Oikos

Oikos

 

Bezinning en verdieping

 

Avond over Oikos gaat niet door

In het kerkblad werd geschreven dat de samenwerking met de Emmaüsparochie helaas op een laag pitje is komen te staan. Hierdoor komen alle avonden die de Raad van Kerken heeft georganiseerd voor dit jaar te vervallen. Dit betekent dat de avond met als thema ‘Oikos’ van 22 januari, waar David Renkema zou spreken, helaas niet door kan gaan.

Peter Lucas.

Stichting Oikos heeft gedurende een lange periode zich ingezet voor een eerlijke leefbare wereld door onderzoek en educatie. Oikos  leert ons meer over geloven in een betere wereld.

De avond met de voorzitter van Oikocredit, David I. Renkema is afgezegd.

Gender

14 jan 2020

Bezinning en verdieping

Komt een transgender bij de kerk…

Praten over homoseksualiteit en genderidentiteit is geen nieuwigheid meer in de kerk. Zeker in onze kerk, de Protestantse Kerk en haar voorlopers, gebeurt dat al een halve eeuw met voor LHBTI’ers een hoop positieve resultaten.

Er is veel meer ruimte om mee te doen. Er zijn eigenlijk geen belemmeringen meer voor participatie. Met de mogelijkheid van een zegen over een gelijkgeslachtige relatie als voorlopig hoogtepunt (Kerkorde 2004).

Artikel 4. Andere levensverbintenissen
De kerkenraad kan – na beraad in de gemeente – besluiten dat ook andere levensverbintenissen van twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden gezegend.

Wat is er nog te doen?

Wat kan een lokale gemeente doen en betekenen? Wielie Elhorst, gemeentepredikant in Bussum en LHBT-predikant in Amsterdam, gaat er met ons over in gesprek. Samen bekijken we wat er mogelijk zou kunnen zijn in Uithoorn. Inzet daarbij is de positie van transgender mensen in de kerk.

Al wat lezen?

Lees dan de nieuwe publicatie ‘Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt’. Zonder dit boek zal het echter ook prima gaan.

LHBTI staat voor: lesbisch, homo, biseksueel, transgender en intersekse. Hoe open staan we voor LHBTI-ers? Hoe open willen we zijn?

Welkom zoals je bent

Je bent van harte welkom op dinsdag 14 januari in De Schutse om met ds. Wielie Elhorst in gesprek te gaan. De avond begint om 20.00 uur, koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur.

Niet alleen?

Wilt je graag komen, maar zit je om vervoer verlegen? Neem even contact met ons op via bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl of bel met Jeannette Voskamp, 0297-530619.

Namens Bezinning en Verdieping,
Liesbeth Geudeke

 

ThamerThuis

Ondersteunen in de laatste levensfase

Stichting ThamerThuis zoekt vrijwilligers die mensen in hun laatste levensfase en hun naasten ondersteunen. Is dat iets voor u?

ThamerThuis levert met een groep van ruim zeventig vrijwilligers palliatieve (terminale) zorg. Mannen en vrouwen, oud en jong en uit alle hoeken van de samenleving. Allemaal zijn zij betrokken bij mensen die, juist in de vaak moeilijke periode van loslaten en afscheid nemen, behoefte hebben aan steun. Deze vrijwilligers beschikken over een groot inlevingsvermogen en een flexibele instelling om te kunnen omgaan met alle intense en emotionele gebeurtenissen.

Herkent u zich hierin en wilt u die steun ook bieden?

Wij zoeken vrijwilligers specifiek voor de thuisinzet, die het geen bezwaar vinden om ingezet te worden in Amstelveen. U ondersteunt tijdelijk de mantelzorger. Daarnaast zijn ook vrijwilligers die de inzet in ThamerThuis en de thuisinzet willen combineren welkom.

U kunt in afstemming met de patiënt en naasten verschillende soorten hulp bieden zoals lichte persoonlijke verzorging, wandelen of voorlezen. Net zo belangrijk is de emotionele steun, zoals een gesprek of er zijn in stilte. Zo krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen, een boodschap te doen of rustig te slapen.

Wij stellen geen eisen aan vooropleiding of werkkring. Wel moet u wekelijks een paar uur beschikbaar zijn en enkele dagdelen cursus volgen voordat u ingezet kunt worden. Eind februari 2020 start de volgende introductie cursus, er zijn nog plekken beschikbaar. Daarnaast bieden de coördinatoren persoonlijke begeleiding en regelmatig een bijscholingsavond aan. U kunt een onkostenvergoeding krijgen voor eventuele reiskosten.

Wilt u meer weten?

