Wake

500 seconden voor 500 kinderen

Een wake van 500 seconden voor 500 kinderen op Lesbos, meteen na de kerkdienst van 3 januari. De dienst wordt vanaf 10.00 uur online uitgezonden vanuit De Schutse. De dienst zal wat korter zijn dan normaal. De wake zal rond 10.50 uur beginnen. De formule is simpel en volgens de coronaregels: aansluitend aan de online-kerkdienst wordt een wake gehouden van 500 seconden – een korte toelichting op de reden, een kort gebed, gedicht of Bijbeltekst en een icoon voor stille meditatie. Het is een symbolisch gebaar vanuit machteloosheid. De politiek reageert onvoldoende op de breed gedragen oproep om 500 vluchtelingenkinderen op te vangen. 185 gemeenten in Nederland boden ruim voldoende plaatsen aan om kinderen op te vangen. Uithoorn was daar niet bij. De Haarlemmermeer bood 25 plaatsen en Aalsmeer 11. De vorm van de wake is gekozen vanuit de vaste overtuiging dat het zinvol is om de aandacht vast te houden. Dan kúnnen politici niet langer wegkijken, zeker nu de verkiezingen eraan komen. In de afgelopen adventsperiode werden in vijftig kerken door heel Nederland dit soort wakes gehouden. Zo versterken we elkaar én de boodschap aan de politiek. Politici in de Tweede Kamer worden voorzien van actuele informatie en gestimuleerd de staatssecretaris te bevragen.

Wij hopen op uw aandacht, 
Henk Mathlener 

Boodschap aan de politiek in een filmpje, getweet door Diederik Ebbinge

interview

ds. Florisca van Willegen

Zondag 24 januari 10.00 uur

afscheidsdienst ds. Florisca van Willegen

Florisca van Willegen

Florisca stemde in met een kort interview nu zij ons verlaten gaat. Bij haar thuis afgesproken, een zachte fietsvriendelijke novembermorgen. Koffie, kopje van fors formaat, voor mij. Zij drinkt ’s morgens eerst koffie, nu thee; knabbelt af en toe aan een speculaasje. We zitten aan tafel want een interviewer moet aantekeningen maken. Links (voor mij) gaat de ruime en lichte huiskamer over in een rust ademende, betegelde tuin. Het poezenluikje staat open. Mooi plekje daar, het nieuwe huis einde Bruine Lijster, rand Meerwijk.

 

Vertel iets over jouw geschiedenis. En: was dominee worden een bewuste keuze?

Zij groeide op in Aalsmeer. Zat in Uithoorn op het Alkwin. Studeerde maatschappelijk werk en dienstverlening en begon als jongerenwerker in Heiloo en Heemskerk. Geleidelijk ontstond de behoefte aan meer kennis en verdieping van het geloof. Dominee worden was niet meteen de bedoeling. Gehoopt werd dat een studie theologie antwoord zou geven op haar vele vragen over het geloof. Dat ging anders. Je leert juist dat er veel vragen zijn. Hoe je met bijbel en geloof op weg moet. Hoe je geloof op meer manieren kan beleven.

 

En toen kwam er Uithoorn en onze kerk?

Het was natuurlijk boffen met een stageplaats dichtbij en met Joep als begeleider. Ze is, voordat ze als predikant beroepen werd, nog ingevallen voor Trudy Joosse en Cathérine Verviers. In de vacature na het vertrek van Harold Oechies werd een predikant voor drie jaar gezocht. Een eerste zoektocht in de mobiliteitspool leverde geen geschikte kandidaat op. Toen is haar gevraagd mee te solliciteren, zelf had ze daaraan niet gedacht. Het was voor haar als stagiaire heel interessant de procedure rond de vacature vanuit de kant van de gemeente mee te maken. Glimlach: ze werd beroepen terwijl ze zelf nog in de profielcommissie had gezeten. Haar leermeester werd nu collega. Januari 2018 werd ze bevestigd in het ambt van predikant, dat is toch wel een bijzonder moment in je leven.

