Historie

Kijk de kerk9 – 30 mei UITGESTELD

200 jaar Uithoorn

Historische kerkelijke attributen

Tweehonderd jaar geleden werd Thamen overgedragen aan de provincie Noord-Holland en samengevoegd met Uithoorn. Oorspronkelijk lag Thamen wat noordelijker, in de omgeving waar nu de Briandflat staat. Daar stonden ook de eerste kerkjes. Aan de Amstel stond sinds 1663 de derde Thamerkerk.

In 1835 werd een nieuwe kerk geopend, de huidige Thamerkerk. Uit het vorige kerkgebouw werden de banken, de kerkklok en het orgel meegenomen.

In de vitrinekast in De Schutse staat de doopschaal, geschonken door de catechisanten en de kanselbijbel uit 1748. Ook staat er een collectebus, die gebruikt werd bij begrafenissen ‘voor de armen’. In de gang hangt het predikantenbord.

In 1852 werd de luidklok vervangen door de huidige klok, die afkomstig is uit de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Gegoten in 1659 door de gebroeders Hemony, de eerste klokkengieters die een klok op toon konden maken.

In 1872 werd in de Menonietenbuurt de eerste (Christelijke) Gereformeerde kerk gebouwd, deze heeft dienst gedaan tot 1927. In datzelfde jaar werd de Kruiskerk geopend aan de Piet Heinlaan. Het doopvont van de Kruiskerk staat nu in de ontmoetingsruimte van De Schutse en een deel van het avondmaalstel staat in de vitrinekast uitgestald.

De Hoeksteen is een ontwerp van Gerrit Rietveld en werd geopend in 1966. Het meubilair, behalve het orgel, was ook door Rietveld getekend. Als kerk heeft dit gebouw dienstgedaan tot 1984. Het orgel staat nu in Dronten.

In 1967 werd De Schutse geopend, ontworpen door ing. G. Kors.

Naast de vitrinekast hangen verschillende foto’s van de drie gesloten kerken en het predikantenbord van De Schutse.

Misschien heeft u ook wel een attribuut dat herinnert aan de gesloten Hoeksteen, Kruiskerk of Thamerkerk. Tussen 9 en 30 mei wordt er een grotere tentoonstelling georganiseerd in De Schutse. Als uw voorwerp daar mag staan of hangen, dan zou dat heel fijn zijn. Wilt u daarover contact opnemen met een van ondergetekenden?

Cees van Duren en Antoine van Mulukom


 

Geschiedenis van Protestantse Gemeente te Uithoorn

Er is van alles te vertellen: over een kerkje dat in het veen wegzakte en over een uniek ontwerp van Rietveld. Over de bouw en sluiting van kerken. Kortom: de geschiedenis van de Protestantse Gemeente te Uithoorn en haar voorgangers de Hervormde Gemeente Uithoorn en de Gereformeerde Kerk Uithoorn die in 2006 fuseerden tot Protestantse Gemeente te Uithoorn. Er is meer > Download de pdf Historie Protestantse Gemeente te Uithoorn.pdf

Duitse Joden in Nederland

UITGESTELD

Bezinning en verdieping

Hoe welkom waren terugkerende Duitse Joden in Nederland na mei 1945?

In 2020 viert Nederland 75 jaar bevrijding. Overal in het land vinden herdenkingen en evenementen plaats, opdat wij niet vergeten. Het aantal mensen dat de oorlog heeft meegemaakt en nog kan na vertellen, neemt in rap tempo af. Vormgeven van de herinnering aan het verleden is een zeer actueel.

Er komt meer aandacht voor schaduwzijden van deze gruwelijke oorlog, die jarenlang onderbelicht zijn geweest. Bijvoorbeeld de behandeling van Duitse Joden in Nederland.