U kunt bellen naar 0297-540536 en vragen naar de coördinator. Mailen kan ook: info@thamerthuis.nl

ThamerThuis biedt vrijwillige palliatieve terminale zorg in een hospice, in de thuissituatie en in zorginstellingen. Voor uitgebreidere informatie zie de website www.thamerthuis.nl

United

9 dec

Kerstconcert United

Interkerkelijk koor United onder leiding van dirigent/pianist Rob van Dijk, geeft een verrassend Kerstconcert op maandag 9 december in De Schutse.

Het concert ‘Op weg naar Kerst’ begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Voor toegang kaartjes (inclusief een consumptiebon): Joke Tuinenburg via e-mail: j.tuinenburg@hotmail.com of via de koorsite: www.koor-united.nl Er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de onkosten van het concert.

Het 56 leden tellende koor is druk bezig met repeteren en zal in een feestelijke kerstsfeer zowel nieuwe als oude nummers ten gehore brengen.

Verhuur

Zaal huren?

Huur onze grote feestelijke zaal voor optredens, voorstellingen, vieringen. Of een van de praktische en sfeervolle kleinere zalen voor gezellige bijeenkomsten of vergaderingen. Alle informatie en beschikbaarheid vind je op Vind je ruimte. Met foto’s van de verschillende ruimtes in De Schutse en de voordelige huurtarieven. Ook kan je zien of een ruimte op de gewenste datum nog beschikbaar is, en kan je een reserveringsverzoek doen.
Ga voor zaalverhuur rechtstreeks naar de zalen van De Schutse op www.vindjeruimte.nl

Voor nadere informatie kan je ook contact opnemen met
Nico van der Horst
Boterdijk 129, 1424 ND De Kwakel
tel 0297-285835 of 06-43801173
verhuur@pkn-uithoorn.nl

Reserveer tijdig!

Er zijn veel activiteiten in De Schutse. We willen voor series kerkelijke activiteiten uiterlijk 1 mei de ruimtes reserveren voor een nieuw kerkelijk seizoen. Groepen die weten dat ze op hetzelfde moment zalen willen gebruiken, kunnen vooraf met elkaar data afstemmen.

Pelgrim

12 dec

Bezinning en Verdieping

Leven zonder waarom

In De Schutse is donderdag 12 december om 20.00 uur de bijeenkomst ‘Leven zonder waarom’. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar.

‘Waarom laat God pijn en verdriet toe?’ viel laatst te lezen in een folder van Jehova’s Getuigen. In ons denken en doen staat zowat alles in het teken van oorzaak en gevolg of van reden en doel. Als God ook nog oppermachtig is, dan komt zo’n vraag natuurlijk op en is een antwoord ook heel gauw gevonden. Maar John D. Caputo schrijft: ‘God behoort tot een andere orde dan de orde van het zijn, of van het bestaan of van de macht’. Enrieke Damen, promovenda Godsdienstfilosofie en Theologische Ethiek, is graag bereid gevonden een inleiding op het belangwekkende denken van Caputo te verzorgen.

Johan Burger

Belijdenissen van een postmoderne pelgrim

Donderdag 12 december 20.00 uur in De Schutse

Belijdenissen van een postmoderne pelgrim is de ondertitel van Hopeloos hoopvol, van John D. Caputo. Een persoonlijke geloofsbelijdenis van een Amerikaanse filosoof, die de traditionele dogma’s verwerpt en toch een religieuze inhoud aan zijn leven weet te geven.

De postmoderne Amerikaanse filosoof John D. Caputo (1940) is begonnen als broeder in de Franse orde Fratres Scholarum Christianarum. Daarna was hij drie jaren ‘Frat’ aan St. Joseph’s University in Philadelphia. Hij maakte kennis met de mystici. ‘De combinatie van mystiek en metafysica en het onderzoeken van de grenzen tussen geloof en metafysica’ heeft hem tot op heden niet meer losgelaten en hem een levenslange liefde voor de mystici gebracht.

Daarom bedankte hij de Provinciaal voor de kostbare jaren als broeder en volgde verder zijn roeping: te leven als filosoof. Aldus maakte Caputo kennis met Heidegger en met name met diens bespreking van het vers van Angelus Silesius:

De roos kent geen waarom
zij bloeit omdat zij bloeit
zij denkt niet om zichzelf
vraagt niet of men haar ziet

 

Zo zouden wij ook moeten leven: ‘We moeten leren leven als de roos, zonder waarom, we moeten de roos losmaken uit het stramien van middelen en doelen waarin hij ten dienste staat van een of ander doel, want dat alles zal afbreuk doen aan haar glorie.’

