Filosofen over Paulus

7 okt

Moderne filosofen lezen de brieven van Paulus

Verschillende interpretaties over

  • Het nieuwe begin dat Paulus aankondigt
  • Paulus’ non-conformistische levenswijze, in trouw en in volharding.
  • De rol van de ‘geest’.

De brieven van Paulus – ze hebben op veel manieren een status aparte te midden van de andere Bijbelboeken. Marcion van Sinope (85 – 160) bijvoorbeeld, liet alleen tien brieven van de stichter van  het christendom toe tot zijn canon, naast de vier evangelies, maar geen enkel boek uit de Tenach (het O.T.) dus. Naast of tegenover deze waardering vinden we Friedrich Nietzsche (1844 – 1900), die geen goed woord voor Paulus over heeft: “Paulus verlegde eenvoudig het zwaartepunt van heel dit bestaan, – naar de leugen van de ‘verrezen’ Jezus. In wezen kon hij het leven van de Verlosser helemaal niet gebruiken, – wat hij nodig had was de dood aan het kruis en nog wat anders …”  [nl. de opstanding].

Natuurlijk zijn er theologen geweest die zich eveneens intensief met de eigensoortigheid van de brieven hebben beziggehouden. Denk daarbij aan Karl Barth en vooral aan Dietrich Bonhoeffer.

De brieven van Paulus mogen zich echter ook “in een niet aflatende belangstelling van filosofen verheugen”. Er heeft zich, al sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw, een belangrijke, internationale discussie ontwikkeld, waarbij filosofen betrokken zijn als Jacob Taubes (1923 – 1987, Oostenrijk, Duitsland), Alain Badiou (1937, Marokko, Frankrijk, Zwitserland) en Giorgio Agamben (1942, Italië) en anderen. Het is de Nederlander Gert-Jan van der Heiden geweest die de verschillende posities in dit debat minutieus en in hun onderlinge vervlechting in kaart heeft gebracht. In zijn boek Het uitschot en de geest: Paulus onder filosofen. vergelijkt hij de posities van de denkers die hij bevraagt op hun lectuur van Paulus op drie punten:

  1. Het nieuwe begin dat Paulus aankondigt en dat een transformatie van de werkelijkheid betekent.
  2. De heel eigen levens-, denk- en zijnswijze die Paulus zijn gemeenteleden voorhoudt: non-conformistisch, in trouw en volharding.
  3. De rol van het beginsel van de geest, (Grieks: pneuma).

Prof. dr. Gert-Jan van der Heiden, hoogleraar metafysica aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is graag bereid gevonden een inleiding op zijn boek voor ons te verzorgen.

Moderne filosofen lezen de brieven van Paulus

Donderdag 7 oktober 20.00 uur in De Schutse
Van harte welkom, met coronabewijs en Aanmelden Bezinning en verdieping

Tot Heil des Volks

Aanmelden Bezinning en verdieping

 

20 okt

Tot Heil des Volks in De Schutse

Woensdag 20 oktober 20.00 uur komt Simone Schoemaker in De Schutse vertellen over Tot Heil des Volks. THDV ziet al sinds 1855 om naar maatschappelijk kwetsbaren in Amsterdam (verslaafden, prostituees, dak- en thuislozen, kinderen in armoede). De missie van THDV is: ‘Zie Jezus, leef vrij’.

Tot Heil des Volks (THDV) is een christelijke maatschappelijke organisatie die omziet naar de meest kwetsbaren in de maatschappij: prostituees, verslaafden, dak- en thuislozen en kinderen in armoede. Het dienstencentrum van deze landelijke organisatie is in Amsterdam, waar zij in 1855 door dominee Jan de Liefde werd opgericht om onderwijs te geven aan arme kinderen in de Jordaan. De tweehonderdvijftig vrijwilligers en tachtig werknemers laten zich inspireren door de missie van de organisatie: Zie Jezus, leef vrij. Lees meer op www.thdv.nl
Tijdens de presentatie krijgen kwetsbare groepen stem door verhalen uit de dagelijkse praktijk.