 

Terugkijkend op drie jaar: je hebt geen spijt van je keuze voor predikant? Maar nu ga je iets heel anders doen?

Nee, zeker niet iets heel anders. Het was hier heel fijn werken in een gemeente die warmte uitstraalt en ruimte geeft. Zo veel enthousiaste en berokken mensen. Maar nu is het goed om te kiezen voor een nieuwe uitdaging, liefst weer het werk van predikant.

Over dat predikant zijn. De diensten op zondag zijn wezenlijk. Aan de voorbereiding en de preek wordt veel aandacht en tijd besteed. Teksten en thema’s gaan volgens het bijbelrooster en zijn tijdig bekend. Vrijdag moet de preek klaar zijn. Vaak zijn er meteen voldoende associaties; soms kan het best moeilijk zijn. Er moet ook de aansluiting zijn bij wat over eenzelfde thema vorige week gezegd is. Voorgaan in een dienst: ze doet het graag. Als ze daar rust uitstralend (vindt Job) op de kansel staat, is er van binnen heel wat spanning. En ja, ze weet het: ze spreekt te snel. Daar wordt aan gewerkt.

Wat ze wil uitdragen: het gaat erom de Bijbelse verhalen, die geen geschiedenis zijn, te vertalen naar onze werkelijkheid vandaag. Verhalen: indien zo niet gebeurd, wel waar. Een boodschap die bevrijdt, ruimte schept en niet knelt.

 

Het pastoraat. Is er voldoende tijd voor bezoekwerk? En: in de bijbeluitleg is er de laatste decennia nogal wat veranderd. Kunnen alle gemeenteleden dat aan?

Voor dringend pastoraat is er altijd ruimte. Maar je zou altijd meer willen doen dan waarvoor tijd is. Gelukkig zijn er nog ouderlingen, pastorale medewerkers en contactpersonen. Maar het aantal loopt terug en het is lastig opvolgers te vinden. Het is goed dat er naar aanleiding van het beleidsplan een groep aan de slag gaat met de vraag hoe het pastoraat in de toekomst geregeld moet worden.

Haar ervaring uit de contacten met gemeenteleden is dat meer ruimte vaak als bevrijdend wordt ervaren. Florisca had (en heeft) haar eigen zoektocht. Bijbel en geloof bieden gelegenheid voor eigen uitleg en beleving. Dat moet zo blijven en samen moet je er mee bezig zijn.

 

Parttime dominee; lukt dat? Is er echt de vrije tijd voor lezen, hobby’s en sport? En waar gaat de vakantie heen?

Op de vrije dagen wordt geprobeerd afstand te nemen. Dat lukt niet altijd. Thuis is er natuurlijk in de eerst plaats zoon Justus. Als er een boek wordt gelezen, dan ’t liefst fantasy. Een hobby van haar en man Timber is het spelen van bordspellen, liefst online en wereldwijd. Voor beweging hoeft ze niet naar de sportschool. Er wordt veel gewandeld en er is de fiets. In de vakanties wordt een combinatie van cultuur en natuur gezocht, meestal in Nederland of elders in Europa. Soms ook verder weg, zoals een bezoek aan vrienden in Australië en Japan.

 

Jouw toekomst?

De keuze om hier weg te gaan is bewust: na vier jaar Uithoorn een andere plek. Ze is 32 jaar en heeft nog vele jaren voor de boeg. Zien wat komen zal en graag wel in de buurt. Er is niet voor niets hier een huis gekocht; het bedrijf van Timber met zijn software development en data security zit in Amsterdam. En ja – in de buurt zijn opa en oma stand-by om op Justus te passen……

Job Dienske


Vervanging van Florisca

Ds. Caro Houtkoop is bereid gevonden om de pastorale taken van Florisca op zich te nemen in de vacaturetijd. Daar zijn we erg blij mee.
Caro is bereikbaar via c.houtkoop@pkn-uithoorn.nl en tel 06-28120617

 


Bij het afscheid van Florisca

Dominees komen en gaan. In een bekend ochtendblad heetten predikanten die van gemeente veranderden ooit ‘voorbijgangers’, en terecht. Niet al te zeer vastroesten is een goede zaak, maar ‘losmaking’, zoals het in het kerkelijk jargon zo beeldend heet, is vaak een pijnlijk proces: voor wie gaat maar ook voor wie achterblijft.