Weinig mensen weten dat in 1944 de Nederlandse regering (in ballingschap in Londen) een wet uitvaardigde waarmee alle Duitsers tot vijandelijk onderdaan werden verklaard. Na de Duitse capitulatie werd ongeacht politieke voorkeur of verblijfsplaats Duits bezit onteigend. Sommige van hen werden gearresteerd of uitgezet, anderen vertrokken op eigen initiatief.

Onder hen bevonden zich vele uit Duitsland gevluchte Joden, die vlak voor het uitbreken van de oorlog hun heil in Nederland hadden gezocht. Ook zij werden tot vijand verklaard. Bij terugkeer uit concentratiekampen wachtte hen lange, prijzige en zeer bureaucratische procedures van ‘ontvijanding’. Wie waren deze zogenaamde ‘vijanden’ en welk lot wachtte hen in naoorlogs Nederland?

Marieke Oprel zal op over dit onderwerp een lezing houden. Marieke is als promovendus verbonden aan de Vrije Universiteit en het Duitsland Instituut (DIA) en zal op 24 juni promoveren op de behandeling na mei 1945 van Duitsers die al voor de oorlog in Nederland woonden. Daarnaast is zij docent Politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Deze avond wordt niet gehouden op dinsdag 17 maart, maar uitgesteld naar een datum later in het voorjaar.

Bommel en de Bijbel

Kijk de kerkUITGESTELD

200 jaar Uithoorn

Heer Bommel en de Bijbel

Tentoonstelling ‘Heer Bommel en de Bijbel’

9 mei – 23 mei 2020
– Nieuwe datum en openingstijden expo volgen –
Kerkgebouw De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn

Marten Toonder legde in zijn Bommelverhalen mens en maatschappij onder de loep. De verhalen vormen een spiegel van de ontwikkelingen in het Nederland van 1950-2000. Ook het christelijke aspect van de Nederlandse volksaard komt daarbij aan de orde. Het gaat dan met name om het calvinistische protestantisme. Maar ook voor katholieken en andersgelovigen biedt de spiegel die Toonder zijn lezers voorhoudt een blik van herkenning.


De tentoonstelling is gebaseerd op het boek Bommel en Bijbel van Klaas Driebergen.
Teksten Rob van Eijck · Grafische verzorging Rob van der Nol
© Copyright illustraties en Bommelteksten Stichting Het Toonder Auteursrecht

Bommel en zwartkijker Zwadke Kornelisz zijn te horen in een hoorspel, online te beluisteren op archief.ntr.nl/bommel – naar ‘Heer Bommel en de Zwarte Zwadderneel’

 

 


 

Protestants calvinisme in Uithoorn

200 jaar Uithoorn betekent ook 200 jaar christendom in Uithoorn. In de praktijk al ruim 460 jaar christendom in Uithoorn. De vestiging van een protestantse gemeente in het begin van de zeventiende eeuw verliep niet eenvoudig. Het is zelfs een wonder dat het gelukt is. In Thamen en later Uithoorn zijn de katholieken in de meerderheid gebleven. Maar het protestants calvinisme is er wel in geslaagd stevig voet aan de grond te krijgen.


Impressie van de expo door Klaas Driebergen, zoals in de getoond in De Grote of St. Bavokerk te Haarlem

Interieur

Van de Interieurcommissie

Olijftak-schermen in de kerkzaal

Eind november van het vorig jaar berichtten wij u over het verfraaien van de ‘kamerschermen’, die de gestapelde stoelen aan het oog onttrekken of anderszins begrenzing aanbrengen.

Functionele schermen, maar mooi zijn ze niet; nu valt over smaak niet te twisten, maar de plastic aanblik draagt niet bij aan een warme en duurzame uitstraling van de kerkzaal.

Daarom is destijds, in overleg met de binnenhuisarchitecte, Daphne van der Knijff, ruim een jaar geleden gekeken naar mogelijkheden hier iets mee te doen. In haar presentatie heeft ze toen die uitwerking laten zien in een gemeentevergadering.