Woensdag 20 oktober 20.00 in De Schutse
Simone Schoemaker van Tot Heil des Volks
Van harte welkom, met coronabewijs. Graag Aanmelden Bezinning en verdieping


23 okt

Excursie Tot heil des Volks Amsterdam

Zaterdag 23 oktober 2021
10.30 uur verzamelen bij de Schutse
Contactpersoon Tymen van der Ploeg t.vanderploeg@pkn-uithoorn.nl

Zaterdag 23 oktober is er een excursie naar het werk van THDV in Amsterdam. Helaas is er geen THDV-medewerker voor excursies beschikbaar, wel is er een audiotour. We verzamelen daarvoor om 10.30 uur bij de Schutse en gaan dan gezamenlijk met de bus naar Amsterdam. Na Aanmelden  ontvang je voor zaterdag 16 oktober de link voor de audiotour voor de mobiele telefoon.

Pastoraat in praktijk

zorg voor elkaar

Pastoraat in praktijk

Het blijft een zwaar woord: pastoraat. Want wanneer durven we te zeggen dat we een pastoraal gesprek hebben gevoerd of pastorale zorg hebben geboden? Het klinkt zo pompeus en allesbehalve alledaags. Even vragen hoe het met iemand is als je elkaar tegenkomt bij de supermarkt. De buurjongen sterkte wensen met zijn examen en een doosje drop brengen als je zijn tas aan de vlag ziet hangen. Is dat pastoraat of gewoon betrokkenheid?

In deze rubriek bespreken we de elementen waaraan je pastoraat kan herkennen. Het Dienstencentrum van de landelijke kerk noemt er vier; het ABCD van het pastoraat. De vorige keer stonden we stil bij aandacht. Vandaag is betrokkenheid aan de beurt.

Aan alles zit een verhaal, zegt de oude dame die mij haar schatten toont.
Ze heeft ze verzameld in een schoenendoos en vraagt mij die met haar door te kijken.
Ze ziet er tegen op dat alleen te doen; ze wordt er verdrietig van.
Haar verhaal loopt ten einde en kent, volgens haar, geen goede afloop.
Niemand zal haar missen, zal rouwen om haar dood.
Ze is als enige overgebleven van een gezin van tien.
Zelf heeft ze geen kinderen gehad. Wel voor velen gezorgd.
Neefjes, nichtjes, buurkinderen: ze heeft op ze gepast, met ze gespeeld,
hen geholpen waar en wanneer ze kon.
Nu ziet ze bijna niemand meer. ‘Zo gaat dat in het leven’, zegt ze: ‘het gaat allemaal voorbij’.
Eén voor één halen we de spullen uit de schoenendoos.
Foto’s, tekeningen, geboortekaartjes, het trouwboekje van haar ouders.
Ze koestert ze met haar handen, haar ogen lichten op als ze haar herinneringen vertelt.
Door de verhalen komt ze zelf tot leven, zie ik wie ze is geweest:
wat een schat van een mens…
Wij zullen u missen, zeg ik.

‘Betrokkenheid is emotionele verbinding’, lees ik ergens. Dat spreekt me aan. Betrokkenheid is kiezen om mee te leven. Om je aan iets of iemand te binden. Je te laten raken. En in beweging te komen. Marinus van den Berg verwoordt het zo:

Niet onverschillig

Jij die
niet onverschillig blijft,
jij maakt het verschil

Jij die
niet toekijkt maar mij aankijkt,
jij maakt het verschil

Jij die
doet wat je belooft
jij maakt het verschil

Jij die
laat merken dat je aan mij denkt
jij maakt het verschil

Jij die
niet zegt: ieder voor zich en God voor ons allen
jij maakt het verschil

Jij die
met mij in de moeite van de onmacht blijft
jij maakt het verschil

Namens de werkgroep Pastoraat, Caro Houtkoop
P.S. Wat zou het leuk zijn als u door middel van een telefoontje, een briefje of een mailtje naar uw ouderling, contactpersoon of predikant zou reageren op deze rubriek!