Dat geldt zeker voor mij als collega, want ik heb in de afgelopen jaren op een heel plezierige manier samengewerkt met Florisca. Ik ga daar hier niet alles over opschrijven, er moet ook nog iets overblijven voor de gelegenheden die nog komen, maar iets wil ik hier wel kwijt.

Het lijkt riskant om als stagiair, predikant-in-opleiding, in dezelfde gemeente predikant te worden. En toch ‘moest’ het blijkbaar zo zijn, want toen we in 2016 zochten naar een nieuwe predikant en dat niet zo erg wilde lukken, liep steeds Florisca door het beeld en kwam op zeker moment onweerstaan­baar de gedachte op: waarom zij eigenlijk niet?! Zo is het gekomen.

Maar kun je de omslag maken van een begeleidings- naar een collegiale relatie? De beroepingscommissie heeft dat destijds goed overwogen en dacht dat het wel zou kunnen. Florisca kan dat zelf natuurlijk het beste zeggen, maar wat mij betreft heeft de commissie volkomen gelijk gekregen.

Natuurlijk zijn we verschillend: v/m, jong/oud(er) – ergens zijn we het moment gepasseerd dat Florisca precies de helft van mijn leeftijd had! – en nog wel meer. Het zou onzinnig zijn om die verschillen te ontkennen, maar het viel me telkens weer op hoe vaak we op één lijn zaten. Het kwam eigenlijk nooit voor dat we fundamenteel verschil van inzicht hadden over de te volgen beleidslijn. En die enkele keer dat Florisca mij gedecideerd tegensprak in een vergadering, had ik daar plezier in en vaak had ze nog gelijk ook. Dat komt mede omdat een van Florisca’s sterke punten is, dat ze heel snel situaties inschat, ziet waar de schoen wringt en waar een mogelijke oplossing zit.

Florisca heeft meer sterke punten, maar die hebt u inmiddels wel ontdekt: groot invoelingsvermogen, sterk in de vertaalslag van Bijbelwoorden en geloofstraditie naar de dingen waar mensen mee bezig zijn, in de verkondiging persoonlijk zijn zonder het persoonlijke op de voorgrond te laten treden. Minstens even mooi was het, te zien hoeveel vooruitgang ze boekte op de mindere punten die elke predikant ook heeft: wat een ontwikkeling in een paar jaar tijd.

Wat die verschillen tussen ons betreft, ik denk dat we daar in de afgelopen jaren optimaal van geprofiteerd hebben. Ik bracht dan wel wat ervaring mee, maar Florisca óók het een en ander: een opleiding én een aantal jaren ervaring als jongerenwerker, de frisse blik van een nieuwkomer die andere kerkelijke gemeenten gewend is, een predikantsopleiding gevolgd die toch net wat andere accenten zet en nauwer aansluit bij de hedendaagse kerkelijke praktijk, en feeling met de behoeften van een jongere generatie waartoe ze zelf behoort.

Florisca, alle begrip en respect voor je keuze om meer op eigen benen te willen staan en een nieuwe uitdaging te verkiezen – maar ik ga je missen, dat is zeker! Bedankt, het ga je goed, ga met God.

Joep Dubbink

Advent

Advent

Hier zie je nog wat we gedaan hebben om toe te leven naar Kerst, het feest van de geboorte van Jezus.

Vier kaarsen branden zacht,

ze schijnen op wat komen zal.

