, die de gestapelde stoelen aan het oog onttrekken of anderszins begrenzing aanbrengen.

Functionele schermen, maar mooi zijn ze niet; nu valt over smaak niet te twisten, maar de plastic aanblik draagt niet bij aan een warme en duurzame uitstraling van de kerkzaal.

Daarom is destijds, in overleg met de binnenhuisarchitecte, Daphne van der Knijff, ruim een jaar geleden gekeken naar mogelijkheden hier iets mee te doen. In haar presentatie heeft ze toen die uitwerking laten zien in een gemeentevergadering.

Het plastic zou moeten worden vervangen en de omlijsting zou in plaats van de ijzerkleur de koperkleur van de hoge wand voorin moeten krijgen, waarbij de verf gebruikt wordt waarmee de wand zelf geschilderd is.

Koper en hout

Daphne heeft een idee van Binnie Klinkenberg: ‘de olijftak’, uitgewerkt tot een ontwerp, waarin de schermen functioneel zijn en tegelijk mooi en interessant.

Eentje is al een eind klaar, daaraan kan je zien hoe het gaat worden.

Er zijn al flink wat lijsten metallic koper geschilderd, zodat de eenheid met de wand wordt benadrukt.

Zelf doen

We gaan het onder leiding van Ton Kodde en Martin Joosse met elkaar doen, dat bespaart kosten en is ook mooi en leuk.

Een heel project: een aantal mensen heeft zich al opgegeven mee te doen aan het schuren en schilderen van de lijsten en zagen en lakken van de olijftakken. Af en toe een paar uurtjes en je ziet het resultaat!

Doe mee

Er ligt een lijst achterin de kerk, waarop je je naam en adres en/of telefoonnummer kan opschrijven. Via mail of na de diensten krijg je dan de ‘klusdata’. Op die data kun je op de voor jou geschikte momenten komen werken. Een uur is ook al goed!

Contact hierover: Ton Kodde en Martin Joosse.

Namens de interieurcommissie, Henriëtte

Exodus

3 mrt

Bezinning en Verdieping

Exodus – boek van uittocht,
woestijn, gaan met God

Tot en met Pinksteren staat een lange serie lezingen gepland uit het boek Exodus. Dat past heel goed: in de veertigdagentijd horen we over de slavernij in Egypte en de komst van Mozes, de bevrijder.

Rond Pasen lezen we de verhalen van uittocht en doortocht, wat we wel vaker doen. En dan lezen we dóór. Verhalen over de woestijn waar het leven vooralsnog behoorlijk tegenvalt. Rond Pinksteren sluiten we deze serie af te met de wetgeving op de Sinaï.

Zo’n lange serie vraagt om wat uitdieping. Hoe zitten die verhalen in elkaar? Wat zijn de thema’s? Bevrijding uit slavernij en verdrukking… Maar het boek heeft veel lagen en blijkt heel actueel. Het gaat óók over leiderschap, over vertrouwen op God, over mogelijk problematische kanten van Gods optreden, over Mozes’ en Gods omgaan met teleurstellingen, om voedsel voor onderweg – te veel om op te noemen.

Een avond achtergronden bij de diensten, met steeds als vraag: hoe zouden we dit thema in onze tijd kunnen verstaan? Van harte welkom!

Dinsdag 3 maart, 20.00-22.00 uur, De Schutse

Begeleiding ds Joep Dubbink

Hier kunt u de Presentatie Exodus bekijken.

Games

– dat smaakt naar meer –

Geloven en games?!

Ben jij een fervente gamer? Welke games speel jij het liefst, online of offline? Is het een nutteloze manier om je tijd te verdoen? Of een verrijking van je leven? Contact met anderen, vaardigheden leren en in sommige games zelfs verdieping en zingeving. Wat vind jij? Gamen jullie mee? Wie weet komen we wel spannende en diepzinnige thema’s tegen!

Neem je mobiel, laptop, console of bordspel mee en leer elkaars spellen spelen!

Dinsdagavond was het duidelijk!

Samen spelen is het leukste! Al is het Clash Royale, retro MarioKart DS, mini Jenga of Achtung, die Kurve! (zeg maar snakes met z’n zessen!)…

Snappen ze niet waarom je gamet? Download de folder! >

Speel een kort spelletje met een boodschap! >

Voordelen van games (geloof jij het?)

Religie in games, op meer manieren dan je denkt…

 

Meer weten? Mail Florisca of Co
f.vanwillegen@pkn-uithoorn.nl
c.walinga@pkn-uithoorn.nl

Klusjes

Israël – Palestina

6 feb

Bezinning en Verdieping

Onopgeefbaar verbonden…?!

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen roept veel emotie en discussie op. In januari 2018 hebben 21 dominees uit de Protestantse Kerk een twaalfdaagse studiereis gemaakt naar Israël / Palestina. Het thema was ‘Onopgeefbaar verbonden…?!’ Ds. Sieb Lanser komt donderdag 6 februari om 20.00 uur in De Schutse een presentatie geven over deze reis.

In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland staat: ‘De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.’ Deze uitdrukking is niet onomstreden, verdeelt de kerk en leidt tot soms felle discussies. Hoe verhoudt zich de verbondenheid van Kerk en Israël tot de oecumenische verbondenheid met de Palestijnse christenen? Hoe zit het met de (diaconale) verbondenheid met de Palestijnse bevolking, slachtoffers van onrecht en onderdrukking? In ontmoetingen met zowel Joden als Palestijnen is geprobeerd iets meer zicht te krijgen op deze complexe problematiek. Deze avond komt ds. Lanser zijn ervaringen met ons delen.

Van harte welkom op donderdag 6 februari in De Schutse, de avond begint om 20.00 uur, koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur

Om vervoer verlegen? Mail bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl of bel met Tietia van Dijk, 0297-569732.