Lees ook nog Omzien naar elkaar

Bloemen

Bloemengroep

Er is in juni een bloemengroep opgericht! Deze groep bestaat uit de volgende vrijwilligers: Klazien Veldhuis, Binnie Klinkenberg, Henriëtte Wezelman, Tiny van Oostveen, Loes Willems, Corry van Gaalen en ondergetekende. Vanaf 1 juli zorgen zij ervoor dat er op zondag een mooi boeket voor in de kerk staat. Ook zullen ze zich buigen over extra bloemen bij speciale vieringen, zoals Kerst.

Joke Bos

Jeugdwerker

31 okt

Bedankt, Cathérine!

We namen onlangs liturgisch afscheid van onze jeugdwerker Cathérine Verviers. Zij is per 1 augustus al begonnen als onderwijsassistente op De Zevensprong in Amsterdam, voor een zij-instroomopleiding tot leerkracht basisonderwijs. Voor De Schutse een afscheid dat haar en ons niet licht valt. We hebben Cathérine in zes jaar leren kennen als een enthousiaste jeugdwerker met veel creativiteit en verrassende invallen. En met een groot hart voor de jongeren, de kinderen, de jonge gezinnen en zeker ook voor alle vrijwilligers in het jeugdwerk.

We willen Cathérine graag feestelijk uitzwaaien na haar laatste Kerk op Schoot op zondag 31 oktober. Je kunt die zondag om 11:30 (na de kerkdienst) stilletjes achterin de kerkzaal kijken hoe Cathérine dat toch doet, met die kleintjes, ouders, oma’s, opa’s.

Maar kom (en blijf) vooral om 12:00 om te horen en zien hoe iedereen die graag van haar inzet gebruikmaakte, Cathérine bedankt en uitzwaait.


In de kerkenraad bespreken we kunnen met het jeugdwerk in onze gemeente: Gaan we op zoek naar een nieuwe jeugdwerker? Wordt de predikantsvacature iets uitgebreid in uren en taken?

Namens de kerkenraad,
Liesbeth Geudeke, voorzitter


Cathérine Verviers

Bericht van afscheid

Het voelt heel gek om jullie dit zo in een berichtje te melden, omdat ik niet iedereen persoonlijk kan spreken hierover, maar helaas ga ik dit seizoen afscheid nemen als jeugdwerker. Ik kan me voorstellen dat het als een verrassing komt en eerlijk gezegd is het voor mij ook wennen. Graag wil ik even uitleggen hoe dat zo gekomen is.

Mijn kinderen gaan inmiddels allebei naar de basisschool (Mirthe naar groep 4 en Jenthe deze week naar groep 1) en ik vind het fijn om daarbij betrokken te zijn. Vanuit deze ervaring heb ik gemerkt hoe de basisscholen aan het puzzelen zijn met de bezetting van leerkrachten, zeker de afgelopen tijd. Omdat ik graag wil helpen en ik het leuk vind om met kinderen te werken, was één plus één eigenlijk twee. Ik ben gaan rondkijken naar de mogelijkheden, maar het leek erop dat er binnenkort in Amsterdam nog geen plek vrij zou komen voor een zij-instromer. Dus ik had plannen gemaakt voor het jeugdwerk van komend seizoen en zin om daarmee verder te gaan. Een week voor de zomervakantie heb ik toch nog even gecheckt bij onze eigen basisschool, De Zevensprong in Amsterdam, en zij reageerden enthousiast en wilden mij graag als onderwijsassistent erbij hebben voor het komende schooljaar. En zo ging het ineens heel snel en moest ik op korte termijn een beslissing nemen.

Dat vond ik best lastig, want ik vind het hier als jeugdwerker nog steeds een hele fijne werkplek, met lieve mensen, waar ik me met plezier aan verbind en voor inzet. Maar aan de andere kant is het voor mij ook heel leuk om een andere uitdaging aan te gaan, ik heb ook veel zin om deze mooie kans aan te nemen. Het betekent wel dat ik jullie – alle kinderen, jongeren, ouders, en andere gemeenteleden – enorm zal gaan missen.