Het plastic zou moeten worden vervangen en de omlijsting zou in plaats van de ijzerkleur de koperkleur van de hoge wand voorin moeten krijgen, waarbij de verf gebruikt wordt waarmee de wand zelf geschilderd is.

Koper en hout

Daphne heeft een idee van Binnie Klinkenberg: ‘de olijftak’, uitgewerkt tot een ontwerp, waarin de schermen functioneel zijn en tegelijk mooi en interessant.

Eentje is al een eind klaar, daaraan kan je zien hoe het gaat worden.

Er zijn al flink wat lijsten metallic koper geschilderd, zodat de eenheid met de wand wordt benadrukt.

Zelf doen

We gaan het onder leiding van Ton Kodde en Martin Joosse met elkaar doen, dat bespaart kosten en is ook mooi en leuk.

Een heel project: een aantal mensen heeft zich al opgegeven mee te doen aan het schuren en schilderen van de lijsten en zagen en lakken van de olijftakken. Af en toe een paar uurtjes en je ziet het resultaat!

Doe mee

Er ligt een lijst achterin de kerk, waarop je je naam en adres en/of telefoonnummer kan opschrijven. Via mail of na de diensten krijg je dan de ‘klusdata’. Op die data kun je op de voor jou geschikte momenten komen werken. Een uur is ook al goed!

Contact hierover: Ton Kodde en Martin Joosse.

Namens de interieurcommissie, Henriëtte

Exodus

3 mrt

Bezinning en Verdieping

Exodus – boek van uittocht,
woestijn, gaan met God

Tot en met Pinksteren staat een lange serie lezingen gepland uit het boek Exodus. Dat past heel goed: in de veertigdagentijd horen we over de slavernij in Egypte en de komst van Mozes, de bevrijder.

Rond Pasen lezen we de verhalen van uittocht en doortocht, wat we wel vaker doen. En dan lezen we dóór. Verhalen over de woestijn waar het leven vooralsnog behoorlijk tegenvalt. Rond Pinksteren sluiten we deze serie af te met de wetgeving op de Sinaï.

Zo’n lange serie vraagt om wat uitdieping. Hoe zitten die verhalen in elkaar? Wat zijn de thema’s? Bevrijding uit slavernij en verdrukking… Maar het boek heeft veel lagen en blijkt heel actueel. Het gaat óók over leiderschap, over vertrouwen op God, over mogelijk problematische kanten van Gods optreden, over Mozes’ en Gods omgaan met teleurstellingen, om voedsel voor onderweg – te veel om op te noemen.

Een avond achtergronden bij de diensten, met steeds als vraag: hoe zouden we dit thema in onze tijd kunnen verstaan? Van harte welkom!

Dinsdag 3 maart, 20.00-22.00 uur, De Schutse

Begeleiding ds Joep Dubbink

Hier kunt u de Presentatie Exodus bekijken.

Games

– dat smaakt naar meer –

Actuele kijktip!

Knappe koppen – Heeft gamen nut?

Geloven en games?!

Ben jij een fervente gamer? Welke games speel jij het liefst, online of offline? Is het een nutteloze manier om je tijd te verdoen? Of een verrijking van je leven? Contact met anderen, vaardigheden leren en in sommige games zelfs verdieping en zingeving. Wat vind jij? Gamen jullie mee? Wie weet komen we wel spannende en diepzinnige thema’s tegen!

Neem je mobiel, laptop, console of bordspel mee en leer elkaars spellen spelen!

Dinsdagavond was het duidelijk!

Samen spelen is het leukste! Al is het Clash Royale, retro MarioKart DS, mini Jenga of Achtung, die Kurve! (zeg maar snakes met z’n zessen!)…

Snappen ze niet waarom je gamet? Download de folder! >

Speel een kort spelletje met een boodschap! >

Voordelen van games (geloof jij het?)