Het mystieke woord wordt door Caputo gebruikt als sleutel in zijn zoektocht naar het andere denken over religie. Leven zonder waarom is daarbij geen voorproefje van of aanloopje naar het eeuwige leven. Het dualisme van tijd en eeuwigheid is een insluipsel van de platonische filosofie, waarin tijd een onvolmaakte variant is van de ideële eeuwigheid. Wat de ‘religie van de roos’ teweegbrengt, meent Caputo vervolgens te kunnen formuleren als:

God bestaat niet
God dringt aan

(God existeert niet, God insisteert)

 

De naam (van) God,’ zo vervolgt Caputo, ‘is de onvoorwaardelijke oproep zonder dwang, met onvoorwaardelijke liefde zonder macht, onvoorwaardelijke hoop zonder garantie en allemaal zonder waarom. Met of zonder God.’ Want ‘Als het op God aankomt, heeft een debat over theïsme en atheïsme geen zin, alsof je ruzie maakt over de vraag of je bij voetbal een derde honk kunt stelen.

Mevrouw Enrieke Damen is graag bereid gevonden een inleiding op het denken van John D. Caputo voor ons te verzorgen. Zij is assistent in opleiding in Godsdienstfilosofie en Theologische Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen.

 

Musical

23 nov

Musical De hemel op stelten

Op zaterdag 23 november is er in De Burght (Potgieterplein 4) een superleuk project voor kinderen die van zingen en optreden houden: een musical-in-één-dag van KISI – God’s singing kids. Een vrolijke manier voor kinderen om met geloof bezig te zijn.

Vanaf 10.00 uur wordt de musical door de kinderen ingestudeerd en om 19.00 uur is de uitvoering in de kerk. Deelname is gratis en voor avondeten wordt gezorgd. Kinderen kunnen zich nog opgeven voor dit project door een mailtje met naam, geboortedatum en adres te sturen naar: secretariaat@emmaus-uithoorn.nl. Meer informatie kun je inwinnen bij Marlies van der Lelij, telefoonnummer: 0297 567848.

Voor alle (groot)ouders, verzorgers en andere geïnteresseerden: de familiemusical ‘De hemel op stelten’ wordt diezelfde avond uitgevoerd om 19.00 uur in De Burght. Een kaartje kost € 3,-. Deze musical wordt verzorgd door KISI met medewerking van kinderen uit de diverse kinderkoren uit onze regio. Het belooft bijzonder te worden! Je bent van harte welkom!

Rouwgroep

7 jan

Rouwgroep 2020

Rouwgroep – 1e keer op dinsdag 7 januari

Dinsdag 7 januari start om 14.00 uur een nieuw seizoen van de rouwgroep, bestemd voor mensen die recent een naaste verloren hebben. De bijeenkomst duurt tot 15.30 uur en wordt gehouden in De Burght, aan het Potgieterplein. Het doel van de Rouwgroep is: onderlinge steun door gesprekken over rouw, verdriet en troost, met lotgenoten en twee begeleiders (Elly van Rooden van de Emmaüsparochie en ds. Joep Dubbink). De kennismakingsbijeenkomst is al geweest, maar u kunt dinsdag 7 januari alsnog aansluiten. De volgende bijeenkomsten zijn eveneens op dinsdagmiddagen. Meer informatie bij de begeleiders, en van harte welkom! Elly van Rooden / Joep Dubbink.

Praten over rouw, verdriet en troost. In vertrouwen dat delen het verdriet weliswaar niet kan wegnemen, maar wel kan verzachten. Dat je elkaar kunt helpen om de weg weer te vinden.

Elkaar, want de praktijk leert dat lotgenoten elkaar veel sneller begrijpen dan anderen. Dat je aan een half woord genoeg hebt voor herkenning. Dat je valse en echte troost feilloos wet te onderscheiden.

De begeleiders Elly van Rooden en Joep Dubbink zijn dan ook niet degenen die de troost bieden. Ze reiken alleen een aantal thema’s aan. Ze begeleiden de bijeenkomsten met koffie en thee, een opening, een kaars, en tissues. De opzet is, elkaar te steunen. Daarbij hoort natuurlijk ook vertrouwen. Wat in de groep gebeurt, blijft binnen de groep.

De kennismakingsbijeenkomst is al geweest, maar als u die hebt gemist kunt u alsnog aansluiten. Alle bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagmiddagen, 14.00-15.30 uur, in De Burght. De eerste ‘echte’ bijeenkomst is op dinsdag 7 januari.