Op een geschenk, zo lang verwacht,

voor jou, voor mij, voor iedereen en overal

 


De digitale adventskalender

Op onze website staat onze eigen online adventskalender. Voor elke dag een tekst, of een mooie foto, kleurplaat, recept, muziekje of doe activiteit. Klik maar op de link van vandaag. We horen graag je reactie! Liesbeth Geudeke


Engelenproject – van de landelijke PKN

In de vier Adventsweken gaan er engelen op pad, ook in Uithoorn en De Kwakel, om bij deze en gene een lichtpuntje te brengen. In de donkere dagen voor Kerstmis en ook nog in coronatijd kan iets aardigs, iets leuks, iets prettigs een mens goed doen. Iedereen kan zo’n engel worden! Reactie? Mail Trudy Joosse t.joosse-ridder@pkn-uithoorn.nl – Lees reacties bij KijkdeKerk
Henriëtte Wezelman


De kerstwensenboom

In de hal van De Schutse staat een kerstwensenboom, met daaraan jullie kaartjes! Schrijf een wens (voor jezelf, voor een ander, voor de kerk, voor de wereld of wat ook maar) op een klaarliggend kaartje en hang hem in de boom. Maar je kunt je wens ook sturen naar kerstwensen@pkn-uithoorn.nl, dan zorgen wij ervoor dat je wens in de boom komt te hangen.
Liesbeth Geudeke


Coronacrisis en ballingschap – advent

Een virus, nieuw en onverwacht, beheerst zo maar het leven;
de situatie vreemd, ineens is zo veel kwijt.
Het kan geen kwaad het eerlijk toe te geven:
’t besef van onmacht, knagende onzekerheid.

Corona, ballingschap – je mag ze vergelijken:
verlorenheid; de vragen, twijfels rond ’t bestaan.
Maar in de Bijbel zou een ballingschap nooit eeuwig blijken;
in elk verhaal is ‘t perspectief: er komt een einde aan.

Geloof vraagt moed, vertrouwen, nieuw beginnen;
in mijn benauwdheid weet ik mij door God herkend.
Geen macht ter wereld, zelfs geen virus zal ‘t ooit winnen:
Joeps woorden – actueel in deze weken van advent.

Job Dienske
– naar mediatie van Joep in Op Weg 26 oktober –


De duisternis kan het licht niet aan

Meditatie van Joep

Dank aan alle werkers
– voor en achter de schermen!

van de kerkenraad

Micha

terugblik

Micha Zondag

ds Floricsa van Willegen en Cathérine Verviers

Anders-dan-anders dienst

Micha-zondag – de dag waarop duizenden kerken wereldwijd stil staan bij sociale en ecologische gerechtigheid. Het thema is dit jaar Delen in vrijheid, over moderne vormen van slavernij. Dat is ver weg en dichtbij. Filipijnse vrouwen en meisjes die hun lichaam gedwongen verkopen achter een raam of webcam. Poolse arbeidsmigranten die dagen maken van 16 uur en zonder veel privacy leven in ‘vakantiehuisjes’. Nederlandse pakketbezorgers die geen tijd voor hun gezin overhouden door het moordende werkschema. Misbruik. Uitbuiting. Vaak onttrokken aan ons zicht. Wat betekent het dat Christus is gekomen om de wereld te verlossen? Hoe kunnen wij samen delen in de vrijheid die Hij biedt? Een moeilijk, maar belangrijk onderwerp! We gebruiken filmpjes en gespreksvragen van Micha Nederland. Zo wordt deze zondagsdienst een beetje anders-dan-anders. Extra interessant om thuis te bekijken via YouTube

Over duurzaamheid van kledingmerken goodonyou.eco

 

Verkondiging zondag 15 november 2020 · Micha zondag

 

Boekvouwen

8 dec

Bezinning en Verdieping

Boekvouwen

We maken een engel

In de tijd van kerst lezen in het kerstevangelie we over de engel Gabriël. Het zijn bijzondere en mooie verhalen. Engelen spreken tot onze verbeelding. Deze avond gaan we een engel vouwen vanuit een boek. Wat u in ieder geval mee moet nemen is een boek met een zachte kaft van ongeveer 400 bladzijden. De hoogte van het boek is bepalend voor de grootte van de engel.