Afscheid nemen doet ook gewoon verdriet. Ik kom ook zeker nog langs de komende tijd. Ik ben bezig om een aantal zaken over te dragen en voor vragen blijf ik nog even bereikbaar. En misschien komt er nog wel een Kerk op Schoot?

Ik hoop dat jullie deze stap begrijpen en dat het betekent dat een nieuwe collega binnenkort weer energie en een nieuwe impuls aan het jeugdwerk kan geven. Gelukkig is er ook nog een mooi aantal mensen die als leiding het jeugdwerk kunnen laten draaien de komende tijd. Want de kinderen en jongeren zijn een belangrijk onderdeel van onze kerkgemeente, waar we oog, oor, en hart voor moeten blijven houden. Ik wens jullie daarbij veel liefde en inspiratie toe in De Schutse.

Tot gauw!
Cathérine

Antisemitisme

Aanmelden Bezinning en verdieping

23 sept

Jodenvervolging, antisemitisme en de kerk – waar staan we na 75 jaar?

Op 8 november 2021 kwam de Protestantse Kerk in Nederland met een ‘Verklaring over erkenning van schuld en onze verantwoordelijkheid voor de toekomst’, gericht tot de Joodse gemeenschap. Aanleiding was de herdenking van de Kristallnacht, waarmee in 1938 het wegvoeren en vermoorden van miljoenen Joden begon. De PKN beleed onder meer ‘dat de kerk mede de voedingsbodem heeft bereid waarin het zaad van antisemitisme en haat kon groeien.’ En ook, dat het ‘de kerkelijke instanties veelal aan moed [had] ontbroken om voor de Joodse inwoners van ons land positie te kiezen.’

De verklaring riep veel op: bijval en dankbaarheid maar ook sterk afwijzende reacties: is dit niet te algemeen, wordt er niet te veel over een kam geschoren en wordt de bijdrage van het verzet, ook vanuit de kerken, wel voldoende benoemd? Alle reden voor een gespreksavond. Die gaat er niet alleen over, of de verklaring terecht en voldoende evenwichtig is, maar vooral over de achtergronden. Het is duidelijk dat bepaalde vormen van christelijke theologie antijudaïsme en in het vervolg daarvan ook antisemitisme in de hand hebben gewerkt. Zijn we ons daarvan voldoende bewust? Het gaat dus niet alleen om het verleden, maar ook om de toekomst: hoe je antisemitisme zou kunnen voorkomen.

Inleider deze avond is dr. Leon Mock, docent Judaïca aan de Universiteit Tilburg en betrokken bij de dialoogorganisaties Pardes en het OJEC.

Donderdag 23 september 2021 om 20.00 uur in De Schutse

Aanmelden Bezinning en verdieping

Dorothygemeenschap

Bezinning en verdieping

2 okt

Open Dag Dorothy-gemeenschap

za 2 okt 13.00-16.00 open dag Dorothy-gemeenschap

Terugblik op een avond die tot nadenken stemt

Op de eerste avond van Bezinning en Verdieping dit seizoen kregen we informatie van de Dorothy gemeenschap die ruim een jaar geleden op de Middenweg is neergestreken. Dorothy Day leefde 100 jaar geleden in New York, waar toen veel armoede was en veel mensen geen dak boven hun hoofd hadden. Haar uitganspunt als christen was: ‘Alles is genade’, dat klinkt ons bekend in de oren. De consequentie die zij er uit trok was dat als wij alles hebben gekregen, wij ook ruimhartig moeten zijn, dus iedereen die een woning heeft (gekregen) moet een ruimte in zijn of haar huis beschikbaar stellen aan een dakloze. Helaas ontdekte zij dat dit voor bijna iedereen een stap te ver was. Daarom is zij gestart met een woongemeenschap waarin het veel makkelijker is om mensen op te vangen en een onderdak aan te bieden. Haar christendom was radicaal en dat is overgenomen door de honderden woongemeenschappen die haar uitgangspunten hebben overgenomen. Gastvrijheid, de zorg voor elkaar maar ook de zorg voor milieu, klimaat en natuur zijn belangrijke elementen in het leven van de woongemeenschap. Een leven leiden zoals Christus ons heeft voorgeleefd, zijn woord en dagelijks gebed zijn de basis waaruit geleefd wordt. Dus ook vrede en gerechtigheid zijn belangrijk, daarvoor kun je de straat op gaan om daarvoor te demonstreren. Een avond die het helaas beperkte aantal aanwezigen tot nadenken heeft gezet.