Religie in games, op meer manieren dan je denkt…

 

Meer weten? Mail Florisca of Co
f.vanwillegen@pkn-uithoorn.nl
c.walinga@pkn-uithoorn.nl

Klusjes

Israël – Palestina

6 feb

Bezinning en Verdieping

Onopgeefbaar verbonden…?!

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen roept veel emotie en discussie op. In januari 2018 hebben 21 dominees uit de Protestantse Kerk een twaalfdaagse studiereis gemaakt naar Israël / Palestina. Het thema was ‘Onopgeefbaar verbonden…?!’ Ds. Sieb Lanser komt donderdag 6 februari om 20.00 uur in De Schutse een presentatie geven over deze reis.

In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland staat: ‘De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.’ Deze uitdrukking is niet onomstreden, verdeelt de kerk en leidt tot soms felle discussies. Hoe verhoudt zich de verbondenheid van Kerk en Israël tot de oecumenische verbondenheid met de Palestijnse christenen? Hoe zit het met de (diaconale) verbondenheid met de Palestijnse bevolking, slachtoffers van onrecht en onderdrukking? In ontmoetingen met zowel Joden als Palestijnen is geprobeerd iets meer zicht te krijgen op deze complexe problematiek. Deze avond komt ds. Lanser zijn ervaringen met ons delen.

Van harte welkom op donderdag 6 februari in De Schutse, de avond begint om 20.00 uur, koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur

Om vervoer verlegen? Mail bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl of bel met Tietia van Dijk, 0297-569732.

Het goede leven

28 jan

Bezinning en Verdieping

Michael Sandel over Gerechtigheid

Je bestuurt een trein die niet kan stoppen voor de vijf spoorwegwerkers voor je. Je kunt wèl het zijspoor kiezen, maar daar is ook iemand aan het werk. Wat te doen? Dit is het eerste morele dilemma dat Michael Sandel zijn gehoor voorlegt. Dinsdagavond 28 januari te zien in De Schut-se. De aanvang is 20.00 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur.

Wat is het goede leven?

Horen moraal en ethiek bij gelovig zijn? Op die vraag zal de overgrote meerderheid van kerk- en moskeegangers, en anderen, zeker ‘ja’ zeggen. Bij ‘geloven’ hoort nu eenmaal dat je je goed gedraagt.

Er is de laatste jaren een opkomend besef in de theologie dat ‘het goede leven’ een centrale plek zou moeten krijgen in het geloofsleven. Zo konden we in Trouw van 25 mei 2019 lezen: ‘Praktisch ingestelde theologen zagen het altijd al zo: de theologie is de ‘leer van het goede leven’ of ‘leer om voor God te leven’. Ze gaat dus niet abstract over God-op-zichzelf, maar over het leiden van je leven in relatie tot God (…).’

In de (seculiere) filosofie, waarvan ethiek een onderdeel is, bestaat echter geen eenduidige opvatting over wat ‘het goede leven’ is. Een gewichtige vraag is wat zwaarder zou moeten wegen: aan de ene kant de uitkomsten, consequenties of effecten van je handelingen. Een opvatting die bekend staat als utilisme en waaraan de namen van Jeremy Bentham (1748 – 1832) en die van John S. Mill (1806 – 1873) zijn verbonden. Aan de andere kant daarvan vinden we de positie die de bedoelingen, intenties en hoop die voorafgaan aan je handelingen – ongeacht de uitkomsten – doorslaggevend vindt voor het morele gehalte van handelingen, een positie die bekend is als plichtethiek en waaraan de naam van Immanuel Kant (1724 – 1804) is verbonden.

In een heel opmerkelijke reeks colleges, onder de titel Justice. What’s The Right Thing To Do?, heeft Michael Sandel, Harvard-hoogleraar politieke filosofie, vooral dit utilisme aan de kaak gesteld en waarden die uitgaan boven gevolgen verdedigd. Hij doet dit aan de hand van prikkelende morele dilemma’s en treffende voorbeelden. Die colleges zijn op dvd opgenomen en we gaan er daarvan enkele bekijken en vooral gezamenlijk bespreken! Wellicht komen we ook aan de vraag toe wat bijbels is in dit debat.