In de tijd van kerst lezen we in het kerstevangelie over de engel Gabriël. Het zijn bijzondere en mooie verhalen. Engelen spreken tot onze verbeelding. Deze avond gaan we een engel vouwen vanuit een boek. Wat u in ieder geval mee moet nemen is een boek met een zachte kaft van ongeveer 400 tot 500 bladzijden. De hoogte van het boek is bepalend voor de grootte van de engel.

Dinsdag 8 december 20.00 uur in De Schutse

Er is slechts plaats voor twaalf personen. Aanmelden kan tot en met zondag 6 december via Bezinning en Verdieping

Kerstconcert

7 dec

Kerstconcert zanger-pianist Roon Staal

Maandag 7 december 2020 geeft zanger-pianist Roon Staal een kerstconcert in De Schutse te Uithoorn.. Met warme stem en pianospel weet hij zijn bezoekers te raken. Kom in de stemming van de komende kerstperiode met zijn vertolking van bekende songs als Oh Holy Night, Silent Night, Mary’s Boy Child, Gloria in Excelsis Deo, Away In A Manger en The Holy City. Ook Pie Jesu staat op het repertoire, evenals eigen composities die passen bij de kerstgedachte. Nieuwe songs van zijn komende kerstalbum Christmas Album II zullen ten gehore worden gebracht. 

Het optreden in Uithoorn maakt deel uit van Roon’s Kerst Tour 2020. Er zijn twee concerten in De Schutse, aanvang 19.00 en 21. 00 uur. De kerk is een half uur voor aanvang van het concert geopend.

Alle informatie over de concerten en kaarten à € 17,50 kunt u vinden op www.roonstaal.com of via tel 06-30025992.

U bent van harte welkom!

Kerkgebouw De Schutse

Kerk in de steigers

De Schutse is meer dan 50 jaar oud en dan verslijt er wel eens iets. De achtergevel van de kerkzaal (achter het orgel) staat vaak in de zon en de regen. Het staal waarin de ramen zijn geplaatst, is hier en daar gaan roesten. Dat geeft druk op de ruiten, deze breken. Er zijn er in de afgelopen jaren een aantal vervangen. Nu zijn er al weer vijf gebroken. Een grote ingreep is dus nodig.

Vanaf 2 november worden steeds delen van de gevel vervangen door kunststofkozijnen en dubbelglas. In het glas komt een coating, zodat het invallende zonlicht wat getemperd wordt.

Er wordt een steiger in de kerkzaal achter het orgel geplaatst. Buiten komt een kraan of een hoogwerker te staan. De bouwers verwachten zo’n drie weken nodig te hebben.

Kerk in de steigers

Zaal huren?

Huur onze grote feestelijke zaal voor optredens, voorstellingen, vieringen. Of een van de praktische en sfeervolle kleinere zalen voor gezellige bijeenkomsten of vergaderingen. Er is meer >

 

 

Onze Vader

24 nov

Aanmelden bij Bezinning en Verdieping

De sleet van het Onze Vader

Overal ter wereld en door de eeuwen heen wordt het Onze Vader gebeden – in de zondagse eredienst, maar vaak ook in het persoonlijk gebedsleven. De meesten van ons kunnen dit gebed dan ook zo uit het hoofd meezeggen. Ondanks dat we het vrijwel allemaal kennen, zijn er ook de nodige vragen te stellen. Zo bidden we dit gebed in navolging van Jezus, zoals hij het ons leert in Mat. 6:9-13. Maar waar komen de woorden ‘Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid, amen’ vandaan? Of waarom zeggen protestanten ‘verlos ons van de boze’, maar zeggen anderen ook wel ‘verlos ons van het kwaad’? Waar bidden we eigenlijk om, als we deze aloude woorden uitspreken? Hoogste tijd dus, om eens dieper te duiken in dit gebed dat we zo dikwijls bidden. Deze avond gaan we dieper in op de achtergrond van het Onze Vader, maar daarnaast is er ook ruimte om uit te wisselen wat het Onze Vader voor u betekent. Wellicht bidt u de woorden van dit gebed na deze avond weer met een nieuwe blik. De avond wordt geleid door ds. Florisca van Willegen.