Op zaterdag 18 september heeft een aantal vrijwilligers geholpen het terrein rondom het tijdelijke houten huis dat op de Middenweg staat op te ruimen. Een gezellige activiteit op een prachtige dag, waar we ook konden genieten van een heerlijke lunch, voorafgegaan door een prachtig meerstemmig gezongen Ubi Caritas.

Het Noëlhuis en de Dorothy-gemeenschap

Het Jeannette Noëlhuis is een christelijke woongemeenschap waar zo’n veertien ongedocumenteerde migranten tijdelijk worden opgevangen. Zij hebben vaak al een tijd van logeeradres naar logeeradres gereisd of hebben op straat geleefd. De kernbewoners van het Noëlhuis proberen voor hen een veilige, warme woonomgeving te bieden. Een plek om even op adem te komen en te ervaren dat je niet alleen een nummer bent, maar ook een mens. Zo hebben mensen de rust om weer aan hun toekomst te werken en bijvoorbeeld voorbereidingen te treffen voor een (nieuwe) procedure, te wachten op papieren uit het land van herkomst, of te werken aan terugkeer. Het Noëlhuis weet zich geïnspireerd door de diepgelovige Dorothy Day, die ‘huizen van gastvrijheid’ combineerde met activisme voor een rechtvaardige wereld. Ook in het Noëlhuis zijn gebed en activisme belangrijke onderdelen van de gemeenschap. Een aantal jongere betrokkenen van het Noëlhuis is sinds augustus 2020 een nieuwe woongemeenschap gestart: de Dorothy-gemeenschap. Aan Middenweg 1, Amstelveen, in de Bovenkerkerpolder tegen Uithoorn aan. Zij werken samen met het sociale boerderij-project van de Protestante Diaconie Amsterdam, wat op het kavel ertegenover ligt.

Klusdag Dorothy-gemeenschap

Om deze plek (het eerste huis na het oversteken van de N201 aan de rechterkant, nu nog een tijdelijke woonunit op het erf) uit te laten groeien tot een mooie, gastvrije plek is er nog veel kluswerk nodig! Vrijwilligers zijn dus altijd welkom! Iedereen die tijd en energie heeft wordt van harte uitgenodigd om te komen helpen op de klusdag op zaterdag 18 september 2021. We hopen dat er ten tijde van de klusdag kindercoaching plaatsvindt op het erf, dat er een moestuin is, er een mooi vrijwilligersproject loopt (tweedehands fietsen werkplaats?) en voorbijgangers & buurtbewoners zich altijd welkom voelen om een kop koffie te komen drinken!

Graag horen we vooraf wie mee willen helpen op deze klusdag, zodat we kunnen doorgeven op hoeveel personen gerekend kan worden. En als u maar een gedeelte van de dag kunt, dan is dat uiteraard ook prima.

 

Aandachtswand

Ook de Aandachtswand lag er een beetje verlaten bij gedurende onze afwezigheid in de kerk. Er is wel altijd de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken en het ziet er netjes uit, maar toch zie je wel dat er geen persoonlijke aandacht is geweest. Dat gaat weer veranderen.

Vanaf 5 september zorgen wij weer voor een mooie plek in de kerk, waar je even kunt zijn, een kaarsje opsteken, iets opschrijven, een moment tot jezelf komen, voor of na de dienst. Na de koffie worden de kaarsen weer uitgedaan, maar wat er van over is, mag later verder branden. Dus: je kunt ook nu terecht, maar ‘echt’ wordt het weer in september. Wees van harte welkom en ervaar het moment.