U bent van harte welkom op dinsdag 28 januari in De Schutse. De avond begint om 20.00 uur, koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur.

Wilt u graag komen, maar zit u om vervoer verlegen, neem gerust contact met ons op via bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl

Namens Bezinning en Verdieping, Johan Burger

Achter de schermen

Achter de schermen

Beamer presentaties in de kerkdienst

Het zijn de drukste tijden voor het Beamteam: de kerstdagen. Drie beamerdiensten in twee dagen zorgen voor een piek in het mailverkeer. De PUCO-map puilt letterlijk uit, want de meeste liturgieën zijn al voor de dienst van vierde advent gereed. Vanaf dat moment vinden de mails hun weg naar de dienstdoende beamteamleden en worden de presentaties in elkaar gezet, beoordeeld, waar nodig gecorrigeerd en tenslotte op de juiste plek in het systeem gezet, zodat men ze op het balkon in De Schutse vlotjes terug kunnen vinden.

En dan is het tijd om het werk achter de schermen letterlijk op de schermen te brengen. Als eerste de kinderkerstdienst, waar de beamer ook al enkele jaren trouwe klant is. Daarna de kerstnachtdienst. Tegen een fraai decor van kerststallen, -guirlandes en -boom, dalen de twee witte schermen in een rustig tempo naar beneden, totdat ze hun maximale uitrol hebben bereikt.

Ondertussen wordt de juiste presentatie klaar gezet en mag het dienstdoende beamteamlid ‘Van Alzo Hoge’ komen, om tussen de inzingende koren en de vroege kerkgangers de beide beamers met een druk op de knop van de afstandsbediening aan te slingeren. Even checken of alles werkt, ja? Gelukkig, het blije beamteamlid mag weer opstijgen en de dienst op hoog niveau van de juiste teksten en plaatjes voorzien.

Fijn dat de organist, helemaal in kerststemming de orgeltonen op maximaal niveau uit het instrument laat daveren. Zo kun je, daarnaast, terwijl je de dia’s wisselt ongegeneerd meegalmen en merkt niemand het als je een keer uit de maat zingt. Het enige waar je dan weer voor moet oppassen: op het scherm boven is de dia na de dia op het scherm al te zien. Dit nodigt uit tot doorzingen, terwijl die dia nog helemaal niet op het scherm te zien is. Gelukkig beschikt de Protestantse Gemeente Uithoorn over gemeenteleden die dat niet lijken te deren. Een abrupte stop tijdens het lied is dan ook totaal niet aan de orde. Maar opletten blijft dus geboden, wegzinken in de kerstgedachte is er niet bij.

En als dan het ‘Ere zij God’ heeft geklonken, de mensen in de kerkzaal helemaal in Kerstsfeer zijn ondergedompeld, de predikant en de ouderling haast geen gevoel meer in hun handen hebben door het vele handen schudden en de kwebbelgroepjes (die om wat voor duistere reden dan ook zowat altijd op de meest onhandige plekken samenklonteren) langzaam maar zeker oplossen, is het tijd om de beamers weer hun wel verdiende rust te geven. Met opnieuw een druk op de knop van de afstandsbediening dooft op beide schermen het digitale licht. Eenmaal boven worden de schermen weer opgerold. Als dan ook nog eens de lichten uitgaan in de zaal, iedereen naar buiten loopt, de donkere nacht in en de deuren van De Schutse worden afgesloten, dan keert de rust van de avond (met twee diensten) weer. De volgende morgen, Eerste Kerstdag zal het gehele beamerritueel zich weer herhalen. Maar voor even is het stil rond het kerkgebouw….

Aan de overkant, uit De Hoeksteen, is ondertussen opnieuw het fraaie spektakel, met gekleurde lichten in de ramen te zien. Daar beameren ze duidelijk op een andere manier nog even door!