Dinsdag 24 november 20.00 uur in De Schutse

Aanmelden kan tot 22 november bij Bezinning en Verdieping
of mail bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl of bel 0297-560384.

Wie wil je zijn?

19 nov

Aanmelden Bezinning en Verdieping

Wie wil je zijn?

Ds. Caro Houtkoop geeft een inleiding in de levensvisie van Victor Frankl.

Is het mogelijk om elkaar ‘van aangezicht tot aangezicht’ te ontmoeten? We weten dat niet. Zal de mondiale gezondheidscrisis iets veranderen aan onze kijk op het leven of onszelf?

Veranderingen in ons denken beginnen vaak klein. We zien iets dat ons raakt of verbaast. Iemand stapt uit de rol die hem of haar is toebedeeld en geeft ons opeens een ander perspectief op de werkelijkheid.

Een prachtig voorbeeld daarvan is het verhaal van captain Tom. Hij woont in Engeland en is bijna honderd jaar oud als de coronacrisis toeslaat. Natuurlijk wordt ook hij geacht thuis te blijven. Hij behoort immers tot een kwetsbare groep. Een groep waar de samenleving voor zorgt. Captain Tom kiest er alleen voor om (ook) een andere rol te vervullen. Hij kan en wil iets doen en begint een sponsoractie om zorgverleners een hart onder de riem te steken.

Victor Frankl, een joodse psychiater die Auschwitz overleefde, ervoer aan den lijve wat hij nodig had om het onvoorstelbare, onmenselijke kampleven te overleven. Hij kwam tot de conclusie dat de grootste kracht van een mens zijn ‘wil tot betekenis’ is. Het gevoel dat je bent wie je wil zijn, ongeacht de omstandigheden, is van levensbelang. Op 19 november wil ik u laten kennismaken met zijn werk en hoop ik met u in gesprek te gaan over hoe het gedachtegoed van Frankl ons kan helpen in de huidige tijd.

Ds. Caro Houtkoop

Donderdag 19 november 20.00 uur in De Schutse

Aanmelden kan nog tot 17 november bij Bezinning en Verdieping
of mail bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl of bel 0297-560384.

WhatsApp

WhatsApp ontmoetingsgroep

Een belangrijk ontmoetingsmoment binnen onze gemeente was altijd het koffiedrinken na de kerkdienst. Zouden we in plaats daarvan ook via WhatsApp kunnen bijpraten? Zondagochtend na de dienst, maar ook door de week? Laten we het proberen!

niet beppen maar appen

Een belangrijk ontmoetingsmoment binnen onze gemeente was altijd het koffiedrinken na de kerkdienst: even napraten, reageren op de dienst of elkaar spreken over andere belangrijke zaken, kerkelijk of persoonlijk. Dat kan voorlopig niet vanwege de coronaregels en het heeft ook niet zoveel zin met 30 mensen, terwijl er méér mensen op afstand meekijken.

Een idee: kunnen we niet via WhatsApp bijpraten? Vooral zondagochtend na de dienst, maar het is natuurlijk helemaal niet verboden om ook door de week iets te delen. Ook de mensen die thuisblijven kunnen meedoen. We hebben de indruk dat veel ouderen sowieso al geregeld WhatsApp gebruiken voor het contact met hun kinderen en kleinkinderen.

Het is een experiment! Het kan leuk worden, maar met te weinig mensen wordt het niks. Worden het er teveel en worden we gek van de appjes, dan kunnen we altijd nog splitsen! Wilt u meedoen, stuur een berichtje (bij voorkeur een appje) naar Joep.

Catherine Verviers
ds. Florisca van Willegen
ds. Joep Dubbink
06-17373838