Van harte welkom!
Elly van Rooden / Joep Dubbink

Vragen? Meer informatie?

ds Joep Dubbink · predikant Protestantse Gemeente te Uithoorn · tel 0297 – 26 82 12 · e-mail j.dubbink@pkn-uithoorn.nl

Elly van Rooden · catechiste Emmaüsparochie · tel 0252 – 51 75 92 · e-mail pmmvanrooden@hetnet.nl

Kloosterweekend

23 okt

Bezinning en Verdieping

Kloosterweekend

We hebben een nieuwe datum voor ons kloosterweekend doorgekregen:

vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober 2020

We hopen echt dat jullie er dat allemaal bij kunnen zijn! Zou heel fijn zijn om alsnog samen dat weekend te beleven. We horen het graag, als het kan voor half mei zodat we als er ruimte is ontstaan nog andere mensen kunnen vragen.
Lieve groet, blijf gezond,
Liesbeth en Jeannette

Van vrijdagavond 23 okt tot en met zondagmiddag 25 okt 2020 nodigen wij je van harte uit deel te nemen aan een weekend vol bezinning en verdieping in het Dominicanenklooster in Huissen.

Het Dominicaanse kloosterleven kenmerkt zich door een leven van eenvoud, verstilling, verkondiging, met bijzondere aandacht voor de kwetsbaren en sociaal en kerkelijk ontheemde mensen. Dominicanen verbinden contemplatie met actie en zoeken naar innerlijke vrijheid en waarachtigheid, met speciale aandacht voor de kwetsbaren in onze samenleving. De Dominicanen zijn als predikbroeders vanuit hun kloosters de wereld in gegaan om mensen vanuit innerlijke vrijheid en waarachtigheid te laten leven en werken.

Het klooster wordt bewoond door acht Dominicanen die naast hun eigen kamer beschikken over een huiskamer, eetzaal en bibliotheek. Enkele broeders hebben hun werkzaamheden buiten het klooster, drie zijn er werkzaam in het gastencentrum, en een aantal geniet de rust die bij hun leeftijd past.

Wij zijn als gast van harte uitgenodigd deel te nemen aan de dagelijkse vieringen in de kloosterkapel. Verder zal het programma deels ingevuld worden met behulp van de Dominicanen en deels door onszelf, je krijgt daar later meer informatie over.

Praktische informatie

Er zijn twaalf eenpersoons- of zes tweepersoonsslaapkamers voor ons beschikbaar. De slaapkamers zijn eenvoudig, maar ruim en comfortabel. Toilet en douches in het kloostergebouw bevinden zich op de gang. De maaltijden worden in buffetvorm geserveerd en zijn vegetarisch en grotendeels biologisch en fairtrade. Er kan rekening gehouden worden met allergenen en diëten (op medische gronden), geef dit indien nodig aan bij het aanmelden.

Kosten

De kosten voor het weekend zijn € 220,- per persoon. Dit bedrag is inclusief biologische koffie en thee, twee drankjes per persoon (fris/alcoholisch), kannen water, maaltijden en overnachtingen. Mochten de kosten een probleem zijn, voel je zich dan niet bezwaard contact op te nemen met Jeannette Voskamp of Liesbeth Geudeke. Zij zullen samen met jou een passende oplossing zoeken.

Meld je aan!

In verband met het beperkte aantal plaatsen en de optie die we hebben op deze bedden is het noodzakelijk van te voren aan te melden. Dit kan tot uiterlijk half mei via email bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl, zondags na de dienst of telefonisch.
Jeannette Voskamp 0297-530619 / 06-12135317

Lego Serious Play

5 nov

Bezinning en Verdieping

Gespreksavond met Lego Serious Play

Het (geloofs)gesprek aangaan niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart en vooral onze handen. Dat is waar de Lego Serious Play methode om draait. Door gebruik te maken van legoblokjes kunnen we creatief aan de slag, zonder zelf creatief te hoeven zijn (echt iedereen kan mee doen).

Op een speelse en laagdrempelige manier komen we zo in gesprek over wat ons raakt in een Bijbelverhaal. Het gaat daarbij niet zozeer om het resultaat van onze bouwwerken, maar vooral om de betekenis die we er zelf aan geven en de uitwisseling hierover met elkaar.

Ik heb nu een aantal keer met deze methode gewerkt, altijd met verrassende resultaten en mooie gesprekken. Ik kijk er daarom naar uit om ook met u met de lego aan de slag te gaan. Laat u positief verrassen en doe mee.

Dinsdag 5 november 20.00 uur in De Schutse

Er kan een beperkt aantal mensen aan deze avond deelnemen, daarom graag opgave vooraf bij Peter Lucas, tel. 0297-530742 of lucasp@caiway.nl