Hartelijke groet,
Binnie, Tiny, Henriette en Eva

 

Weet je welkom –
Kaarsje aansteken,
even in stilte zitten
… of iets schrijven

 

Zondagsheiliging

Zondagsheiliging

Verschuivende normen en waarden in 65/70 jaar tijd

Bij het opschrijven van mijn herinneringen aan de periode dat ds. Rothuizen (1952-1957) in Uithoorn stond, viel mij op hoe normen en waarden sinds die tijd verschoven zijn.

Een drietal voorbeelden wil ik daarvan noemen.

1. Het is de periode dat ik ruim twee jaar in militaire dienst ben geweest. We hadden in het weekend vrij van zaterdag 12 uur tot zondagavond 24 uur.

Je mocht dan naar huis gaan of kon ook in de kazerne blijven. Ik ging graag naar huis want ik kon dan mijn vrienden, later mijn vriendin, ontmoeten. Dat betekende dat ik op zondagavond met het openbaar vervoer naar de kazerne terug moest. Mijn vader was principieel tegen reizen op zondag. Dat deed je niet. Je ouders vonden dat geen zondagsheiliging.

Ik heb toen aan mijn vader voorgelegd: ‘Wat heeft u nu liever, dat ik me in de kazerne loop te vervelen en alleen voel, of dat ik hier thuis mijn vrienden kan ontmoeten en gezellig bij jullie ben en mee ga naar de kerk?’ Hij legde zich hierbij neer, dus ging ik elk weekend naar huis of, later, naar mijn vriendin die in Terneuzen woonde. Voor 24 uur ’s avonds was ik dan weer terug in de kazerne.

2. In die tijd mocht je op zondag niet fietsen. Dus gingen we altijd twee keer per zondag lopend vanaf de Wilhelminakade naar de kerk in Amstelhoek. Vooral ’s morgens kwam je dan de Hervormde broeders en zusters uit Amstelhoek tegen, die naar de Thamerkerk aan de Amstel liepen, altijd elkaar vriendelijk groetend.

Je had toen op Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag ook kerk. Met mijn vader zou ik mee naar zo’n dienst en hij riep me op om mijn fiets te pakken. Waarop ik zei: ‘Met de fiets naar de kerk?’ ‘Ja,’ zei vader ‘want het is vandaag geen zondag.’ Oh, zit het zo in elkaar, constateerde ik bij mezelf. Vandaag vinden we fietsen op zondag heel gewoon.

3. Schaatsen op zondag was ook zo’n punt. Als jongeren hadden we het er druk over. De één mocht wel van de ouders, de ander niet. Je had toen nog winters waarin de Amstel dichtgevroren was. Het scheepvaartverkeer, dat er toen veel meer was, lag stil.

Die zondagmorgen in de preek riep ds. Rothuizen uit: ‘Als God de Amstel als een prachtige loper door het dorp heeft gelegd en nu die bevroren is, zou je daarop dan niet mogen schaatsen?’ Dat was voor ons, jongeren, duidelijk: schaatsen op zondag mocht.

Anton van Hilten

Vakantietas

Vakantietas voor thuisblijvers

Op 5 juli zijn de gevulde vakantietassen bij de Voedselbank afgeleverd om van daaruit uitgedeeld te worden aan 130 Uithoornse en De Kwakelse kinderen. Die kinderen werden geselecteerd door De Voedselbank, 0297-Help ons helpen en Vluchtelingenwerk.

Het doel was om deze kinderen die niet met vakantie kunnen gaan iets aan te bieden waarmee zij deze afgelopen zes weken zich konden vermaken. De vakantietassen hebben we met tekenmateriaal, knutsel, binnen en buiten speelgoed en iets te lezen gevuld. En niet te vergeten de gratis bon voor een ijsje en frietjes. De rugzakjes van 100% organische katoen zijn fair trade, geproduceerd in Sri Lanka.

Bruna, De Schone Tanden Praktijk, HEMA, Kidsweek, Kwalitaria Zijdelwaard, Snackbar Family, The Readshop en de gulle gevers zorgden zo voor wat een feestelijks in de zomervakantie.

Onze dank gaat ook uit naar alle vrijwilligers die mee hebben geholpen om dit project succesvol af te ronden.
Jet van Dalfsen
Diaconie PKN Uithoorn